Usuario:Corribot/Código

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
# -*- coding: utf-8 -*-

#Corribot, bot da galipedia para corrixir pequenos erros ortográficos e o que se vaia podendo.
#A lista de erros ortográficos a tratar vaise collendo de
# http://gl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Erros_de_ortograf%C3%ADa
#
#Uso:
#  - En Windows: replace.py -start:! -fix:orto-gl -recursive
#  - En Linux : python replace.py -start:! -fix:orto-gl -recursive
#
#### ¡Non uses a función "-always" para executar este script automaticamente!, a non ser que
#### estés TOTALMENTE seguro de que fará ben tódolos cambios. É mellor que cambie de menos que
#### de máis, pero no caso de que estés totalmente seguro de que non vai fastidiar nada
#### podes usar:  replace.py -start:! -fix:orto-gl -recursive -always
#
# 07-10-2010:Versión 0.1
#Hoxe comezo só cunha palabriña, unha pequena verba para un bot, pero un gran paso para o seu operador ;).
#Este bot está baseado no Bigsus-bot da wikipedia en castelán con código licenciado coa GNU GPL V.3,
#por esta razón o meu código tamén ten a mesma licenza.
#Pode consultarse o código orixinal en:
#  http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Bigsus-bot/Corrector_ortogr%C3%A1fico/C%C3%B3digo que fai varias
#cousas máis que eu pero que espero poder facer máis adiante e que están aquí:
#  http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Bigsus-bot/Corrector_ortogr%C3%A1fico

fixes['orto-gl']={
	'regex': True,
	'msg': {
	  'es':u'[[Usuario:Corribot|Corribot]]: Facendo probas de correccións ortográficas sinxelas: ademáis -> ademais segundo: [[Wikipedia:Erros_de_ortograf%C3%ADa_revisados]]',
	},
	'replacements': [

## A ##      
#    (ur'abandoa', ur'abandona'), # listo o 11-10-2010
#    (ur'Abandoa', ur'Abandona'), # listo o 11-10-2010
#    (ur'b(ogad[ao]s?)\b', ur'v\1'), # abogad* -> avogad* listo o 11-10-2010          
#    (ur'ábside\b', ur'ábsida'), #ábside -> ábsida listo o 11-10-2010
#    (ur'Ábside\b', ur'Ábsida'), #ábside -> ábsida listo o 11-10-2010
#    (ur'abside\b', ur'ábsida'), #ábside -> ábsida listo o 11-10-2010
#    (ur'Abside\b', ur'Ábsida'), #ábside -> ábsida listo o 11-10-2010
    (ur'Ademáis\b', ur'Ademais'), #ademáis -> ademais listo o -10-2010
    (ur'ademáis\b', ur'ademais'), #ademáis -> ademais listo o -10-2010    
	],
	'exceptions': {
	  'inside-tags': [
###	Outras posibilidades para as excepcións son:		###
###	header, includeonly, noinclue, table, gallery, link	###
		'nowiki',
		'comment',
		'interwiki',
	#	'ref', #Non funciona ben. Omite máis texto que o das referencias e non está mal reparar errores ortográficos dentro destas.
#		'template',
		'math',
		'pre',
		'source',
#		'startspace',
		'hyperlink',
		'gallery',
		'timeline',
	  ],
	  'text-contains': [
		ur'Castelanismo',
        ur'Hipergaleguismo',
		ur'\{\{\s?[Tt]raducción\|', #non revisar os artigos en tradución
	  ],
	  'inside': [
#### ELEMENTOS WIKI #####
		#ur'\[\[:? *([Ff]ile|[Ii]mag\w*|[Aa]rchivo):[\w\d\s()\-\._]*[\|\]]', #Evitar modificar imaxes
		ur'\[\[:? *([Ff]ile|[Ii]mag\w*|[Aa]rchivo|[Ff]icheiro):.*?[\|\]]', #Evitar modificar imaxes
		ur'\[\[[^I]\w*:.*?\]', #Evitar modificar categorías e interwikis
		ur'<cite>[^<]*</cite>', #Evitar as citas


		ur'(?i)\|[\w\d\s()\-_=]*?\.(?:gif|png|jpg|svg)\b', #Evitar parámetros de plantillas con imaxes embebidas
#		ur'[a-z]\.[a-z]', #Evitar parámetros de plantillas con imaxes embebidas
#		ur'(?:www\.[\w\d_/?=. ]+|\w+)\.(?:html?|com?|asp|es|pt|net|org|gov)', #Evitar vínculos externos
		ur'(?:www\.[\w\d_\.]+|\w+)\.(?:html?|com?|asp|es|pt|net|org|gov)', #Evitar vínculos externos

		ur'\|[\w\d\t\s]*=', #Evitar parámetros de plantillas
#		ur'\|[\w\d\t\s]*(?==)', #Evitar parámetros de plantillas
		ur'[\w\s_]*=[\w\d\s_,\'\.\[\](){}<>\-/]*\|$', #Evitar parámetros de plantillas
#		ur'[\w\s_]*(?==[\w\d\s_,\'\.\[\](){}<>\-/]*)\|', #Evitar parámetros de plantillas
#		ur'\w *=', #Evitar parámetros de plantillas
		ur'{{[^=]*?}}', #Evitar plantillas sin asignación de valores mediante igual. Só se fan correccións en valores de infobox.
		ur'\[\[[|\w\s_]*\]\]\w', #Evitar enlaces internos que continúan. Facer probas. 
#		ur'\w\]\]\w', #Evitar enlaces internos que continúan.

#### EXCEPCIÓNS #####
        ur'\b[Aa]lbums Chart', #Excepción para álbums
        ur'\b[Aa]lbum Chart', #Excepción para álbums        
#		Dimension (exemplo)
#		ur'\bFourth Dimension\b',
#		pokémon (exemplo)
#		ur'\b[Pp]okémon\b',
	  ],
	}
}