Wikipedia:Diccionario da literatura galega I Autores

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Na memoria de Leandro Carré, Antonio Couceiro Freijomil e Ricardo Carballo Calero, precursores.
A Francisco Fernández del Riego, Benito Varela Jácome e Xesús Alonso Montero, mestres.
A Carlos Casares, por confiar en nós.

Diccionario da literatura galega I Autores
A
DICCIONARIO
DA
LITERATURA GALEGA
I

Autores
->>> <<<-galaxia
 


Cochón, Fernández, Fortes, González, Monteagudo, Nicolás, Ríos e Vilavedra.
Coa colaboración de Mato.
Coord.: Vilavedra (Instituto da Lingua Galega).


Entradas[editar a fonte]

Nota1: O número de nomes neste índice non corresponde co número de entradas no libro, pois moitos son redireccións.

A[editar a fonte]

Odón Luís Abad Flores
Guillermo Abeixón
Xelucho Abella Chouciño
César Abellás Vázquez
Victorino Abente Lago
Abril Perez
Avelino Abuín de Tembra
Manuel Acuña e Malvar
Manuel Luís Acuña Sarmiento
Afonso Eanes do Coton
Afonso Fernandez Cebolilla (Cobolilla)
Afonso Fernandez Cubel
Afonso (Alvaro) Gomez de Sarria
Ramón Afonso González
Afonso Lopez de Baian
Afonso Mendez (Meendez) de Besteiros
Afonso Paez de Braga
Afonso Sanchez
Afonso Soarez Sarraça (Sança)
Afonso X (Rei de Castela e León)
Xosé Agrelo Hermo
Luis Aguirre del Río
Aurelio Aguirre Galarraga
Xaquín Agulla Pizcueta
Castor de Aira Barrera
Airas Carpancho (Corpancho)
Airas Engeitado
Airas Moniz d'Asme
Airas Nunez
Airas Paez
Airas Perez Vuitoron
Airas Veaz
Xavier Alcalá
José Alcrudo Gorch
Iolanda Aldrei
Marilar Aleixandre
Xoán Xulio Alfaia
An Alfaya
Ernesto Alfonso
Alfonso Alvarez de Villasandino
Pilar Allegue Aguete
Gonzalo Allegue Otero
Luís Almazán Lucas
Isaac Alonso Estravís
Antonio Alonso Fontán
Luís Alonso Girgado
Xermán Alonso Hortas
Xesús Alonso Montero
Xosé Alonso Obregón
Antón Alonso Ríos
Eliseo Alonso Rodríguez
Fernando Alonso Romero
Francisco Alonso Villaverde
Enrique Alvarellos Iglesias
Emilio Álvarez Blázquez
Xosé María Álvarez Blázquez
Alfonso Álvarez Cáccamo
Xosé María Álvarez Cáccamo
Francisco Álvarez de Nóvoa
Xerardo Álvarez Gallego
Darío Álvarez Gándara
Emilio Álvarez Giménez
Emilio Álvarez González
Waldo Álvarez Insua
Francisco Álvarez, Koki
Xerardo Álvarez Limeses
Sabela Álvarez Núñez
Eduardo Álvarez Pertierra
Daniel Álvarez Romero
Lourenzo Álvarez Ruíz
Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda
Manuel Álvarez Torneiro
Andrés Álvarez Vila
Alvaro (¿de Brito? ¿Gonçales de Alcantara?)
Alvaro Afonso
Xosé Alvilares Moure
José Benito Amado Boullosa
Luís Amado Carballo
Cristina Amenedo
Manuel Amor Meilán
Anxo Angueira Viturro
Xosé Paulo Antelo Rodríguez
Susana Antón
Inmaculada Antonio Souto
Ánxel Johán
Francisco Añón Paz
Nicolasa Añón Paz
Vicente Araguas
Teresa Ana María Arán Trillo
Miguel Anxo Araúxo Iglesias
Manuel José Arce y Valladares
Arcediago de Toro (Arçidiano de Toro)
Ardeiro
Justo Eliseo Areal Barros
Joaquín de Arévalo Rodríguez
Xela Arias Castaño
Valentín Arias López
Xoaquín Arias Miranda
Antonio Arias Teixeiro
Juan Bautista Armada y Losada
Ramón Armada Teixeiro
Gonzalo Armán
Victoria Armesto
Xosé Francisco Armesto Faginas
Arnaldo (¿Arnaut Catalan?)
Augusto Assía
Alberto Avendaño Prieto
Antón Avilés de Taramancos
Xosé Luís Axeitos Agrelo

B[editar a fonte]

C[editar a fonte]

Manuel Caamaño Suárez
Xosé Manuel Cabada Vázquez
Darío Xohán Cabana Yáñez
Ramón Cabanillas Enríquez
Celestino Cabarcos Suárez
Salvador Cabeza de León
Francisco Cabo Pastor
Avelino Cachafeiro Bugallo
Edelmira Cacheda Otero
Maximino Cacheiro Varela
Eloi Caldeiro Díaz
Caldeirón
Vicente Calderón
Tucho Calvo
Xosé Benito Calvo Rego
Francisco Camba Andreu
Julio Camba Andreu
Alberto Camino Sigüer
Antonio Camino Sigüer
Domingo Camino Sigüer
María Campelo
Víctor Campio Pereira
Marica Campo
María Pilar Campo Domínguez
Alfredo Canalejo Martínez
Emilio Canda
Mario Canda
José Candocia
Xosé Carlos Caneiro
María Xosé Canitrot
Manoel Canto Lourido
Xosé Manuel del Caño
Camilo Cao Martínez
Antón Capelán Rey
Ricardo Carballal
Paula Carballeira Cabana
Ricardo Carballo (Carvalho) Calero
Francisco Carballo Carballo
Xosé Manuel Carballo Ferreiro
Xosé Carballude Blanco
Ramón Caride Ogando
Uxío Carré Aldao
Leandro Carré Alvarellos
Lois Galo Vicente Carré Alvarellos
Uxío Carré Alvarellos
Francisco Xavier Carro Rosende
Ramiro Cartelle Álvarez
Xoán Manuel Casado Martínez
Manuel Casado Nieto
Romualdo Casal
Uxía Casal
Xohán Casal Pardo
Xacobe Casal Rey
José Casal y Lois
Fina Casalderrey Fraga
Carlos Casares
Álvaro de las Casas Blanco
Augusto María Casas Blanco
Arturo Casas Vales
Castelao
Dictinio de Castillo Elejabeytia
Ángel del Castillo López
Maximino Castiñeiras García
Antonio Francisco de Castro
Francisco Castro
Rosalía de Castro
Xermán Xusto Castro
Isabel de Castro i Andrade
Luísa Castro Legazpi
Manuel Castro López
Tareixa Castro Rodríguez
Víctor Castro Rodríguez
Dorinda Castro Soliño
Antonio María de Castro y Neira
Xosé María Castroviejo Blanco-Cicerón
Manuel Catoira
Camilo José Cela Trulock
Manuel Cereijo Muíños
Xosé Carlos Cermeño Baraja
Diego Antonio Cernadas y Castro
Xaquín Cerqueiras Puente
Xosé María Chao Ledo
Xosé Chao Rego
Eugenio Charlón Arias
Pilar Cibreiro Santalla
Xosé Cid Cabido
Germán Cid Justo
Heliodoro Cid y Rozo
César Augusto Cisneros Luces
Roxelio Civeira
Xan da Coba
Xulio Cobas Brenlla
Federico Cocho de Juan
Francisco Xavier de la Colina Unda
Manuel Comellas Coímbra
Alfredo Conde Cid
Xosé Conde Fernández
Xesús Conde González
Perfecto Conde Muruais
Ricardo Conde Salgado
Xosé de Cora Paradela
Xabier Cordal Fustes
José Andrés Cornide Saavedra y Folgueira
Clara Corral Aller
Luis Corral Rodríguez
Evaristo Correa Calderón
Juan Correa Mendoza y Sotomayor
Daniel Cortezón Álvarez
Teolindo Cortiña Toural
Antón Cortizas Amado
Xesús Manuel Coruxo
Xavier Costa Clavell
Antonio Costa Gómez
Xosé María Costa Gómez
Henrique da Costa López
Armando Cotarelo Valledor
Mario Couceiro Bescos
Antonio Couceiro Freijomil
Fernando Couto Rozas
María Manuela Couto Viana
José María Crecente Vega
Celestino Luis Crespo y Crespo
Luisa Crestar Díaz
Xosé Alexandre Cribeiro Rodríguez
Fortunato Cruces Angueira
Arturo Cuadrado Moure
José Cuba Restrebada
Florentino Cuevillas
Pío Lino Cuíñas Pereira
César Cunqueiro González-Seco
Álvaro Cunqueiro Mora-Montenegro
Manuel Cuña Novás
Manuel Curros Enríquez
Juan Cuveiro Piñol

D[editar a fonte]

E[editar a fonte]

F[editar a fonte]

Manuel Fabeiro Gómez
Robustiano Faginas
Antonio Benito Fandiño Martínez
Antolín Faraldo Asorey
Domingo Antonio Fariña
Joaquim Fariña
Xosé Fariña Jamardo
Herminia Fariña y Cobián
Carlos Feáns García
Gabriel Feijoo de Araújo
Anselmo Feijoo Montenegro
Plácido Feijoo Montenegro
Vicente María Feijoo-Montenegro y Arias
Henrique Feixoo Feixoo
Fernan do Lago
Fernan Fernandez Cogomiño
Fernan Figueira (Figueiro) de Lemos
Fernan Froiaz
Fernan Garcia Esgaravuña
Fernan Gonçalvez de Seavra
Fernan Padron
Fernan Paez de Talamancos (Tamallancos)
Fernan Rodriguez de Calleiros
Fernan Rodriguez Redondo
Fernan Soarez (de Quiñones)
Fernan Vello
Miguel Anxo Fernán-Vello
Alfredo Fernández (Nan de Allariz)
Constantino Fernández
Elsa Fernández
Xoán Xosé Fernández Abella
Manuel Santiago Fernández Álvarez
Francisco Fernández Anciles
Felipe Fernández Armesto
Rafael Fernández Casas
Xosé Manuel Fernández Castro
Celestino Fernández de la Vega Pardo
Francisco Fernández del Riego
Maruxa Fernández Fernández
Xosé Fernández Ferreiro
Wenceslao Fernández Flórez
Moisés Fernández Formoso
Víctor Fernández Freixanes
Heliodoro Fernández Gastañaduy
Luis Fernández Gómez
Manuel Fernández González
Xesús Fernández González
Xosé Camilo Fernández González
Rafael Fernández Lorenzo
Manuel Fernández Magariños
Luís Fernández Marcos
Ana María Fernández Martínez
Juan Fernández Merino
Ezequiel Fernández Miranda
Antonio Fernández Morales
Francisco Xosé Fernández Naval
José Fernández Neira
Agustín Fernández Paz
Antonio Fernández Pérez
Odón Fernández Rego
Maximino Fernández Saborido
Manuel María Fernández Teixeiro
María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre
Xosé Ramón Fernández-Oxea
Fernando Eanes
Fernando Esquio
Manuel Ferreiro Fernández
Celso Emilio Ferreiro Míguez
Manuel Ferreiro Villar
Xosé María Ferrer
Xesús Ferro Ruibal
Francisco Fidalgo Saavedra
Xosé Fernando Filgueira Valverde
Godofredo Filho
Ricardo Flores Pérez
Vicente Fociños
Ánxel Fole Sánchez
Ramiro Fonte Crespo
Xosé Luís Fontenla Rodrigues
Manuel Forcadela
Ricardo Frade Giráldez
Xesús Antón Fraga Fraga
Antonio Fraguas Fraguas
Camilo Franco
Navia Franco Barreiro
Xesús Franco González
Xosé Luís Franco Grande
Cristina Frasié
Fray Prudencio
Carlos Freire Pérez
Xosé Ramón Freire Sánchez
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Xan Frenla
Xe Freyre
Francisco Xavier Frías Conde
Cura de Fruíme

G[editar a fonte]


Galisteu Fernandiz (Galisteo, Galasteo)
Garci Ferrandez de Gerena
Fernando García Acuña
Manuel García Barros
Emilio García de Olloqui
Raimundo García Domínguez
Alfredo García Dóriga
Xosé Lois García Fernández
Alberto García Ferreiro
Ramón García González
Carlos García González-Duro
Antonio García Hermida
Xosé García Lapido
Federico García Lorca
Xosé Luís García Mato
Garcia Martinz
Ismael García Méndez
Garcia Mendiz d'Eixo
José García Mosquera
Manuel García Paz
Garcia Perez
Carmen de Jesús García Pereira
Nicolás García Pereira
Manuel García Ríos
Xosé María García Rodríguez
Celestino García Romero
Xoán García San Millán
Garcia Soarez
Xoán Francisco García Suárez
Ánxeles García Sumay
Antonio García Teijeiro
Andrés García Vilariño
Rosa García Vilariño
Quintín García y Calvo
María García Yáñez
Salvador García-Bodaño Zunzunegui
Domingo García-Sabell
Manuel Celso Garrido Rodríguez
Silvia Gaspar Porras
Alfonso Gayoso Frías
José Gayoso Veiga
Luis Gerpe Gonzalez
Antonio Gil Hernández
Gil Perez Conde
José María Gil Rey
Gil Sanchez
Joseph Gil Taboada
José Luís Giménez Lago
Xosefa Goldar
Golparro
Salvador Golpe Varela
Domingo Gómez
Fuco G. Gómez
Pedro Gómez Antón
Xosé Gómez de la Cueva
Juan Gómez del Ferrol
Gomez Garcia
Avelino Gómez Ledo
Gomez Manrique
Juan Gómez Tonel
Xosé María Gómez Vilabella
Gonçalvo de Torquemada
Gonçalo Eanes do Viñal
Gonçalo Garcia
Marcial Gondar Portasany
Camilo Gonsar
Cándido Alfonso González
Xoán Xesús González
Xosé Ramón González Álvarez
Xusto González Beramendi
Palmira González Boullosa
Luís González Cando
Valentín González Carrera
Elena González Fernández
Miguel González Garcés
Xoán Xesús González Gómez
Carme González Ledo
Emilio González Legazpi
Ángel González López
Luis González López
Lola González Lorenzo
Matilde González Palau
Clodio González Pérez
Xosé Manuel González Reboredo
Carlos González Reigosa
Ramón González Senra
Camilo González Suárez-Llanos
Luís González Tosar
Urbano González Varela
Ramón González-Alegre Bálgoma
Xoán González-Millán
Antonio Goy Díaz
Antón Grande Penela
Modesto Grandío Parapar
Bernardino Graña Villar
Emilio Ramón de Gregorio Fernández
Manuel Guede Oliva
Ernesto Guerra da Cal
José Guerrero Lasso de la Vega
Antonio Guillán Hermo
Xoán Guisán
Eduardo Guitián Rubinos
Xosé Guntín González

H[editar a fonte]

I[editar a fonte]

J[editar a fonte]

K[editar a fonte]

L[editar a fonte]

Enrique Labarta Pose
Manuel Lage Touriño
Manuel Lago González
Valentín Lamas Carvajal
José Landeira Yrago
Xosé Luís Laredo Verdejo
Ramón de Lartundo
Gumersindo Laverde Ruiz
Manuel Anxo Laxe Freire
Ángel Lázaro Machado
Margarita Ledo Andión
Paco Ledo López
Manuel Leiras Pulpeiro
José Leite de Vasconcelos
Rafael Lema Mouzo
Xosé Manuel Lema Mouzo
Manuel María Lence Buíde
Eduardo Lence-Santar y Guitián
Manuel de León Merchante
Xosé Francisco Lesta Meis
Arturo Lezcano Fernández
Xosé Amancio Liñares Giraut
Vicente Llópiz Méndez-Esperante
Isabel Llor Cerdán
Matilde Lloria
Rogelio Lois Estévez
Manuel Lois Vázquez
X. Lombardía
Aurora López
José María López
Tomás López
Gonzalo López Abente
Florentino López Alonso-Cuevillas
Xaime Félix López Arias
Carlos Xosé López Bernárdez
José Luis López Cid
Ramón López Cid
José Pascual López Cortón
Josefina López de Serantes
José López de la Vega
Xosé Antón López Dobao
Xan López Domínguez
Teresa López Fernández
Antonio López Ferreiro
Antonia López García
Xosé Manuel López Gómez
Siro López Lorenzo
Juan López Muñiz
Isidro Xoán Froilán López Novo
José López Pardo
José María López Penelo
Cesáreo López Pinal
Ramón López Pinal
Arturo López Reguerio
Xavier López Rodríguez
Carme López Taboada
Miguel López Torre
Xesús Manuel López Valcárcel
Xulio López Valcárcel
Jacinto Romualdo López y López
Arcadio López-Casanova
Lopo
Lopo Lians (Lias)
Antonio de Lorenzo
Xavier Lorenzo
Áurea Lorenzo Abeijón
Eusebio Lorenzo Baleirón
Xosé Lorenzo Tomé
Ramón Lorenzo Vázquez
Benito Losada Astray
Basilio Losada Castro
Antón Losada Diéguez
Lourenço
Manuel Lourenzo
Manuel Lourenzo González
Francisco Lourido Sánchez
Manuel Lueiro Rey
Manuel Lugrís Freire
Ramón Lugrís Pérez
Francisco Lumbreras

M[editar a fonte]

Lourdes Maceiras
Macías o Namorado
Luis Madriñán Neira
Agustín Magán Blanco
Xulián Magariños Negreira
Ramón Máiz Suárez
Aníbal C. Malvar
Manuel Antonio
Manuel María
Aurora Marco López
Xenaro Mariñas del Valle
María Mariño Carou
Xosé Ramón Mariño Ferro
Perfecto Márquez Iglesias
Evaristo Martelo Paumán del Nero
Paco Martín
Martin Anes Mariño
Martin Campina
Martin Codax (Codaz)
Martin de Caldas
Martin de Ginzo
Martin de Padrozelos
Francisco Martín Iglesias
Martin Moxa (Moya)
Martin Perez Alvin
Martin Soarez
José Antonio Martínez
Ricardo Martínez Conde
Ramón Martínez Esparís
Xosé Martínez Fontenla
Manuel Martínez González
Manuel Martínez Murguía
Xosé Manuel Martínez Oca
Andrés Martínez Salazar
Antón Martínez-Risco Fernández
Sebastián Martínez-Risco Macías
Xan de Masma
Manuel Celso Matalobos Cerceda
Miguel Anxo Mato Fondo
Francisco Mayán Fernández
Marina Mayoral
Antolín S. Mediante
Carlos Mella Villar
Men Paez
Mem Rodriguez de Briteiros (de Besteiros)
Men (Meen) Rodriguez Tenoiro
Men Vazquez de Follete (Vaasquez de Follente)
Xerardo Méndez
Castor Méndez Brandón
Xosé Luís Méndez Ferrín
Mendiño (Meendiño)
Luís Menéndez Villalva
Alejandro Miguéns Parrado
Isidoro Millán González-Pardo
Xosé Manuel Millán Otero
Manuel Miragaia Doldán
Anisia Miranda
Xosé Miranda Ruíz
Francisco Mirás
Xosé María Moar Fandiño
Urbano R. Moledo
Victor Luis Molinari
Fernando Mon Rodríguez
Estro Montaña Louzao
Xosé Henrique Monteagudo Romero
Amador Montenegro Saavedra
Santiago Montenegro y Villamar
Javier Montero Mejuto
José-Martinho Montero Santalha
Juan Montero Telinge
Xosé María Monterroso Devesa-Juega
Euxenio Montes Domínguez
Montoro
Juan José Moralejo Álvarez
César Carlos Morám Fraga
Morana
Eduardo Moreiras Collazo
Xosé Antonio Moreiras Santiso
María Victoria Moreno Márquez
Xosé María Moreno Villar
Teodoro Morgade Varela
Anne Marie Morris
Adolfo Mosquera Castro
Ernesto Mosteiro
Emilio Mosteiro Fernández
Luis Moure Mariño
Miguel Anxo Mouriño
Miguel Anxo Murado
Andrés Muruais Rodríguez
Jesús Muruais Rodríguez

N[editar a fonte]

O[editar a fonte]

P[editar a fonte]

Dino Pacio Lindín
Ernesto Padín Lorenzo
João Padrão
Pae (Paio) Calvo
Pae de Cana (Pai, Paio da Cana)
Pai (Pae, Paai, Paio) Gomez Chariño
Pai (Pae, Paai, Paio) Soarez de Taveiros
Pilar Pallarés García
María Carmen Panero Menor
Pío Parada Justel
Jorge Parada Mejuto
Álvaro Paradela Criado
Marcos Parcero
Fabián Pardiñas Villardefrancos
Xavier Pardo
Manuel Pardo de Andrade
Manuel Pardo Domínguez
Ánxel Pardo Puzo
Aureliano Pardo Villar
Xosé Luís Parente
Dolores Parga Serrano
Anxo Pastor González
Carlos Patiño
Reimundo Patiño Mancebo
María Xesús Pato Díaz
Xervasio Paz Lestón
Antón Paz Míguez
Valentín Paz-Andrade
Cándido Pazó González
Xan Axer Pazos
José de Pazos y Vela-Hidalgo
Leopoldo Pedreira Taibo
Pedro, Condestable de Portugal d:Q965686
Pedro Amigo de Sevilla (Seville)
Pedro de Portugal (Pedro Afonso), Conde de Barcelos
Pedro de Quiñones
Pedro de Santa Fe
Pedro de Valcarcel
Pedro Eanes (Annes) Solaz
Xosé Ramón Pena Sánchez
Ánxeles Penas García
Ramona de la Peña Salvador
Jose María Pereda Álvarez
Luís Xosé Pereira
Aureliano José Pereira de la Riva
Manuel Pereira Moíño
Ana Pereira Rosales
Manuel R. Pereira Valcárcel
Lois Pereiro
Alfonso Pereyra
José Pérez Ballesteros
Fernando Pérez Barreiro
Juan Pérez Creus
Ernesto Pérez Guerra
David Pérez Iglesias
Xosé Maria Pérez Parallé
Heraclio Pérez Placer
Victorino Pérez Prieto
Manuel Antonio Pérez Sánchez
Daniel Pernas Nieto
Pero da Ponte
Pero (García) de Ambroa
Pero de Armea
Pero de Bardia (Berdia, de Ardia)
Pero de Ornelas (D'Ornelas)
Pero de Veer
Pero Eanes (Annes) Mariño
Pero García Burgales
Pero Gomez Barroso (Pero Gomes, Pero Barroso)
Pero Gonçalez de Mendoza
Pero Gonçalvez de Portocarreiro
Pero Goterrez
Pero Larouco
Pero Mafaldo
Pero Martinz (Martiiz)
Pero Mendiz (Meendez) da Fonseca
Pero Meogo (Moogo)
Pero Velez de Guevara
Pero Vello de Taveiros
Pero Viviaez (Veviaez, Viviaaez)
Xosé Antonio Perozo Ruíz
José Antonio Pet Posse
Alfonso Pexegueiro González
Picandon
Millán Picouto Iglesias
Francisco Pillado Mayor
Luís Pimentel
Maruxa Pino Piñeiro
Luis Manuel Pintos Amado
Juan Manuel Pintos Villar
Chano Piñeiro
Xoán Xosé Piñeiro Cochón
Mariano Piñeiro Groba
Saturnino Piñeiro Groba
Ramón Piñeiro López
Luciano Manuel Piñeiro Martínez
Xesús Pisón
Emilio Pita Romero
Leandro Pita Romero
Juan Pla Zubiri
Camilo Placer Bouzo
Gumersindo Placer López
Andrés Pociña Pérez
Florencio Pol y España
Manuel X. Pombo Sánchez
Eduardo Pondal Abente
María Xosé Porteiro García
Francisco Portela Pérez
Xosé Porto
Francisco Porto Rey
Carlos Posada
José María Posada Pereira
Manuel Posse Rodríguez
Francisco Potel Pardal
Avelino Pousa Antelo
Luz Pozo Garza
Antonio Prado Díaz
Xavier Prado Rodríguez
Moisés da Presa Esmerode
Antonio Presa Viso
Manuel Prieto Marcos
Laureano Prieto Rodríguez
Carmen Prieto Rouco
Xavier Puente Docampo
José Puente y Brañas
Ricardo Puente y Brañas
Celestino Puga Lorenzo

Q[editar a fonte]

R[editar a fonte]

Constantino Rábade Castiñeira
Xesús Rábade Paredes
Henrique Manuel Rabunhal Corgo
Manuel Rajó López
Ramón María
Alfonso Ramos
Ildefonso Ramos Pérez
Xohán Luís Ramos Pérez-Colemán
Román Raña Lama
Godofredo Rebello de Figueiredo Filho
Manuel Bernardo Regal Ledo
Luís Rei Núñez
Manuel Rei Romeu
Carlos Reigosa
Reimon Gonçalvez
Manuel Reimóndez Portela
Antón Reixa
Ramón Rey Baltar
José Rey González
Faustino Rey Romero
Adolfo Rey Ruibal
Antonio Rey Soto
Carles Riba Bracóns
Aurelio Ribalta y Copete
Rufino Ribera Losada
Xesús Ribera Vázquez
Amado Ricón Virulegio
Isaac Rielo Carballo
Nicanor Rielo Carballo
Dolores del Río Sánchez-Granados
Juan del Río y Otero
Xosé Lois Ripalda González
Antón Risco
Vicente Risco
Xosé Henrique Rivadulla Conde
Rivadulla "Corcón"
Manuel Rivas Barros
Manuel Riveiro Loureiro
Roxelio Rivero
Antonio Rivero Coello
Carlos Rivero Troncoso
Mariano Roche y Frejas
Rodrigo Eanes D'Alvares
Rodrigo Eanes de Vasconcelos
Rodrigo Eanes Redondo
José Rodrígues Vale
Ignacio Rodríguez
Antonio Rodríguez Baixeras
Xavier Rodríguez Baixeras
José María Rodríguez Barreiro
Lisardo Rodríguez Barreiro
Xavier Rodríguez Barrio
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Antón Rodríguez Castro
Roxelio Rodríguez Díaz
Elixio Rodríguez Domínguez
Avelino Rodríguez Elías
Claudio Rodríguez Fer
Luís Rodríguez Fernández
Luciano Rodríguez Gómez
Eladio Rodríguez González
Antón Rodríguez López
Manuel Rodríguez López
Xesús Rodríguez López
Xulio Rodríguez Meire
Gonzalo Rodríguez Mourullo
María Margarita Rodríguez Otero
José Manuel Rodríguez Pampín
Ramón Rodríguez Porto
Antón Rodríguez Reixa
Bernardo Rodríguez Ribeira
Euloxio Rodríguez Ruibal
Francisco Rodríguez Sánchez
José Rodríguez Seoane
Luis Rodríguez Seoane
Manuel Rodríguez Troncoso
Rexina Rodríguez Vega
Xoán Rof Carballo
Xosé Roi Brâs
Clérigo Roi Fernandiz (Rui Fernandez de Santiago)
Roi Gomez de Briteiros
Roi (Rui) Gomez o Freire
Roi Martinz (Rui Martiiz) de Ulveira
Roi (Rui) Martinz do Casal
Roi (Rui) Paez de Ribela
Roi Queimado
Blanca-Ana Roig Rechou
Ana Romaní Blanco
Arturo Romaní García
Ángel Romero Cerdeiriña
Margarita Romero Lorenzo
Manuel María Romón Alonso
Jacinto Romualdo López
Fina Rouco Puentes
Prudencio Rovira Pita
Xosé Rubia Barcia
Xosé Rubinos Ramos
Euloxio Ruibal

S[editar a fonte]

T[editar a fonte]

V[editar a fonte]

Florencio Vaamonde Lores
Alexis Vainacova
Emilio Valadé del Río
Manuel Valcarce
Xesús Valcárcel
Xulio L. Valcárcel
Antonio Valcárcel López
Marcos Valcárcel López
Xavier Valcárcel Ocampo
Camilo Valdeorras
José Ángel Valente Docasar
Ramón de Valenzuela Otero
Francisco Vales Villamarín
Avelina Valladares Núñez
Marcial Valladares Núñez
Francisco Antonio del Valle
Ramón María del Valle-Inclán
Xaquín del Valle-Inclán Alsina
Bernardo Vallo de Porras
Vítor Vaqueiro Foxo
Lorenzo Varela
Reque Varela
Manuel Varela Buxán
Benito Varela Jácome
Xesús Lorenzo Varela Vázquez
Vasco Fernandez Praga de Sandin (Vaasco Praga)
Vasco (Vaasco) Gil
Vasco Martinz de Resende (Vaasco Martiiz)
Vasco Perez Pardal (Vaasco Perez)
Vasco (Vaasco) Rodriguez de Calvelo
María de los Ángeles Vázquez
Constantino Vázquez Abelleira
Manuel Vázquez Castro
Pedro Vázquez de Neyra
Vicente Vázquez Diéguez
Francisco Vázquez Fernández
Lois Vázquez Fernández
Luís Vázquez Fernández
Miguel Vázquez Freire
Eugenio Vázquez Gundín
Dora Vázquez Iglesias
Pura Vázquez Iglesias
Nabor Vázquez Montero
Edelmiro Vázquez Naval
Arturo Vázquez Núñez
Xosé Vázquez Pintor
Víctor María Vázquez Rodríguez
Xosé Vázquez Sánchez
Ángel Vázquez Taboada
Paulino Vázquez Vázquez
Juan Jesús Vázquez y Vázquez
Francisco Vega Ceide
Martín Veiga Alonso
Eva Veiga Torre
Xosé Manuel Vélez Latorre
Xosé Velo Mosquera
Benito Veloso Prado
Miguel Ventura Balañá
João Verde
Xosé Verea e Aguiar
Fiz Vergara Vilariño
Teodosio Vesteiro Torres
Benito Vicetto Pérez
Judeu de Elvas Vidal
Roberto Vidal Bolaño
Juan Vidal Martínez
Manuel Carlos Vidal Rodríguez
Manuel Vidal Villaverde
Mechitas de Vigo
Carlos Vila Sexto
Fermín Vilaboa Lemos
Johan Vilanova
Manuel Vilanova Rodríguez
Dolores Vilavedra Fernández
Luísa Villalta Gómez
Carlos Villanueva Arias
Valentín Villanueva Rivas
Miro Villar
Amador Villar Amor
Arximiro Villar González
Rafael Xesús Villar González
Helena Villar Janeiro
Conrado Villar Loza
Antón Villar Ponte
Ramón Villar Ponte
Domingo Villar Vázquez
Ramón Villares Paz
Cándido Viñas Calvo
Johán Vicente Viqueira
Mercedes Viso Troncoso

Y[editar a fonte]

Z[editar a fonte]

Antón Zapata García

Nota2: O libro emprega corchetes nos nomes dos autores que, nesta páxina e por motivos técnicos, foron substituídos por parénteses.

Véxase tamén[editar a fonte]

Bibliografía[editar a fonte]