Saltar ao contido

Wikipedia:Guía de imaxes de calidade

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A guía de imaxes de calidade ofrece ós usuarios da Wikipedia criterios que poden ser tidos en conta á hora de tirar unha foto, á hora de valorar a pertinencia da inclusión dunha imaxe nun artigo, ou á hora de xustificar o voto dos usuarios nas propostas a imaxe da semana.

A presenza desta páxina non obriga a que as imaxes da semana deban ter as características aquí indicadas, pero recomenda que, no posible, se aproximen. Na votación das imaxes da semana, ademais de criterios técnicos coma os presentes deben ser tidos en conta criterios temáticos e criterios comunitarios.

O monitor

[editar a fonte]

Antes de valorar unha imaxe, sexa propia ou allea convén ter o monitor ben calibrado. Se non é posible un método diferente de calibración, obsérvese que un usuario que faga uso dun monitor ben calibrado debe poder observar na seguinte imaxe tres círculos, pero non catro.

En caso de se ver só dous círculos, considérese que se ten unha perda de visión nas zonas escuras da imaxe.

Guía de imaxes de calidade

[editar a fonte]
Concepto Problemas comúns Guía Discusión Exemplos
Tamaño da imaxe
 • Baixa resolución
 • Redución das dimensións
 • As imaxes deben ter polo menos 2 megapíxeles de información, por exemplo, 1600x1250.
 • Non se permite reducir as dimensións da imaxe (ó redimensionar pode semellar mellorarse a imaxe) pois se reduce a información presente na mesma.
Os gráficos e imaxes da Wikipedia poden ser imprimidos ou vistos en monitores de alta resolución. Para o mesmo é mester maior resolución da precisa nun monitor de ordenador convencional , polo tanto é importante que as nosas mellores imaxes teñan a máxima resolución posible.
Compresión JPEG
 • Compresión demasiado alta
 • A cámara ten seleccionada ó tirar a foto unha baixa calidade da imaxe JPEG
 • Defectos da compresión JPEG (denominados artefactos)
 • As imaxes non deben ter unha compresión intensa.
Seleccione na súa cámara unha calidade alta para tirar as fotos. Procure que a compresión nunca sexa inferior ó 95% ó editala. Considere que, se edita varias veces unha imaxe, esta perde calidade. Procure facer tódalas edicións necesarias antes de gardar e sobre o orixinal da imaxe.
Ruído
 • Ruído cromático
 • Ruído da luminancia
 • Gran visible
 • Rasguños, po e sucidade
 • As imaxes, ó seren vistas a tamaño completo, non deben ter ruído.
Para reducir o ruído, empregue a sensibilidade (ISO) máis baixa da súa cámara (por exemplo, 80 ISO, 100ISO, 200ISO). Se non é posible empregar esas sensibilidades por mor das circunstancias, débense editar as imaxes empregando filtros que reduzan o ruído.
Exposición
 • Sobreexposición
 • Luminosidade fóra de limites
 • Subexposición
 • Perda de detalles en áreas escuras
 • As imaxes deben ter unha exposición correcta e apropiada
En imaxes correctamente expostas, os detalles en partes significativas da imaxe consérvanse. Debe ser observado que a exposición pode responder a un propósito creativo, e esta pauta débese avaliar coa comprensión do obxectivo do autor ó realizar a toma. Por exposición enténdese a combinación do diafragma do obturador que rende ó tirar unha imaxe unha curva tonal. A exposición pode permitir representar con detalle as zonas luminosas. A curva tonal represéntase no histograma e pode estar no lado baixo (gama baixa), no medio (gama media) ou no lado alto (gama alta). As cámaras dixitais (ou imaxes) teñen unha latitude máis estreita cá película. A carencia do detalle da sombra non é necesariamente unha característica negativa. De feito, pode ser parte do efecto desexado. Os puntos culminantes queimados en áreas extensas son un elemento de distracción. En circunstancias extremas é conveniente tirar fotos con diferentes exposicións
Cor
 • Balance de brancos incorrecto
 • Cores non naturais
 • Aberracións cromáticas (halo púrpura ou verde nos contornos)
 • Inapropiada amplitude de cor (baixa ou excesiva saturación...)
 • As imaxes de calidade deben ter cores razoables. Obsérvese que isto non é o mesmo ca dicir cores naturais.
O balance de cor pode mudarse con programas como Gimp
Focalización e profundidade de campo
 • Focalización inapropiada
 • Foco indefinido
 • Insuficiente profundidade de campo
 • Profundidade de campo demasiado profunda
 • Tódolos obxectos importantes da fotografía deben estar nítidos, considerando a intención do autor.
 • A imaxe total debe ter un foco ben definido; ' ' por exemplo, o tema principal está ben focalizado e o primeiro plano e o fondo están desenfocados, ou ben, a escena enteira está ben focalizada.
A profundidade de campo (PDC) é a miúdo baixa intencionalmente. A profundidade de campo elíxese segundo as necesidades específicas de cada composición. A PDC grande ou pequena pode aumentar ou minguar a calidade da imaxe. A PDC baixa pódese empregar para salientar o tema principal xebrándoo do ambiente xeral. A alta profundidade do campo é válida para acentuar o espazo. As lentes curtas da lonxitude focal (ángulos amplos) renden a PDC grande, e viceversa, as lentes focais longas (telephotos) teñen a PDC baixa. As pequenas aberturas renden a PDC grande e inversamente, as aberturas grandes renden a PDC baixa.
Falta de definición polo movemento
 • Exposición demasiado longa: a imaxe embázase debido a que a cámara non está estable ou a que o foco da imaxe se movía demasiado rápido.
 • A falta de definición por mor do movemento pode ter como propósito mostrar precisamente ese movemento.
Con Control do movemento referímonos á maneira en que o movemento se representa na imaxe. O movemento pode non estar representado (imaxe conxelada) ou si o estar (imaxe co foco ou co fondo movido). Dependendo das circunstancias pode ser preferible unha cousa ou outra, pero o resultado debe ser correcto (véxase o exemplo) e o movemento nunca debe ser producido por tremer a cámara.
Iluminación
 • A iluminación debe ser apropiada para retratar o obxecto.
A calidade dunha toma pode depender de condicións atmosféricas e de localización con respecto ó foco de luz. A iluminación frontal sobre o obxecto non é xeralmente a mellor luz pois aplana o tema. A iluminación lateral dá a miúdo unha mellor textura ás superficies. A mellor luz é a miúdo a da madrugada, a da última hora da tarde, ou a dun día levemente anubrado. Ó fotografar con luz forte, vostede pode empregar o flash para abrandas as sombras.
Edición
 • Uso innecesario ou inadecuado de filtros artísticos e de efectos. Inda que os filtros artísticos de programas como Gimp poidan ser marabillosos, o uso innecesario destes é prexudicial para a imaxe.
 • A manipulación da fotografía co fin de corrixir defectos é xeralmente aceptable, con tal que sexa limitada. As manipulacións aceptables típicas inclúen o recortado, a corrección da perspectiva, o enfoque, a corrección da cor ou da exposición, a distracción de elementos do fondo, a redución de ruído.
 • As manipulacións intensas débense describir con claridade no texto da imaxe, por exemplo por medio do {{ImaxeRetocada}}. As manipulacións que falsifican a realidade nunca son aceptables.
Composición
 • Composición desequilibrada
 • Tema confuso
 • Obxecto da imaxe inexistente
 • Composición ou recorte excesivo
 • O motivo é marxinal
 • A disposición dos elementos dentro da imaxe non debe distraer, debe apoiar o conxunto da imaxe e potenciar a comunicación visual.
 • Os obxectos do primeiro plano e do fondo non deben distraer o motivo da imaxe.
O motivo da imaxe debe estar patente, a non ser que sexa só unha parte do tema da fotografía. Os obxectos do primeiro plano e do fondo non deben distraer. Os obxectos diante do motivo poden agachar datos importantes e estragar a composición. Por outra banda, centrar o motivo considérase unha práctica negativa (regra dos terzos). Se dividimos a imaxe con dúas liñas horizontais e dúas verticais en nove anacos idénticos, observamos catro puntos de intersección das liñas; eses puntos son os de máximo interese para a colocación do motivo. Os horizontes non deben de estar por debaixo da liña superior horizontal, a non ser que o motivo principal sexa o ceo, nese caso, debe colocarse sobre a liña inferior horizontal. Non se debe centrar o tema sen unha boa razón.
Distorsións
 • Inclinación
 • Distorsión da perspectiva
 • Efecto barril
 • As imaxes non deben estar, nin sequera intencionadamente, inclinadas.
 • Débese corrixir a perspectiva das imaxes de obxectos arquitectónicos.
 • A distorsión da perspectiva debe ter un propósito ou ser insignificante.
O cerebro humano é un detector sensible capaz de captar a máis leve inclinación. As árbores tortas, as torres ou as superficies inclinadas da auga, raras veces melloran a captación da imaxe. A inclinación pódese corrixir facilmente en case calquera foto mediante software. As distorsións máis complicadas pódense axustar con programas como hugin ou outras ferramentas para variar o panorama. O efecto barril prodúceo doadamente o gran angular da cámara, abonda empregar minimamente o zoom para que este se reduza.

Panoramas (imaxes unidas)

[editar a fonte]
 • Dimensión da imaxe
  • As imaxes panorámicas deben ter unha altura mínima de 800px.
 • Unións ou costuras entre imaxes
  • Defectos significativos. A cor ou a luminosidade non é coherente no conxunto. Forma sinusoidal ou aínda máis complicada da liña do horizonte.

Para conseguir un bo panorama precísase tempo e planificación. Os lanzamentos recentes de programas como [hugin de http://hugin.sourceforge.net/] e Enblend cometen erros nas liñas de costura (mala aliñación, liñas borrosas...) . Dous exemplos:

As fotos coas que se realizou o panorama foron tomadas cunha cámara non en modo de panorama, e o software empregado tomou como referencia o punto superior. Percíbese que a parte esquerda é máis escura debido a que a cámara expón cada foto individualmente. Isto podía ser solucionado axustando o brillo antes de coser as imaxes.
Hai erros máis sutís na dereita do castelo, onde aparecen dúas bandas verticais no ceo. Olle o lugar en que estas vendas tocan o outeiro, o programa aliñou mal e produciu un fantasma. Tamén, o programa desenfoca as transicións. Mentres que o desenfoque evita un bordo visible, un pode ver que en tal rexión o ruído da imaxe está reducido, facendo que esas zonas destaquen do resto da imaxe
A imaxe inferior demostra que usando diverso software, as fotos poden ser cosidas sen tales erros.


 • Luminosidade
  • Problema común: diversa exposición en diversas imaxes, levando á sobreexposición ou ás diferenzas visibles en brillo, contraste ou ton.
  • Guía: Incluso cando as fotos se tiran coa cámara en modo do panorama, convén elixir a exposición manualmente, tomando como referencia o punto de maior claridade, para que todas as imaxes sexan lumínicamente idénticas.
Ciemniak panorama.jpg