Módulo:Mapa de localización

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Test Template Info-Icon - Version (2).svg Indicacións de uso do módulo

Obxectivo[editar a fonte]

Crear mapas de localización indicando o país ou rexión e unhas coordenadas.

Uso[editar a fonte]

Este módulo ten o código dos modelos {{Mapa de localización}} e {{Mapa de localización~}}. Por favor consulte aas páxinas de modelo correspondentes para as instruccións de uso.

Esta documentación está transcluída desde Módulo:Mapa de localización/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:Mapa de localización/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

require('Módulo:No globals')
 
local p = {}
 
local getArgs = require('Módulo:Argumentos').obtenerArgumentos
 
local function round(n, decimals)
	local pow = 10^(decimals or 0)
	return math.floor(n * pow + 0.5) / pow
end
 
function p.getMapParams(map, frame)
	if not map then
		error('Debe indicarse o nome da definición do mapa de localización que se vai a usar', 2)
	end
	map = mw.text.trim(map)
	--local moduletitle = mw.title.new('Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map)
	--mw.log('Nome ' .. 'Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map)
	--if not moduletitle then
	--	mw.log('Nome non válido ' .. 'Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map)
	--	error('"' .. map .. '" non é un nome válido para unha definición de mapa de localización', 2)
	--elseif moduletitle.exists then
	--	local mapData = mw.loadData('Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map)
	--	return function(name, params)
	--		if name == nil then
	--			return 'Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map
	--		elseif mapData[name] == nil then
	--			return ''
	--		elseif params then
	--			return mw.message.newRawMessage(tostring(mapData[name]), unpack(params)):plain()
	--		else
	--			return mapData[name]
	--		end
	--	end
	--elseif mw.title.new('Modelo:Mapa de localización de ' .. map).exists then
	if mw.title.new('Modelo:Mapa de localización de ' .. map).exists then
		local cache = {}
		if type(frame) ~= 'table' or type(frame.expandTemplate) ~= 'function' then
			error('Debe proporcionar o obxecto frame da páxina se utiliza un mapa definido mediante un modelo')
		end
		return function(name, params)
			if params then
				return frame:expandTemplate{title = 'Modelo:Mapa de localización de ' .. map, args = { name, unpack(params) }}
			else
				if name == nil then
					return 'Modelo:Mapa de localización de ' .. map
				elseif cache[name] == nil then
					cache[name] = frame:expandTemplate{title = 'Modelo:Mapa de localización de ' .. map, args = { name }}
				end
				return cache[name]
			end
		end
	else
		error('Non se pode mostrar a localización especificada porque non existe nin o Módulo:Mapa de localización/datos/' .. map .. ' nin o Modelo:Mapa de localización de ' .. map, 2)
	end
end
 
function p.data(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
	local params = {}
	for k,v in ipairs(args) do
		if k > 2 then
			params[k-2] = v
		end
	end
	return map(args[2], #params ~= 0 and params)
end
 
local hemisphereMultipliers = {
	longitude = { W = -1, O = -1, o = -1, w = -1, E = 1, e = 1 },
	latitude = { S = -1, s = -1, N = 1, n = 1 }
}
 
local function decdeg(degrees, minutes, seconds, hemisphere, decimal, direction)
	if not degrees or degrees == '' then
		if not decimal or decimal == '' then
			return nil
		end
		local retval = tonumber(decimal)
		if not retval then
			error('O valor "' .. decimal .. '" indicado ' .. direction .. ' non é válido', 2)
		end
		return retval
	end
	decimal = tonumber(degrees)
	if not decimal then
		error('O valor de graos "' .. degrees .. '" indicado ' .. direction .. ' non é válido', 2)
	end
	if minutes and minutes == '' then
		minutes = 0
	end
	if seconds and seconds == '' then
		seconds = 0
	end
	
	if minutes and not tonumber(minutes) then
		error('O valor de minutos "' .. minutes .. '" indicado ' .. direction .. ' non é válido', 2)
	end
	if seconds and not tonumber(seconds) then
		error('O valor de segundos "' .. seconds .. '" indicado ' .. direction .. ' non é válido', 2)
	end
	decimal = decimal + (minutes or 0)/60 + (seconds or 0)/3600
	if hemisphere and hemisphere ~= '' then
		local multiplier = hemisphereMultipliers[direction][hemisphere]
		if not multiplier then
			error('O hemisferio "' .. hemisphere .. '" indicado ' .. direction .. ' non é válido', 2)
		end
		decimal = decimal * multiplier
	end
	return decimal
end
 
-- Efectivamente hacer removeBlanks false para el pie y mapLink, y true para todo lo demás
-- Si useWikidata está presente, pero en blanco, convertirlo en false en lugar de cero
-- p.top, p.bottom y sus interlocutores necesitan utilizar esto

function p.valueFunc(key, value)
	if value then
		value = mw.text.trim(value)
	end
	if value ~= '' or key == 'pé' or key == 'caption' or key == 'maplink' or key == "ligazón_mapa" then
		return value
	elseif key == 'useWikidata' or key == "usar_wikidata" then
		return false
	end
end
 
local function getContainerImage(args, map)
	if (args.AlternativeMap and args.AlternativeMap ~= '') or (args.mapa_alternativo and args.mapa_alternativo ~= '') then
		return args.AlternativeMap or args.mapa_alternativo
	elseif args.tipo and args.tipo ~= '' and map(args.tipo) and map(args.tipo) ~= '' then
		return map(args.tipo)
	elseif args.relief or args.relieve and map('image1') ~= '' then
		return map('image1')
	else
		return map('image')
	end
end
 
function p.top(frame, args, map)
	local alineacion, borde, pie, ancho, enlaceMapa, etiqueta, ImagenSuperpuesta
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end

    -- Variable con los parámetros en inglés o en español

	local width
	ancho = args.ancho or args.width
	alineacion = args['alineación'] or args.float
    pie = args.caption or args['pie']
    enlaceMapa = args.enlace_mapa or args.maplink 
    etiqueta = args.label or args.etiqueta
    borde = args.borde or args.border 
    ImagenSuperpuesta = args.imagen_superpuesta or args.overlay_image
	if not ancho or ancho == '' then
		width = round((args.default_width or 240) * (tonumber(map('defaultscale')) or 1))
	elseif mw.ustring.sub(ancho, -2) == 'px' then
		width = mw.ustring.sub(ancho, 1, -3)
	else
		width = ancho
	end
	
    
	local retval = alineacion == 'center' and '<div class="center">' or ''
	
	if pie and pie ~= '' and pie ~= 'no' then
		retval = retval .. '<div class="noviewer thumb '
		if alineacion == '"left"' or alineacion == 'left' then
			retval = retval .. 'tleft'
		elseif alineacion == '"center"' or alineacion == 'center' or alineacion == 'centrado' or alineacion == '"none"' or alineacion == 'none' then
			retval = retval .. 'tnone'
		else
			retval = retval .. 'tright'
		end
		retval = retval .. '"><div class="thumbinner" style="width:' .. (width + 2) .. 'px'
		
		if borde == 'none' then
			
			retval = retval .. ';border:none'
		elseif borde then
			retval = retval .. ';border-color:' .. borde
		end
		retval = retval .. '"><div style="position:relative;width:' .. width .. 'px' .. (borde ~= 'none' and ';border:1px solid lightgray">' or '">')
	else
		retval = retval .. '<div style="width:' .. width .. 'px;'
		if alineacion == '"left"' or alineacion == 'left' then
			retval = retval .. 'float:left;clear:left'
		elseif alineacion == '"center"' or alineacion == 'center' then
			retval = retval .. 'float:none;clear:both;margin-left:auto;margin-right:auto'
		elseif alineacion == 'centrado'	then
			retval = retval 
		elseif alineacion == '"none"' or args.float == 'none' then
			retval = retval .. 'float:none;clear:none'
		else
			retval = retval .. 'float:right;clear:right'
		end
		retval = retval .. '"><div style="width:' .. width .. 'px;padding:0"><div style="position:relative;width:' .. width .. 'px">'
	end
	local image = getContainerImage(args, map)
	retval = string.format(
		'%s[[Ficheiro:%s|%spx|%s%s]]',
		retval,
		image,
		width,
		args.alt or ((etiqueta or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' situada en ' .. map('name')),
		enlaceMapa and ('|link=' .. enlaceMapa) or ''
	)
	if args.overlay_image then
		return retval .. '<div style="position:absolute;top:0;left:0">[[Ficheiro:' .. ImagenSuperpuesta .. '|' .. width .. 'px]]</div>'
	else
		return retval
	end
end
 
function p.bottom(frame, args, map)
	local alineacion, borde, pie, ancho, enlaceMapa, etiqueta, pieNoDefinido
	if not args then
		args = getArgs(frame, {frameOnly = true, valueFunc = p.valueFunc})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
     -- Variable con los parámetros en inglés o en español

	local width
	ancho = args.ancho or args.width
	alineacion = args['alineación'] or args.float
    pie = args.caption or args['pie']
    enlaceMapa = args.enlace_mapa or args.maplink 
    etiqueta = args.etiqueta or args.label
    borde = args.borde or args.border
    pieNoDefinido = args.pie_no_definido or args.caption_undefined 
	local retval = '</div>'
 
	if not pie then
		retval = retval .. '<div style="font-size:90%;padding-top:3px">'
		.. (( etiqueta or mw.title.getCurrentTitle().text) .. ' (' .. map('name') .. ')')
		.. '</div>'
	elseif pie == '' or pie == 'no' then
		retval = retval .. '<div style="font-size:90%;padding-top:3px"></div>'
	else 
		-- Creando un vínculo sin ningún texto a propósito para que el CSS nos pueda dar una buena imagen
		retval = retval .. '<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[[:Ficheiro:' .. getContainerImage(args, map) .. '| ]]</div>' .. pie .. '</div>'
	end
 
	retval = retval .. '</div></div>'
	if pieNoDefinido then
		mw.log('parámetro pie_no_definido eliminado')
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('O pai é ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		retval = retval .. '[[Categoría:Wikipedia:Mapas de localización con posibles erros|Páxina co parámetro eliminado]]'
	end
	return retval
end
 
local function markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv)
	return mw.html.create('div')
		:cssText('position:absolute;top:' .. round(y, 3) .. '%;left:' .. round(x, 3) .. '%;height:0;width:0;margin:0;padding:0')
		:node(imageDiv)
		:node(labelDiv)
end
 
local function markImageDiv(mark, marksize, label, link, alt, title)
	local builder = mw.html.create('div')
		:cssText('position:absolute;text-align:center;left:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;top:-' .. round(marksize / 2) .. 'px;width:' .. marksize .. 'px;font-size:' .. marksize .. 'px;line-height:0')
		:attr('title', title)
	if marksize ~= 0 then
		builder:wikitext(string.format(
			'[[Ficheiro:%s|%dx%dpx|%s|link=%s%s]]',
			mark,
			marksize,
			marksize,
			label,
			link,
			alt and ('|alt=' .. alt) or ''
		))
	end
	return builder
end
 
local function markLabelDiv(label, label_size, label_width, position, background, x, marksize)
	local builder = mw.html.create('div')
		:cssText('font-size:' .. label_size .. '%;line-height:110%;position:absolute;width:' .. label_width .. 'em')
	local distance = round(marksize / 2 + 1)
	local spanCss
	if position == 'top' then -- specified top
		builder:cssText('bottom:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center')
	elseif position == 'bottom' then -- specified bottom
		builder:cssText('top:' .. distance .. 'px;left:' .. (-label_width / 2) .. 'em;text-align:center')
	elseif position == 'left' or (tonumber(x) > 70 and position ~= 'right') then -- specified left or autodetected to left
		builder:cssText('top:-0.75em;right:' .. distance .. 'px;text-align:right')
		spanCss = 'float:right'
	else -- specified right or autodetected to right
		builder:cssText('top:-0.75em;left:' .. distance .. 'px;text-align:left')
		spanCss = 'float:left'
	end
	builder = builder:tag('span')
		:cssText('padding:1px')
		:cssText(spanCss)
		:wikitext(label)
	if background then
		builder:cssText('background-color:' .. background)
	end
	return builder:done()
end
 
local function getX(longitude, left, right)
	local width = (tonumber(right) - tonumber(left)) % 360
	if width == 0 then
		width = 360
	end
	local distanceFromLeft = (longitude - left) % 360
	-- La distancia más allá de la derecha del mapa es igual a distanceFromLeft - ancho. 
	-- La distancia más allá de la izquierda del mapa es igual a 360 - distanceFromLeft. 
	-- para minimizar el estiramiento de la página será de cualquier manera más corta
	if distanceFromLeft - width / 2 >= 180 then
		distanceFromLeft = distanceFromLeft - 360
	end
	return 100 * distanceFromLeft / width
end
 
local function getY(latitude, top, bottom)
	return 100 * (top - latitude) / (top - bottom)
end
 
function p.mark(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Mapa de localización~'})
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(args[1], frame)
	end
	local x, y, longitude, latitude, fuera, wikidata, declaraciones
  fuera = args.fuera or args.outside
	longitude = decdeg(args.lon_deg or args.lon_gra, args.lon_min, args.lon_sec or args.lon_seg, args.lon_dir, args.long, 'longitude')
	latitude = decdeg(args.lat_deg or args.lat_gra, args.lat_min, args.lat_sec or args.lat_seg, args.lat_dir, args.lat, 'latitude')
	wikidata = args.usar_wikidata or args.useWikidata
	if not longitude and not latitude and wikidata then
		-- Si no se proporcionan coordenadas se intentan obtener de Wikidata. 
		declaraciones = require('Módulo:Wikidata').getDeclaraciones()
		if declaraciones and declaraciones.P625 and declaraciones.P625[1].mainsnak.snaktype == 'value' then
			local value = declaraciones.P625[1].mainsnak.datavalue.value
			longitude, latitude = value.longitude, value.latitude
		end
	end
	if not longitude then
		error('Non se puido dar un valor á lonxitude')
	end
	if not latitude then
		error('Non se puido dar valor á latitude')
	end
	local builder = mw.html.create()
	if args.skew or args.lon_shift or args.markhigh then
		mw.log('Eliminados parámetros usados na invocación.')
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('O pai é ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		builder:wikitext('[[Categoría:Wikipedia:Mapas de localización con posibles erros|Páxina co parámetro eliminado]]')
	end
	--if map('skew') ~= '' or map('lat_skew') ~= '' or map('crosses180') ~= '' then --or map('type') ~= '' then
	--	mw.log('Eliminados parámetros usados na definición do mapa ' .. map())
	--	builder:wikitext('[[Categoría:Wikipedia:Mapas de localización con posibles erros|Páxina co parámetro eliminado]]')
	--end 
	if map('x') and map('x') ~= '' and tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('x', { latitude, longitude }))) then
		mw.log('Existe x -' .. map('x'))
		x = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('x', { latitude, longitude })))
	else
		mw.log('Non Existe x')
		x = tonumber(getX(longitude, map('left'), map('right')))
	end
	if map('y') and map('y') ~= '' and tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('y', { latitude, longitude }))) then
		mw.log('Existe y -' .. map('y'))
		y = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(map('y', { latitude, longitude })))
	else
		mw.log('Non Existe y')
		y = tonumber(getY(latitude, map('top'), map('bottom')))
	end

	if (x < 0 or x > 100 or y < 0 or y > 100) and not fuera then
		mw.log('A localización está fóra dos límites do mapa. x = ' .. x .. ', y = ' .. y)
		local parent = frame:getParent()
		if parent then
			mw.log('El padre es ' .. parent:getTitle())
		end
		mw.logObject(args, 'args')
		builder:wikitext('[[Categoría:Wikipedia:Mapas de localización con posibles erros|A localización non se estableceu porque a marca está fóra do mapa]]')
	end
	local mark = args.marca or args.mark or map('marca') or map('mark') 
	if mark == '' then
		mark = 'Red pog.svg'
	end
	local etiqueta = args.etiqueta or args.label
	local posicion = args['posición'] or args.position
	local marksize = tonumber(args.marksize) or tonumber(args['tamaño_marca']) or tonumber(map('marksize')) or tonumber(map('tamaño_marca')) or 8
	local imageDiv = markImageDiv(mark, marksize, etiqueta or mw.title.getCurrentTitle().text, args.enlace or args.link or '', args.alt, args[2])
	local labelDiv
	if etiqueta and posicion ~= 'none' then
		labelDiv = markLabelDiv(etiqueta, args['tamaño_etiqueta'] or args.label_size or 90, args['ancho_etiqueta'] or args.label_width or 6, args['posición'] or args.position, args['color_etiqueta'] or args.background, x, marksize)
	end
	return builder:node(markOuterDiv(x, y, imageDiv, labelDiv))
end
 
function p.main(frame, args, map)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Modelo:Mapa de localización de ', valueFunc = p.valueFunc})
		mw.log('Non detectados args')
		if args[1] then
	  		mw.log('Nome ' .. args[1])
	  end
	end
	if not args[1] then
		args[1] = 'Terra'
	end
	if args.useWikidata == nil and args.usar_wikidata == nil then
		args.useWikidata = true
	end
	if not map then
		map = p.getMapParams(tostring(args[1]), frame)
	end
	return p.top(frame, args, map) .. tostring( p.mark(frame, args, map) ) .. p.bottom(frame, args, map)
end
 
return p