Wikipedia:Entradas do Dicionario biográfico de Galicia

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
IR INDO
Tomo
1
Abad
Docampo

 Dicionario biográfico de Galicia
 
IR INDO
Tomo
2
Docobo
Moreiras

 Dicionario biográfico de Galicia
 
IR INDO
Tomo
3
Moreiras
Zumalave

 Dicionario biográfico de Galicia
 


D i c i o n a r i o     b i o g r á f i c o
d e     G a l i c i aAmósase, a continuación, un índice alfabético das 4.139 entradas dos tres tomos do Dicionario biográfico de Galicia, con indicación do número de páxina.
Rosario Álvarez Blanco, 31
Álvaro Álvarez Blázquez, 31
Darío Álvarez Blázquez, 32
Xosé María Álvarez Blázquez, 32
Saturnino Álvarez Bugallal, 34
Alfonso Álvarez Cáccamo, 34
Berta Álvarez Cáccamo, 35
Celso Álvarez Cáccamo, 35
Xosé María Álvarez Cáccamo, 35
Serxio Álvarez Campos, 36
Eduardo Álvarez Carballido, 36
Antón Álvarez Conde, 36
Ramón Álvarez de la Braña, 36
Ignacio Álvarez de Lara, 37
Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, 37
Rosario Álvarez de Sotomayor, 38
Gabriel Álvarez de Velasco, 39
Rosendo Álvarez de Velasco, 39
Xerardo Álvarez Gallego, 39
Alfonso Álvarez Gándara, 39
Darío Álvarez Gándara, 39
Francisco Álvarez García, 40
Edelmiro Álvarez Giménez, 40
Ricardo Álvarez Giráldez, 40
Santiago Álvarez Gómez, 40
Benigno Álvarez González, 41
Emilio Álvarez González, 42
Cristino Álvarez Hernández, 42
Darío Álvarez Limeses, 42
Xerardo Álvarez Limeses, 42
Xosé Álvarez Lois, 43
José Álvarez López, 43
Ramón Álvarez Lugín, 43
Laureano Álvarez Martínez, 43
Xoán Álvarez Mera, 43
Vicente Álvarez Miranda, 43
María Marta Álvarez Montes, 44
Emilio Álvarez Negreira, 44
Uxío Álvarez Nóvoa, 44
Sabela Álvarez Núñez, 45
Vicente Luis Álvarez Núñez, 45
Pilar Álvarez Pablos, 46
Antonio Francisco Simón Álvarez Pérez, 46
Eduardo Álvarez Pertierra, 46
Eduardo Álvarez Puga, 46
Basilio Álvarez Rodríguez, 46
Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, 47
Javier Álvarez Salgado, 47
Alfonso Álvarez Sotelo, 48
Xoán Álvarez Sotelo, 48
Manuel Álvarez Torneiro, 48
Daniel Álvarez Vázquez, 48
Andrés Álvarez Vila, 49
Amaro Álvarez, 49
Diego Álvarez, 49
María Álvarez, 49
Pedro Álvarez, 49
Xosé Álvarez, 49
Xosé María Álvarez, 49
José María Alvez González, 50
Xosé Alvilares Moure, 50
Xosé Bieito Amado Salazar, 50
Xosé María Amado Salazar, 50
Enrique Amado, 50
Amando González, 50
Amancio Amaro Varela, 51
Xosé Ameijide Martínez, 51
Miguel Amigo Alonso, 51
Joaquín Amigo, 51
Moncho Amigo, 52
Carlos Amil Serantes, 52
Hermenexildo Amoedo Carballo, 52


Alejo Amoedo Portela, 52
Juan Antonio de Amoedo y Troncoso, 52
Rafael Amoedo, 52
Manuel Pascual Amor Meilán, 53
Grato Ernesto Amor Moreno, 53
Emilio Amor Rolán, 54
Anxo María Xosé Amor Ruibal, 54
Luís Amor Soto, 55
Xoán Manuel Amor, 55
Xulio Andión Marán, 55
Fernando de Andrade e Castro, 55
Julio Andrade Malde, 55
Rodrigo Andrade Olivié, 56
Rolando Andrade Olivié, 56
Xoán Bautista Andrade Tojedo, 56
Arturo Andrade, 56
Domingo Antonio de Andrade, 56
Francisco de Andrade, 57
Blanca Andreu, 57
Anxo Angueira Viturro, 57
Anxo Anido, 58
Adolfo Anta Seoane, 58
Martín de Anta, 59
Andrés Antelo Lamas, 59
Pedro Antón García, 59
Inmaculada Antonio Souto, 59
Francisco Añón Paz, 58
Nicolasa Añón Paz, 58
Víctor Aparicio, 59
Adolfo Aponte, 59
Vicente Araguas, 60
Teresa Arán Trillo, 60
Ramón de Arana Pérez, 60
Ramón Aranalde Gosvidete, 61
Isidoro Araújo de Lira, 61
Severo Araújo e Silva, 61
Miguel Anxo Araújo Iglesias, 61
Xosé Araújo Pérez, 62
Xoaquín Araújo Rial, 62
Xoán de Araújo y Figueroa, 62
Xacobe Araújo, 62
Uxío Arbones Castellanzuelo, 62
Olimpio Arca Caldas, 63
Álvaro de Arce Campo, 63
Carlos de Arce Robledo, 63
Álvaro de Arce Temes, 64
Enrique de Arce Temes, 64
Xosé Arcos Moldes, 64
Prudencio Areal Alonso, 65
Xusto Eliseo Areal Barros, 65
Xosé de Areal, 65
Carlos Antonio Areán González, 65
Concepción Arenal Ponte, 65
Ignacio Ares de Parga, 67
Julia Ares Iglesias, 67
Rafael Areses Vidal, 67
Xoaquín de Arévalo Otero, 68
Xoaquín de Arévalo Rodríguez, 68
Gregorio de Argaiz, 68
Luis de Argudín Bolivar, 68
Mercedes Arias Álvarez, 68
Plácido Arias Arbieto, 68
Xavier Arias Bal, 68
Xela Arias Castaño, 68
Antón Arias Curto, 69
Xoán Rosendo Arias Enríquez, 69
Carlos Arias Iglesias, 69
Valentín Arias López, 69
Xosé Carlos Arias Morena, 70
Xosé Arias Rodríguez, 70
Xoaquín Arias Sanjurjo, 70
Xosé Arias Teixeiro e Correa, 70


Antonio Arias Teixeiro, 71
Manuel Arias Varela, 71
Pedro Arias Veira, 71
Felipe Arias Vilas, 71
Carmela Arias y Díaz de Rábago, 71
José Luis Arias, 72
Manuel Arís Torres, 72
Aristarco de Samos, 72
Juan Bautista Armada Losada, 72
Alfonso Armada Rodríguez, 73
Gonzalo Armán, 73
Xosé Armas Castro, 73
Xoán de Armas, 73
Luís Armero y Millares, 73
Antonio Armesto Aira, 73
Xosé Francisco Armesto Faginas, 73
Constantino Armesto, 74
Indalecio Armesto, 74
Tomás de Arosa, 74
Fernando Arribas Arias, 74
Benjamín de Arribas Castro, 74
Ignacio Arrondo Moro, 74
Diego Arroyo Valcárcel, 75
Ramón de Artaza Malvárez, 75
Aurora Artiaga Rego, 75
Xosé Artiaga, 75
Francisco Asorey González, 75
Rafael Astor Casalderrey, 76
Margarita Astray Reguera, 77
Manuel Astray Rivas, 77
Alfredo Atrio García, 77
Virginia Felicia Auber Noya, 77
Ignacio Avalle Patiño, 77
Alejandro Avecilla Porto, 77
Serafín Xoaquín Avendaño Martínez, 78
Alberto Avendaño Prieto, 79
Xoaquín Avendaño, 80
Federico Ávila Cuadra, 80
Francisco Ávila Lacueva, 80
José Ávila Lamas, 80
Tiberio Ávila Rodríguez, 80
Xosé Luís Axeitos Agrelo, 80
Manuel Ayaso Sampedro, 81
Guillermo Aymerich Goyanes, 81
Antón Baamonde García, 81
Fernando Babío, 81
Francisco Bacariza Varela, 81
Antonio Bacelar (relixioso), 81
Bahamonde, 81
Xesús Bal y Gay, 82
Emiliano Balás Silva, 82
Gustavo Balboa Díaz, 82
Fernando Balboa Rodríguez, 82
Manuel Balboa Rodríguez, 83
Xoán Manuel Balboa Vázquez, 83
José Baldomir Fernández, 84
Francisco Baldomir Rodríguez, 84
Xosé Baldomir Rodríguez, 84
Carlos Amable Baliñas Fernández, 84
Xosé Antón Ballesteros Rei, 85
Juan Ballesteros, 85
Antón Baltar Domínguez, 85
Ramón Baltar Domínguez, 85
José Luis Baltar Pumar, 85
Arturo Baltar Santos, 86
Alberto Baltar Tojo, 86
Fernando Baltar Tojo, 86
Luís Baltar Tojo, 87
Rafael Baltar Tojo, 87
Enrique Bande Rodríguez, 87
Manuel Bandín Hermo, 87
Xosé María Banet Díaz-Varela, 87


Manuel Banet Fontenla, 88
Enrique Banet López de Rego, 88
Isidro Gonzalo Bango Torviso, 88
Xosé Carlos Baños Márquez, 88
Emilio Baños, 88
Ernesto Bao Garrido, 89
Domingo Baqueiro, 89
Luis Bar Boo, 89
Xosé Bar Boo, 89
Modesto Bará Álvarez, 90
Milagros Bará, 90
Anxo Baranga, 90
Daniel Barata Quintas, 90
Antón Barba Figueroa, 91
María Barbeito Cerviño, 91
Andrés Avelino Barbeito Hermosilla, 92
Manuel Barbeito Herrera, 92
José Manuel Barbosa Suárez, 92
Xoán Barcia Caballero, 92
Xoán Barcia Eleizegui, 93
Camilo Barcia García-Villaamil, 93
Juan José Barcia Goyanes, 93
Carlos Barcón Collazo, 93
Manuel Anxo Bares Giráldez, 94
Camilo Bargiela, 94
César Barja Carral, 94
María Xosé Barjas Cortés, 94
José Enrique Barquero Peña, 94
Ramón Barral Andrade, 94
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, 95
Jaime Barreiro Gil, 95
Xosé María Barreiro Glicerio, 95
Xosé Barreiro Gómez, 95
Alberto Barreiro González, 96
Antonio Barreiro Ramos, 96
Ángeles Barreiro Rico, 96
Pablo Barreiro Rivas, 96
Xosé Luís Barreiro Rivas, 96
Herminio Barreiro Rodríguez, 97
Ramón Barreiro Vázquez, 97
Francisco Barreiro, 98
Antonio Barrera de Irimo, 98
Feliciano Barrera Fernández, 98
Pedro Barrié de la Maza, 99
Maruxa Barrio Val, 99
Gregorio do Barrio, 100
Senén Barro Ameneiro, 100
María Teresa Barro Muñoz-Ortiz, 100
Carlos Barros Guimeráns, 101
Rafael Barros Merino, 101
Rafael Barros Pardo, 101
Ricardo Barros Pintos, 101
Miguel Barros Puente, 101
Antón Barros, 101
Manuel Barruti, 101
Xosé Antonio Bartolomé Argüelles, 102
Nemesio Barxa Álvarez, 102
María Begoña Bas López, 102
Leopoldo Basa Villadefrancos, 102
Jose Ángel Basanta Folgueira, 103
Bartolomé Basanta Miranda, 103
Carlos Basoa Basoa, 103
Luís Emilio Batallán González, 103
Xosé Pablo Bayo, 103
Pedro Pablo Bazán de Mendoza, 103
José Becerra Armesto, 104
Manuel Becerra Bermúdez, 104
Antón Beiras García, 104
Xosé Manuel Hixinio Beiras Torrado, 105
Julio Béjar, 105
Fernando Bellas Jiménez, 106
Xosé María Bello Diéguez, 106Felipe Bello Piñeiro, 106
Xoán Beltrán Muíños, 107
Francisco Benavides Troncoso, 107
Manuel de Benavides, 107
Esther Benítez Eiroa, 107
Canuto Berea Rodríguez, 107
Adolfo Bergés Rodríguez, 107
Xosé Carlos Bermejo Barrera, 107
Andrés Bermejo Díaz de Rábago, 108
Eduardo Bermejo García, 108
Manuel Rafael Bermejo Patiño, 108
Xosé Bermúdez de Castro, 108
Xosé Bermúdez de la Puente Varela, 109
Xosé Francisco Bermúdez Mandiá, 109
Diego Bernal López, 109
Senén Bernárdez Álvarez, 109
Bernaldo Bernárdez Romero, 110
Ricardo Bernárdez, 110
Fermín Bescansa Casares, 110
Leoncio Bescansa Casares, 110
Pedro Alfonso Betanzos, 110
Xoán de Betanzos, 110
Xosé Bibián Lorenzo, 110
Jesús José Blanco Albite, 111
Eduardo Modesto Blanco Amor, 111
Xosé Blanco Amor, 116
Concha Blanco Blanco, 116
Xosé Luís Blanco Campaña, 116
Simeón Blanco Cicerón, 117
Fernando Blanco de Lema, 117
Pedro Blanco del Pueyo, 117
Isidoro Tomás Blanco Fernández, 117
Carmen Blanco García, 117
Virxilio Blanco Garrido, 118
Xosé María Blanco Gerpe, 118
Xosé Manuel Blanco Gil, 119
Ramón María Blanco González, 119
Uxía Blanco Iglesias, 119
Matilde Blanco Lapido, 119
Carmen Blanco Leira, 119
Ramón María Blanco Pardo, 119
Domingo Blanco Pérez, 120
Antón Blanco Porto, 120
Ramón Blanco Rei, 120
Luís Blanco Rivero, 120
Herberto Blanco Rodríguez, 120
Juan Eugenio Blanco Rodríguez, 120
Loreto Blanco Salgueiro, 121
Roberto Blanco Torres, 121
Luis Alfonso Blanco Vila, 123
Ánxel Blanco Villar, 123
Carlos Blanco Yáñez, 123
Vicente Blanco, 123
Xoán Antón Blanco, 124
Jesús Blas Lourés, 124
Xosé Boado Castro, 124
Jacinto de Boado y Montenegro, 124
Pedro Boado Sánchez, 124
Marta Bobo Arce, 124
Xosé Boente Sequeiros, 125
Antonio Bonet Correa, 125
Asunción Bonet Correa, 126
Iago Bonet Correa, 126
José Bonet Correa, 126
Léon Bonnat, 126
Enrique Bono, 126
Patricio Borobio Díaz, 127
Efrén Borrajo Dacruz, 127
Luis Borrajo Vázquez, 127
Xurxo Borrazás, 127
Gregorio Borrega Moreira, 127
Juan Bosco Caride, 127


Henrique Heraclio Botana, 128
Manuel Botana, 128
Anxo Botello Barros, 128
Xosé Bouchet Blanco, 129
Fermín Bouza Álvarez, 129
Fermín Bouza-Brey, 129
Xan Bouzada Fernández, 132
Manuel Bouzón Vila, 132
Carlos Bóveda Bentrón, 132
Tomás Bóveda Gómez, 132
Xavier Bóveda Pérez, 133
Manuel Bragado Rodríguez, 134
Luís Brage, 134
Raúl Brandáo, 137
Xosé Brandariz, 137
Camilo Brandín Feijoo, 137
Xosé Braña Muiño, 134
Gonzalo Brañas Fernández, 134
Alfredo Brañas Menéndez, 134
Gonzalo Brañas Sánchez-Boado, 137
Xan Bravo Iglesias, 137
Francisco Xavier Bravo, 137
Lino Braxe Mandiá, 138
Angelo Brea Hernández, 138
Arturo Brea Pasín, 138
Gumersindo Brea Romero, 139
Xosé María Brea Segade, 139
Xoán Brión Ageitos, 139
Isidoro Brocos Gómez, 139
Modesto Brocos Gómez, 139
Antonio Brujol, 140
Xosé Búa González, 140
Manuel Buceta del Villar, 140
Luís Buceta Facorro, 140
Erasmo Buceta, 141
Isidro Buceta, 141
Manuel Buch, 141
Francisco Bueno Capeáns, 141
Babino Bugallal Araújo, 141
Isidoro Bugallal Araújo, 142
Xosé Luís Bugallal Marchesi, 142
Jaime Bugallal y Vela, 142
Xosé Bugarín, 142
Ulpiano Buhígas Prat, 142
Ramón Buíde Laverde, 143
Arcadio Manuel Bujados Fernández, 143
Gumersindo Buján Buján, 143
Francisco de Paula Buón Coya, 143
Gumersindo Busto, 143
Francisco Buyo Sánchez, 143
Xosé Caamaño Bournacell, 144
Xosé Caamaño Devesa, 144
Xosé Manuel Caamaño Gesto, 144
Jesús María Caamaño Martínez, 144
Xoán Xosé Caamaño Pardo, 144
Manuel Caamaño Suárez, 145
Xosé María Cabadas Villar, 145
Alfonso Cabaleiro Durán, 145
Manuel Cabaleiro Goás, 145
Generoso Antonio Cabaleiro Muíños, 146
Abel Ramón Caballero Álvarez, 146
Manuel Caballero García-Barba, 147
María Dolores Caballero Quinteiro, 147
Xosé María Caballero Villar, 147
Darío Xohán Cabana Yanes, 147
Xosé Xoán Cabanas Cao, 148
Constantino Cabanas López, 148
Jaime Cabanas Lorenzo, 148
Darío Cabanelas Rodríguez, 148
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez, 149
Ramón Cabanillas Enríquez, 149
Pío Cabanillas Gallas, 154


Enrique Cabarcos Quintela, 155
Salvador Cabeza de León, 155
Wenceslao Cabezas del Toro, 156
Manuel Jaime Cabezas Enríquez, 156
Lino Cabezas Gelabert, 157
Francisco Cabo Pastor, 157
Miguel Cabo Villaverde, 157
Xavier Cabo Villaverde, 157
Xosé Luis Cabo Villaverde, 157
Francisco Cabrera Fernández de Aguiar, 157
Urbano Cabrera Rodríguez, 158
Fernanda Cabrera Varela, 158
Julio Cabrera Varela, 158
Ramón Cacabelos García, 158
Avelino Cachafeiro Bugallo, 158
Eduardo Aurelio Cacheda Vigide, 159
Maximino Cacheiro Varela, 159
Francisco Cadaval Ayaso, 159
Álvaro Cadaval Valladares de Sotomayor, 160
Juan Antonio Cadenas, 160
Rafael Cadórniga Carro, 160
Antonio Caeiro Rodríguez, 160
Manuel frei Caeiro, 160
María del Pilar Cagiao Vila, 160
Miguel Ángel Caínzos Fernández, 161
Ramón Cajade Rey, 161
Raimundo Cal Cortizas, 161
Henrique Cal Pardo, 162
Xosé María Calaza Couso, 162
Mar Caldas, 162
Francisco de Caldas-Pereira Castro, 162
Eloi Caldeiro Díaz, 162
Manuel Ginés Caldevilla Santos, 163
Emilia Calé Torres, 163
Xerome Calero Prado, 163
Antonio Callejo Rey, 163
Francisco Calo Lourido, 163
Hermenexildo Calvelo Rabuñal, 164
Rosa Calvo de Anta, 164
Francisco Calvo Guerra, 164
Aníbal Calvo Malvar, 164
Miguel Calvo Negro, 164
Leopoldo Calvo Sotelo, 165
Xoaquín Calvo Sotelo, 165
Xosé Calvo Sotelo, 165
Evaristo Calvo Valcárcel, 166
José Manuel Calzada, 166
María Mónica Camaño Fandiño, 166
Gloria Cámara Rubio, 166
Francisco Camba Andreu, 166
Xulio Camba Andreu, 167
Xosé Manuel Cambeiro, 167
Xesús Cambre Mariño, 167
Manuela María Cambronero de la Peña, 168
Alberto Cambronero, 168
Otto Xosé Cameselle Barcia, 168
Ricardo Camino Calvo, 168
Xosé Camino Losada, 168
Alberte Camino Sigüer, 168
Antonio Camino Sigüer, 169
Domingo Camino Sigüer, 169
Víctor Campio Pereira, 169
María del Pilar Trinidad Campo Domínguez, 169
Eva Campo Rodríguez, 170
Enrique Campo Sobrino, 170
Fernando Campo Sobrino, 170
Antón do Campo, 170
Pedro do Campo, 171
Pedro Campos Calvo-Sotelo, 171
Pedro Campos Couceiro, 171
Xosé María Campos Couceiro, 171
Francisco Campos Freire, 171


Guillermo Campos Piñón, 172
Alejandro Campos Ramírez, 172
Tomás Canabal Mariño, 172
Xosé Canalejas Méndez, 173
Xoán Canalejo Castells, 173
Alfredo Canalejo Martínez, 173
Xosé María Canals, 173
Xoán Xosé Cancela del Río, 174
Xosé Cancela Freijo, 174
Mario Canda, 174
Jorge Juan Candán Illán, 174
José María Caneda, 175
Xosé Canedo, 175
Prudencio Canitrot Mariño, 175
Juan Antonio Cano Pan, 175
María Canosa Blanco, 176
Ramón Canosa Suárez, 176
Francisco Javier Cañás Caramelo, 173
César del Caño, 175
Xosé Manuel del Caño, 176
Emilio Cao Losada, 177
Xosé María Cao Luaces, 177
Camilo Cao Martínez, 177
Manuel Capón Fernández, 177
Evaristo Caramés Medín, 178
Luis Caramés Viéitez, 178
Xosé Carantoña, 178
Antonio Carbajo Villaverde, 179
María Tarsy Carballas Fernández, 179
Paula Carballeira Cabana, 179
Alejo Carballeira Ocaña, 179
Luís Xulio Carballo Arceo, 180
Ricardo Carballo Calero, 180
Francisco Carballo Carballo, 183
Xulio Carballo Enríquez, 183
Xosé Manuel Carballo Ferreiro, 183
Jesús 'Fillo' Carballo, 183
Luis Efrén Carballo Taboada, 184
Xesús Carballo Taboada, 184
Daniel Carballo, 184
María Victoria Carballo-Calero Ramos, 185
Teodomiro Cardalda Gestoso, 185
Xosé Caridad Mateo, 185
Rogelio Caridad Pita, 185
José Antonio Caride Gómez, 185
Helena de Carlos Villamarín, 186
Joam Carmona Badía, 186
Pedro Carneiro, 186
Vicente Carnota Pérez, 186
José Víctor Carou Fernández, 186
Xosé María Eustaquio Carracido, 187
Ramón de Carranza y Reguera, 187
Manuel Carrasco Verde, 187
Xosé Carré Albarellos, 187
Uxío Carré Aldao, 187
Leandro Carré Alvarellos, 189
Lois Galo Vicente Carré Alvarellos, 192
Uxío Carré Alvarellos, 192
Leandro Carré Brandariz, 192
Uxío Carré Naya, 192
María del Pilar Carré Sánchez, 192
Héctor Carré, 193
Xosé Carreiro Montero, 193
Antonio Carreño, 193
Xenaro Carrero Fernández, 194
Antón Carreró Vargas, 194
Arturo Carretero Sánchez, 194
Antonio Carro Fernández-Valmayor, 194
Xesús Carro García, 195
Alberto José Carro Igelmo, 195
Antonio Carro Martínez, 195
José Ignacio Carro Otero, 196Francisco Xavier Carro Rosende, 196
Alejandro Carro, 196
Ramiro Cartelle Álvarez, 197
Luis María Caruncho Amat, 197
Xosé Carvajal Pereira, 197
Zulmiro de Carvalho, 197
Anunciación Casado Atanes, 198
Fernando Casado d'Arambillet, 198
Manuel Casado Nieto, 198
Xosé Casais Santaló, 198
Dolores de los Milagros Casal Devesa, 199
Raquel Casal García, 199
Ánxel Casal Gosenxe, 199
Javier Casal Novoa, 200
Xoán Ignacio Casal Pardo, 201
Luz Casal Paz, 201
Antón Casal Puga, 201
Antonio Casal Rivadulla, 201
Uxía Casal Silva, 201
Francisco Casal Vidal, 202
Benxamín Casal Vila, 202
Xosé Casal y Lois, 202
Joseph Casal, 202
María Dolores Casanova González, 203
Carlos Casanova Santos, 203
Antonio Casanova, 203
Carolina Casanova, 203
Mamede Casanova, 203
Antonio Casares Gil, 203
Xosé Casares Gil, 204
Carlos Casares Mouriño, 204
Xabier Casares Mouriño, 205
Santiago Casares Paz, 205
María Victoria Casares Pérez, 206
Santiago Casares Quiroga, 206
Antonio Casares Rodríguez, 208
Antonio Casas Barros, 208
Augusto María Casas Blanco, 209
Saturnino Casas Blanco, 209
Sergio Casas Castaño, 209
Manuel Casás Fernández, 209
Juan Casas González, 210
Xoán Bautista Casás González, 210
Víctor Casas Julián, 210
Fernando de Casas Novoa, 211
Luís Casas Pasarín, 211
Xoán Casas Regueiro, 212
Víctor Casas Rey, 212
José Luis Casas Teixeira, 212
Arturo Casas Vales, 212
Francisco Casas, 213
René Cassin, 213
José Domingo Castaño Solar, 213
Yolanda Castaño, 213
Benito Castejón Paz, 213
Mauro Castellá Ferrer, 214
María del Rosario Castells Vila, 214
Miguel Anxo Castelo Agra, 214
Bernardo Castelo Álvarez, 215
Jorge Castillo Casalderrey, 215
Dictino de Castillo Elejabeytia Fernández, 216
Anxo do Castillo López, 216
Xosé Antonio Castillo Sánchez, 216
Maximino Castiñeiras García, 216
Manuel Antonio Castiñeiras González, 216
José Castiñeiras Iglesias, 217
Fausto Castiñeiras Isorna, 217
José Castro Álvarez, 217
Isabel de Castro Andrade, 217
José de Castro Armes, 217
Benito Alonso Castro Barbeito, 218
Alfonso Castro Beiras, 218


Xesús Castro Bello, 218
Xosé María Castro Bolaño, 218
Raúl Castro Cao, 218
Manuel de Castro Castro, 219
Marisa Castro Cerdeda, 219
Pedro Antonio Fernando de Castro de Andrade e Portugal, 219
Pedro de Castro de Carballido, 219
Valentín Castro Díaz, 220
Xoán Francisco Castro Fernández, 220
Manuel Castro Gago, 220
Manuel Castro Gil, 220
Manuel de Castro González, 221
Xosé Castro González, 221
Zacarías Castro González, 222
Luisa Castro Legazpi, 222
José Manuel Castro López, 222
Manuel Castro López, 222
Ramón Castro López, 223
Xosé Antonio Castro López, 223
Xerome de Castro Losada, 223
Xosé de Castro Monteagudo, 223
Xerardo Castro Montoya, 223
Francisco Castro Mosquera, 224
José Castro Muñiz, 224
Antonio María de Castro Neira, 224
Francisco Xavier Castro Pérez, 224
Ladislao Castro Pérez, 225
Xoán Xosé Castro Piñeiro, 225
Xoán Andrés Castro Prado, 225
Francisco Castro Represas, 225
Ignacio Castro Rey, 226
Buenaventura José Castro Rial, 226
Ramón Castro Rivera, 226
Manuel Castro Rodríguez, 226
Teixeira Castro Rodríguez, 226
Víctor Castro Rodríguez, 227
Fernando Castro Santos, 227
Dorinda Castro Soliño, 227
Víctor Castro Somoza, 227
Xosé Castro Veiga, 227
Francisco Castro Veloso, 227
Luís Castro Zahera, 228
Alexandre de Castro, 228
Álvaro Xavier de Castro, 228
Antón Francisco de Castro, 228
Filipe de Castro, 229
Manuel Castro, 229
María Rosalía Rita de Castro, 229
Ventura Castro, 235
Xacobe de Castro, 235
Xermán Xusto Castro, 236
Xose Ramón de Castro, 236
Evaristo Castromil Ventureira, 236
Concepción Castroviejo Blanco-Cicerón, 236
Xosé María Castroviejo Blanco-Cicerón, 236
Javier Castroviejo Bolívar, 237
Santiago Castroviejo Bolívar, 237
Adolfo Caula Cornejo, 237
Remixio Armando Caula, 238
Manuel Caulonga Pereira, 238
Xesús Antonio Caulonga Pereira, 238
Antonio Cavanilles Conti, 238
Luis Cayón Fernández, 238
Xavier Cea Otero, 238
Severo Xesús Cebeiro Santiso, 239
Xoán Xosé Cebral Rodríguez, 239
Álvaro Cebreiro Martínez, 239
Eduardo Cebreiros Álvarez, 239
Xoán Xosé Cebrián Franco, 240
Xoán Xosé Cebrián García, 240
Camilo José Cela Trulock, 240


Afonso Cela Vieito, 244
Estevo de Cendón Buceta, 244
Marta Cendón Fernández, 244
Roxelio Cerdeira Lorenzo, 245
Diego Antonio Cernadas Castro, 245
Xaquín Cerqueiras Puente, 245
Antonio Cervela, 245
Xosé Cerviño Cerviño, 245
Xosé Cerviño García, 246
Antonio Cerviño González, 246
Florencio Cerviño González, 246
Francisco Xulio Cerviño González, 246
Pedro Antonio Cerviño Núñez, 247
Anxo Cerviño, 247
Xosé Luís Chamorro Castro, 247
José Ramón Chantada Acosta, 247
Enrique Chao Espina, 248
Alexandre Chao Fernández, 248
Eduardo Chao Fernández, 248
Xosé María Chao Ledo, 250
Ernesto Chao Pino, 250
Ramón Luis Chao Rego, 251
Xosé Chao Rego, 251
Xosé María Chao Rodríguez, 252
Manuel Chapela Piñeiro, 252
Xosé Manuel Chapela Seijo, 252
Pedro Chardonell Guiance, 253
Aniceto Charro Arias, 253
Xaquín Chaves López, 253
Manuel Chaves Rodríguez, 253
Xosé Chavete Rodríguez, 254
Nicolás Chicarro e Leguinechea, 254
Pilar Cibreiro Santalla, 254
Xosé Cid Cabido, 254
Andrés Cid Fernández de San Pedro, 255
Xosé Manuel Cid Fernández, 255
Luciano Cid Hermida, 255
Xosé Cid Menor, 255
Rafael Cid Palacios, 256
Luís Cid Pérez, 256
Heliodoro Cid Rozo, 257
Alfredo Cid Rumbao, 257
Alicia Cid, 257
Rafael Cidoncha, 257
Francisco Antonio Cidrás Escáneo, 257
Juan Cidrás Robles, 258
Salvador Cidrás Robles, 258
César Augusto Cisneros Luces, 258
Hernando de Cisneros, 259
Antonio Citoa, 259
Xan da Coba Gómez, 259
Xosé Cobas Gómez, 259
Franco Cobas González, 260
Eduardo Cobián Roffignac, 260
Godofredo Coca, 260
Federico Cocho de Juan, 260
Xosé Ramón Cociña García, 260
Vicente Manuel Cociña Vizosa, 260
Aniceto Codesal Lozano, 261
Manuel Coia Franco, 261
Rosalía Collazo Dans, 261
Celso Collazo Lema, 261
Bieito Collazo, 261
Elena Colmeiro González, 262
Manuel Colmeiro Guimarás, 262
Manuel Colmeiro Penido, 264
Miguel Colmeiro Penido, 265
Silvestre Colmeiro, 265
Xácome Colmelo de Sevil, 265
Manuel Comellas Coímbra, 265
Xosé Comellas García-Llera, 265
Raúl Comesaña Covelo, 266


Alberto Comesaña García, 266
Desiderio Comesaña, 266
Xerome Comesaña, 266
Alberto de Cominges Molins, 266
Antonio de Cominges Tapias, 267
Francisco Luís Compañel, 267
Diego Eusebio de Compostela, 267
Pedro Compostelano, 268
Antonio Concheiro Coello, 268
Arturo Conde Aldemira, 268
Ramón Ángel Conde Bermúdez, 268
Alfredo Conde Cid, 269
Mario Conde Conde, 270
Xosé Conde Corbal, 270
Xulio Conde de Rivas, 271
Manuel Conde Fidalgo, 271
Benedicto Conde González, 271
Xesús Conde González, 272
Fernando Conde Montero-Ríos, 272
Francisco Conde Otero, 272
Ricardo Conde Salgado, 272
Francisco Conde Valvís, 272
Francisco Xoán Conde, 273
Isidro Conde, 273
Margarida Conde, 273
Ricardo Conde, 273
Luís Contreras e Fernández de Lara, 273
Nicolao Cora Montenegro, 273
Purificación de Cora Paradela, 273
Xosé de Cora Paradela, 273
Xosé Cora Rodríguez, 274
Antonio de Cora Sabater, 274
Purificación de Cora Sabater, 274
Francisco Xerónimo de Cora, 275
Víctor Corcoba Conde, 275
Xabier Cordal Fustes, 275
Luís Cordeiro Rodríguez, 275
Manuel Cordero Pérez, 275
Luís Ángel Cordero Rego, 276
José Manuel Cores Tourís, 276
Baldomero Cores Trasmonte, 276
Ventura Cores Trasmonte, 277
Facundo Cornejo, 277
Xosé Andrés Cornide Saavedra Folgueira, 277
Xulián Comide, 279
Fabián de Cornido Salgueiros, 279
Clara Corral Aller, 279
Dimas Corral Aller, 279
Eduardo Corral Castro, 279
Víctor Raimundo Corral Castro, 279
María Esther Corral Díaz, 280
Imeldo Corral González, 280
Antón Corral Martínez, 280
Dimas Corral Rebelión, 281
Luís Corral Rodríguez, 281
José Antonio Corral Sousa, 281
Xoán Corral, 282
Xoán Antonio Correa Calderón, 282
Antonio Xabier Correa Corredoira, 282
Xulio Correa Corredoira, 283
Antonio Correa Fernández, 283
Narciso Correal e Freire de Andrade, 283
María do Carme Corredoira e Ruíz de Baro, 284
Fernando Cortes Bugía, 284
Domingo Cortés González, 285
Daniel Cortezón Álvarez, 285
Xácome de Cortinela, 285
Luis Antonio Cortiñas Díaz, 285
Agostiño Cortiñas, 285
Antón Cortizas Amado, 285
Miguel Anxo Cortizo Nieto, 286
Lois Corvera Peña, 286César Dapena Pichel, 317
José María Dapena Rodríguez, 317
Rosa María Darriba Calviño, 318
Alberto Datas Panero, 318
Eduardo Dato Iradier, 319
Filomena Dato Muruais, 320
Antonio Davila Cons, 320
Xulio Dávila Díaz, 320
Remigio Davila Fernández, 321
Nazaré Davila Pousada, 321
Francisco Dávila Ugarte, 322
Luís Daviña Facal, 322
Xosé Manuel De Bernardo Ares, 322
Manuel Deaño Deaño, 322
Alfredo Deaño Gamallo, 323
Xulián de la Dehesa España, 323
Jesús Salvador Del Río Pérez, 323
Celso Delgado Arce, 323
Xaime Delgado Gómez, 324
Florencio Manuel Delgado Gurriarán, 324
Patricio Valentín Sisto Delgado Luaces, 324
Francisco Delgado Rodríguez, 325
Alonso Delgado, 325
Manuel Deschamps Martínez, 325
Domingo Devesa Naveiro, 325
Daniel Devesa Pérez, 325
Xosé Devolx García, 325
Ramón Díaz Aguía, 325
Xosé Díaz Andión, 325
Xosé Díaz Arias de Castro, 326
Camilo Boaventura Díaz Baliño, 327
Indalecio Díaz Baliño, 328
María Dolores Díaz Baliño, 329
Ramiro Díaz Baliño, 329
Xosé María Díaz Castro, 329
Nicomedes-Pastor Díaz Coivelle, 330
Joaquín María Díaz de Bustamante, 332
José Manuel Díaz de Bustamante, 332
Gregorio Diaz de Cadórniga, 333
Gonzalo Díaz de Goyos, 333
Victoriano Díaz de Herrera, 333
Melchor Díaz de la Rocha, 333
Xoán Bernaldo Díaz de Lugo, 333
Xoaquín Antonio Díaz de Rábago e Díaz de Mier, 333
Xosé María Díaz de Rábago e Pérez, 334
Domingo Díaz de Robles, 334
Ramón Díaz del Río jáudenes, 334
Andrés Manuel Díaz Díaz, 335
Manuel Cecilio Díaz Díaz, 335
Xesús Díaz Díaz, 336
Xosé Díaz Díaz, 336
Manuel Díaz Ebra, 336Miguel Santiago Esteban Radio, 33
Estela Estévez Barreiro, 33
Roxelio Estévez Cambra, 33
Xosé Estévez Carrera, 33
Vicente Estévez Durán, 34
Xerardo-Denís Estévez Fernández, 34
Xesús Estévez Francisco, 35
Xoán Manuel Estévez Freixeiro, 35
Xurxo Xoán Estévez Cantes, 35
Perfecto Antonio Estévez García, 35
Xosé Estévez Rodríguez, 35
María del Carmen Estévez Salgueiro, 36
Alicia Estévez Toranzo, 36
Emilia Estévez Villaverde, 36
Gregorio Estévez, 36
Ignacio Estévez, 36
Manuel Estévez, 37
Mestre Estevo, 37
Salvador Etchevarría Brañas, 37
Antonio Eulate Ferry, 37
Xoaquín Ezquerra del Bayo, 37
Itziar Ezquieta Llamas, 37
Manuel Fabeiro Gómez, 38
Xoán Antonio Fabeiro, 38
Luís Fábrega Coello, 38
Luís Fábrega Santamarina, 38
Jaime Fábregas Casal, 38
Ramón Fábregas Valcarce, 38
Manuel Facal Ponte, 39
Chelo Facal, 39
Uxío Fadrique González, 39
Mestre Fadrique, 39
Antón Faílde Gago, 39
Cristovo María Falcón Rodríguez, 40
Xaime Fandiño Alonso, 40
José Fandiño de Goyanes, 40
Antonio Bieito Fandiño Martínez, 41
Afonso Fandiño Ricart, 41
Antonio Fandiño Ricart, 41
Manuel Fandiño Ricart, 41
Xosé Ramón Fandiño Veiga, 41
Alonso Fandiño, 41
Francisco Fandiño, 42
Serafín Manuel Fandiño, 42
Antolín Faraldo Asorey, 42
María Fernanda Faraldo Botana, 42
Feliciano Vicente Faraldo, 42
Ramón Faraldo, 43
Wenceslao Farias Díaz-Noriega, 43
Francisco Fariña Busto, 43
Herminia Fariña Cobián, 43
Luciano Fariña Couto, 43
Xosé Fariña Jamardo, 44
Ana Fariña Potel, 44
Luisa Fariña Veira, 44
Hipólito Fariñas Sobrino, 44
Mauricio Fano López, 44
Guillermo Feal Otero, 45
Xosé Febrero, 45
Francisco de Federico Riestra, 45
Eduarda Feijoo de Mendoza, 45
Camilo Feijoo de Sotomayor, 45
Anselmo Feijoo Montenegro, 45
Bieito Xerome Feijoo Montenegro, 45
Plácido Feijoo Montenegro, 47
Ambrosio Feijoo Pardiñas, 47
Rodolfo Feijoo Pardiñas, 47
Perfecto Feijoo Poncet, 47
Manuel Feijoo Río, 47
Hugo I Feijóo Segovia, 47
Manuel Feijoo Sousa, 47
Vicente María Feijoo Montenegro y Arias, 47


Xosé Gregorio Feixó Cid, 48
Henrique Feixoo Feixoo, 48
María José de Felipe Martínez, 48
Gabriel Felipe, 48
Fidel Fernán Bello, 48
Xoán Xosé Fernández Abella, 49
Gerardo Fernández Albor, 49
Fernando Fernández Almuíña, 50
Bieito Fernández Alonso, 50
Federico Fernández Alonso, 50
Enrique Fernández Alsina, 51
Manuel Santiago Fernández Álvarez, 51
Manuel Fernández Amor, 51
Francisco Fernández Anciles, 51
Manuel Fernández Areal, 51
Felipe Fernández Armesto, 52
Alejandrino Fernández Barreiro, 52
Xosé Fernández Barros, 53
Manuel Fernández Blanco, 53
Nicolao Fernández Bolaño, 53
Juan Jesús Fernández Caínzos, 53
Raniero Fernández Calvo, 53
Virxilio Fernández Cañedo, 54
Xosé Lois Fernández Caramés, 54
Ricardo Fernández Carreira, 54
Enrique Fernández Castiñeiras, 54
Emilio Fernández Celeiro, 54
Arturo Fernández Cersa, 55
Carmen Fernández Chacón, 55
Sebastián Fernández Coroas Bustamante, 55
Abelardo Fernández Correa, 55
Xosé Fernández Cortés, 55
María Olaia Fernández Davila, 56
Xoán Manuel Fernández de Agüero y Echave, 56
Xoán Fernández de Albiña, 56
Plácido Antonio Fernández de Arosa, 56
Pedro Fernández de Belba, 56
Pedro Fernández de Castro Andrade e Portugal, 57
Xosé Fernández de Castro, 57
Estanislao Fabricio Xosé Fernández de la Cigoña e Núñez, 57
Francisco José Fernández de la Cigoña Núñez, 58
Celestino Fernández de la Vega Pardo, 58
Arsenio Miguel Fernández de Mesa Díaz del Río, 58
Diego Fernández de Sande, 58
Pascasio Fernández de Seguín, 58
José Ignacio Fernández de Vana y Vieites, 58
Francisco Fernández del Riego, 59
Emilio Fernández Deus, 60
José Luis Fernández Díaz, 60
Xosé Carlos Fernández Díaz, 61
David Fernández Diéguez, 61
Eladio Fernández Diéguez, 61
Almudena Fernández Fariña, 61
Ana Fernández Fernández, 61
Antonio Fernández Fernández, 62
Félix Fernández Fernández, 62
Gloria Fernández Fernández, 62
Manuel Fernández Fernández, 62
Manuel Fernández Fernández, 63
Maruxa Fernández Fernández, 63
Santiago Fernández Fernández, 63
Francisco Javier Fernández Ferreira, 63
Juan José Fernández Ferreira, 63
Miguel Fernández Ferreira, 63
Serafín Fernández Ferro, 63
Wenceslao Fernández Flórez, 64
Moisés Fernández Formoso, 64
Víctor Fernández Freixanes, 64
Xosé María Fernández Freixanes, 65
Mercedes Fernández Fuentes, 66
Xosé Fernández Gallego, 66
Juan José Fernández García, 66


Jaime Fernández Garrido, 66
Heliodoro Fernández Gastañaduy, 66
Julio Fernández Cayoso, 66
Modesto Fernández Gómez, 67
Franco Fernández González, 67
Luis Fernández González, 67
Modesto Fernández González, 67
Eugenio Fernández Granell, 68
Mario Fernández Granell, 69
Indalecio Fernández Groba, 70
Luis Fernández Guitián, 70
Luís Fernández Herce, 71
Maria Xosé Fernández Iglesias, 71
Xosé Fernández Lago, 71
Xoán Fernández Latorre, 71
Xoaquín María Fernández Leiceaga, 71
Ramón Fernández Lestón, 72
Elena Fernández López de Ochoa, 72
Antonio Fernández López, 72
Jesús Fernández López, 73
Xosé Antonio Fernández López, 73
Xurxo Fernández López, 73
Rafael Fernández Lorenzo, 73
Miguel Anxo Fernández Lores, 73
Cesáreo Fernández Losada, 73
Francisco Javier Fernández Magalhães, 73
Guillermina Fernández Mandado, 73
Gonzalo Fernández Martínez, 74
Miguel Ángel Fernández Martínez, 74
Ramón Fernández Mato, 74
Armando Fernández Mazas, 75
Cándido Fernández Mazas, 75
Francisco Miguel Fernández Moratinos, 76
Jesús Salvador Fernández Moreda, 76
Francisco Xosé Fernández Naval, 77
Xosé Fernández Neira, 77
Bibiano Fernández Osorio-Tafall, 77
Agustín Fernández Paz, 77
Ricardo Fernández Pérez de Soto, 78
Luís Fernández Pérez, 78
María Milagros Fernández Pérez, 78
Xoán Fernández Pérez, 78
María Teresa Fernández Piñeiro, 78
Manuel Fernández Poyán, 78
Lourenzo Fernández Prieto, 79
Juan Carlos Fernández Pulpeiro, 79
Maximino Fernández Queizán, 79
Miguel Fernández Refojo, 79
Francisco Fernández Rei, 80
Xavier Fernández Ríos, 80
Eduardo Fernández Rivas, 81
Silvio Fernández Rodríguez Bastos, 81
Alberto Fernández Rodríguez, 81
Emilia Fernández Rodríguez, 81
Gustavo Fernández Rodríguez, 81
Jesús María Fernández Rosende, 82
Antonio Fernández Saavedra, 82
Benigno Fernández Salgado, 82
Xosé Fernández Sánchez, 82
Carlos E. Fernández Santander, 83
Clemente Antonio Fernández Sarela, 83
Fernando Antonio Fernández Sarela, 83
Francisco Antonio Fernández Sarela, 83
Enrique Fernández Sendón, 83
Jose Carlos Fernández Seoane, 84
Fabriciano Fernández Serra, 84
Cosme Fernández Soler, 84
Manuel Fernández Soto, 84
Álvaro Fernández Suárez, 85
María Dolores Fernández Teijeiro, 85
Manuel María Fernández Teixeiro, 85
Emilio Fernández Vaamonde, 86


Ana Belén Fernández Valtuille, 86
Leopoldo Fernández Varela, 86
Marcial Fernández Vázquez, 86
Servando Fernández Victorio Arenas, 86
Xosé Fernández Vide, 86
Xoán Fernández Vilela, 86
Xavier Fernández Villaverde, 86
Alfredo Fernández, 87
Antonio Fernández, 87
Bertomeu Fernández, 87
Gregorio Fernández, 87
Jesús Fernández, 88
Lourenzo Fernández, 88
Melchor Fernández, 88
Miguel Fernández, 88
Norberto Fernández, 88
Pedro Fernández, 88
Pedro Fernández, 89
Xoán Fernández, 89
Andrés Fernández-Albalat Lois, 89
Consolación Fernández-Argüelles y Lobato, 89
Antonio Fernández-Cid de Temes, 89
Miguel Fernández-Cid Enríquez, 89
Alfonso Fernández-Cid Fenollerao, 90
Jaime Fernández-Cid Fenollera, 90
María Victoria Fernández-España Fernández-Latorre, 90
Leonardo Fernández-Reinante Fernández, 90
Fernando Fernández-Tapias Román, 91
Manuel Fernández-Valdés Costas, 91
Armando Fernández-Xesta Vázquez, 91
Miguel Anxo Fernán-Vello, 49
Xoán Ferreira Caamaño, 91
Bernardo Ferreira, 91
Xosé Francisco Ferreiro Abelleira, 91
Manuel Ferreiro Badía, 91
Manuel Ferreiro Fernández, 92
Celso Emilio Ferreiro Míguez, 92
Luis Ferreiro Peino, 95
José Ferreiro Porto, 95
Xosé Antón Mauro Ferreiro Suárez, 95
Bernaldo Ferreiro, 95
Francisco Ferreiro, 95
Carlos Ferreirós Espinosa, 96
Xosé Ferrer de Couto, 96
David Ferrer Garrido, 96
Pedro Inocencio Vicente Ferrer Sanz, 96
Miguel Ferro Caaveiro, 96
Manuel Ferro Couselo, 97
Xesús Ferro Couselo, 97
Francisco Xavier Ferro Montaos, 98
Gregorio Ferro Requeijo, 98
Xesús Ferro Ruibal, 98
Manuel Ferrol Fernández, 99
Miguel Fidalgo Areda, 99
Alberto Fidalgo Francisco, 100
Elvira Fidalgo Francisco, 100
Xosé Antonio Fidalgo Santamariña, 100
José Fidalgo Veloso, 100
Antonio Figueiras, 100
Sancho Figueroa Andrade Arias de Sarmiento, 100
Manuel Ventura Figueroa Barreiro, 100
Rosa Figueroa Insua, 101
Adela Figueroa Panisse, 101
Xosé Fernando Filgueira Valverde, 101
Xácome de la Flor Vaamonde, 102
Ricardo Flores Pérez, 102
Pedro Flores, 103
Xoán Flórez Freire, 103
Antonio Flórez Urdapilleta, 103
Vicente Fociños, 103
Ánxel Fole Sánchez, 103
José Maria Folgal de la Calle, 105
Carlos Folgueira García, 105Emilio Fonseca Moretón, 106
José María Fonseca Moretón, 106
Alonso III de Fonseca, 106
Xosé Ramón Fontán González, 107
Domingo Fontán Rodríguez, 107
Ramiro Fonte Crespo, 107
Xosé Fontenla Leal, 107
Antonio Fontenla Ramil, 107
José Luís Fontenla Rodrigues, 108
Renata Fontenla, 108
Celestino Fontoira Peón, 108
Manuel Fontoira Peón, 108
Rafael Fontoira Suris, 108
Carmen Formoso Lapido, 109
Carmen del Pilar Formoso Prego, 109
María Concepción Formoso Prego, 109
Xulio Formoso, 109
José María Fórneas Besteiro, 109
Carlos Ramón Fort e Pazos, 109
Ricardo Fortes Alvarellos, 110
Xosé Fortes Bouzán, 110
Pedro Fortes do Porto, 110
Susana Fortes, 110
O Foucellas, 110
Xosé Lois Foxo Rivas, 110
Balbino Fraga Casaleiro, 110
Manuel Fraga Iribarne, 111
Modesto Fraga Moure, 113
Salvador Fraga Rivas, 113
Xosé Antón Fraga Vázquez, 113
Antonio Fraguas Fraguas, 114
Antonio Fraguela, 115
Vicente Fraiz Andón, 115
Francisco Franco Bahamonde, 115
Nicolao Franco Bahamonde, 116
Ramón Franco Bahamonde, 117
Navia Franco Barreiro, 117
Xosé Antonio Cesáreo Franco Cerdeira, 117
José María Franco García, 117
Xesús Franco González, 117
Xosé Luís Franco Grande, 118
Xosé Franco Montes, 118
Arturo Franco Taboada, 118
José Antonio Franco Taboada, 118
Camilo Franco, 118
Vicente Franco, 119
Xosé Frau Ruíz, 119
Rafael Freijeiro Carrera, 119
Francisco Freire Barreiro, 119
Isabel Freire Bazarra, 120
Manuel Freire Castrillón, 120
Nuno Freire de Andrade, 120
Luís Freire García, 120
Bernardo Freire López, 121
Gustavo Freire Penelas, 121
Alberto Freire Portas, 121
Manuel Freire Rama, 121
Xosé Luís Freire Rodríguez, 121
Xosé Ramón Freire Sánchez, 121
José Freire Vázquez, 122
Alfredo Freixedo Alemparte, 122
Xosé Ramón Freixeiro Mato, 122
Antonio José Fresco González, 122
san Froilán, 122
Pedro de Frutos García, 123
María Victoria de la Fuente Alonso, 123
Xenaro de la Fuente Álvarez, 123
Enrique de la Fuente Santos, 124
Xaime Fuentes Arias, 124
Manuel Fuentes Jorge, 124
Arturo Fuentes, 124
Pablo Fuenteseca Díaz, 124


Narciso de Gabriel Fernández, 124
José María Gabriel Galán, 125
Sabela Gago Menéndez, 125
Eduardo Galán Blanco, 125
Antonio Galán Fuentes, 125
José Galán Suárez, 125
Juan Galdo García, 126
José Gallardo Rimbau, 126
Gonzalo Gallas Novas, 126
Olga Gallego Domínguez, 127
José Manuel Gallego Jorreto, 127
Xoán María Gallego Tato, 127
Alfonso Gallego Vila, 127
Dionisio Gamallo Fierros, 128
Xosé Gambino, 128
Javier de la Gándara Alonso, 129
Filipe de la Gándara e Ulloa, 129
José de la Gándara Sestelo, 129
Andrés Gaos Berea, 129
Xesús Garabal Expósito, 129
Xosé Garabal Louzao, 130
Javier Garaizábal Fontenla, 130
Ramón García Abad, 130
Xosé García Acuña, 131
Fernando García Agudín, 131
Carlos García Alcolea, 131
Alfredo García Alén, 131
Casilda García Alfaro, 132
Manuel Rubén García Álvarez, 132
Manuel García Areoso, 132
Luís García Arias, 132
Xosé García Armesto, 132
Xurxo García Barros, 135
Carlos García Bayón, 135
Fernando García Blanco, 135
Manuel García Blanco, 135
Andrés García Camba, 135
María del Carmen García Campelo, 136
Enrique García Candelas, 136
José Antonio García Caridad, 136
Nemesio García Carril, 136
Víctor García Casares, 136
Antonio García Conde, 137
Miguel Antonio García de Bouzas, 137
Xoán Antonio García de Bouzas, 137
Manuel García de Buciños Vázquez, 137
Alonso García de Gosende, 138
Celso García de la Riega, 138
Andrés García de la Riva, 138
Emilio García de 0lloqui, 139
Andrés García de Quiñones, 139
Xosé Antonio García de Seárez Cabeza, 139
Raimundo García Domínguez, 139
Alfredo García Dóriga, 140
Xoán García Durán, 140
Emilio Carlos García Fernández, 140
Manuel García Fernández, 140
Rubén García Fernández, 140
Xosé Lois García Fernández, 140
Alberte García Ferreiro, 141
Armando García Ferreiro, 141
Marta García Filgueira, 141
Ramón García Fontenla, 141
Manuel García Gerpe, 141
Manuel García Gil, 141
Carlos García González, 142
Antonio García Hermida, 143
Xosé Manuel García Iglesias, 143
José María García Leira, 143
Pedro García Lema, 144
Xosé Manuel García López, 144
Alfredo García López-Doriga, 144


Manuel García Maceira, 144
Xoán Antonio García Maceira, 144
Luís García Mañá, 145
Manuel Carlos García Martínez, 145
Xosé Luis García Mato, 145
Xosé García Mosquera, 145
Ramón García Muíños, 145
María do Carme García Negro, 145
María Pilar García Negro, 146
Xoán Ramón García Niebla, 146
Pio García Novoa, 146
Laura García Otero, 146
Rosana García Otero, 146
Xosé María García Palmeiro, 146
Ana García Pan, 147
Juan Manuel García Pardiñas, 147
Antonio García Patiño, 147
Manuel García Paz, 147
Carmen de Jesús García Pereira, 147
Fernando García Pereira, 147
Nicolao García Pereira, 147
Domingo García Quintana, 147
Alfredo García Ramos, 148
Xosé María García Rodríguez, 148
Celestino García Romero, 148
Javier García Sánchez, 148
Rafael García Sanfiz, 148
Ricardo García Súarez, 148
Antonio García Teijeiro, 148
Fernando García Varela, 149
Xosé García Vázquez, 149
María Teresa García Ventura, 149
Ramón García Vicetto, 149
Xosé García Vidal, 149
Andrés García Vilariño, 149
Benedicto García Villar, 150
Darío García, 150
Nani García, 150
Pedro García, 150
Xácome García, 150
Salvador García-Bodaño Fernández, 150
Salvador García-Bodaño Zunzunegui, 151
José Luís García-Boente Carro, 151
Gerardo García-Boente Fernández, 151
Pilar García-Cernuda Lago, 151
José Joaquín García-Gesto García, 151
Jaime García-Lombardero Viñas, 152
Armando Garra Castellanzuelo, 152
Alejandro Garrido Alonso, 152
Xaime Garrido Rodríguez, 152
Jaime Garrido Vila, 153
Antonio Garrido Villazán, 153
Crisanto Garrote, 153
Eduardo Gasset Artime, 153
Miguel Gato Luaces, 153
Antonio Edelmiro Gato Soengas, 154
Xosé Ramón Gayoso Bonigno, 154
Manuel Carlos Gayoso Díaz, 154
Afonso Gayoso Frías, 154
Jesús Gayoso Rey, 154
Xosé Gayoso Veiga, 154
Antonio Xosé Gayoso, 154
Santiago Genovés Tarazaga, 154
José Eloy Gesto Ferreiro, 155
Filipe Gil Casares, 155
Miguel Gil Casares, 155
Xosé Manuel Gil de Bernabé López, 155
María Consuelo Gil de la Peña, 155
Francisco Gil de Taboada de Lemos Villararín, 155
Ramón Gil Rey, 155
Xosé María Gil Rey, 156
Ramón Gil Sequeiros, 156


Caietano Gil Taboada, 156
Filipe Gil Taboada, 156
Xosé Antonio Gil Taboada, 156
Xacobe Gil Villanueva, 156
Xoán Gilabert Seoane, 157
José Gimeno Peón, 157
Andrés Giráldez del Río, 157
Pablo Giráldez del Río, 157
José Manuel Giráldez Rivero, 157
Julio Giz Ramil, 157
Xoán Goberna Pena, 157
Ramón de Godoy y Sala, 157
Golparro, 158
José Gómez Alén, 158
Xosé Carlos Gómez Alfaro, 158
José Honorato Gómez Aller, 158
Pedro Gómez Antón, 158
Horacio Gómez Araújo, 158
Alejandro Gómez Cabral, 158
Manuel Gómez de Gándara, 158
Xosé Francisco Gómez de la Cueva, 159
Euloxio Gómez Franqueira, 159
Xosé Gómez Gayoso, 159
Ana María Gómez González, 159
Cristino Gómez González, 161
Samuel Gómez González, 161
Enrique Gómez Jiménez, 161
Avelino Gómez Ledo, 161
Ánxel Gómez Montero, 161
Xosé Gómez Osorio, 162
Luís Gómez Pacios, 162
Salustiano Gómez Rey, 162
Luz María Gómez Rodríguez, 162
Bieito Gómez Román, 162
Manuel Gómez Román, 163
Xosé Antonio Gómez Segade, 163
Francisco Gómez Soto, 164
Santiago Gómez Tato, 164
Raúl Gómez Varo, 164
Antonio Gómez Vázquez, 164
Xosé María Gómez Vilabella, 164
Xosé Manuel Gómez Vilasó, 164
Santiago Gómez, 164
José Gómez-Aller Fernández, 164
Xurxo Gómez-Chao Fernández, 165
Ángel Gómez-Iglesias Casal, 165
Marcial Gondar Portasany, 165
Alonso de Gontín, 165
Francisco González Amadiós, 165
Justo José González Ballesta, 165
Emma Rosa González Bermello, 166
Palmira González Boullosa, 166
Francisco González Cerecedo, 166
Jaime González Chas, 166
José María González Collado, 166
Cruz González Comesaña, 166
Xesús González Concheiro, 166
Francisco González Corral, 166
Pablo González Couñago, 167
Alexandro González Cruz, 167
Xavier González Cuervo, 167
Álvaro González de la Vega, 167
Fernández Xesús González de Velasco, 167
Ana María González Diz, 168
Avelino González Fernández, 168
Evaristo González Fernández, 169
Helena González Fernández, 169
Roberto González Fernández, 169
Xoán Xesús González Formoso, 169
Manuel González Fresco, 169
Miguel González Garcés, 169
Sebastián González García-Paz, 170Francisca González Garrido, 170
Domingo González González, 170
Manuel González González, 170
Constante González Groba, 171
Manuel Fernando González Iglesias, 171
Nazario González Iglesias, 171
Francisco González Lagares, 172
Fernando Ignacio González Laxe, 172
Ánxel Xoán González López, 172
Emilio González López, 173
Jesús González López, 173
Pedro González López, 173
Dolores González Lorenzo, 173
José Luis González Loureiro, 173
Antonio Uxío González Mallo, 173
Pablo González Mariñas, 174
Xosé González Martínez, 174
Javier González Méndez, 175
Xoán González Montenegro, 175
Vicente González Montoto, 175
Xesús Pablo González Moreiras, 175
José Antonio González Noguerol, 175
Luis González Páramo, 175
Xosé Manuel González Páramo, 175
Alexandre González Pascual, 176
Clodio González Pérez, 176
Rafael González Pérez, 176
Fermín González Prieto, 176
Carlos Alberto González Príncipe, 177
Xosé Manuel González Reboredo, 177
Severino González Rivas, 177
Arturo González Rodríguez, 177
Carmelo Francisco González Rodríguez, 177
Cesáreo González Rodríguez, 178
Daniel González Rodríguez, 178
Francisco González Rodríguez, 178
José Nelson González Rodríguez, 178
Luis González Rodríguez, 178
Eleuterio González Salgado, 179
Xosé González Salgado, 179
Aquilino González Santiso, 179
Ernesto Xosé González Seoane, 179
Fernando González Suárez, 179
Miguel Ángel González Suárez, 179
Camilo González Suárez-Llanos, 179
Ana González Vallés, 180
Urbano González Varela, 180
Xosé Lois González Vázquez, 180
Manuel González Vicente, 180
Rafael González Villar, 181
Xosé Luís González Yáñez Ribera y Rancaño, 181
Claudio González Zúñiga, 181
Víctor González Amador, 181
Afonso González Cándido, 181
Elixio González, 181
Xoán González, 182
Xosé González, 182
Augusto González-Besada Mein, 182
José Juan González-Cebrián Tello, 182
Ramón Goy de Silva, 182
Xosé Goyanes Capdevila, 183
Vicente Goyanes Cedrón, 183
Antón Goyanes Fernández, 183
Mercedes Goycoa Fernández, 183
Daniel Granada Conti, 184
Antón Grande Penela, 184
Rodolfo Grande Salgueiro, 185
Constantino Grandío López, 185
José Manuel Grangel García, 185
Manuel Graña González, 183
Bernardino Graña Villar, 184
Irene Graña, 184


Raúl Grien Docampo, 185
Miguel Groba Groba, 186
Rogelio Groba Groba, 186
Mercedes Groba Pérez, 186
Eusebio da Guarda González, 187
Nuria Guardiola Medel, 187
Jesús Guerra Mosquera, 187
Enrique Guerra, 187
Anxo Guerreiro Carreiras, 187
Xoán Manuel Guerreiro Vázquez, 187
Esperanza Guisán Seijas, 188
Rosa María Guisán Seijas, 188
Anxos Gulín Domínguez, 188
José Manuel Gulín Rodríguez, 188
Abelardo Gutiérrez Alba, 188
Casal Xoaquín Gutiérrez de Rubalcava, 189
Eduardo Gutiérrez Fernández, 189
Santiago Gutiérrez Gómez, 189
Anxo Gutiérrez Vázquez, 189
Henrique Harguindey Banet, 189
Xerardo Harguindey Banet, 189
Xosé ben Hayyim, 189
María do Carmo Henríquez Salido, 190
Bernardo Herbella de Puga, 190
Fernando Herce Vales, 191
Jorge Juan Hermida Aldao, 191
Jesús Hermida Cebreiro, 191
Ramón Carmelo Hermida Domínguez, 191
Modesto Hermida García, 191
María do Carme Hermida Gulías, 192
Armando Hermida Luaces, 192
Bieito Ramón Hermida Porras Bermúdez Maldonado, 192
Bertomeu Hermida Santabaia, 192
Bieito María Hermida Verea, 192
Xoán Hermida, 193
José Antonio Hernán Seijas, 193
Julio Hernández Borge, 193
Guillermo Hernández Cerviño, 193
José María Hernández Cochón, 193
Juan Antonio Hernández Les, 193
Eloy Hernández Rollán, 193
Eduardo Hernández Rúas, 194
Carlos Hernández Sande, 194
Julián Hernández Santodomingo, 194
Francisca Herrera Garrido, 194
Tareixa Herrera Pedrosa, 194
Eduardo Herrera, 195
María Araceli Herrero Figueroa, 195
Ignacio Herrero Fuentes, 195
Enrique Hervada Iglesias, 195
Segundo Hevia Torres, 195
Gonzalo Hispano, 195
Teresa Horro Martínez, 196
Daniel Hortas González, 196
Mario Hortas Guldrís, 196
Anxo Huete Rodríguez, 196
Ánxel Huete Vales, 196
Luís Huici, 196
Xosé Ibáñez Fernández, 197
Carlos Ibáñez Varela, 197
Aquilino Iglesia Alvariño, 197
Álvaro de la Iglesia Caruncho, 198
Emilio de la Iglesia Caruncho, 198
Marcial da Iglesia Daviña, 198
Antonio María de la Iglesia González, 198
Francisco María de la Iglesia González, 198
Álvaro de la Iglesia Santos, 198
Antonio Iglesias Álvarez, 199
Emiliano Iglesias Ambrosio, 199
Bieito Iglesias Araúxo, 199
Francisco Iglesias Brage, 200
Manuel Iglesias Corral, 200


Luís Iglesias de Souza, 200
Alfredo Iglesias Diéguez, 200
Luís Iglesias Feijoo, 201
Francisco Iglesias González, 201
Luis Iglesias González, 201
Prudencio Iglesias Hermida, 201
Manuel Iglesias Otero, 201
Arsenio Iglesias Pardo, 201
Ramón Iglesias Parga, 202
Santiago Iglesias Patín, 202
Paulo Iglesias Posse, 202
Pablo Iglesias Rendo, 203
José Ramón Iglesias Rivera, 203
Vicente Iglesias Rodríguez, 203
José Luís Iglesias Salvado, 203
Fernando Luís Iglesias Sánchez, 203
Amador Iglesias Soto, 204
Alfredo Iglesias Suárez, 204
Antonio Iglesias Vilarelle, 204
Xosefa Iglesias Vilarelle, 204
Víctor Manuel Iglesias Viqueira, 204
santo Inocencio Canoura, 204
Antonio Insua Bermúdez, 204
Francisco Insua Meirás, 205
Miguel Insua, 205
Marisa Irimia Palmeiro, 205
Xaime Isla Couto, 205
María Francisca de Isla Losada, 206
Baldomero Isorna Casal, 206
Xosé Isorna Ferreirós, 206
Luis Izquierdo González, 206
Francisco Jaraba Bara, 206
Leoncio Jaso Roldán, 206
Antonio Jaspe Moscoso, 206
Xosé Jaspe Rivas, 207
Gerardo F. Jeremías Devesa, 207
María Blanca Jiménez Alonso, 207
Cipriano Luis Jiménez Casas, 208
Francisco Jiménez de Llano, 208
Enrique José Jiménez Gómez, 208
Santiago Jiménez Gómez, 208
Johan de Cangas, 209
Johan Nunez Camanez, 209
María Jordán Caetano, 209
Francisco Javier Jorge Barreiro, 209
Ángel Jorge Echeverri, 209
Manuel Jove Capellán, 210
Miguel Juane Sánchez, 210
Xosé Juncal Verdulla, 210
Uxío Santiago Labarta Fernández, 210
Enrique Labarta Pose, 210
Xosé María de Labra Suazo, 211
Lucas Xosé das Dores Labrada Romero, 211
María Elvira Lacaci Morris, 212
José Lage Lage, 212
Xulio Lago Alonso, 212
Andrés Lago Cizur-Goñi, 212
Bernardino Lago Fernández, 212
Manuel Lago González, 213
Manuel Lago Martínez, 213
María Jesús Lago Rey, 213
Antonio Lago Rivera, 213
Rudesindo Lago Taboada, 214
Xavier Lama López, 214
Antón Lamapereira López, 214
Xosé Lamarca , 214
Valentín Lamas Carvajal, 214
Leandro Lamas Hermida, 215
Francisco Lamas López, 215
Carmen Lamas Pérez, 215
Natalia Lamas Vázquez, 216
Antón Manuel Lamazares Silva, 216


Manuel Lameiro García, 216
Anselmo Lamela Castro, 216
Xosé Antonio Lamelas González, 216
Manuel Xosé Luís Landeira Bolaño, 217
Xesús Landeira Iglesias, 217
Xosé Landeira Yrago, 217
Amancio Landín Carrasco, 217
Rafael Landín Carrasco, 217
Amancio Landín Jaráiz, 217
Prudencio Landín Tobío, 217
Andrés Landín, 218
Xoán de Lángara Huarte, 218
Francisco Lanza Álvarez, 218
Pedro Lapido Angueira, 218
Andrés Lapique do Barro, 218
José María Laredo Verdejo, 218
Xosé Luís Laredo Verdejo, 218
Manuel Lareo Fernández, 218
Francisco Lareo Morao, 219
Xosé Mateo Larrauri Marquínez, 219
Álvaro de Las Casas Blanco, 219
Castor Lata Montoiro, 220
Xesús Lavandeira Pérez, 220
Emilio Lavandeira Prieto, 220
Martial Allemand Lavigerie Charles, 220
Manuel-Anxo Laxe Freire, 220
Anxo Lázaro Machado, 220
Francisco Leal Insua, 221
Margarita Ledo Andión, 221
Bieito Ledo Cabido, 221
Benigno Ledo González, 222
Ana Legido Soto, 222
Xoán Anxo Leiceaga Baltar, 222
Manuel Leiras Pulpeiro, 222
Francisco Leiro Lois, 223
Manuel de Leis, 223
José Lema Caamaño, 223
Anxo de Lema Marina, 223
Eladio de Lema Martín, 224
Manuel Lema Otero, 224
Xoán Manuel Lema Rodicio, 224
Xosé María Lema Suárez, 224
Anxo Lemos de los Reyes, 224
Tomé de Lemos, 225
Eduardo Lence-Santar Guitián, 225
Joaquín Lens Tuero, 225
Xesús Lens Tuero, 225
Jorge Lens, 225
Xesús María Lestón Abeijón, 225
Melquíades Lestón Romero, 225
Xosé Leyra Domínguez, 226
Arturo Antonio Leyte Coello, 226
Arturo Lezcano Fernández, 226
Manuel Lezón Fernández, 226
Xosé Manuel Liaño Flores, 226
Ángeles Liboreiro Ramos, 227
Luis Limés Ambros, 227
Aureliano Linares Rivas, 227
Manuel Linares-Rivas Astray, 227
Xosé Amancio Liñares Giraut, 227
Araceli Liste Fernández, 227
Xesús Liste Forján, 228
Olimpio Xavier Luís Liste Regueiro, 228
Nicolao das Llanderas, 228
Pedro de Llano Cabado, 228
Pedro de Llano López, 229
Pedro de Llano, 229
Ángel Llanos González, 229
Jose Victoriano Llerena Ferro, 229
Guillermo Llorca Freire, 229
Francisco Lloréns Díaz, 229
Eva Lloréns Rodríguez, 230Manuel Llorente Pastor, 230
Hipólito Llorente Rey, 230
Xurxo Lobato Sánchez, 230
Bieito Lobeira Domínguez, 231
Xosé Telmo Lodeiro Fernández, 231
Octavio Lois Amado, 231
José Lois Estévez, 231
Roxelio Lois Estévez, 232
Rubén Camilo Lois González, 232
Baldomero Lois Pérez, 232
Saturno Lois Piñeiro, 232
Manuel Lois Vázquez, 232
Manuel Lombao Lombao, 232
Xosé Lombardero Franco, 233
Pedro Longueira Patiño, 233
Antonio López Acuña, 233
Florentino López Alonso-Cuevillas, 233
José Manuel López Andión, 234
Xaime Félix López Arias, 234
Uxío López Aydillo, 234
Carlos Xosé López Bernárdez, 234
Manuela López Besteiro, 234
Xosé Manuel López Bouza, 235
José López Calo, 235
Francisco Luís López Carballo, 235
Anselmo López Carreira, 235
Ramón López Carrozas, 235
Francisco López Casado, 236
Xosé María López Castiñeira, 236
Manuel López Castro, 236
Xosé Luís López Cid, 236
Xosé Pascual López Cortón, 236
Antón López Couceiro, 236
Jiménez Arturo López de la Osa, 236
Xosé López de la Vega, 236
Antonio López de Neira, 237
Santiago López de Rego Labarta, 237
Xoaquín López de Soto, 237
Salvador López del Pan, 237
Xosé Antón López Dobao, 237
Xan Carlos López Domínguez, 237
Xoán Manuel López Eirís, 237
Luís López Elizagaray, 237
Manuel López Enríquez, 238
Xavier López Facal, 238
Xoán Xosé Brais López Facal, 238
Alfredo López Fernández, 238
Teresa López Fernández, 238
Antonio López Ferreiro, 238
Felipe López Ferreiro, 239
Xoán López Freire, 239
Manuel López Garabal, 239
Antonia López García, 240
Benito López García, 240
Francisco López García, 240
Victoriano López García, 240
Xoán Luís López García, 240
Xosé López García, 241
Carlos López García-Picos, 241
Claudio López Garrido, 241
Carlos López Gómez, 241
Xosé Manuel López Gómez, 241
Josefina López González, 242
Manuel López González, 242
Armando López Guerra, 242
Xosé López Guntín, 242
Antonio López Hernández, 242
Francisco López Iglesias, 242
Abelardo Miguel López Leira, 242
Aurora López López, 243
Daniel López López, 243
Froilán López López, 243


Matías López López, 244
Roberto Javier López López, 244
Xabier López López, 244
Manuel López Lorenzo, 244
Siro López Lorenzo, 244
Rafael López Loureiro, 244
Luís López Martí, 244
Juan José López Martínez, 245
Xoán Manuel López Mella, 245
Álvaro Xosé López Mira, 245
Álvaro López Mora, 245
Anselmo López Morais, 245
Adriano López Morillo, 246
Xoán López Muñiz, 246
Isidro Xoán Froilán López Novo, 246
José Clemente López Orozco, 246
César López Otero, 246
José Eduardo López Pereira, 246
Emilio López Pérez, 247
Carlos Aurelio López Piñeiro, 247
Raimundo López Pol, 247
Antonio López Prado, 247
María Teresa López Prado, 247
Xosé López Queizán, 247
Pedro López Quintana, 247
Alfonso López Quintás, 247
José María López Ramón, 248
Arturo López Regueiro, 248
Pedro López Ribera Figueroa, 248
Juan López Rico, 248
Antón López Rivas, 248
Antonio López Rodríguez, 248
Daniel López Rodríguez, 248
Francisco López Rodríguez, 249
Manuel López Rodríguez, 249
Plácido López Rodríguez, 249
Víctor López Seoane Pardo-Montenegro, 249
Ángel López Soto, 250
Ramón López Suevos, 250
Carme López Taboada, 250
Miguel López Torre, 250
Luís López Tosar, 250
Xesús Manuel López Valcárcel, 250
Xulio López Valcárcel, 251
José Manuel B. López Vázquez, 251
Enrique César López Veiga, 251
Víctor López Villarabid, 251
Canco López, 252
Laura López, 252
Tomás López, 252
Xoán María López, 252
Arcadio López-Casanova, 252
Carme López-Cortón Viquiera, 253
Ana Isabel López-Portela, 253
Penélope López-Sarry Ares, 253
Ramón Lorda Vidal, 253
Xosé Lorenzo Álvarez, 253
Eusebio Lorenzo Baleirón, 253
Enrique Lorenzo Docampo, 253
Xoaquín Lorenzo Fernández, 254
Patricia de Lorenzo González, 254
Pilar Lorenzo Gradín, 254
Alfredo Lorenzo López, 254
Ramón M. Lorenzo Martínez, 255
Roxelio Lorenzo Rodríguez, 255
Tirso Lorenzo Rodríguez, 255
Edmundo Lorenzo Santiago, 255
Xosé Lorenzo Tomé, 255
Francisco Javier Lorenzo Torres, 255
José Manuel Lorenzo Torres, 255
Ramón Lorenzo Vázquez, 256
Marcial Lores, 256


Abel Fermín Losada Álvarez, 257
Bieito Losada Astray, 257
Basilio Losada Castro, 257
Antón Losada Diéguez, 258
Joaquín Losada Espinosa, 258
Luís de Losada Quiroga, 258
Xosé Francisco Losada Quiroga, 258
Pedro Losada Rodríguez, 259
Xosé Ramón Loureiro Calvo, 259
Miguel Ángel Loureiro Rico, 259
Manuel Lourenzo González, 259
Ramón Lourido Díaz, 259
Antón Louro Goyanes, 259
Manuel de Loya Diego, 259
Eloy Lozano Coello, 259
Elina Luaces Ferreiro, 260
Ángel Antonio Luaces Teijido, 260
Alfonso Lubián Alén, 260
Gustavo Luca de Tena de Haz, 260
Manuel Lucas Álvarez, 260
Manuel Lueiro Rey, 261
José María Lugilde Pena, 261
Manuel Lugrís Freire, 261
Urbano Lugrís González, 262
Ramón Lugrís Pérez, 263
Urbano Lugrís Vadillo, 263
Juan Manuel de Luis Alemany, 263
Eloi Luis André, 264
Manuel Lustres Rivas, 264
Enrique Reinaldo Macddonell de Gonde, 265
Telmo Maceira, 265
Antonio Machado Álvarez, 265
Demetrio Macía Castelo, 265
Enrique X. Macías Alonso, 265
Alexandre Alberto Macías Luaces, 265
Felipe Macías Vázquez, 265
Enrique X. Macías, 266
Salvador de Madariaga Rojo, 266
Luís Madriñán Neira, 266
Pilar Magadán Chao, 266
Agostiño Magán Blanco, 266
Manuel Magariños Castaño, 266
Xulián Manuel Magariños Negreira, 266
Alfonso Magariños Sueiro, 267
Julio Magín Picallo, 267
Luís Maiz Eleizegui, 267
Bernardo Máiz Vázquez, 267
Albino Mallo Álvarez, 267
Manuel Mallo Mallo, 268
Tomás Mallo, 268
Sebastián Malvar Pinto, 268
Manuel Mampaso Bueno, 268
Pastor Mancebo, 269
Enrique Mandado Pérez, 269
Rodrigo de Mandiá Parga, 269
Arturo Maneiro Vila, 269
Francisco Mantecón Rodríguez, 269
Xavier Manteiga Pousa, 270
Luís Manteiga, 270
Carlos Mantilla Rodríguez, 270
Acisclo Manzano Freire, 270
Antonio Mañán Domingo, 269
Eloi Maquieira Fernández, 271
Xosé Marchesi Dalmau, 271
Ramón Marcote Miñarzo, 272
Alfredo Marcuño Martínez, 272
Anxo Mdreque Cajaraville, 272
Enrique Marfany Oanes, 272
José Luís Marí Solera, 272
María Castaña, 272
José Maril Sánchez, 272
Xaquín Bieito Marín Formoso, 272


Xosé Bieito Marín, 273
Agustín Mariner Conill, 274
Xenaro Marinhas del Valhe, 274
Xenaro Mariñas González, 273
Luis Mariñas Lage, 273
Luis Mariñas Otero, 273
Gerardo Mariñas Romero, 273
José Bernardo Mariño Acebal, 274
Pedro Manuel Mariño Campos, 274
María Mariño Carou, 274
Brais de Mariño de Caamaño, 274
Pedro Mariño de Lobera, 274
Delfín Mariño Espiñeira, 274
Perfecto Mariño Espiñeira, 275
María Mariño López, 275
Luís Mariño Pampín, 275
Tomás Mariño Pardo, 275
Ramón Mariño Paz, 275
Paula Mariño Pazó, 276
Antonio José Marqués Queimadelos, 276
Xosé Xoaquín Márquez Donallo, 276
Perfecto Márquez Iglesias, 276
Manuel Márquez Pérez, 276
Baltasar Márquez Rodríguez, 276
Ramón Martelo Núñez, 276
Evaristo Martelo Paumán del Nero, 277
Alberto Martí Villardefrancos, 277
Manuel Martí, 277
Paulo Martín Alonso, 277
Martín Codax, 277
Manuel Martín Ferrand, 278
Eduardo Martín González, 278
Francisco Martín Iglesias, 278
Concepción Martín Picioto, 279
José María Martín Rodríguez, 279
Gonzalo Martín Uriarte, 280
Alberto Martín Varela, 280
Julio Martínez Almoyna, 280
Severiano Martínez Anido, 280
Rafael Martínez Calvo, 280
Marcelino Martínez Cao, 281
Óscar Martínez Castro, 281
Xenaro Martínez Castro, 281
Miguel Ángel Martínez Coello, 281
Pilar Martínez Conde, 281
Ricardo Martínez Conde, 281
Rafael Martínez Cortiña, 281
José Martínez Couselo, 281
Ovidio Martínez de Castro, 282
Juan Martínez de la Colina, 282
Xoán Martínez de la Graña, 282
Antonio Martínez de la Riva, 282
Víctor Martínez de las Heras, 282
Francisco Martínez Enríquez Sarmiento de Valladares, 282
Ramón Martínez Esparís, 283
Anxo Martínez Fernández de la Vega, 283
Manuel Martínez Ferro, 283
Carlos Clemente Martínez Gallego, 283
Santiago José Martínez González, 283
Francisco Martínez Leira, 283
Olga Martínez López, 283
Ramón Martínez López, 283
Miguel José Martínez Losada, 284
Francisco Martínez Martínez, 284
Felipe Martínez Marzoa, 284
Luís Martínez Monje e Puga, 284
Andrés Martínez Morás, 284
Fernando Martínez Morás, 284
Marcelino Martínez Morás, 285
Manuel Antonio Martínez Murguía, 285
Leopoldo Martínez Padín, 286María Xosé Martínez Patiño, 286
Carlos Paulo Martínez Pereiro, 286
Paulino Martínez Pereiro, 286
Xosé Lois Martínez Pereiro, 286
Carlos Martínez Pérez, 286
Juan Antonio Martínez Pérez, 287
Manuel Martínez Pérez, 287
Xulio Martínez Pérez, 287
Manuel Martínez Posse, 287
Ángel Fernando Martínez Randulfe, 287
José Fernando Martínez Rodilla, 287
Constantino Martínez Sánchez, 287
Francisco Xavier Martínez Santiso, 288
Manuel Martínez Santiso, 288
Tomás Martínez Servida, 288
Xoán Carlos Martínez Suárez, 288
Xosé Lois Martínez Suárez, 288
Manuel Martínez Sueiro, 288
David Martínez Varela, 288
Armando Martínez Vázquez, 289
Florencio Martínez Vázquez, 289
Aurora Martínez Vidal, 289
Fernando Martínez Vilanova, 289
Manuel Martínez, 289
Carlos Martínez-Barbeito Morás, 289
Isabel Martínez-Barbeito Morás, 290
Vicente Martínez-Risco Agüero, 290
Luis Martínez-Risco Daviña, 292
Antón Martínez-Risco Fernández, 292
Manuel Martínez-Risco Macías, 292
Sebastián Martínez-Risco Macías, 292
José María Martinón Sánchez, 293
Fernán Martís, 293
Luis Martul Tobío, 293
María Purificación Martul Vázquez, 293
José Ramón Masaguer Fernández, 293
Manuel Masdías Sánchez, 293
Carlos Maside García, 293
Xulio Maside Medina, 295
Enrique Massó Bolívar, 295
Gaspar Massó García, 295
Bieito de Mata, 295
Manuel Celso Matalobos Cerceda, 295
Eduardo Manuel Matamoro Irago, 296
Carlos Mateo, 296
Raimundo Mateos Álvarez, 296
Miguel Anxo Mato Fondo, 296


Juan Miguel Moreiras Montero, 7
Xosé Antonio Moreiras Santiso, 7
Xoán Moreiro, 7
Segundo Moreno Barcia, 7
Xosé Moreno Bello, 7
Salvador Moreno Fernández, 7
Xoán Moreno Tilve, 8
Xosé Moreno Torres, 8
Bieita Moreno, 8
Xosé Antonio Moreno, 8
Xosé Morente Torres, 8
Víctor Moro Rodríguez, 8
Raúl Morodo Leoncio, 9
Bibiano Adonis Morón Giménez, 9
José Ramón Morquecho Barral, 9
Xosé María Moscoso de Altamira Quiroga, 9
Baltasar de Moscoso Sandoval, 10
Roberto Luis Moskowich-Spiegel Pan, 10
Xosé María Mosqueira Manso, 10
Lidia Mosquera Beceiro, 10
María José Mosquera Beceiro, 10
Augusto Mosquera Fernández, 10
Miguel Mosquera García, 10
Tomé María Mosquera García, 10
Luís Mosquera Gómez, 11
Xosé Mosquera Pajarín, 11
Xesús Mosquera Sueiro, 11
Manuel Mosquera, 11
Salvador Mosteiro da Pena, 12
Manuel Mourelle de Lema, 12
Alfredo Mourenzá Vázquez, 12
Xosé Mouriño Estévez, 12
Eva Mouriño López, 12
Claudio Movilla Álvarez, 13
Manuel Mozo Díaz-Robles, 13
Pedro Muíño Fernández, 13
Isolina Muíños Búa, 13
Avelino Muíños Millán, 13
Xerardo Mullé de la Cerda, 13
Manuel Muñiz Tubio, 13
Carlos Muñoz Arosa, 13
Vicente Muñoz Delgado, 14
Joaquín Muñoz González, 14
Jano Muñoz López, 14
Xerardo Muñoz Sánchez-Brunete, 14
Manuel Mur Oti, 14
Miguel Anxo Murado García, 14
Antonio José Murado López, 15
Miguel Anxo Murado López, 15
Andrés Muruais Rodríguez, 15
Xesús Muruais Rodríguez, 15
José Luis Narbón García, 16
Fernando Navarrete Monteserín, 16
Román Navarro García Vinuesa, 16
Tareixa Navaza González, 16
Roberto Naveira Filgueiras, 16
Antonio Naveira Goday, 16
Xoán Naya Pérez, 17
Antonio Negro Expósito, 17
Montserrat Neira Borrajo, 17


Xoán Neira Cancela, 17
Xosé Antonio Neira Cruz, 17
Antonio Neira de Mosquera, 18
Dositeo Neira Gayoso, 18
Manuel Xosé Neira López, 18
Eduardo Neira Mármol, 18
Xosé Neira Vilas, 18
Xosé Nespereira Iglesias, 19
Enrique Nicanor González, 19
Ramón Nicolás Rodríguez, 19
Pastor Nieto Antúnez, 19
Pedro Nieto Antúnez, 20
Isolino Nieto Caamaño, 20
Antonio Nieto Figueroa, 20
Remigio Nieto González, 20
Remixio Ramón Nieto Otero, 20
Amparo Nieto Rial, 20
Natividad del Niño Jesús, 20
Xoán No Iglesias, 20
Cándido Manuel Nocedal Rodríguez de la Flor, 21
Luis Miguel Nodar Martínez, 21
José Luis Nogueira March, 21
Camilo Nogueira Martínez, 21
Xosé Nogueira Otero, 22
Camilo Nogueira Román, 22
Ulpiano Nogueira, 22
Arturo Noguerol Buján, 22
Alberto Noguerol del Río, 23
María Xosé Noia Ansede, 23
María Camiño Noia Campos, 23
Antonio Noriega Varela, 23
Lino Novás Calvo, 24
Xoán Francisco de Novas Gayoso, 24
Xoán Novás Guillán, 24
Domingo Antonio Novás Lemos, 24
Emilio Novás Naya, 24
Antonio Novo Campelo, 25
José Luís Novo Cazón, 25
Venancio Manuel Novo Cid-Fuentes, 25
Paulino Novo Folgueira, 25
Vitorino Novo García, 25
Xosé Novo García, 25
Alexandre Novo González, 26
Yolanda Novo Villaverde, 26
Adelardo Novo, 26
Ignacio Nóvoa Basallo, 26
Manuel Novoa Costoya, 26
Leopoldo Nóvoa García, 26
Miguel A. Novoa Iglesias, 27
Francisco Javier Nóvoa Rodríguez, 27
Xosé Nóvoa Rodríguez, 27
Roberto Nóvoa Santos, 27
Gabriel Novoa, 28
Valentín de Nóvoa, 28
Xoán de Novoa, 28
Manuel Noya García, 28
Xesús Noya González, 28
Suso Noya, 28
Manuel Núñez Búa, 29
Xosé Núñez Búa, 29
Xosé Núñez Castaño, 29
Ramón Núñez Espinosa, 30
Alberto Núñez Feijóo, 30


Jesús Núñez Fernández, 30
Ignacio Núñez Gallego, 30
Carlos Núñez Muñoz, 31
Lisardo Núñez Regueira, 31
Carlos Núñez Rodríguez, 31
Manuel Núñez Rodríguez, 32
Ricardo Núñez Rodríguez, 32
Victorino Nuñez Rodríguez, 32
Xosé Manoel Núñez Seixas, 32
Manuel Carlos Núñez Singala, 32
Ángel Núñez Sobrino, 33
José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, 33
Xoán de Ocampo, 33
José María Odriozola Lino, 33
Eduardo Ogando Simón, 34
Xulio Francisco Ogando Vázquez, 34
Xosé Ojea Otero, 34
Telesforo Ojea Somoza, 34
Hernando de Ojea Fernando, 34
Vítor de Olano Silva, 35
Lorenzo Olarte Cullén, 35
Juan José Oliveira Viéitez, 35
Ángel Oliver Villar, 35
Norberto Olmedo Portela, 35
Xosé Manuel Olveira Gallardo, 35
Manuel Olveira, 36
Fernando Ónega López, 36
José Ramón Ónega López, 36
Francisco Orallo Cambeiro, 36
Diego de Ordás, 36
Ecequiel Ordóñez González, 36
Mario Orjales Pita, 37
Dulce María Bárbara Orjales Valcárcel, 37
José Manuel Oro Cabanas, 37
Xurxo Oro Claro, 37
César Oro García, 37
Xosé Oro Val, 38
Xoán Orol García, 38
Carlos Oroza Hernández, 38
Xosé Manuel Orriols Núñez, 38
Vicente Orro, 38
Miguel d'Ors Lois, 38
Alfonso Ortega Casasnovas, 38
Isidro Ortega, 39
Enrique Ortiz Alonso, 39
Gonzalo Ortiz Amor, 39
Manuel Ortiz Novo, 39
Santiago Ortiz Núñez, 39
Diego Osorio de Escobar e Lamas, 39
Fernando Osorio do Campo, 40
Celedonio Osorio Lafuente, 40
Amando Ossorio Rodríguez, 40
Xosé Otero Abeledo, 40
Enrique Otero Aenlle, 41
Aníbal Xermán Alexandre Otero Álvarez, 42
Francisco Otero Besteiro, 42
Enriqueta Otero Blanco, 43
Encarna Otero Cepeda, 43
Jesús Bernardo Otero Costas, 43
Enrique Otero Covelo, 43
Carlos Xilberto Otero Díaz, 43
Xosé Roxelio Otero Espasandín, 43
Xosé Luís Otero Feijoo, 44


Alexande Otero Fernández, 44
David Otero Fernández, 45
Juan Otero García, 45
César Otero García-Rosales, 45
Francisco Ángel Otero Guldrís, 45
Agostiña Carolina Otero Iglesias, 45
Xavier Otero Llovo, 46
Pedro Otero Mallón, 46
Camilo Otero Martín, 46
José Manuel Otero Novas, 46
Xosé Otero Otero, 46
Ramón Otero Pedrayo, 46
Julia Otero Pérez, 50
Luís Otero Quintas, 50
Fernando Otero Raviña, 50
Alfonso Otero Regal, 50
Isaac Ángel Otero Rodríguez, 50
Pablo Otero Rodríguez, 51
Luís Otero Sánchez-Encinas, 51
María Teresa Otero Sande, 51
Ernestina Otero Sestelo, 51
Carmela Otero Tuñez, 52
Ramón Otero Túñez, 52
Eugenio Manuel Otero Urtaza, 52
Emilio Otero Val, 52
Jesús Otero-Yglesias, 52
Ignacio de Otto Pardo, 53
Laureano Marcelino Oucinde Fernández, 53
Santos Oujo Bello, 53
Xosé Manuel Outeiriño Gallego, 53
Agustín Ricardo Outeiriño Rodríguez, 53
Alexandre Outeiriño Rodríguez, 53
José Luis Outeiriño Rodríguez, 54
Xosé Luís Outes Ruso, 54
Eladio Oviedo Arce, 54
Diego de Oya Silva, 54
Xaime Ozores de Prado, 54
Xosé María Ozores de Prado, 54
Javier Ozores Marchesi, 55
Xaime Ozores Marquina, 55
Simón Pacheco Mato, 55
Xoán Pacheco Troncoso, 55
Xosé Pacheco, 56
María Dolores Padín Fernández, 56
Ernesto Padín Lorenzo, 56
Ángel José María Padín Panizo, 56
Roberto Eduardo Padín Rodríguez, 56
Pablo Padín Sánchez, 56
Francisco Javier Padín Vaamonde, 56
Pae de Pai da, 57
san Paio, 57
Pedro Pais Lapido, 58
Enrique Paisal Rego, 58
Purificación del Palacio Solá, 58
Germán Palacios Rico, 58
Pilar Pallarés García, 58
Xoán Pallares Gayoso, 59
María del Carmen Pallares Méndez, 59
Antonio María Palmeiro Pérez, 59
Xesús Carlos Palmou Lorenzo, 59
Segundo Pampillón Rodríguez, 59
Miguel Ramón Pampín Rúa, 59
Xosé Pan de Soraluce Español, 59Xosé Filipe Pan, 60
María Carmen Panero Menor, 60
Celso Parada Fernández, 60
Ramón Parada Justel, 60
Manuel Jorge Parada Mejuto, 61
Álvaro Paradela Criado, 61
Bieito Paradela Nóvoa, 61
Francisco Paradela Rodríguez, 61
Pedro Páramo González, 61
Juan Manuel Páramo Neyra, 61
Antonio Páramo Somoza, 62
Marcos Parcero, 62
Xulio Xosé Pardellas de Blas, 62
Xosé Pardiñas Romero Villalobos, 62
Fabián Pardiñas Villar de Francos, 62
García de Pardiñas Villar de Francos, 62
Ramón Pardiñas Villar de Francos, 63
Filipe Pardiñas, 63
Manuel Pardo Abad, 63
Xosé Pardo Babarro, 63
Emilia Pardo Bazán, 63
Miguel Pardo Bazán, 64
Manuel Pardo de Andrade, 64
Xoán Pardo de Cela e Vidal, 64
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, 64
Marta María Pardo de Vera-López, 65
José María Pardo Montero, 65
Ignacio Pardo Pedrosa, 65
Gumersindo Pardo Reguera, 65
Carlos Pardo Teixeiro, 66
Xosé Pardo-Bazán e Mosquera, 66
Casiano Paredes Romero, 66
Xesús Parga López, 66
Isidro Parga Pondal, 66
Salvador Parga Pondal, 67
Antonio María de Parga Puga, 67
Xacobe María de Parga Puga, 67
Salvador Parga Torreiro, 67
Eduardo Parrado Conde, 67
José Antonio Parrilla García, 67
Ubaldo Pasarón Lastra, 67
Erasmo Pascual Colmenero, 67
Xosé Pasín Romero, 68
Anxo Pastor González, 68
Antonio Pastor Zacharias von der Meden, 68
Margarita Pastor Zacharias von der Meden, 68
Reimundo Patiño Mancebo, 68
Antón Patiño Pérez, 69
Antón Patiño Regueira, 69
Xoaquín María Patiño, 69
María Xesús Pato Díaz, 70
Cristina Pato Lorenzo, 70
Vidal Payo Fernández, 70
Pedro Payo Piñeiro, 70
María Inmaculada Paz Andrade, 70
Valentín Paz Andrade, 71
Jaime Paz Bernardo, 72
José Ignacio Paz Bouza, 72
Juan Bosco Modesto Paz Camps, 72
Manuel Paz Mouta, 72
Xoán Manuel Paz Novoa, 72
Xosé Paz Pena, 72
José Paz Rodríguez, 73
Luís Paz, 73
Alfonso Paz-Andrade Rodríguez, 73
Cándido Pazó González, 73
Alberto José Pazo Labrador, 74
Antonio Mouriño de Pazos Figueroa, 74
Manuel Pazos González, 74
Sergio Pazos Huete, 74
Francisco Pazos Martínez, 74
Andrés Pazos Pérez, 74


Juan Pazos Sierra, 74
Pío de Pazos Vela-Hidalgo, 75
Xosé de Pazos Vela-Hidalgo, 75
Celestino de Pazos, 75
Francisco Pecul Crespo, 75
Manuel Pedrayo Valencia, 75
José Manuel Pedreira Andrade, 76
Carlos Pedreira López, 76
Leopoldo Pedreira Taibo, 76
Paulino Pedret Casado, 76
Tomé Pedret Casado, 76
María Esther Pedrosa Carrete, 76
Juan Luís Pedrosa Fernández, 76
Juan María Domingo Pedrosa Vicente, 77
Enrique Peinador Lines, 77
Sabino Enrique Peinador Vela, 77
Xián Pellón Rodríguez, 77
Santiago Pemán García, 78
Eugenio Pena Leira, 78
José María Pena López, 78
Ricardo Pena López, 78
Jaime Pena Pérez, 79
Pedro Pena Pérez, 79
Xosé Ramón Pena Sánchez, 81
Jesús Pena Seijas, 81
Jesús Bernardo Pena Trapero, 81
Modesto Pena, 81
José Luis Penado Gómez, 81
Soledad Penalta Lorenzo, 82
Ana María Penas Balchada, 82
Ánxeles Penas García, 82
Xosé Manuel Penas Patiño, 82
Julio Penedo Iglesias, 82
Manuel Penedo Rey, 82
Alfonso Penela Fernández, 83
Manuel Peña Cagigao, 78
Francisco José Peña Castiñeira, 78
Xosé Peña Fraga, 78
Federico Peña Ibáñez, 78
Lois Peña Novo, 78
Jesús Peña Rego, 80
Vicente Peña Saavedra, 80
Ramona da Peña Salvador, 80
Antonio Peña Villar, 81
Baltasar Peón Rodríguez, 83
Mercedes Peón, 83
José Santos Peralba Giráldez, 83
Lois Xosé Pereira Arias, 84
Benigno Pereira Borrajo, 84
Fernando Pereira Caamaño, 84
Pilar Pereira Carballo, 84
Xoán Manuel Pereira de Castro, 84
Aureliano Xosé Pereira de la Riva, 85
María Antonia Pereira do Campo, 85
Dionisio Pereira González, 85
Antonio Carlos Pereira Menaut, 85
Ana María Pereira Morales, 85
Nonito Pereira Revuelta, 86
Antonio Pereira, 86
Evaristo Pereira, 86
Luís Marcelino Pereira, 86
Tomás Pereira, 86
José Luís Pereiro Alonso, 86
Román Pereiro Alonso, 87
Manuel Pereiro Caeiro, 87
Manuel Pereiro Miguens, 87
Brais do Pereiro, 87
Alfonso Pereyra, 87
Carlos Pérez Alonso, 88
Santiago Pérez Alonso, 88
Manuel Pérez Álvarez, 88
Enrique Pérez Ardá, 88


Xosé Pérez Ballesteros, 88
Fernando Pérez Barreiro, 89
Xosé María Pérez Barro, 89
Casiano Pérez Ratallón, 89
Agostiño Pérez Bellas, 89
Xoán Pérez Bouzas, 90
Xaquín Ramón Pérez Caamaño, 90
Manuel Pérez Camba, 90
Lois Pérez Castrillo, 90
Paulo Pérez Costanti, 90
Andrés Pérez Cubero, 90
Sofia Pérez de Eguía Casanova, 91
Vicente Pérez de Eguía Casanova, 91
Luís Pérez Fernández, 91
Xosé María Pérez Forján, 91
José Manuel Pérez García, 91
Roxelio Pérez González, 91
Alfonso Pérez Guerra, 92
Ernesto Pérez Guerra, 92
David Pérez Iglesias, 93
Nicasio Pérez López, 93
Alejandro Pérez Lugín, 93
Ventura Pérez Mariño, 94
Xosé Francisco Pérez Martínez, 94
Xosé Vicente Pérez Martínez, 94
Ezequiel-Leandro Pérez Montes, 94
Emilio Pérez Nieto, 94
Xosé María Pérez Parallé, 94
María del Carmen Pérez Pereira, 94
Campio Pérez Pérez, 95
Manuel Pérez Pérez, 95
Vicente Pérez Pérez, 95
Heraclio Pérez Placer, 95
Francisco Xosé Pérez Porto, 96
Xosé Pérez Porto, 96
David Pérez Puga, 96
Ricardo Pérez Queiruga, 96
Narcisa Pérez Reoyo e Soto de Boado, 96
Narciso Pérez Rey, 96
Carlos Pérez Rial, 96
María Cruz Pérez Rubido, 97
Manuel Antonio Pérez Sánchez, 97
Jesús Pérez Varela, 99
Xosé Pérez Vilariño, 99
Xenaro Pérez Villaamil Duguet, 99
Xoán Pérez Villaamil Duguet, 100
Christian Pérez Villamide, 100
Domingo Pérez, 100
Francisco Pérez, 100
Fernando Pérez-Barreiro Nolla, 101
José Luís Pérez-Cirera López Niño, 101
Xácome de Perlada, 101
Alberte Permuy Martínez, 101
Gustavo A. Pernas Cora, 101
Miguel Pernas Cora, 101
Ramón Pernas López, 102
Desiderio Pernas Martínez, 102
Antonio Pernas Sabio, 102
Pero Diez, 102
Pero García de Ambroa, 102
Manuel Pesqueira Salgado, 104
Xoaquín Pesqueira, 104
Francisco Pestana Díaz, 104
José Antonio Pet Posse, 105
Antonio Peteiro Freire, 105
Jorge Serafín Pt-terro Vázquez, 105
Alfonso Pexegueiro González, 105
Xesús Peynó Piñeiro, 106
Alfonso Philippot Abeledo, 106
Xoán Luis Pía Martínez, 106
Xusto Pico de la Coaña e Vinjoy, 106
Cristina Picos Villar, 106


Millán Picouto Iglesias, 107
Xacobe Piedra, 107
Francisco Pillado Mayor, 107
Antonio Pillado Montero, 108
Francisco Pillado Rivadulla, 108
Francisco Pillado Villamil, 108
Ramón Pimentel Castaño, 108
Xosé Pimentel Montenegro, 108
Pedro Pin Fernández, 108
Rui de Pina, 108
Andrés Pinal González, 109
Álvaro Pino Couñago, 112
María Pino Piñeiro, 113
Daniel Pino Vicente, 113
David Pintor Noguerol, 113
Luís Manuel Pintos Amado, 113
Román Pintos Amado, 113
Santiago Pintos Capeáns, 113
Juan Luis Pintos de Cea-Naharro, 113
Luís Pintos Fonseca, 114
Xoán Manuel Pintos Villar, 114
Xoaquín Pintos, 115
Juan Pinzás Cerqueira, 115
Teodoro Piñeiro Alonso, 109
Xosé Piñeiro Ares, 109
Xosé Manuel Piñeiro Borrajo, 109
Xerónimo Piñeiro de las Casas, 109
Antonio Piñeiro Feijóo, 109
Xosé Piñeiro González, 110
Mariano Piñeiro Groba, 110
Manuel Piñeiro Herba, 110
Ramón Piñeiro López, 110
Luciano Manuel Piñeiro Martínez, 111
Miguel Antonio Piñeiro Moure, 112
Xoán Piñeiro Nogueira, 112
Juan Piñeiro Permuy, 112
Francisco Piñeiro Solveira, 112
Xoán Piñón Prado, 113
José Manuel Pita Andrade, 116
Manuel Pita Armada, 116
Ricardo Pita Bermúdez, 116
Gabriel Pita da Veiga e Sanz, 116
Federico Pita Espelosín, 116
Emilio Pita Romero, 116
Leandro Pita Romero, 117
Demetrio Pita Salorio, 117
Leandro María Ramón Pita Sánchez-Boado, 117
Jaime Alberto Pita Varela, 118
Pitágoras , 118
Bieito María Pla Cancela, 118
Xoán Pla Zubiri, 118
Camilo Placer Bouzo, 118
Gumersindo Placer López, 118
Carlos Platero Fernández, 118
Luís Plaza, 119
Andrés Pociña Pérez, 119
Antonio Pol González, 119
Polícrates, 119
Carlos Polo López-Berdeal, 119
Federico Pomar de la Iglesia, 119
Manuel Pombal Pérez, 119
Manuel Pombo Arias, 120
Aymon Ponchelet, 120
Eduardo María González Pondal Abente, 120
Francisco Ponte Blanco, 123
José Antonio Ponte Far, 123
Laura Ponte Martínez, 124
Manuel Ponte Pedreira, 124
María Corina Porro Martínez, 124
Felipe Porta Vila, 124
Inocencio Portabales Nogueira, 124
Xosé María Portal González, 124


Rafael Portanet Suárez, 124
Constantino Portas Leirado, 125
Lois Porteiro Garea, 125
Lino Portela Calderón, 125
Lito Portela Calvar, 125
César Portela Fernández-Jardón, 125
Jesús Portela Medraño, 126
Carlos Portela Orjales, 126
Agostiño Portela Paz, 126
Salustiano Portela Pazos, 126
Francisco Portela Pérez, 126
María Teresa Portela Rivas, 127
Manuel Portela Valladares, 127
Vicente Portela, 127
Juan Antonio Porto Alonso, 128
Ángel José Porto Anido, 128
Gerardo Porto Montoto, 128
Ángel Serafín Porto Ucha, 128
Antolín Porto Vázquez, 128
Christine Porto, 128
Manuel Portolés Sanjuán, 129
Manuel Posada García Barros, 129
José Domingo Posada González, 129
Carlos Posada Navia, 129
Xosé María Posada Pereira, 129
Xosé G. Posada-Curros, 129
Luís Pose Varela, 129
Xoán Pose, 129
Manuel Posse Rodríguez, 130
Vicente Antonio Posse Roibanes, 130
Xavier Posse Varela, 130
Joaquín Potel Lesquereux, 130
Francisco Potel Pardal, 130
Xavier Pousa Carrera, 130
Xosé Ramón Pousa Estévez, 131
Celestino Poza Cobas, 131
Fernán Poza Juncal, 131
Xoaquín Poza Juncal, 131
Luz Pozo Garza, 132
Julio Prada Rodríguez, 132
Carlos Prado Nogueira, 132
Xosé Luís Prado Nogueira, 132
Miguelanxo Prado Plana, 132
Xavier Prado Rodríguez, 133
Belén Prado Sanjurjo, 133
Casiano de Prado Vallo, 133
Manuel de Prado Vallo, 133
Constantino Prados López, 133
Manuel Jesús Precedo Lafuente, 134
Andrés José Precedo Ledo, 134
Santiago Prego Cabeza, 134
Domínguez Adolfo Prego de Oliver, 134
Manuel Prego de Oliver, 135
Benigno Prego Rajo, 135
Vicente Prego Vázquez, 135
Xosé Prego, 136
Moisés da Presa Esmerode, 136
Francisco José Presedo Velo, 136
Neftalí Prieto Barríos, 136
Manuel J. Francisco Prieto Comesaña, 136
Bieito Prieto Coussent, 136
Francisco José Prieto Fernández, 137
José María Prieto Lago, 137
Manuel Prieto Marcos, 137
Xulio Prieto Nespereira, 137
Carme Prieto Rouco, 137
Bernal Prieto, 137
Ricardo Puente Brañas, 138
Xosé Puente Brañas, 138
Eduardo Puente Carracedo, 138
Xosé Puente Castro, 138
José Luis Puente Domínguez, 138


Manuel Puente González, 138
Jorge Pueyo Losa, 138
Pedro Ventura de Puga Gómez, 139
Celestino Puga Lorenzo, 139
Manuel María Puga Parga, 139
Manuel Puga Pereira, 139
Antonio de Puga, 140
María Pujalte, 140
Antonio Luís Pulido Cid, 140
Antón Pulido Nóvoa, 140
Cándido Pumar Cornes, 141
Teresa Puy Fraga, 141
María Xosé Queizán Vilas, 141
Xaime Quesada Blanco, 142
Laureano Quesada Jiménez, 142
María Teresa Quesada Legido, 142
Antonio Quesada Porto, 142
Carlos Quesada Porto, 143
Fernando Quesada Porto, 143
Heriberto Quesada Porto, 143
Xaime Quessada, 144
Xosé Ramón Quintana Garrido, 144
Anxo Manuel Quintana González, 145
Guillerme Quintana Lacaci, 145
Manuel Quintana Martelo, 145
Anxo Quintanilla Louzao, 145
Xaime Quintanilla Martínez, 145
Xaime Quintanilla Ulla, 146
Carlos Luis Quintáns Eiras, 146
Manuel Quintáns Suárez, 146
Daniel Quintas Calvo, 146
Xosé Luís Quintas Figueroa, 146
Luís Quintas Goyanes, 146
Juan Ramón Quintás Seoane, 147
Luis Quinteiro Fiuza, 147
Peregrina Quintela Estévez, 147
Anxo Quintela González, 147
María del Carmen Quintero Corredoira, 148
Roberto Quintero Corredoira, 148
André de Quintián Ponte de Andrade, 148
Francisco Quiroga Arias, 148
Gabriel Quiroga Barro, 148
Héitor Quiroga González, 148
Antonio Quiroga Hermida, 148
Benigno Quiroga Lápez-Ballesteros, 148
Héctor Homero Quiroga Lorenzo, 149
Manuel Quiroga Losada, 149
Francisco Quiroga Martínez, 149
Fernando Quiroga Palacios, 149
Xosé Ramón Quiroga Uría, 150
Luís Miguel Quiroga Valcarce, 150
Vicente Quiroga Vázquez, 150
Teodoro de Quirós, 150
Constantino Rábade Castiñeira, 150
Xoán Carlos Rábade Castiñeira, 150
Xesús Rábade Paredes, 151
Sergio Rábade Romeo, 151
María do Cebreiro Rábade Villar, 151
Xosé Manuel Rabón Lamas, 151
Henrique Manuel Rabuñal Corgo, 152
Alexandre Manuel Raimúndez Fernández, 152
Mariano Rajoy Brey, 152
Enrique Rajoy Leloup, 153
Bertomeu Rajoy Losada, 153
Fernando Ramallo Fernández, 153
José María Ramil Soneira, 153
Xosé Ignacio Ramírez Meléndez, 153
Xosé Ramón Fernández-Oxea, 154
Pio Ramón Oiea, 154
Ignacio Ramonet Míguez, 154
Ruben Ramos Balsa, 155
Fernando Ramos Fernández, 155


Herminio Ramos González, 155
Máximo Ramos López, 155
Antonio Ramos Varela, 156
Baldo Ramos, 156
Xosé Randolfe Vilariño, 156
Iván Raña Fuentes, 156
Román Raña Lama, 156
Manuel Francisco Rañal Loureiro, 156
Ramon Rebellón Zubiri, 157
Ramon Xosé Reboiras Noia, 157
Manuel Reboredo Fernández, 157
Manuel Reboredo Tajes, 157
Jose Antonio Redondo López, 157
Xosé Redondo Santos, 157
Manuel Regal Ledo, 157
Francisco Regalado Rodríguez, 157
Ismael Rego González, 158
Xosé Rego López, 158
Rita Regojo Otero, 158
Benito Jose Regueiro García, 158
Benito Regueiro Varela, 158
Anxo Adolfo Rei Ballesteros, 158
Xaime Máximo Óscar Rei Barreiro, 158
Luís Rei Núñez, 159
Gabriel Rei-Doval, 159
Ramón Reimunde Noreña, 159
mestre Reimundo, 159
Manuel Reinante Cancio, 159
Vitoriano Reinoso Reino, 159
Manuel Remuñán Ferro, 160
Manuel Remuñán García, 160
Pedro Tomás Reñones Crego, 160
Armando Requeixo Cuba, 160
Agustín Requejo Osorio, 160
Manuel Resumil Aragunde, 160
Arturo Reverter Gutiérrez de Terán, 161
Estanislao Reverter Sequeiros, 161
Alfonso Rey Álvarez, 161
Jesús Rey Alvite, 161
Francisco Rey Balbis, 161
Josefa Rey Castiñeiras, 161
Xosé Manuel Rey de Viana, 162
Nicanor Rey Díaz, 162
Santiago Rey Fernández-Latorre, 162
Beatriz Rey Gómez, 162
María Manuela Rey González, 162
Xosé Rey González, 163
Gonzalo Rey Lama, 163
Plácido Anxo Rey Lemos, 163
Jose Manuel Rey Nóvoa, 163
Santiago Rey Pedreira, 163
Manuel Rey Rivero, 164
Faustino Rey Romero, 164
Adolfo Rey Ruibal, 164
Antonio Rey Soto, 164
Ezequiel Rey Turnes, 164
Andrés Rey Varela, 165
Benjamín Rey, 165
Alexandre Rey-Stolle Pedrosa, 165
Xosé Benito Reza Rodríguez, 165
Carmen María Rial Lobatón, 165
Luis Rial Suárez, 165
Eduardo Ribadulla Sánchez, 166
Aurelio Ribalta Copete, 166
Xusto Ribas Fernández, 166
Afonso Ribas Fraga, 166
Federico Ribas Montenegro, 166
Enrique Ribas Ribas, 166
Vítor Rico González, 167
Manuel Rico Verea, 167
Amado Ricón Virulegio, 167
Isaac Rielo Carballo, 167


Nicanor Rielo Carballo, 167
Javier Riera Nieves, 165
Xosé Riestra López, 168
Antonio Rigueiro Rodríguez, 168
Francisco Xavier Río Barja, 168
Daniel Tomás Río Bubal, 168
Dolores del Río Sánchez-Granados, 169
Tomás del Río, 169
Antonio Rioboo Seijas, 169
Xavier Riomao, 169
Carlos Antonio Riomol Quiroga, 169
Olga Ríos Corral, 169
Ana María Ríos Graña, 169
Francisco Javier Ríos Graña, 169
Isabel Ríos Lazcano, 169
María Teresa Ríos Miramontes, 170
María do Carme Ríos Panisse, 170
Xulio Ríos Paredes, 170
Cándido Ríos Rial, 170
Xosé Lois Ripalda González, 171
Nicolao de la Riva, 171
Xosé Antonio Rivadeneira, 171
Xosé Henrique Rivadulla Conde, 171
Rogelio Rivas Abal, 171
Silverio Rivas Alonso, 172
Manuel Rivas Barros, 172
José Enrique Rivas Fabal, 173
Juan Carlos Rivas Fernández, 173
José Rivas Fontán, 173
Antonio Rivas Guisado, 173
Xosé Manuel Rivas Troitiño, 173
Vitor Xosé Rivas Villa, 174
Antón Riveiro Coello, 174
Jorge Riveiro Ruibal, 174
Salvador Rivera Álvarez, 174
Francisco Rivera Cela, 174
María Isabel Rivera Torres, 174
Manuel Rivera Vázquez, 175
Xosé María Rivero de Aguilar Otero, 175
Carlos Rivero Troncoso, 175
Agostiño Robles, 175
Francisco Antonio María Rodeiro Permuy, 175
Ángela Rodicio, 175
Xosé Ramón Rodil Galloso, 175
Manuel Rodríguez Alfonso, 175
Francisco Rodríguez Alonso, 176
Manuel Rodríguez Alonso, 176
Ramón Rodríguez Ares, 176
Xosé Rodríguez Arriola, 176
Enrique Rodríguez Baixeras, 176
Lisardo Rodríguez Barreiro, 176
Trinidad Rodríguez Barreiro, 176
Xosé María Rodríguez Barreiro, 177
Xavier Rodríguez Barrio, 177
Delio Rodríguez Barros, 177
Álvaro Rodríguez Bereijo, 177
Francisco Rodríguez Besteiro, 178
Alexandre Rodríguez Cadarso, 178
Aurora Rodríguez Carballeira, 178
Xosé Rodríguez Carballo, 178
Xosé Rodríguez Carracido, 178
Manuel Rodríguez Carrajo, 178
Antón Abel Rodríguez Casal, 179
Afonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, 179
Antón Rodríguez Castro, 183
Antonio Rodríguez Colmenero, 183
Mauro Rodríguez Cuesta, 183
Eduardo Alberto Rodríguez Cunha, 183
Antonio Rodríguez Darriba, 183
Xoán Manuel Rodríguez de Cea, 183
Antonio Rodríguez de Fraga e Fraga, 184
Carme Rodríguez de Legísima, 184Xoán Rodríguez de Legísima, 184
Román Rodríguez de Vicente, 184
Xosé Rodríguez de Vicente, 184
Luís Rodríguez de Viguri, 184
Antonio Rodríguez del Busto, 184
Francisco Rodríguez del Busto, 185
Elixio Rodríguez Domínguez, 185
Xosé Pablo Rodríguez Domínguez, 185
Xosé Manuel Rodríguez Durán, 185
Luís Rodríguez Ennes, 185
Claudio Rodríguez Fer, 186
Celso Rodríguez Fernández, 186
José Luís Rodríguez Fernández, 187
Pablo Rodríguez Fernández, 187
Bieito Rodríguez Filloy, 187
Salvador Antonio Rodríguez Fráiz, 187
María Xosé Rodríguez Galdo, 187
Camilo Rodríguez García, 187
Luís Rodríguez García, 188
Xerardo Rodríguez García, 188
Luciano Rodríguez Gómez, 188
Mario Rodríguez Gómez, 188
Eladio Rodríguez González, 189
José Carlos Rodríguez González, 190
Xosé Rodríguez González, 190
Xulio Rodríguez González, 190
Miguel Rodríguez Guerra, 190
Juan Rodríguez Guisán, 190
Ramón Rodríguez Guisande, 190
Francisco Rodríguez Iglesias, 190
Xosé María Rodríguez Iglesias, 190
Xosé Rodríguez Lence, 190
Antonio Rodríguez Lesende, 191
Antonio Rodríguez López, 191
Manuel Oreste Rodríguez López, 191
Xesús Rodríguez López, 191
Francisco Xavier Rodríguez Lourido, 191
Lino Rodríguez Madero, 192
Paulino Rodríguez Marquina, 192
Xosé Rodríguez Martínez, 192
Antonio Rodríguez Maseda, 192
Luis Rodríguez Míguez, 192
Manuel Rodríguez Moldes, 192
Xosé Rodríguez Mourelo, 193
Gonzalo Rodríguez Mourullo, 193
Luis Rodríguez Moya, 193
María Luísa Rodríguez Nache, 193
José Octavio Rodríguez Nieto, 193
Eduardo Rodríguez Osorio, 193
Antonio Rodríguez Otero, 194
Francisco Rodríguez Otero, 194
Ramón Rodríguez Otero, 194
Xosé Manuel Rodríguez Pampín, 194
Xosé Luís Rodríguez Pardo, 194
Antonio Rodríguez Pastor, 194
Ricardo Rodríguez Pastor, 194
Manuel Rodríguez Pazos, 194
Fernando Carlos Rodríguez Pérez, 195
Xosé Antonio Rodríguez Pérez, 195
Filipe Rodríguez Piñeiro, 195
Ramón Rodríguez Porto, 195
Domingo Rodríguez Rancaño, 195
Xosé Francisco Rodríguez Regueira, 195
Antón Rodríguez Reixa, 195
José Rodríguez Reza, 196
Dositeo Rodríguez Rodríguez, 196
Manuel Rodríguez Rodríguez, 196
Xerardo Rodríguez Rodríguez, 196
Antonio Rodríguez Rouco, 196
Euloxio Rodríguez Ruibal, 196
Francisco Rodríguez Sánchez, 197
Xosé Luís Rodríguez Sánchez, 197


Luís Rodríguez Santos, 197
Xosé Rodríguez Sanz, 197
Luís Rodríguez Seoane, 198
Xosé Rodríguez Seoane, 198
Carlos Rodríguez Silvar, 198
Xosé Rodríguez Sobrino, 198
Pío Rodríguez Terrazo, 198
Mariano Rodríguez Tudela, 198
Agustín Rodríguez Vaamonde, 199
Florencio Rodríguez Vaamonde, 199
Teófilo Rodríguez Vaamonde, 199
Elías Rodríguez Varela, 199
Ramón Rodríguez Varela, 199
Ramón Rodríguez Vicente, 199
Xulio Rodríguez Yordi, 199
Antonio Rodríguez, 200
Gaspar Rodríguez, 200
Luís Rodríguez, 200
Pedro Rodríguez, 200
Ramón Rodríguez, 200
Simón Rodríguez, 200
Vicente José Rodríguez, 200
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, 201
Xeús Rodríguez-Cadarso e Ladrón de Guevara, 201
Jacobo Rodríguez-Losada Allende, 201
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón, 201
José Luís Rodríguez-Villasante Prieto, 202
Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto, 202
Anxo Rodulfo González, 202
Manuel Roel Longueira, 202
Xoán Rof Carballo, 202
Roi Xordo, 202, 205
Pilar Rojo Nogueira, 203
Argimiro Rojo Salgado, 203
Guillermo Rojo Sánchez, 203
Feliciano Rolán Vicente, 203
Antonio Román, 204
Ana Romaní Blanco, 204
Rodrigo Romaní Blanco, 204
Arturo Romaní García, 205
Miguel Romaní Martínez, 205
José Manuel Romay Beccaría, 205
Luis Romay García Arias, 205
Ramón Romay Jiménez de Cisneros, 206
Diego de Romay Junqueras, 206
Fernando Romay Pereiro, 207
Francisco Romero Blanco, 207
Manuel Romero Castro, 207
Maximino Romero de Lema, 207
Anxo Romero Lojo, 207
Margarita Romero Lorenzo, 207
Ana María Romero Masiá, 207
Rafael Romero Masiá, 208
Francisco Romero Molezún, 208
Xoán Romero Moreno, 208
Antonio Romero Ortiz, 208
Uxío Romero Pose, 208
Dimas Romero Vázquez, 209
Domingos Romero, 209
Xoán de Santa María Romero, 209
Manuel María Romón Alonso, 209
Xacinto Romualdo López, 209
Manuel Ros Medrano, 209
Xoán Rosende Casas, 209
Xosé Bieito Rosende, 209
Eduardo Rosón López, 209
Antonio María Rouco Varela, 210
Estevo Rovira Pita, 210
Prudencio Rovira Pita, 210
Antón Rozas Caeiro, 210
Ramón Rúa Figueroa, 210


Xosé Rúa Figueroa, 210
Sonia Rúa Rúa, 211
Xenaro Ruano Sanjurjo, 211
Xoán Rubia Alejos, 211
Xosé Rubía Barcia, 211
Bieito Rubido Ramonde, 211
Leopoldo Rubido Ramonde, 212
Leoncio Rubín de Celis Oroña, 212
Pedro Rubín Garrido, 212
Antero Rubín Homent, 212
David Rubín Miguélez, 213
Fernando Rubine Firpo, 213
Xosé Rubinos Ramos, 213
María José Rubio Vidal, 213
Mercedes Ruibal Argibay, 213
Álvaro Ruibal Carballal, 214
Manuel Ruibal Ruibal, 214
Horacio Ruiz de la Fuente, 214
Dolores Ruiz Gestoso, 214
Santiago Ruiz Martínez, 214
Eduardo Ruiz Pons, 214
Víctor Ruppen Pardo, 214
Hipólito de Sá Bravo, 215
Froitoso Saavedra Meneses, 215
Bernardo Saavedra Pita, 215
Moncho Sabín, 215
José Manuel Sabucedo Cameselle, 215
Gerardo Sacau Rodríguez, 215
César Saco Alarcón, 216
Francisco María Saco Arce, 216
Xoán Antonio Saco Arce, 216
Antonio Saco Cid, 216
Juan Luís Saco Cid, 217
Manuela Sáez González, 217
Bernardo Mateo Sagasta Echevarría, 217
Ramón de la Sagra e Periz, 217
Xoaquín de la Sagra e Periz, 218
Vítor Said Armesto, 218
Abbé de Saint-Cyran, 219
Concepción Sáiz, 219
Xerónimo Sal Lence, 219
Xacinto Salas Quiroga, 219
Xoaquín Salaverri de la Torre, 219
António de Oliveira Salazar, 219
Nicolao Salgado Armada e Acuña, 219
Arturo Salgado Biempica, 220
Francisco Salgado de Somoza, 220
Francisco Salgado e López de Quiroga, 220
Fernando Salgado García, 220
Elena Salgado Méndez, 220
Xosé Salgado Rodríguez, 220
Xosé Manuel Salgado Rodríguez, 220
Ramón Salgado Toimil, 221
Armindo Salgueiro, 221
Francisco Salinas Portugal, 221
Galo Salinas Rodríguez, 221
Rosendo Salvado Rotea, 222
Joaquín Salvo Pastor, 222
Avelino Samartín Quiroga, 222
Casto Sampedro Folgar, 222
Claudio José San Martín Pérez, 223
Antonio San Martín, 223
Rafael Sánchez Bargiela, 223
Francisco Javier Sánchez Bermúdez, 223
Xosé Sánchez Bregua, 224
Xosé Antonio Sánchez Bugallo, 224
Francisco Javier Sánchez Cantón, 224
Cándido Sánchez Castiñeiras, 225
Javier Sánchez de Díos, 225
Leonardo Sánchez Deus, 225
Timoteo Sánchez Freire, 225
Jesús Ángel Sánchez García, 225


Gumersindo Sánchez Guisande, 225
Manuel Sánchez Hermida, 226
Teodoro Sánchez Patiño, 226
Lois Sánchez Pereiro, 227
Xosé Sánchez Pereiro, 227
Antolín Luís Mariano Sánchez Presedo, 227
Xosé Sánchez Reboredo, 227
Guillermo Sánchez Salgado, 227
Manuel Sánchez Salorio, 228
Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, 228
Ángel Manuel Sánchez Vázquez, 228
Catalina Sánchez, 228
Francisco Sánchez, 228
Luis Eduardo Sánchez-Tembleque Navarrete, 228
Miguel Ángel Sande Corral, 229
Fernando Sande Lago, 229
Teodoro Sandomingo García, 229
Henrique Sanfiz Raposo, 229
Antonio Sangiao Novo, 229
Antonio Sanjurjo Badía, 229
Eduardo Sanjurjo de Carricarte, 229
Ramón Sanjurjo Neira e Pardiñas, 229
Ramón Sanjurjo Pardiñas Villardefrancos, 229
Pedro Sanjurjo Pérez, 230
Xosé Sanjurjo, 230
Xoán Sanmartín de la Serna, 230
Xesús Sanmartín Xuncal, 230
Faustino Santalices Pérez, 230
Xosé Luís Santaló Rodríguez de Viguri, 231
Xoán Xosé Santamaría Conde, 231
Beatriz Santana González-Dopeso, 231
Antonio Santiago Álvarez, 231
Augusto C. de Santiago Gadea, 231
Xosé Santiago Gómez, 232
Antón de Santiago Montero, 232
Gustavo Santiago Valencia, 232
Marcelino de Santiago Viqueira, 232
Isolda Santiago, 232
Xacinto Santiago, 232
Xavier Santiago, 232
Elvira Santiso García, 232
José Antonio Santiso Miramontes, 233
Xosé Ramón Santiso Rodríguez, 233
Santiago Santos Castroviejo, 233
Enrique Santos Gayoso, 233
José Luis Santos Lago, 233
Miguel Anxo Santos Rego, 233
Xosé Manuel Santos Solla, 233
Rodrigo Sanz López, 234
Nuria Sanz Matas, 234
Leandro de Saralegui López-Castro, 234
Leandro de Saralegui Medina, 234
Manuel de Saralegui Medina, 234
Alfredo de Saralegui, 234
Luis Sarasquete Otero, 235
Manuel Sarmiento Birba, 235
Diego Sarmiento de Acuña, 235
Antonio Alexandre Sarmiento de Sotomayor, 235
Tomé de Sarria, 235
Gonzalo Saz, 236
lago Seara Morales, 236
Mateo Segade Bugueiro, 236
Pedro Seguín, 236
Ricardo Segura Torrella, 236
Arximiro Seijas Díaz, 237
María Otilia Seijas García, 237
Francisco de Seijas Lobera, 237
Eduardo Seijas Vázquez, 237
María Elena Seijo Lores, 237
Xaime Seixas Subirachs, 237
Xesús Seixo Fernández, 238
Manuel Sendón Trillo, 238Claro Xosé Sendón, 238
Francisco Xavier Senín Fernández, 238
Avelino Senra Varela, 238
Xosé Maria Seoane Buján, 239
Jose Raúl Seoane Prieto, 240
Xavier Seoane Rivas, 240
Luciano Seoane Seoane, 241
Antón Seoane-Pampín Montenegro, 241
Marcos Antonio Serrano Rodríguez, 242
Xosé Sesto López, 242
Francisco de Asís Sesto Novás, 242
Ánxel Sevillano García, 242
Manuel Sicart Jiménez, 242
Xoán Sieiro González, 242
Xosé Carlos Sierra Rodríguez, 243
Xulio Sigüenza Raimúndez, 243
Emilio Silva Castro, 243
Xosé Antonio Silva do Porto, 243
Francisco Xavier da Silva Irago, 244
Xosé Silva Martínez, 244
Jesús César Silva Méndez, 244
Jesús Silva Porto, 244
Bieito Silva Valdivia, 244
Lino Silva, 245
Roque Miguel Silvestre Pesqueira Crespo, 245
Simónides, 245
Francisco Sineiro García, 245
Santiago Sineiro García, 245
Manuel Sirera, 245
Agustín Sixto Seco, 245
Xosé Sobrado de Ónega, 246
Alfonso Sobrado Palomares, 246
Xoán Sobreira Salgado, 246
Carlos Sobrino Buhigas, 247
Ramón Sobrino Buhigas, 247
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza, 247
María Luisa Sobrino Manzanares, 247
Xosé Guillermo Sobrino Mosteirín, 248
Carlos Sobrino Rivas, 248
Xosé Soengas Pérez, 248
Xaime Solá Mestre, 248
Javier Solano Rodríguez-Losada, 248
José Carlos Soler Gómez, 248
María Soliño, 248
Andrés María Solla García, 249
Carlos Solla Silva, 249
Francisco Xavier Somoza de Monsoriu, 249
Xoán Manuel Somoza del Río, 249
Marisol Soneira Tajes, 249
Alexandre de la Sota Martínez, 249
Olegario Sotelo Blanco, 249
Xoán de Dios Sotelo Machín, 250
José Enrique Sotelo Villar, 250
Bieito Soto Aboal, 250
Antonio Gonzalo Soto Canalejo, 250
Manoel Soto Ferreiro, 250
Manuel Soto Freire, 251
María Luísa Soto Meijomence, 251
Luís Soto Menor, 251
Xosé Soto Reguera, 251
Juan Soto Rodríguez, 251
Luís Sotomayor Terrazas, 251
Rudesindo Soutelo Fernández, 252
José António Souto Cabo, 252
Nela Souto Carro, 252
Alfredo Souto Cuero, 252
Xurxo Manuel Souto Eiroa, 252
Arturo Souto Feijoo, 252
Xosé Manuel Souto González, 253
José Antonio Souto Paz, 253
Elvira Souto Presedo, 253
Jesús Souto Prieto, 253


Uxio Souto, 253
Reverlano Soutullo Otero, 254
José Javier Suances Pereiro, 254
Anxo Suances Piheiro, 254
Xoán Antonio Suanzes Fernández, 254
Miguel Suárez Abel, 255
Alfredo Suárez Canal, 255
Xosé Luís Suárez Canal, 255
Amando Suárez Couto, 255
Alonso Suárez de Deza, 256
Marcial Suárez Fernández, 256
Xosé Suárez Fernández, 256
Arximiro Suárez Ferreiro, 256
Alfredo Suárez Ferrín, 256
Francisco Suárez García, 256
Xosé Suárez Hermida, 256
Xosé Alberte Suárez Lage, 256
Luis Suárez Miramontes, 256
Xosé María Suárez Núñez, 257
Mercedes Suárez Pazos, 257
Ramón Suárez Picallo, 257
Xosé Antonio Suárez Picallo, 257
David Suárez Quintanilla, 257
Francisco Suárez Salgado, 258
Manuel Suárez Suárez, 258
Manuel Suárez, 258
Xosé Antonio Suárez-Llanos Menacho, 258
Manuel Suárez-Pumariega Molezún, 258
Carlos Sueiro Pico, 258
Daniel Sueiro Rodríguez, 258
Jorge Víctor Sueiro Rodríguez, 259
Pilar Sueiro Sueiro, 259
Pepo Suevos, 259
Perfecto Sulleiro González, 259
Suso de Marcos, 259
Luís Taboada Coca, 259
Marcial Taboada de la Riva, 259
Nicolao Taboada Fernández, 260
Antonio Taboada Ferradas, 260
María Mercedes Taboada Gil, 260
Nicolao Taboada Leal, 260
Antón Taboada Nieto, 260
Antonio Taboada Roca, 260
Manuel Taboada Roca, 260
Rafael Taboada Vázquez, 261
Domingo Tabuyo Romero, 261
Santiago Tafall Abad, 261
Vitoriano Taibo García, 262
Xermán Taibo González, 262
Emilio Tapia Rivas, 263
Federico Tapia Segade, 263
Xenaro Tarrío Loureiro, 263
Anxo Tarrío Varela, 263
Saturnino Taveres López, 263
Francisco Manuel Taxes Prego, 263
Luciano Taxonera Vivanco, 264
José Teiga, 264
Maximino Teijeiro Fernández, 264
Anxo Teijeiro Ferreiro, 264
Anxo Manuel Teijeiro Fraga, 264
Benigno Teijeiro Martínez, 264
Jorge Teijeiro Vidal, 264
Domingo José Teixeira Rodríguez, 265
Anxo Teixeiro Piñeiro, 265
Jaime Tejada Lorenzo, 265
Emilio Temprano, 265
Antonio Tenreiro Brochón, 265
Antonio Tenreiro Rodríguez, 266
Ramon María Tenreiro Rodríguez, 266
Teodoro de Samos, 266
Jaime Terceiro Lomba, 266
Francisco Tettamancy Gastón, 266


Ricardo Timiraos Castro, 267
Lois Tobío Fernández, 267
Xesús Tobío Fernández, 268
Rafael Tojo Soerra, 268
Xesús Miguel de Toro Santos, 268
Xosé Luís de Toro Santos, 269
Adolfo Torrado Estrada, 269
Ramon Torrado Estrada, 269
Cipriano Torre Enciso, 269
Uxio Torre Enciso, 269
Manuel Antonio Torre Iglesias, 269
Gonzalo Torrente Ballester, 270
Gonzalo Torrente Malvido, 271
Marcial de Torres Adalid, 271
Santiago Torres Bernárdez, 271
José Luís Torres Colomer, 271
Elias José Torres Feijó, 271
Xohana Torres Fernández, 272
Apolinar Torres López, 272
Andrés Torres Queiruga, 273
Xesús Torres Regueiro, 273
Xosé Manuel Touriñán López, 273
Xulio Touza Rodríguez, 273
Antón Tovar Bobillo, 274
santa Tramunda, 274
Xosé Antonio Trapero Pardo, 274
Luís de Trelles Noguerol, 274
Feliciano Trigo Díaz, 275
Francisco Trigo Durán, 275
Francisco Trillo Figueroa, 275
Joám Trillo Pérez, 275
Artur Trillo Sendón, 275
José Antonio Trillo Torres, 276
Froilán Troche Zúñiga, 276
Manuel Troitiño Mariño, 276
Adrián Troitiño, 276
Cleto Troncoso Pequeño, 276
Vicente Tumes del Río Maldonado, 276
Rafael Úbeda Piñeiro, 277
Justo Perfecto Rodolfo Ucha Piñeiro, 277
José Armando Ufarte Ventoso, 277
Manuel Uhía Lima, 277
Augusto Ulloa Castañón, 278
Carlos Ulloa Varela, 278
Renato Ulloa Varela, 278
Julio Ulloa Vence, 278
Matías Usero Torrente, 278
César Vaamonde Lores, 278
Florencio Vaamonde Lores, 279
Xesús Vaamonde Polo, 279
Xavier Valcarce Ocampo, 279
Antonio Valcárcel e López de Lemos, 281
Marcos Valcárcel López, 281
Juan M. Valcárcel Obelleiro, 281
Carlos Valcárcel, 281
Vicente Valderrama Mariño, 282
Olimpia Valencia López, 282
Xosé Anxo Valente Docasar, 282
Ramón de Valenzuela Otero, 282
Francisco Vales Villamarín, 283
Dalmiro de Válgoma y Díaz Varela, 283
Alberto Juan Vicente Valín Fernández, 283
Elías Valiña Sampedro, 283
Xosé Carlos Valle Pérez, 284
Xaquín Valle-Inclán Alsina, 284
Francisco del Valle-Inclán e de los Santos, 284
Carlos del Valle-Inclán Peña, 284
Ramón María del Valle-Inclán Peña, 284
Jesús Valverde Alonso, 285
Vítor Vaqueíro Foxo, 285
Juan Vara García, 286
Xacobe Varela de Limia y Menénder, 286


Xosé Varela de Montes, 286
Juan Bautista Varela de Vega, 286
Alberto Varela Ferreiro, 286
Manuel Guillermo Varela Flores, 286
Javier Varela Guillot, 286
José Luis Varela Iglesias, 287
Indalecio Varela Lenzano, 287
Ramón Varela Núñez, 287
Mauro Antonio Varela Pérez, 287
Manuel Varela Rey, 287
Rodrigo Varela Rodríguez, 287
Ricardo Varela Sánchez, 287
Anxo Varela Santos, 287
Xosé María Varela Silvari, 287
Antonio Varela Stolle, 288
Daniel Varela Suances-Carpegna, 288
Xosé Varela Ulloa, 288
Xosé Varela Vasadre, 288
Carlos Varela Veiga, 289
Xosé Varela Vilariño, 289
Ramón Ecequiel Vasco Pardavilas, 289
Claudio Vasconcellos Cabral, 290
Xavier Vázquez Álvarez, 290
Antonio Vázquez Barquero, 290
María Isaura Vázquez Blanco, 290
Manuel Enrique Vázquez Buján, 291
José Vázquez Caruncho, 291
José Luis Vázquez Cereijo, 291
Benito Vázquez Contreras, 291
Armando Vázquez Crespo, 291
Pilar Vázquez Cuesta, 291
Juan Vázquez de Mella y Fanjul, 292
Manuel Vázquez de Parga Somoza e Pallares, 292
Francisco Vázquez Díaz, 292
Rafael Vázquez Fajardo, 293
Antonio Vázquez Fernández, 293
Francisco Vázquez Fernández, 293
Lois Vázquez Fernández, 293
Luís Benigno Vázquez Fernández, 293
José Vázquez Fouz, 294
Jesús Vázquez Gallego, 294
Bernardo Miguel Vázquez Gil, 294
Adolfo Vázquez Gómez, 294
Raúl Vázquez Gómez, 294
Uxío Vázquez Gundín, 295
Dorinda Remedios Vázquez Iglesias, 295
José Luis Vázquez Iglesias, 295
Afonso Vázquez Martínez, 295
Concha Vázquez Martínez, 295
Jesús Vázquez Martínez, 296
Xosé Manuel Vázquez Martínez, 296
Xesús Vázquez Montero, 296
Arturo Vázquez Núñez, 296
Jesús Vázquez Pardo, 296
Manuel Vázquez Paz, 296
Jesús Vázquez Pérez, 296
Paula Vázquez Picallo, 296
Xosé Vázquez Pintor, 297
Víctor Vázquez Portomeñe, 297
Antonio Vázquez Rey, 297
Emilia Vázquez Rodríguez, 297
Sergio Vázquez Rouco, 298
Francisco Vázquez Saco, 298
José Ramón Vázquez Sandes, 298
Rafael Vázquez Sebastiá, 298
Manuel Vázquez Seijas, 298
Luis Vázquez Trabazo, 299
Francisco Xavier Vázquez Varela, 299
José Manuel Vázquez Valela, 299
Francisco José Vázquez Vázquez, 299
María dos Anxos Vázquez, 299
Daniel Vázquez-Gulías Martínez, 299


Índice Anexo Tomo 1 (24 entradas)[editar a fonte]