Módulo:Coordenadas

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Test Template Info-Icon - Version (2).svg Indicacións de uso do módulo

Obxectivo[editar a fonte]

Este módulo proporciona as funcionalidades do modelo {{coord}} e relacionadas. Require do Módulo:Math para as funcións matemáticas.

Uso[editar a fonte]

Os métodos exportables son:

coord

Substitúe as funcións do modelo coord. Sintaxe:

{{#Invoke:coordenadas | coord | lat | lonx }}
{{#Invoke:coordenadas | coord | lat | dir | lonx | dir | opcións de mapa | opcións de formato }}

...

Consultar a documentación do modelo {{coord}} para todas as opcións de parámetros e configuración. Esta función xera o formato de coordenadas a amosar segundo a configuración, incluíndo o microformato xeo. Para cargar as coordenadas nunha base de datos, debe chamar tamén á función de análise {{#coordinates:}}.

dec2dms

Función para converter directamente unha coordenada de formato decimal a formato graos-minutos-segundos. Sintaxe:

{{#Invoke:coordenadas | dec2dms | coordenada_decimal | sufixo_positivo | sufixo_negativo | precisión }}

Se a coordenada_decimal é positiva, engadirá o sufixo_positivo (normalmente N ou E). Se é negativa engadirá o sufixo_negativo (normalmente S ou O). Os valores de precisión poden ser: de, dm, dms, segundo se se desexa redondear en graos, graos-minutos ou graos-minutos-segundos. Para o valor de coordenada_decimal hai que usar o formato de punto decimal.

dms2dec

Función para converter directamente unha coordenada de formato graos-minutos-segundos a formato decimal. Sintaxe:

{{#Invoke:coordenadas | dms2dec | dirección | graos | minutos | segundos }}

Se a dirección é N ou E, o resultado será positivo e en caso contrario será negativo (suponse S ou O).

Esta documentación está transcluída desde Módulo:Coordenadas/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:Coordenadas/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

--[[
Este módulo serve para substituír a función dos modelos {{Coordenadas}}
e relacionados. Achega varios métodos, incluíndo

{{#chamar:Coordenadas | coord }} : Función xeral para dar formato e mostrar
os valores das coordenadas.

{{#chamar:Coordenadas | dec2dms }} : Función simple para converter os valores
en graos decimais no formato DMS.

{{#chamar:Coordenadas | dms2dec }} : Función simple para converter o formato DMS
no formato de graos decimais.

]]

math_mod = require( "Módulo:Math" );
globalFrame = nil

coordinates = {};

--[[ Función de axuda, subsitución para {{coord/display/title}} ]]
function displaytitle (s, notes)
  local l = "[[Coordenadas xeográficas|Coordenadas]]: " .. s
  local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
  return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
end

--[[ Función de axuda, subsitución para {{coord/display/inline}} ]]
function displayinline (s, notes)
  return s .. notes  
end

--[[ Función de axuda, usada na detección do formato DMS ]]
local dmsTest = function(first, second)
  local concatenated = first:upper() .. second:upper();
  
  if concatenated == "NE" or concatenated == "NW" or concatenated == "SE" or concatenated == "SW" or
    concatenated == "EN" or concatenated == "WN" or concatenated == "ES" or concatenated == "WS" or
		concatenated == "NL" or concatenated == "SL" or concatenated == "LN" or concatenated == "LS" or
    concatenated == "NO" or concatenated == "SO" or concatenated == "ON" or concatenated == "OS" then
    return true;
  end
  return false;
end

--[[
parseDec

Transforma as latitudes e lonxitudes en formato decimal
na estrutura que se vai usar para amosar as coordenadas
]]
function parseDec( lat, long, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  if long == "" or long == nil then
    return nil, {{"parseDec", "Falta a lonxitude"}}
  end
  
  errors = validate( lat, nil, nil, long, nil, nil, 'parseDec', false );  
  coordinateSpec["dec-lat"] = lat;
  coordinateSpec["dec-long"] = long;

  local mode = coordinates.determineMode( lat, long );
  coordinateSpec["dms-lat"] = convert_dec2dms( lat, "N", "S", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{1}}}|N|S|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
  coordinateSpec["dms-long"] = convert_dec2dms( long, "L", "O", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{2}}}|E|W|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}  
  
  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    coordinateSpec.default = "dec"
  end

  return coordinateSpec, errors
end

--[[ Función de axuda, manexar argumentos opcionais]]
function optionalArg(arg, suplement)
  if arg ~= nil and arg ~= "" then
    return arg .. suplement
  end
  return ""
end

--[[
parseDMS

Transforma graos, minutos e segundos na estrutura 
que se vai usar para amosar as coordenadas
]]
function parseDMS( lat_d, lat_m, lat_s, lat_f, long_d, long_m, long_s, long_f, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  lat_f = lat_f:upper();
  long_f = long_f:upper();
  
  -- Comprobar se está especificado ao revés
  if lat_f == 'E' or lat_f == 'W' or lat_f == "O" or lat_f == "L" then
    local t_d, t_m, t_s, t_f;
    t_d = lat_d;
    t_m = lat_m;
    t_s = lat_s;
    t_f = lat_f;
    lat_d = long_d;
    lat_m = long_m;
    lat_s = long_s;
    lat_f = long_f;
    long_d = t_d;
    long_m = t_m;
    long_s = t_s;
    long_f = t_f;
  end  
  
  errors = validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, 'parseDMS', true );
  if long_d == nil or long_d == "" then
    table.insert(errors, {"parseDMS", "Falta a lonxitude" })
  end
  
  if lat_m == nil and lat_s == nil and long_m == nil and long_s == nil and #errors == 0 then 
    if math_mod._precision( lat_d ) > 0 or math_mod._precision( long_d ) > 0 then
      if lat_f:upper() == 'S' then 
        lat_d = '-' .. lat_d;
      end
      if long_f:upper() == 'W' or long_f:upper() == 'O' then 
        long_d = '-' .. long_d;
      end   
      
      return parseDec( lat_d, long_d, format );
    end    
  end  
  
	if long_f == "W" then
    long_f = "O"    -- dirección a mostrar, agás con coordinateSpec["param"]
  end
	if long_f == "E" then
    long_f = "L"    -- dirección a mostrar, agás con coordinateSpec["param"]
  end
  coordinateSpec["dms-lat"] = lat_d.."°"..optionalArg(lat_m,"′") .. optionalArg(lat_s,"″") .. lat_f
  coordinateSpec["dms-long"] = long_d.."°"..optionalArg(long_m,"′") .. optionalArg(long_s,"″") .. long_f
  coordinateSpec["dec-lat"] = convert_dms2dec(lat_f, lat_d, lat_m, lat_s) -- {{coord/dms2dec|{{{4}}}|{{{1}}}|0{{{2}}}|0{{{3}}}}}
  coordinateSpec["dec-long"] = convert_dms2dec(long_f, long_d, long_m, long_s) -- {{coord/dms2dec|{{{8}}}|{{{5}}}|0{{{6}}}|0{{{7}}}}}

  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    coordinateSpec.default = "dms"
  end  

  return coordinateSpec, errors
end

--[[
specPrinter

Saída do formateador. Toma a estrutura xerada por calquera parseDec
ou parseDMS e dá o formato para a súa inclusión na Wikipedia.
]]
function specPrinter(args, coordinateSpec)
  local uriComponents = coordinateSpec["param"]
  if uriComponents == "" then
    -- Retorna erro, nunca debe estar baleiro ou nulo
    return "ERRO: O parémetro está baleiro"
  end
  if coordinateSpec["name"] ~= "" and coordinateSpec["name"] ~= nil then
    uriComponents = uriComponents .. "&title=" .. mw.uri.encode(coordinateSpec["name"])
  end
  
  local geodmshtml = '<span class="geo-dms" title="Mapas, fotos e outros datos de ' .. coordinateSpec["dms-lat"] .. ' ' .. coordinateSpec["dms-long"] .. '">'
       .. '<span class="latitude">'.. coordinateSpec["dms-lat"] .. ' </span>'
       .. '<span class="longitude">'..coordinateSpec["dms-long"] .. '</span>'
       .. '</span>'
  
  local geodechtml = '<span class="geo-dec" title="Mapas, fotos e outros datos de ' .. coordinateSpec["dec-lat"] .. ' ' .. coordinateSpec["dec-long"] .. '">'
       .. '<span class="geo">'
       .. '<span class="latitude">' .. coordinateSpec["dec-lat"] .. ', </span>'
       .. '<span class="longitude">' .. coordinateSpec["dec-long"] .. '</span>'
       .. '</span></span>'

  local inner;
  inner = '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dms" ) .. '">' .. geodmshtml .. '</span>'
        .. '<span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span>'
        .. '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dec" ) .. '">';

  if coordinateSpec["name"] == "" or coordinateSpec["name"] == nil then
    inner = inner .. geodechtml .. '</span>'
  else
    inner = inner .. '<span class="vcard">' .. geodechtml 
        .. '<span style="display:none">&#xfeff; (<span class="fn org">'
        .. coordinateSpec["name"] .. '</span>)</span></span></span>'
  end

  --return '<span class="plainlinksneverexpand">' 
  return '<span class="plainlinks nourlexpansion">'.. globalFrame:preprocess( 
    '[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=gl&pagename={{FULLPAGENAMEE}}&params=' ..
    uriComponents .. ' ' .. inner .. ']') .. '</span>'
end

--[[
Formatea calquera mensaxe de erro xerada
]]
function errorPrinter(errors)
  local result = ""
  for i,v in ipairs(errors) do
    local errorHTML = '<small><strong class="error">Coordenadas: ' .. v[2] .. '</strong></small>'
    result = result .. errorHTML .. "<br />"
  end
  return result
end

--[[
Determina a clase CSS requirirda para amosar as coordenadas

Habitualmente geo-nondefault agóchase por CSS, agás que un usuario o sobreescriba para si mesmo
o modo por defecto é o especificado na chamada do modelo {{coord}}
o modo é o modo de "display" (dec ou dms) necesario para determinar a clase css
]]
function displayDefault(default, mode)
  if default == "" then
    default = "dec"
  end
  
  if default == mode then
    return "geo-default"
  else
    return "geo-nondefault"
  end
end

--[[ 
Comproba os argumentos de entrada de coord para determinar o tipo de datos que se proporcionan
e despois facer o proceso necesario.
]]
function formatTest(args)
  local result, errors;
  local primary = false;
  
  if args[1] == "" then
    -- Sen lóxica lat
    return errorPrinter( {{"formatTest", "Falta a latitude"}} )
  elseif args[4] == "" and args[5] == "" and args[6] == "" then
    -- lóxica dec
    result, errors = parseDec( formatPunt(args[1]), formatPunt(args[2]), args['format'] )
    if result == nil then
      return errorPrinter( errors );
    end       
    result.param  = table.concat( {formatPunt(args[1]), "_N_", formatPunt(args[2]), "_E_", args[3] } );
  elseif dmsTest(args[4], args[8]) then
    -- lóxica dms
    result, errors = parseDMS( args[1], args[2], formatPunt(args[3]), args[4], 
      args[5], args[6], formatPunt(args[7]), args[8], args['format'] )
    result.param = table.concat( { args[1], args[2], formatPunt(args[3]), args[4], args[5],
      args[6], formatPunt(args[7]), formatLongW(args[8]), args[9] } , '_' );
    if args[10] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Sobran parámetros' } );
    end    
  elseif dmsTest(args[3], args[6]) then
    -- lóxica dm
    result, errors = parseDMS( args[1], formatPunt(args[2]), nil, args[3], 
      args[4], formatPunt(args[5]), nil, args[6], args['format'] )
    result.param = table.concat( { args[1], formatPunt(args[2]), args[3], args[4], formatPunt(args[5]),
      formatLongW(args[6]), args[7] } , '_' );
    if args[8] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Sobran parámetros' } );
    end    
  elseif dmsTest(args[2], args[4]) then
    -- lóxica d
    result, errors = parseDMS( formatPunt(args[1]), nil, nil, args[2], 
      formatPunt(args[3]), nil, nil, args[4], args['format'] )
    result.param = table.concat( { formatPunt(args[1]), args[2], formatPunt(args[3]), formatLongW(args[4]), args[5] } , '_' );
    if args[6] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Sobran parámetros' } );
    end    
  else
    -- Erro
    return errorPrinter( {{"formatTest", "Formato non recoñecido"}} )
  end
  result.name = args["name"] or args["nom"]
  
  local extra_param = {'dim', 'globe', 'scale', 'region', 'source', 'type'}
  for _, v in ipairs( extra_param ) do
    if (args[v] or '') ~= '' then 
      table.insert( errors, {'formatTest', 'O parámetro: "' .. v .. '=" debería ser"' .. v .. ':"' } );
    end
  end
  
  if #errors == 0 then
    return specPrinter( args, result )  
  else
    return specPrinter( args, result ) .. " " .. errorPrinter(errors) .. '[[Categoría:Wikipedia:Mantemento do modelo coordenadas]]'; 
  end  
end
--[[ Función de axuda para converter a coma decimal en punto decimal ]]
function formatPunt(num)
  return mw.ustring.gsub(num, ",", ".")
end
--[[ Función de axuda para converter as lonxitudes "O" a "W" e "E" a "L"]]
function formatLongW(dir)
  if dir:upper() == "O" then
    return "W"
  end
	if dir:upper() == "L" then
    return "E"
  end
  return dir
end

--[[ 
Función de axuda para converter latitude ou lonxitudes decimais a graos,
minutos e segundos baseándose na precisión especificada
]]
function convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
  local coord = tonumber(coordinate) or 0
  local postfix
  if coord >= 0 then
    postfix = firstPostfix
  else
    postfix = secondPostfix
  end

  precision = precision:lower();
  if precision == "dms" then
    return convert_dec2dms_dms( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "dm" then
    return convert_dec2dms_dm( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "d" then
    return convert_dec2dms_d( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  end
end

--[[ Función de axuda, convirte decimal a graos]]
function convert_dec2dms_d(coordinate)
  local d = math_mod._round( coordinate, 0 ) .. "°"
  return d .. ""
end

--[[ Función de axuda, convirte decimal a graos e minutos ]]
function convert_dec2dms_dm(coordinate)  
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60, 0 );
  local m = coordinate % 60;
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"
  
  return d .. string.format( "%02d′", m )
end

--[[ Función de axuda, convirte decimal a graos, minutos e segundos ]]
function convert_dec2dms_dms(coordinate)
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60 * 60, 0 );
  local s = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - s) / 60 );
  local m = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"

  return d .. string.format( "%02d′", m ) .. string.format( "%02d″", s )
end

--[[
Convirte o formato DMS a unha coordenada decimal N ou E
]]
function convert_dms2dec(direction, degrees_str, minutes_str, seconds_str)
  local degrees = tonumber(degrees_str) or 0
  local minutes = tonumber(minutes_str) or 0
  local seconds = tonumber(seconds_str) or 0
  
  local factor
  direction = mw.ustring.gsub(direction, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  if direction == "N" or direction == "E" then
    factor = 1
  else
    factor = -1
  end
  
  local precision = 0
  if seconds_str ~= nil and seconds_str ~= '' then
    precision = 5 + math.max( math_mod._precision(seconds_str), 0 );
  elseif minutes_str ~= nil and minutes_str ~= '' then
    precision = 3 + math.max( math_mod._precision(minutes_str), 0 );
  else
    precision = math.max( math_mod._precision(degrees_str), 0 );
  end
  
  local decimal = factor * (degrees+(minutes+seconds/60)/60) 
  return string.format( "%." .. precision .. "f", decimal ) -- non no número onde se basea a cadea
end

--[[ 
Comproba os valores de entrada buscando erros de fóra de rango
]]
function validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, source, strong )
  local errors = {};
  lat_d = tonumber( lat_d ) or 0;
  lat_m = tonumber( lat_m ) or 0;
  lat_s = tonumber( lat_s ) or 0;
  long_d = tonumber( long_d ) or 0;
  long_m = tonumber( long_m ) or 0;
  long_s = tonumber( long_s ) or 0;

  if strong then
    if lat_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "graos de latitude < 0 coa bandeira hemisferio"})
    end
    if long_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "graos de lonxitude < 0 coa bandeira hemisferio"})
    end
    --[[ 
    #coordinates é inconsistente sobre se isto é un erro. De especificarse globe:
    non da erro nesta condición, pero si no resto de casos.
    
    Para simplificar inutilizar este control.
    
    if long_d > 180 then
      table.insert(errors, {source, "graos de lonxitude > 180 coa bandeira hemisferio"})
    end
    ]]
  end  
    
  if lat_d > 90 then
    table.insert(errors, {source, "graos de latitude > 90"})
  end
  if lat_d < -90 then
    table.insert(errors, {source, "graos de latitude < -90"})
  end
  if lat_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "minutos de latitude >= 60"})
  end
  if lat_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "minutos de latitude < 0"})
  end
  if lat_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "segundos de latitude >= 60"})
  end
  if lat_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "segundos de latitude < 0"})
  end
  if long_d >= 360 then
    table.insert(errors, {source, "graos de lonxitude >= 360"})
  end
  if long_d <= -360 then
    table.insert(errors, {source, "graos de lonxitude <= -360"})
  end
  if long_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "minutos de lonxitude >= 60"})
  end
  if long_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "minutos de lonxitude < 0"})
  end
  if long_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "segundos de lonxitude >= 60"})
  end
  if long_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "segundos de lonxitude < 0"})
  end
  
  return errors;
end

--[[
dec2dms

Encapsulado para permitir que os modelos chamen a dec2dms directamente

Uso:
  {{ Invoke:Coordinates | dec2dms | decimal_coordinate | positive_suffix | 
    negative_suffix | precision }}
  
decimal_coordinate convértese a formato DMS. Se é positivo o positive_suffix
engádese ao final (N or E), se é negativo, o sufixo negativo engádese.
A precisión especificada é 'D', 'DM', or 'DMS' para o nivel de detalle a usar.
]]
function coordinates.dec2dms(frame)
  globalFrame = frame
  local coordinate = frame.args[1]
  local firstPostfix = frame.args[2]
  local secondPostfix = frame.args[3]
  local precision = frame.args[4]

  return convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
end

--[[
Función de axuda para determinar se usar formatos D, DM, ou DMS
dependendo da precisión da entrada decimal.
]]
function coordinates.determineMode( value1, value2 )
  local precision = math.max( math_mod._precision( value1 ), math_mod._precision( value2 ) );
  if precision <= 0 then
    return 'd'
  elseif precision <= 2 then
    return 'dm';
  else
    return 'dms';
  end
end    

--[[
dms2dec

Encapsulado para que os modelos poidan chamar a dms2dec directamente

Uso:
  {{ Invoke:Coordinates | dms2dec | direction_flag | degrees | 
    minutes | seconds }}
  
Converte os valores DMS especificados en graos, minutos e segundos a formato decimal.
direction_flag é un valor N, S, E, W e determina se a saída é positiva 
(p.e. N e E) ou negativa (p.e. S e W).
]]
function coordinates.dms2dec(frame)
  globalFrame = frame
  local direction = frame.args[1]
  local degrees = frame.args[2]
  local minutes = frame.args[3]
  local seconds = frame.args[4]

  return convert_dms2dec(direction, degrees, minutes, seconds)
end

--[[
coord

Punto de entrada principal para {{coord}}

Uso:
  {{ Invoke:Coordinates | coord }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | long }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | lat_flag | long | long_flag }}
  ...
  
  Consulte a páxina de documentación de {{coord}} para ver parámetros
  adicionais e opcións de configuración.

Nota: Esta función proporciona os elementos de visualización de {{coord}}.
Para cargar coordenadas na base de datos, a función de análise {{#coordinates:}}
tamén debe chamarse, isto faise automaticamente na versión Lua de {{coord}}.
]]
function coordinates.coord(frame)
  globalFrame = frame
  local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    local pFrame = frame:getParent();
    args = pFrame.args;
		
    for k,v in pairs( frame.args ) do
      args[k] = v;
    end
  end
  
  for i=1,10 do 
    if args[i] == nil then 
      args[i] = ""
    else
      args[i] = args[i]:match( '^%s*(.-)%s*$' ); --quitar espazo en branco
    end    
  end
  args['format'] = args['formato'] or '';
  
  local contents = formatTest(args)
  local Notes = args.notes or ""
  local Display = string.lower(args.display or "inline")
  if Display == '' then
    Display = 'inline';
  end
  
  local text = ''
  if string.find( Display, 'inline' ) ~= nil or Display == 'i' or 
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = displayinline(contents, Notes)
  end
  if string.find( Display, 'title' ) ~= nil or Display == 't' or 
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = text .. displaytitle(contents, Notes)
  end
  return text
end

function coordinates.coord2(frame)
    globalFrame = frame.args.gf 
    local origArgs = {}
 
       if frame == mw.getCurrentFrame() then
         origArgs = frame:getParent().args
       else    
         origArgs = frame.args
       end
 
     args = {}
      for k, v in pairs(origArgs) do         
           args[k] = v          
      end
  for i=1,10 do 
    if args[i] == nil then 
      args[i] = ""
    else
      args[i] = args[i]:match( '^%s*(.-)%s*$' ); --elimina espazos en branco
    end    
  end
  args['format'] = args['format'] or '';
  
  local contents = formatTest(args)
  local Notes = args.notes or ""
  local Display = string.lower(args.display or "inline")
  if Display == '' then
    Display = 'inline';
  end
  
  local text = ''
  if string.find( Display, 'inline' ) ~= nil or Display == 'i' or 
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = displayinline(contents, Notes)
  end
  if string.find( Display, 'title' ) ~= nil or Display == 't' or 
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = text .. displaytitle(contents, Notes)
  end
  return text
end

return coordinates