Tomografía axial computarizada

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.


A tomografía axial computarizada (TAC), ou tomografía computarizada (TC), é unha técnica de imaxe médica que é empregada para o diagnóstico. Utiliza raios X para obter cortes ou seccións de obxectos anatómicos con fins diagnósticos. Tomografía vén do grego τομον que significa corte ou sección e de γραφίς que significa imaxe ou gráfico. A posibilidade de obtermos imaxes de cortes tomográficos recontruídas en planos non tranversais fixo que actualmente se prefira chamar a esta técnica TC en lugar de TAC.