QED

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Abreviatura de Quod Erat Demonstrandum, que en latín significa "O que se quería demostrar" e se pode poñer ó final das demostracións ou cálculos en matemáticas, física, química e outras ciencias exactas ou experimentais.