Realización

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

En fonética, a realización é cada unha das emisións físicas de voz na linguaxe humana.

Non debe confundirse co fonema, xa que no caso da realización non intervén ningunha interpretación mental. Por exemplo, ao pronunciar o fonema oclusivo /b/ (bosta, abstinencia, móbil, ver...), no primeiro caso é bilabial, o segundo está enxordecido, o terceiro está realizado coma aproximante e (nalgúns casos, por exemplo na pronuncia esaxerada arxentina) o cuarto se realiza coma fricativo sonoro. Estas modificacións poden ser perceptibles en maior ou menor medida segundo a práctica lingüística (por exemplo, o portugués estándar distingue o /b/ do /v/ coma fonemas distintos porque un ten o trazo distintivo da sonoridade e o segundo é xordo). Este fenómeno de modificación é coñecido como regresión fonética ou modificación regresiva se o cambio depende dos fonemas ou sons posteriores ou progresión fonética ou modificación progresiva se depende dos anteriores.

Algunhas destas modificacións tamén se dan entre palabras por fonética sintáctica (v. sandhi) e mesmo poden chegar a gramaticalizarse en fenómenos morfolóxicos (v. lenición).