Wikipedia:A Taberna (técnica)/Arquivo 18

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Este é un arquivo da sección A Taberna (técnica) da Taberna
Nesta páxina atópanse algúns dos fíos de conversa tratados nesta sección da Taberna que foron arquivados.
Por favor, non edites esta páxina. Para reavivar calquera destes debates, comeza un novo tema na páxina actual.
< Conversas vellas | Arquivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bitraga[editar a fonte]

Boas os modelos Modelo:Bitraga autor, Modelo:Bitraga obra e Modelo:Bitraga trad non van funcionar porque foi restrinxido o acceso á páxina coas fichas da base de datos, e agora só poden acceder os membros da comunidade da Universidade de Vigo. Pola mesma razón, evidentemente, as propiedades WD dos identificadores externos Identificador BiTraGa de obra e Identificador BiTraGa de autor tampouco funcionan correctamente. O mundo ao revés. Maria zaos (conversa) 22 de xaneiro de 2020 ás 08:05 (UTC)

Editing news 2020 #1 – Discussion tools[editar a fonte]

8 de abril de 2020 ás 19:24 (UTC)

Radia Perlman[editar a fonte]

Na caixa lateral de Radia Perlman, aparece texto non traducido e non topo onde editalo: Prêmios Mulheres Visionárias do Instituto Anita Borg, Prêmio SIGCOMM, National Inventors Hall of Fame, Internet Hall of Fame e ACM Fellow. Deizón! Tiberio Feliz (Déixame unha mensaxe) 11 de abril de 2020 ás 16:28 (UTC)

Usuario:Tfeliz para traducir eses textos hai que traducilos en Wikidata. No fondo da caixa ten que haber unha ligazón "editar datos en Wikidata". Unha vez alí, localizar eses premios e pinchar no texto azul de cada un deles para poder editalos nunha ventá aparte. O que tes que engadir son as descricións e etiquetas en galego. Saúdos!.--Maria zaos (conversa) 11 de abril de 2020 ás 16:41 (UTC)
Unha vez feito isto, Usuario:Tfeliz, tes que volver a galipedia e refrescar a páxina para que se actualice a caixiña. Fixenche un par deles (os dous últimos) de exemplo. Saúdos.--Maria zaos (conversa) 11 de abril de 2020 ás 16:44 (UTC)
Usuario:Maria zaos Tardei en entender que tiña que crear primeiro as entradas en galego para que as aceptase en cada campo. Pero creo que dei co sistema. Sempre hai algo que aprender. Moitas grazas!! Deizón!! Tiberio Feliz (Déixame unha mensaxe) 11 de abril de 2020 ás 21:00 (UTC)

Improving the translation support for the Galician Wikipedia[editar a fonte]

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with potential to grow using translation as part of a new initiative.

Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.

Galician Wikipedia editors have used Content translation to create more than eleven thousand articles. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Galician Wikipedia and support new ways to translate.

As a first step, during the next weeks we plan to enable Content translation by default on the Galician Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.

Please feel free to share any comment in this conversation thread.

Thanks! --Amir E. Aharoni (WMF) (conversa) 11 de maio de 2020 ás 12:55 (UTC)

Tradución abaixo. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 11 de maio de 2020 ás 16:05 (UTC)
Mellorando o soporte de tradución para a Wikipedia galega
A tradución de contido tivo éxito no apoio ao proceso de tradución en moitas comunidades de Wikipedia e queremos axudar a wikis adicionais con potencial para crecer usando a tradución como parte dunha nova iniciativa.
A tradución de contidos facilita a creación de artigos da Wikipedia traducindo contido doutros idiomas. Empregouse xa para crear máis de medio millón de artigos. Ademais, a ferramenta proporciona mecanismos para fomentar a creación de contidos de boa calidade, evitando a publicación de traducións automáticas con poucas correccións. En xeral, a nosa análise amosa que as traducións producidas son menos propensas a eliminarse que os artigos iniciados de cero.
Os editores da Wikipedia en galego utilizaron a tradución de contidos para crear máis de once mil artigos. Dado o tamaño da comunidade de edición, pensamos que hai potencial para usar a tradución para crear máis artigos, ampliar os existentes e atraer novos editores que aprendan a facer edicións produtivas. A tradución pode axudar á comunidade a reducir a brecha lingüística con outras linguas e a aumentar o número de editores dun xeito sostible. Para acadar este obxectivo, queremos colaborar con vós para facer máis visible a tradución de contidos na Wikipedia galega e apoiar novas formas de traducir.
Como primeiro paso, durante as próximas semanas temos previsto habilitar a tradución de contidos de xeito predeterminado na Wikipedia galega. Isto facilitará aos usuarios descubrir a ferramenta a través de varios puntos de entrada. Non obstante, os usuarios que non estean interesados ​​na tradución poderán deshabilitala das súas preferencias sen problema.
Por favor, non dubidedes en compartir calquera comentario neste fío.
Amir E. Aharoni (WMF), grazas por ter en conta a Galipedia neste proxecto xa que eu tamén creo que esta ferramenta pode ser de moita utilidade para a comunidade.
Dende a miña experiencia de uso da ferramenta coméntoche algunhas cousas que fun atopando:
  • A ferramenta aínda da a impresión de estar en fase Beta, hai cousas que quedan co formato incorrecto, engade ligazóns nos lugares incorrectos, ás veces non engade todas as referencias do artigo orixinal, etc
  • Na Galipedia a gran parte das traducións veñen de es.wiki, e as traducións automáticas que crea o tradutor de contidos teñen unha calidade bastante alta xa que a tradución entre as dúas linguas é bastante doada. Entón temos un problema, cando revisamos esas traducións automáticas temos poucos cambios que facer, nalgúns parágrafos non hai que facer ningunha modificación!, pero a ferramenta dános avisos e erros de que a tradución non ten abondo revisión, e nalgúns casos incluso non deixa publicar o artigo por esta razón. Non podemos facer máis cambios porque a tradución xa está correcta, hai que cambiar o sistema de control automático de calidade dalgún xeito, quizais aplicando controis de calidade en función da afinidade das linguas da tradución?
  • Adicionalmente, temos un problema co tradutor Apertium, está a traducir cousas incorrectas (*una>una, *para>paira, París>Parises), eu xa tratei de contactar coa comunidade de Apertium pero actualmente non hai xente nesa comunidade que soporte o tradutor es-gl nin gl-es co cal non parece que eses erros, nin outras melloras, se poidan realizar a curto-medio prazo. Podería alguén da Fundación botar unha man con este problema? Saúdos, Elisardojm (conversa) 11 de maio de 2020 ás 16:41 (UTC)
Semi-automatic translation: Amir E. Aharoni (WMF), thank you for considering Galipedia in this project as I also think this tool can be very useful for the community.
From my experience of using the tool I tell you some things I've been finding:
  • The tool still gives the impression of being in Beta phase, there are things that are left with the wrong format, it adds links in the wrong places, sometimes it does not add all the references of the original article, etc.
  • In Galician Wikipedia most of the translations come from es.wiki, and the automatic translations created by the content translator are quite high quality as the translation between the two languages ​​is quite easy. So we have a problem, when we revise those machine translations we have few changes to make, in some paragraphs there is no need to make any changes!, but the tool gives us warnings and errors that the translation does not have enough revision, and in some cases does not even publish article for this reason. We can’t make any more changes because the translation is already correct, we need to change the automatic quality control system in some way, perhaps by applying quality controls based on the affinity of the translation languages?
  • Additionally, we have a problem with the Apertium translator, it's translating incorrect things (una> una, para> paira, Paris> Parises), I have already tried to contact the Apertium community but there are currently no people in that community who support the es-gl or gl-es translator with which it does not appear that these errors, or other improvements, can be made in the short to medium term. Could someone from the Foundation lend a hand with this problem?
Thanks for the feedback, Elisardojm. One goal of the process of moving out of beta is to learn how the tool works for specific communities, your feedback is clear and very useful. Some comments to provide additional context:
  • Regarding the problem of losing format or being applied to a different part of the translation, those happen with Apertium due to its plain-text nature. Apertium only supports translation of plain text, so Content Translation has to remove all format and re-apply it to the translation. Since the translated text is a different piece of context the mapping cannot be always 100% correct. Having said that, the algorithm to make such mapping can be improved, so feel free to report any pattern that you suspect it may be breaking it (for example, this ticket captures a possible problems with parenthesis).
  • Regarding the references, most problems are often related to the templates used to support those. Unfortunately, templates are independently created on each wiki, so mapping them relies on the community provided metadata. If there are common templates that are not properly supported we can provide guidance on how to add the metadata for them to work better with Content Translation. Currently this is done by communities by adding templateData so that Content Translation can find equivalent parameters for two templates, but we are exploring ways to improve this situation. Recently we explored how to detect template parameter mappings automatically with a machine learning approach for some languages, we can explore doing the same for Galician.
  • Regarding the limits for unmodified contents we have plans to improve the general approach among other improvements. That will allow to find a better balance between preventing low quality content to be created and avoid unnecessary blockers for cases where machine translation is already good. Our main focus has been on languages where we needed more strict limits, but it is useful to hear from communities with the opposite problem. Based on your experience, do you have an idea on which is the percentage of content that you think it is necessary to modify for the case of Spanish to Galician?
  • Regarding the possibilities for improving external translation services, those are captured in this documentation page. Due to the nature of Apertium, improvements require significant linguistic and technical knowledge. With a maintainer on their side, it is possible for them to incorporate corrections form language experts, but without someone working on it the best thing that can be done is to document those to be ready when someone gets involved in the Apertium project to improve this particular language pair.
Overall these are relevant areas for improvement, and we are working to make progress on them regardless of the beta status. So I'd not consider those as blockers for moving forward with the process, but relevant areas to prioritize next. Finally, although most of the above issues may seem the one problem they may be produced by very different situations, and capturing the specific cases that produce them is essential. So I'd encourage to keep reporting and pointing to specific examples.
Thanks a lot for your help. --Pginer-WMF (conversa) 13 de maio de 2020 ás 10:55 (UTC)

Wikidata[editar a fonte]

Hoxe non consigo ligar ningún artigo cos das outras wikipedias. Non sei se falla wikidata ou é un problema do meu navegador ou doutra índole.--HacheDous=0 (conversa) 16 de maio de 2020 ás 17:28 (UTC)

Agora xa vai, aínda que tarda abondo en aparecer en wikidata.--HacheDous=0 (conversa) 16 de maio de 2020 ás 18:19 (UTC)

Replacer[editar a fonte]

Antes de seguir a empregar o Replacer para facer cambios hai que aclarar cando se pode utilizar. Hai quen afirma que empregalo para mudar formas menos recomendables segundo o DRAG está ben por estar marcado pola Galipedia como erro. Como a Galipedia non é unha autoridade lingüística e ata agora seguimos o criterio do primeiro editor, hai que aclarar se na Galipedia só se poden utilizar formas máis recomendables, que por menos recomendables se sexan non son incorrectas nin erros.--HacheDous=0 (conversa) 5 de xuño de 2020 ás 18:59 (UTC)

HacheDous=0, tes razón iso non debería pasar, pero se un termo está incorrectamente na Lista de erros para o revisor ortográfico, a xente é posible que non se decate. O que hai que facer é ter coidado coas palabras que se engaden na lista, e se alguén pode repasala sempre estará ben. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 5 de xuño de 2020 ás 23:08 (UTC)
Bo día, considero que é urxente, vistos os cambios recentes que se poida crear unha etiqueta para o filtrado de cambios recentes para todas as edicións que usen esta ferramenta, ou no seu defecto, o marcado de Replacer como bot ou semellante, como en principio xa se fixo para o uso masivo do Javascript WikiBrowser. Resulta moi entorpecedor non poder filtrar os últimos cambios por este criterio. Un saúdo.--Maria zaos (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 11:21 (UTC)
Concordo completamente con María. --. HombreDHojalata.conversa 6 de xuño de 2020 ás 11:28 (UTC)
A maiores é moi importante este aviso a todas as persoas que usen esta ferramenta: comprobade o contexto onde se realizan esas correccións, estanse a facer hipercorrecións innecesarias. Elisardojm , gustariame saber se se consideraron todas as combinacións de contraccións. Exemplo: a eterna e necesaria una> unha non recolle a expresión regular que indique que contrae en presenza de "de" por exemplo; imaxino que si se colou este caso tamén é posible a ausencia de "de+a/o/as/os" ou "con/o/a/os/as" etc. Por favor, que se revise e en caso de non ser solucionable que se indique claramente estas limitacións da ferramenta na páxina para que quede claro a quen edita, xa que, con ferramenta ou sen ela, todas somos responsables de que as edicións sexan o máis correctas posible. Un saúdo.--Maria zaos (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 11:43 (UTC)
Boas. Desde onte estiven usando o Replacer de xeito masivo, pero en todas e cada unha das edicións reviso o contexto das correccións. Considero que é unha ferramenta moi útil que pode aumentar de xeito moi rápido a corrección lingüística dos artigos. Só lle vexo dous pequenos problemas, que o resumo de edición está en castelán e que ateiga de modificacións a páxina de cambios recentes. Lamento o efecto que ten isto á hora de patrullar. Saúdos. --Chairego apc (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 12:13 (UTC)
No caso que indica Maria zaos sobre a inclusión das contraccións, pódense corrixir igualmente. Usando o "reemplazo personalizado" puiden corrixir todos os casos de "de esa" e substituílos por "desa". --Chairego apc (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 12:22 (UTC)
Nestes momentos vixiar os cambios recentes é totalmente imposible, co número de edicións de Replacer é doado que permanezan posibles vandalismos por ser imposible monitorizalos dende cambios recentes. Como se dixo anteriormente Replacer ten que se categorizar como bot ou dalgún outro xeito que non encha todos os cambios recentes.--HacheDous=0 (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 13:48 (UTC)
Maria zaos, a ferramenta só fai os cambios que se atopan na lista de erros e esta lista só permite facer cambios dun termo por outro e non utiliza expresións regulares, só fai substitucións exactas, pero como indica Chairego apc poden facerse substitucións personalizadas. Tamén hai outra forma de engadir substitucións máis complexas na ferramenta, faise engadindo os termos en Usuario:Benjavalero/ComposedMisspellings. Por outra banda, unha solución para que non se enchan os cambios recentes sería que os que queiran usar a ferramenta soliciten unha conta de bot e fagan os cambios con esa conta. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 16:04 (UTC)

@Elisardojm: eu teño conta de bot: Usuario:BotDHojalata. Inda que peche sesión de HombreDHojalata e inicie sesión de BotDHojalata, as edicións con Replacer seguen adxudicandose á conta HombreDHojalata. --BotDHojalata (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 16:56 (UTC)

Pois eu acabo de facer estas edicións con Corribot e saen coa conta do bot... Saúdos, --Elisardojm (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 20:47 (UTC)
Conseguino iniciando a sesión do bot cun navegador web distinto. Desa maneira volveu saltar a OAuth --. HombreDHojalata.conversa 7 de xuño de 2020 ás 10:05 (UTC)
Boas, eu empecei a facer probas co Usuario:Breobot e tamén tiven que iniciar sesión nun navegador diferente. Paréceme boa a solución de utilizar as contas de bot para usar o replacer.--Breogan2008 (conversa) 7 de xuño de 2020 ás 11:47 (UTC)
Tedes razón, despois de falar con Benjavalero explicoume que Replacer fai unha autenticación do usuario co OAuth que se mantén na ferramenta e non se pode cambiar a non ser que se cambie de navegador. Eu a miña proba fixéraa cambiando de navegador e por iso non me decatara do problema. Comentoume tamén que apunta como mellora engadir unha opción de pechar sesión. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 9 de xuño de 2020 ás 20:08 (UTC)

Filtrado[editar a fonte]

O código de filtrado, tanto para cambios recentes como para RTRC é "#OAuth CID: 1742". En cambios recentes pódese buscar con este texto e premendo "etiquetas" ou penso que tamén escribindo "#Replacer 2.0". SaúdosMaria zaos (conversa) 6 de xuño de 2020 ás 14:45 (UTC)

Etiquetas[editar a fonte]

Boas, quería marcar un artigo con problemas de visión androcéntrica, mais non sei como crear unha etiqueta nese sentido. É esteː Esmegma. Lles (conversa) 11 de xuño de 2020 ás 09:06 (UTC)

Ola, @Lles:; podes poñerlle o Modelo:Atención cun comentario, por exemplo {{atención|visión androcéntrica|data=xuño 2020}}. Un saúdo. --Estevo(aei)fálame aquí 11 de xuño de 2020 ás 09:34 (UTC)

Editing news 2020 #2[editar a fonte]

17 de xuño de 2020 ás 20:33 (UTC)

Chairebot[editar a fonte]

Ola, Elisardojm. Acabo de crear a conta Chairebot (xa solicitei a súa aprobación para usala como bot) e gustaríame utilizar o Wikipedia:JavascriptWikiBrowser. Poderíasmo programar? Moitas grazas! --Chairego apc (conversa) 22 de xuño de 2020 ás 12:40 (UTC)

Chairego apc, para configuralo só tes que crear a páxina Usuario:Chairebot/common.js e engadirlle o código "mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Joeytje50/JWB.js/load.js&action=raw&ctype=text/javascript');", sen as comiñas. Xa din de alta a conta en Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPage polo que (despois de meter ese código no common.js) debería aparecer na conta de Chairebot a ligazón "JS Wiki Browser" na caixa de ferramentas da esquerda. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 22 de xuño de 2020 ás 13:07 (UTC)
Moitas grazas!! --Chairego apc (conversa) 22 de xuño de 2020 ás 13:28 (UTC)

Editing news 2020 #3[editar a fonte]

9 de xullo de 2020 ás 12:55 (UTC)

AbuseFilter notice: rmspecials() will no longer remove whitespace when used in filters[editar a fonte]

Ola!,

Apologies if you are not reading this message in your native language. Por favor, axude a traducir á súa lingua.

We are making a change to the AbuseFilter extension, which may impact the behavior of some existing filters. The rmspecials() function currently removes spaces in addition to special characters. We will change it such that it will only remove special characters. The existing rmwhitespace() can be used to remove spaces whenever applicable.

As reported on https://phabricator.wikimedia.org/P12854 we believe at least one filter on your wiki has been identified to use the rmspecials() function. Please consider updating these filters by wrapping rmspecials() inside rmwhitespace() like this: rmwhitespace(rmspecials(....))

We need you to update the relevant filters within 2 weeks of this notice. If one of the community members with proper access is volunteering to take this on, we ask them to please respond below and notify User:Huji in their response or in the edit summary. If we don't hear back from you within 2 weeks, Huji will edit the relevant filters on your wiki per the global abuse filter maintainer policy, to ensure the filters won't break once the change is implemented. Thank you for your consideration!

Best regards,

--User:Huji (Conversa) 26 de outubro de 2020 ás 23:48 (UTC), sent via MediaWiki message delivery

Reference Previews – deployment to gl.wikipedia?[editar a fonte]

[Sorry, for writing in English, we unfortunately have no galego speaking person in our team.]

A new feature called Reference Previews was introduced as a beta feature last year. After more than a year of testing, bug fixing and other improvements it will soon leave the beta state in the first wikis, enabling it by default for all users including readers. New features like this are deployed in multiple batches, to ensure everything runs smoothly. Therefore, we are currently looking for wikis that are interested in being among the first to gain the new feature.

The feature shows you references in a small popup when you hover over the reference number in square brackets. This way you can look up a reference without jumping down to the bottom of the page. The feature is part of the MediaWiki Popups extension, which is also used for the Page Previews feature. Both features can be turned on and off together by the user.

Several wikis – including gl.wikipedia – have a gadget called “RefTooltips” to provide the same functionality. The new improvement was built as a possible replacement that should be more robust in the long term. It will however be up to the communities of each wiki to decide whether the new version should replace the old or not. If the gadget is enabled the user will not see the popup of our extension but only the old popup. If the user however disables the gadget and has page previews enabled, they will also see the reference previews by the popup-extension. It will be up to the glwiki-community to decide if the gadget will continue to be on by default or if it should be replaced by the new extensions.

We would be very excited, if gl-community is interested to be in the first batch to receive, especially since you have RefTooltips on by default. If you have questions, let me know. -- Michael Schönitzer (WMDE) (conversa) 19 de novembro de 2020 ás 14:20 (UTC)

A coma é un carácter especial?[editar a fonte]

Boas, Quería preguntar se para seguir o criterio da Real Academia Galega en lematización e titular os artigos das profesións como lematiza o DRAG, o correcto sería poñer o título como o lema do DRAG https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/escritora e titular "escritor, escritora" ou a coma daría problemas por considerarse un carácter especial? Lles (conversa) 6 de decembro de 2020 ás 17:57 (UTC)

Lles, non hai ningún problema técnico en usar a coma nos títulos dos artigos, por exemplo todos os artigos de lugares de Galicia teñen a forma "Lugar, parroquia, concello". Saúdos, --Elisardojm (conversa) 6 de decembro de 2020 ás 19:32 (UTC)

Ligazón con Wikidata[editar a fonte]

Boas, hoxe falando con CoroRP quería ligar a páxina Residencia de Señoritas coa Wikidata. Eu só souben axudala poñendo Biografía, mais non é unha biografía. Como se podería ligar ben? Lles (conversa) 21 de decembro de 2020 ás 10:51 (UTC)Lles (conversa) 21 de decembro de 2020 ás 11:20 (UTC)

En xeral, todas as páxinas de calquera Wikipedia van ligadas a Wikidata (puntualmente pode haber retrasos). É tamén o caso deste artigo, ligado aquí. Por tanto supoño que te refires a que apareza unha caixa de información na páxina, como as de Biografía. Para iso usase un modelo. Neste caso o de Ben de interese cultural se seguimos a definición de Wikidata. Agora mesmo non teño dispoñibilidade nin boa conexión, pero podes buscar coas instrucións que che deixei aí atrás na miña páxina de conversa, Lles, e localizar se xa temos na Galipedia un modelo que se axuste. Se non igual estaba ben crealo. @CoroRP: por favor, proba o trebello de comunicación coas instrucións que deixei na túa paxina, co que che será máis práctico responder e comunicarte en calquera conversa, como esta. Un saudo.Maria zaos (conversa) 21 de decembro de 2020 ás 12:01 (UTC)