Módulo:Lista despregable

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Esta documentación está transcluída desde Módulo:Lista despregable/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:Lista despregable/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

-- Este é o módulo que usa o modelo {{Lista despregable}}.

local p = {}

local function getListItem( data )
  if not type( data ) == 'string' then
    return ''
  end
  return mw.ustring.format( '<li style="line-height: inherit; margin: 0">%s</li>', data )
end

-- Devolve unha matriz que contén as chaves dos argumentos posicionais
-- que conteñen datos.
local function getArgNums( args )
  local nums = {}
  for k, v in pairs( args ) do
    if type( k ) == 'number' and
      k >= 1 and
      math.floor( k ) == k and
      type( v ) == 'string' and
      mw.ustring.match( v, '%S' ) then
        table.insert( nums, k )
    end
  end
  table.sort( nums )
  return nums
end

-- Dá formato a lista de clases, estilos e outros atributos.
local function formatAttributes( attrType, ... )
  local attributes = { ... }
  local nums = getArgNums( attributes )
  local t = {}
  for i, num in ipairs( nums ) do
    table.insert( t, attributes[ num ] )
  end
  if #t == 0 then
    return '' -- Devolve unha cadea en branco para que funcione a concatenación.
  end
  return mw.ustring.format( ' %s="%s"', attrType, table.concat( t, ' ' ) )
end

local function buildList( args )
  -- Obter os elementos da lista.
  local listItems = {}
  local argNums = getArgNums( args )
  for i, num in ipairs( argNums ) do
    table.insert( listItems, getListItem( args[ num ] ) )
  end
  if #listItems == 0 then
    return ''
  end
  listItems = table.concat( listItems )
  
  -- Obter a clase, estilo e datos do título.
  local div1class = formatAttributes( 'class', 'NavFrame', not args.expand and 'collapsed' )
  local div1style = formatAttributes(
    'style',
    args.frame_style,
    args.framestyle,
    args.marco_estilo,
    args.marcoestilo,
    not ( args.frame_style or args.framestyle or args.marco_estilo or args.marcoestilo ) and 'border: none; padding: 0;'
  )
  local div2class = formatAttributes( 'class', 'NavHead' )
  local div2style = formatAttributes(
    'style',
    'font-size: 105%;',
    args.title_style,
    args.titlestyle,
    args.titulo_estilo,
    args.tituloestilo,
    not ( args.title_style or args.titlestyle or args.titulo_estilo or args.tituloestilo ) and 'background: transparent; text-align: left;'
  )
  local title = args.title or args.titulo or 'Ver a lista'
  local ulclass = formatAttributes( 'class', 'NavContent', args.hlist and 'hlist' )
  local ulstyle = formatAttributes( 
    'style',
    not args.bullets and 'list-style: none none; margin-left: 0;',
    args.list_style,
    args.liststyle,
    args.lista_estilo,
    args.listaestilo,
    not ( args.list_style or args.liststyle or args.lista_estilo or args.listaestilo) and 'text-align: left;',
    'font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom: 0; line-height: inherit;'
  )
  
  -- Construír a lista.
  return mw.ustring.format( 
    '<div%s%s>\n<div%s%s>%s</div>\n<ul%s%s>%s</ul>\n</div>',
    div1class, div1style, div2class, div2style, title, ulclass, ulstyle, listItems
  )
end

function p.main( frame )
  local origArgs
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
    for k, v in pairs( frame.args ) do
      origArgs = frame.args
      break
    end
  else
    origArgs = frame
  end
  
  local args = {}
  for k, v in pairs( origArgs ) do
    if type( k ) == 'number' or v ~= '' then
      args[ k ] = v
    end
  end
  return buildList( args )
end

return p