Grupo consonántico

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Un grupo consonántivo é o encontro de dúas ou máis consoantes en posicións contiguas da cadea oral (na mesma sílaba se son tautosilábicos ou en distintas se son heterosilábicos. O galego distingue dous tipos: os patrimoniais e os cultos. Os patrimoniais danse en palabras de etimoloxía e evolución na lingua dende antigo e son algúns dos seguintes:

 • pr: prata;
 • tr: atrás;
 • cr: crer;
 • br: broma;
 • gr: agre;
 • fr: frouxo;
 • pl: contemplar;
 • cl: claro;
 • bl: bloque;
 • gl: globo;
 • fl: flor;

Os grupos dos cultismos son de aparición máis recente, menos regulares nas súas formas e máis difíciles de pronunciar:

 • tl: atlántico; (tautosilábico en galego e no castelán de Galicia)
 • dr: adrizar;
 • dl: adlátere;
 • ps: psicose, bíceps; (non sempre pronunciados, tautosilábicos)
 • gn: gnomo, significado; (tautosilábico, non sempre pronunciado, e heterosilábico)
 • ct: acto; (heterosilábico)
 • pt: apto; (heterosilábico)
 • ks(t(r)): clímax, externo, extremo; (tautosilábico e heterosilábicos)
 • bs: absorber; (heterosilábico)
 • ds: adscribir; (heterosilábico)
 • kt: directo; (heterosilábico)
 • bt: obtuso; (heterosilábico)