Variable estatística

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Unha variable é unha característica (magnitude, vector ou número) que pode ser medida, adoptando diferentes valores en cada un dos casos dun estudo.

Clasificación das variables[editar | editar a fonte]

Nun estudo científico, podemos clasificar as variables segundo a escala de medición ou a influencia que asignemos a unhas variables sobre outras.

Segundo a escala de medición[editar | editar a fonte]

  • Variables cualitativas: Son as variables que expresan distintas cualidades, características ou modalidade. Cada modalidade que se presenta denomínase atributo ou categoría e a medición consiste nunha clasificación dos devanditos atributos. As variables cualitativas poden ser ordinais e nominais. As variables cualitativas poden ser dicotómicas cando só poden tomar dous valores posibles como si e non, home e muller ou son politómicas cando poden adquirir tres ou máis valores. Dentro delas podemos distinguir:
  1. Variable cualitativa ordinal: A variable pode tomar distintos valores ordenados seguindo unha escala establecida, aínda que non é necesario que o intervalo entre medicións sexa uniforme; por exemplo, leve, moderado, grave
  2. Variable cualitativa nominal: Nesta variable os valores non poden ser sometidos a un criterio de orde; por exemplo, as cores ou o lugar de residencia.
  • Variables cuantitativas: Son as variables que se expresan mediante cantidades numéricas. As variables cuantitativas ademais poden ser:
  1. Variable discreta: É a variable que presenta separacións ou interrupcións na escala de valores que pode tomar. Estas separacións ou interrupcións indican a ausencia de valores entre os distintos valores específicos que a variable poida asumir. Un exemplo é o número de fillos.
  2. Variable continua: É a variable que pode adquirir calquera valor dentro dun intervalo especificado de valores. Por exemplo o peso ou a altura, que soamente limitado pola precisión do aparello medidor, en teoría permiten que sempre existe un valor entre dous calquera.

Segundo a influencia asignada a unhas variables sobre outras[editar | editar a fonte]

  • Variables independentes: Son as que o investigador escolle para establecer agrupacións no estudo, clasificando intrinsecamente aos casos do mesmo. Un tipo especial son as variables de confusión, que modifican ao resto das variables independentes e que de non terse en conta adecuadamente poden alterar os resultados por medio dun erro sistémático.
  • Variables dependentes: Son as variables de resposta que se observan no estudo e que poderían estar influídas polos valores das variables independentes.