O libro de Mozilla

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O libro de Mozilla (orixinalmente en inglés, The Book of Mozilla) é un easter egg atopado en navegadores de internet coma Mozilla Application Suite, Firefox, Netscape, SeaMonkey e K-Meleon. Pódese ver poñendo na barra de enderezos URL o texto about:mozilla. Trátase de información nunha linguaxe aparentemente antiga e relixiosa. O contido pode variar moito, dependendo de cal navegador e versión estea utilizando o usuario. Os textos aparecen na memoria branca sobre fondo colorido (viño ou azul). Ao final sempre está escrito: from The Book of Mozilla, (d'O Libro de Mozilla,) e despois da coma móstrase algo como capítulo e versículo.

Non existe ningún libro co título The Book of Mozilla na realidade. Non obstante, as súas pasaxes son similares ao libro da Apocalipse, da Biblia. Hai cinco versións oficiais dos textos (oficiais porque hai versións falsas) e demostran feitos importantes da historia da Mozilla Foundation, cambiando os nomes e utilizando parábolas. A orde dos capítulos e versículos mostrados por orde da versión son: 12:10, 3:31, 7:15, 11:1 e 11:9.

Versión en diferentes navegadores[editar | editar a fonte]

Microsoft Internet Explorer[editar | editar a fonte]

Nalgunhas versións de Microsoft Internet Explorer, about:mozilla xera unha páxina azul en branco (posiblemente en referencia á Pantalla Azul da Morte). O comando about:mozilla foi desactivado no Service Pack 2 de Windows XP, porén, o arquivo que contén a páxina aínda existe. Para aqueles que desexen reactivar a orde será necesario unha cadea na clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs co nome mozilla co valor res://mshtml.dll/about.moz. Alternativamente, pode ser visto directamente colando a URL res://mshtml.dll/about.moz na barra de enderezos do navegador. Este método funciona nas versións máis recentes do Windows e Internet Explorer onde o comando about:mozilla é desactivado por defecto.

Netscape[editar | editar a fonte]

Antes do Netscape 1.1, about:mozilla producía o texto "Mozilla rulles!" (Mozilla goberna!). Escribindo about:mozilla nunha versión Unix do Netscape símbolo modifica a unha animación de Mozilla está detrás da icona "planeta" e cuspindo lume.

Flock[editar | editar a fonte]

O Libro de Mozilla, 11:1[editar | editar a fonte]

A pesar de non ser un verso oficial de Mozilla, un novo verso do libro do Mozilla 11:1 pode verse no navegador Flock 1.0 +, un "Navegador Social" baseado no Firefox. Este verso aparece nunha pantalla nas cores azul e negro cando o comando about: mozilla é posto na barra de enderezos. O verso segue a continuación:

And when the Beast had taken the quarter of the Earth under its rule, a quarter hundred Birds of Sulfur flew from the Depths. The birds crossed hundreds of mountain views and found twenty four wise men who came from the stars. And then it began, the believers dared to listen. Then, they took their pens and dared to create. Finally, they dared to share their deed with the whole of mankind. Spreading words of freedom and breaking the chains, the birds brought deliverance to everyone.

from The Book of Mozilla, 11:1

Tradución en galego:

E cando a Besta tomara un cuarto da Terra sobre o seu dominio, un cuarto de cen Paxaros de Xofre voou das Profudidades. Os paxaros cruzaron centos de montañas e atoparon vinte e catro homes sabios que viñeron das estrelas. E entón comezou, os crentes atrevéronse a escoitar. A continuación, colleron as súas plumas e atrevéronse a crear. Finalmente, eles ousaron compartir os seus escritos con toda a humanidade. Estendendo palabras de liberdade e rompendo as correntes, os paxaros trouxeron liberación para todos.

d'O libro de Mozilla, 11:1

O Libro de Mozilla no Flock

Icab[editar | editar a fonte]

Aparece o texto seguinte: "Hey, This is not Netscape Navigator." (Ei, ese non é o Navegador Netscape).

Apple Safari[editar | editar a fonte]

Escribindo about:mozilla na barra de enderezos do Apple Safari direcciona a unha páxina en branco, a mesma resposta que para calquera orde about: que ingresemos.

Google Chrome[editar | editar a fonte]

Escribindo about:mozilla na barra de enderezos do Google Chrome tamén se recibe como resposta unha páxina en branco.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]