Saltar ao contido

Módulo:List

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Indicacións de uso do módulo

Obxectivo[editar a fonte]

Módulo para a presentación de varios tipos de listas. Inclúe listas con puntos, sen puntos, horizontais, ordenadas (numérica ou alfabeticamente) e listas ordenadas horizontais. Permite darlle estilo css ás listas ou ós elementos individuais das mesmas.

Uso[editar a fonte]

Simple
{{#invoke:list|función|primeiro|segundo|terceiro|...}}
Completo
{{#invoke:list|función
|primeiro|segundo|terceiro|...
|start      = número de inicio para listas ordenadas
|type      = tipo de numeración para listas ordenadas
|list_style_type = tipo de marcador para listas ordenadas (usa CSS)
|class      = clase
|style      = estilo
|list_style   = estilo para a lista
|item_style   = estilo para os elementos da lista
|item1_style   = estilo do primeiro elemento |item2_style = estilo do segundo elemento |...
|item1_value   = valor do primeiro elemento |item2_value = valor do segundo elemento |...
|indent     = indentación para listas horizontais
}}
Funcións
Nome de función Produto Exemplo Modelos que usan a función
bulleted Lista con marcas
 • Primeiro
 • Segundo
 • Terceiro
{{Lista con marcas}}
unbulleted Lista sen marcas
 • Primeiro
 • Segundo
 • Terceiro
{{Lista sen marcas}}
horizontal Lista horizontal con marcas
 • Primeiro
 • Segundo
 • Terceiro
{{hlist}}
ordered Lista ordenada (numérica e alfabéticamente)
 1. Primeiro
 2. Segundo
 3. Terceiro
{{Lista ordenada}}
horizontal_ordered Lista ordenada horizontal
 1. Primeiro
 2. Segundo
 3. Terceiro
Esta documentación está transcluída desde Módulo:List/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:List/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

-- This module outputs different kinds of lists. At the moment, bulleted,
-- unbulleted, horizontal, ordered, and horizontal ordered lists are supported.

local libUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libUtil.checkType
local mTableTools = require('Módulo:FerramentasTáboa')

local p = {}

local listTypes = {
	['bulleted'] = true,
	['unbulleted'] = true,
	['horizontal'] = true,
	['ordered'] = true,
	['horizontal_ordered'] = true
}

function p.makeListData(listType, args)
	-- Constructs a data table to be passed to p.renderList.
	local data = {}

	-- Classes
	data.classes = {}
	if listType == 'horizontal' or listType == 'horizontal_ordered' then
		table.insert(data.classes, 'hlist hlist-separated')
	elseif listType == 'unbulleted' then
		table.insert(data.classes, 'plainlist')
	end
	table.insert(data.classes, args.class)

	-- Main div style
	data.style = args.style

	-- Indent for horizontal lists
	if listType == 'horizontal' or listType == 'horizontal_ordered' then
		local indent = tonumber(args.indent)
		indent = indent and indent * 1.6 or 0
		if indent > 0 then
			data.marginLeft = indent .. 'em'
		end
	end
	
	-- List style types for ordered lists
	-- This could be "1, 2, 3", "a, b, c", or a number of others. The list style
	-- type is either set by the "type" attribute or the "list-style-type" CSS
	-- property.
	if listType == 'ordered' or listType == 'horizontal_ordered' then 
		data.listStyleType = args.list_style_type or args['list-style-type']
		data.type = args['type']

		-- Detect invalid type attributes and attempt to convert them to
		-- list-style-type CSS properties.
		if data.type 
			and not data.listStyleType
			and not tostring(data.type):find('^%s*[1AaIi]%s*$')
		then
			data.listStyleType = data.type
			data.type = nil
		end
	end
	
	-- List tag type
	if listType == 'ordered' or listType == 'horizontal_ordered' then
		data.listTag = 'ol'
	else
		data.listTag = 'ul'
	end

	-- Start number for ordered lists
	data.start = args.start
	if listType == 'horizontal_ordered' then
		-- Apply fix to get start numbers working with horizontal ordered lists.
		local startNum = tonumber(data.start)
		if startNum then
			data.counterReset = 'listitem ' .. tostring(startNum - 1)
		end
	end

	-- List style
	 -- ul_style and ol_style are included for backwards compatibility. No
	 -- distinction is made for ordered or unordered lists.
	data.listStyle = args.list_style

	-- List items
	-- li_style is included for backwards compatibility. item_style was included
	-- to be easier to understand for non-coders.
	data.itemStyle = args.item_style or args.li_style
	data.items = {}
	for i, num in ipairs(mTableTools.numKeys(args)) do
		local item = {}
		item.content = args[num]
		item.style = args['item' .. tostring(num) .. '_style']
			or args['item_style' .. tostring(num)]
		item.value = args['item' .. tostring(num) .. '_value']
			or args['item_value' .. tostring(num)]
		table.insert(data.items, item)
	end
	
	return data
end

function p.renderList(data)
	-- Renders the list HTML.
	
	-- Return the blank string if there are no list items.
	if type(data.items) ~= 'table' or #data.items < 1 then
		return ''
	end
	
	-- Render the main div tag.
	local root = mw.html.create('div')
	for i, class in ipairs(data.classes or {}) do
		root:addClass(class)
	end
	root:css{['margin-left'] = data.marginLeft}
	if data.style then
		root:cssText(data.style)
	end

	-- Render the list tag.
	local list = root:tag(data.listTag or 'ul')
	list
		:attr{start = data.start, type = data.type}
		:css{
			['counter-reset'] = data.counterReset,
			['list-style-type'] = data.listStyleType
		}
	if data.listStyle then
		list:cssText(data.listStyle)
	end

	-- Render the list items
	for i, t in ipairs(data.items or {}) do
		local item = list:tag('li')
		if data.itemStyle then
			item:cssText(data.itemStyle)
		end
		if t.style then
			item:cssText(t.style)
		end
		item
			:attr{value = t.value}
			:wikitext(t.content)
	end

	return tostring(root)
end

function p.renderTrackingCategories(args)
	local isDeprecated = false -- Tracks deprecated parameters.
	for k, v in pairs(args) do
		k = tostring(k)
		if k:find('^item_style%d+$') or k:find('^item_value%d+$') then
			isDeprecated = true
			break
		end
	end
	local ret = ''
	if isDeprecated then
		ret = ret .. '[[Categoría:Marcadores de listas con parámetros desbotados]]'
	end
	return ret
end

function p.makeList(listType, args)
	if not listType or not listTypes[listType] then
		error(string.format(
			"argumento #1 incorrecto para 'makeList' ('%s' non é un tipo de lista válido)",
			tostring(listType)
		), 2)
	end
	checkType('makeList', 2, args, 'table')
	local data = p.makeListData(listType, args)
	local list = p.renderList(data)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args)
--	return list .. trackingCategories
	return list
end

for listType in pairs(listTypes) do
	p[listType] = function (frame)
		local mArguments = require('Módulo:Argumentos')
		local origArgs = mArguments.getArgs(frame)
		-- Copy all the arguments to a new table, for faster indexing.
		local args = {}
		for k, v in pairs(origArgs) do
			args[k] = v
		end
		return p.makeList(listType, args)
	end
end

return p