Usuario:Xosé/Arquivo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

10.000[editar | editar a fonte]

Chegados aos 10.000 artigos, pretendo contribuir das seguintes maneiras:

 • Non vou crear artigos novos a non ser que me pareza preciso,
 • Vou repasar todos os artigos que levo feitos ou nos que teño contribuído tentando ampliá-los,
 • Vou pasear ao chou e marcar aqueles artigos que, na miña opinión, teñan grandes caréncias,
 • Vou tentar ir completando informazón nos dos concellos de Galiza
 • Vou-lle prestar especial atención ao que apareza na páxina de Portada (artigos destacados, imaxes, etc.)
 • Vou ir completando a sección de Axuda

Todo isto compaxinando-o co meu labor en Galicitas, onde son burócrata.

20.000[editar | editar a fonte]

Chegados aos 20.000 artigos, continuarei na liña dos 10.000 anteriores (ainda fica moito por facer), mais centrando-me máis nas seguintes propostas de traballo, que enumero e explico:

Categorias

As categorias permiten organizar os artigos e resultan fundamentais para o traballo con bots

 • Colocar todos os artigos nunha categoria
 • Pular porque se aprove á maior brevidade a estrutura das categorias pendentes
 • Revisar as categorias dos artigos existentes para que sexan o máis específicas posíbeis
Ligazóns interwiki

Hai bots operados por usuários doutras wikipedias que realizan o traballo de actualizar a Galipedia con ligazóns a outras wikipédias e de colocar os nosos artigos nesas. Trata-se dun traballo que nos ocupaba certo tempo nos primeiros miles de artigos e que agora non é preciso. Porén, moitos destes bots dependen da existéncia dunha ligazón á wikipédia en inglés. A existéncia destas ligazóns permite acceder moi rapidamente a fontes de información que permitan ampliar os nosos artigos.

 • Ligar todos os artigos posíbeis aos correspondentes noutras wikipédias (en principio a inglesa; de non existir, a outra).
Artigos en progreso

Os artigos en progreso son tan curtos que dá vergoña mirar para eles. Ás veces un estaria tentado de eliminá-los. Porén, esta non é unha enciclopédia rematada e lista para publicar e, como todo o coñecimento humano, vai-se creando a pequenos incrementos. Fai falta chamar a atención para estes artigos de maneira que incluan máis do que unha estrutura ou definición pequena. Un paso que pode axudar é categorizar estes bosquexos marcados como {{en progreso}} dentro de apartados máis específicos.

 • Marcar todos os artigos que sexan simples bosquexos como {{en progreso}}
 • Distribui-los en categorias máis específicas, como {{Filosofía en progreso}}.
Artigos mínimos

Na actualidade existen 10.000 artigos que non superan os 512 bytes de tamaño.

 • Ampliar todos os artigos de menos de 512 bytes de maneira que cando se consulte a Galipedia non sexa frecuente toparse con artigos tan reducidos que apenas proporcionen información.

De entre estes artigos haberá moitos que non cumpre ampliar demasiado, como os que se dedican automaticamente aos altos dignatários dos distintos países e nos que non paga a pena extender-se.

Portais

Noutras wikipedias, os Portais organizan os contidos arredor dun tema e permiten reunir os esforzos dos máis especialistas ao reunir todos os artigos relacionados e resaltaren-se asi as caréncias máis notórias. Para adiar a creación de portais tense argumentado unha dificuldade técnica relacionada cos espazos de nomes e o esforzo humano preciso para manté-los.

 • Pular pola creación de portais (p.ex. Galiza, Música, Historia)
 • Reconvertir en portal o Wikiproxecto A Galipedia na aula

Para o mellor funcionamento dos portais son de moita utilidade as categorias.

Caixas de navegación.

Cando varios artigos pertencen a unha área temática concreta resulta de moita utilidade crear unhas caixas que, por unha parte, aporten unha visión global do tema e, por outra, mostren a existéncia de artigos ainda non creados.

 • Crear caixas de navegación para todas as séries de artigos que se podan beneficiar da sua existéncia.