Modelo:Xeografía política

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Xeografía políticaXeografía política

Localización

Indicacións de uso do modelo

Obxectivo[editar a fonte]

Infocaixa xenérica que abrangue todo tipo de artigos de xeografía política. É dicir: estados, rexións, comarcas, provincias, concellos, vilas, entidades de poboación, etc.

Aínda que tamén podería ter aplicación para moitos parámetros dos órganos que rexen as unidades territoriais definidas (como gobernos, concellos, organismos supranacionais, etc.), para estas organizacións NON SE DEBE EMPREGAR ESTA INFOCAIXA, senón a {{Organización}}.

Esta infocaixa substitúe todas as infocaixas especializadas para diferentes niveis territoriais máis detallados.

Uso[editar a fonte]

As unidades territoriais teñen unha boa cobertura de parámetros básicos en Wikidata: superficie, coordenadas, localización dentro da estrutura territorial. Este modelo fai un uso intensivo destes contidos, que se actualizan coa evolución de WD.

Outra característica salientable é a construción de mapas dinámicos coa posibilidade de achegar capas con información adicional, axuste automático do zoom e, nalgúns elementos, coa representación do seu perímetro en función da información dispoñible en OpenStreetMap.

Sintaxe[editar a fonte]

Esta Infocaixa conta cun dicionario de datos de máis de 270 parámetros para poder atender todas as situacións que se atoparon ata o momento. Sobra dicir que o sistema de ter un "modelo en branco" para pegar nos artigos e cubrir os parámetros manualmente non ten sentido.

Por outra banda, máis de cen parámetros son recuperados automaticamente de WD. Aínda que non sería necesario ter a opción de engadilos manualmente, mantívose por motivos de compatibilidade.

A forma correcta de usalo é:

 • Usa o formulario mínimo {{Xeografía política}} e mira se mostra toda a información que xa tiña manualmente en condicións normais.
 • Se é así, non necesitas facer nada máis.
 • Se, pola contra, hai algunha información que non se mostra e que temos:
  • Se existe como unha propiedade en WD (véxase código en "Descrición dos parámetros") deberíamos cargalo en WD e volver a previsualizar para comprobar o seu aspecto.
  • Se non forma parte do corpus WD, pódese engadir o parámetro manual correspondente.

Moitas veces hai certa resistencia a incorporar información en WD e estamos tentados a engadila como un parámetro manual para facilitar o uso ou comodidade.

Tres boas razóns para NON facelo así son:

 • Contribuír coa información a WD está claramente en liña co espírito WIKI, xa que será patrimonio para moitos artigos de +280 wikipedias e non só un artigo dunha WP.
 • Coidar o seu mantemento convértese nunha responsabilidade colectiva (e moitas veces automatizada con bots). Especialmente en datos volátiles (censo, PIB, datos económicos, etc.)
 • Cando un parámetro dispoñible en WD se enche manualmente, nunca se volverá a buscar en WD e, en consecuencia, non se recuperará ningunha actualización feita en WD.

Descrición dos parámetros[editar a fonte]

Aspectos xerais da Infocaixa

 • Os parámetros co tipo de nome interno "v_pnnnn" indícanos que acceden a WD e usan a propiedade "Pnnnn".
 • Cando se indica o valor NONE nalgún destes, a Infocaixa NON recuperará o contido WD desa propiedade.
 • Se se informa doutro texto, utilizarase no canto do que poida existir en WD.
Nome interno Nome de parámetro Explicación
lang Permite forzar a operación cun idioma diferente ao de WP e as preferencias do usuario. NON funciona no espazo principal.
item "O código do elemento Wikidata (Qnnnnn) que se utilizará cando sexa diferente do artigo actual. Pode ser útil cando a táboa de información estea no espazo de proba, espazo de usuario, etc. sen un código WD asociado.

Tamén se pode usar cando poñemos unha Infocaixa dun elemento dentro do artigo doutro.

v_switched_images bloque_imaxes NONE, cando queres obrigala a NON RECUPERAR ningunha das posibles fotos do carrusel.
v_basic_maps mapas_basicos NONE, cando queres forzalo a NON construír o bloque cos mapas, nin o localizador, nin a dinámica.
v_cllps_abcabcabc Algúns contidos en forma de lista están previstos para mostrarse xuntos se teñen máis de 180 caracteres. Os parámetros que comezan por v_cllps_ permítenche modificar a lonxitude máxima dunha lista sobre a que se mostrará contraída. En cada apartado indícase o nome correspondente
v_icon icona NONE, permíteche eliminar a icona da cabeceira
Nome interno Nome de parámetro Explicación WD
Bloque SÍMBOLOS
Notas sobre o bloque de imaxes que aparecen no carrusel:

Só o P18 acepta unha imaxe manual, por razóns de compatibilidade con versións anteriores de infocaixa, e un pé de foto.

Calquera deles pode ter NONE como valor para indicar que, concretamente, non queremos que se mostre. En todos os casos, a infocaixa recupera o título que aparece en WD.

Se queremos trocar unha imaxe recuperada de WD por outra de Commons que consideremos máis axeitada para o noso WP, podemos cargala a WD despois da que xa está, engadindo o cualificativo P407 = Lingua galega (Q9307) , para dicirlle que é a favorita do noso WP.

v_p18

v_p2716

v_p3451

v_p5252

v_p8592

switched_images=NONE anula a recuperación de imaxes deste bloque

imaxe (por v_p18)fotomontaxe (por v_p2716)

vista_nocturna (por v_p3451

vista_inverno (por v_p5252)

vista_aerea (por v_p8592)

bloque_imaxes=NONE anula a recuperación de todos a imaxes deste bloque

Imaxes destacadas do territorio.

Non use para mapas, xa que teñen os seus propios espazos

Imaxe (P18)Fotomontaxe (P2716)

Vista nocturna (P3451)

Vista no inverno (P5252)

Vista aérea (P8592)

Cualificador: Descrición de imaxe (P2096) ou Data (P585)

Lingua (p407) para indicar cal é a imaxe preferida para a nosa lingua

v_p18_caption pe Texto ao pé da imaxe principal.

Por motivos de compatibilidade, só esta imaxe acepta informar do pé de páxina manualmente.

Descrición de imaxe (P2096) de Imaxe (P18)
v_p41 imaxe_bandeira imaxe da bandeira oficial do territorio Imaxe da bandeira (P41)
v_p41_alt alt_bandeira Texto alternativo para "bandeira"
v_p163 pe_bandeira Ligazón ao artigo que describe a bandeira Descrición da bandeira (P163)
v_p94 escudo Imaxe do escudo oficial do territorio Imaxe do escudo de armas (P94) ou Imaxe do emblema (P158)
v_p94_alt alt_escudo Texto alternativo para "escudo". Se se toma a información WD, empregarase o mesmo valor que pe_escudo
v_p237 pe_escudo Ligazón ao artigo que describe o escudo Descrición do escudo de armas (P237) ou Descrición do selo (P418), se tomou a P158
v_name nome Nome en galego, se ten unha versión
v_p1705

v_p1705_lang (só se é manual)

nome_orixinal

nome_orixinal_lingua

Nome na súa lingua oficial Etiqueta nativa (P1705) (valor múltiple)
v_p1449 sobrenome Alcume do sitio Alcume (P1449) (valor múltiple)
v_p138 nomeado_por Orixe do nome do sitio Nomeado en referencia a (P138) (valores múltiples)
v_p1546 lema slogan oficial. Pode ser:
 • nun elemento separado en P1546. A etiqueta é o texto do lema.
 • nun texto en P1451. O texto está na túa lingua e pode ir acompañado do cualificador P2441
Cualificador: Lema (P1546)/Texto do lema (P1451):
v_p2238 simbolo símbolo nacional 'Non é o escudo nin o logotipo. Adoita ser un animal, unha árbore, etc. Símbolo oficial (P2238) + Ten o rol de (P3831), onde indica o tipo de símbolo: animal, árbore, etc.
v_p85 himno Himno oficial/nacional Himno (P85) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
v_p85_aud ficheiro_himno Gravación de son co himno cualificación Audio (P51) de Himno (P85)
Bloque LOCALIZACIÓN
v_p1336 territorio_reclamado Estado ou rexión que reivindica a propiedade deste territorio en contradición co que marca a estrutura territorial oficial descrita en WD ou cos seguintes parámetros País (P17) + Afirmación disputada por (P1310)

ou Territorio reivindicado por (P1336) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez

v_p500 exclave Territorio que está vinculado legal ou politicamente a outro territorio co que non comparte límite físico. Exclave de (P500)
v_p501 enclave O territorio está completamente rodeado por (incrustado dentro) outro territorio estranxeiro Enclave en (P501)
v_p807 separado_de Escindido de (P807) + Data de comezo (P580)
v_historic_state pais Nome do país ou territorio histórico, independentemente do estado ao que pertenza oficialmente.
v_admin_type_1

v_admin_type_2

v_admin_type_3

v_admin_type_4

admin_tipo_1
admin_tipo_2
admin_tipo_3
admin_tipo_4
Descrición dos niveis superiores dentro da estrutura administrativa. O Instancia de (P31) do Situado na unidade administrativa (P131) correspondente
v_p131_admin_1

v_p131_admin_2

v_p131_admin_3

v_p131_admin_4

admin1

admin2
admin3
admin4

Denominación dos niveis superiores dentro da estrutura administrativa. Concatenación de Situado na unidade administrativa (P131) dende o nivel indicado polo elemento ata que cadre con País (P17)
v_p1376

v_cllps_capital_of (límite de lista dobrada)

capital_de

limiar_cllps_capital_de

Aplicable ás cidades. Indica a que entidades superiores pertence a capital Capital de (P1376) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
sub-bloque LOCALIZACIÓN - MAPAS
Na táboa de información, a información cartográfica pódese presentar en 4 soportes e formatos diferentes. Está situado en dous bloques horizontais.

O bloque superior pode mostrar unha imaxe cunha representación detallada aloxada en Mapa detallado (P1621). É opcional e complementario (non é exclusivo) coas outras formas de presentación de mapas do bloque inferior. O bloque inferior pódese encher de dúas formas diferentes:

 • con dous mapas básicos: un Mapa de localización (p242) á esquerda para localizar esquematicamente o territorio suxeito. Á dereita móstrase un mapa dinámico centrado nas coordenadas.
 • cun mapa especial personalizado usando {{Map draw}} que che permite xerar un mapa dinámico engadindo unha capa cunha liña ou polígono que resalte unha área definida por un conxunto de coordenadas Este mapa ESTÁ excluído co bloque "mapas base".
O exemplo do Triángulo das Bermudas provén de {{map draw | 18,45, -66,066667; 25,775278, -80,208889; 32,333333, -64,75; 18.45, -66.066667 |zoom=4 |height=300 |width= 300 |fill=#1E90FF }}
Editar o valor em Wikidata Mapa
 17°16′18″N 62°40′00″O / 17.271667, -62.666669
Mapa
Corresponde ao mencionado como bloque superior :

v_p1621

v_p1621_caption

v_p1621_alt

v_p1621_size

imaxe_mapa
pe_mapa

alt_mapa imaxe_mapa_ampliada

Nome do ficheiro que contén unha imaxe co mapa/plano onde xa está marcada a localización. A súa utilidade é mostrar un conxunto de localizacións ou unha zona non representable co "locator_map" ou con mapas dinámicos. Pódese indicar unha lenda no map_footer

NOTA: Este mapa é complementario (non é exclusivo) coas outras formas de presentación dos mapas.

Mapa detallado (P1621) + Descrición de imaxe (P2096)
Corresponde ao devandito como mapa especial :

v_draw_map

draw_mapa Para coñecer as posibilidades da ferramenta consulta: {{Map draw/uso/exemplos}}
Os seguintes parámetros forman o bloque Basic_maps composto por: Mapa localización + mapa dinámico, construído con coordenadas manuais ou WD
v_p242

v_p242_size

mapa_localizacion

mapa_localizacion_tamaño

nome da imaxe que ten un mapa contextual que salienta o lugar (concello, rexión, etc.) Mapa de localización (P242) filtrado por Lingua (P407)
v_p625_lat_dec

v_p625_lon_dec

lat_dec
lon_dec
Coordenadas expresadas en decimal Coordenadas (P625)
v_coord_display coord_display onde se amosarán as coordenadas: inline, dentro do corpo, title, na cabeceira da páxina
v_zoom_mapa

v_size_map (tamaño mapa dinámico)

v_draw_layer

v_blacklist_layer

Controis de mapas dinámicos
 • zoom
 • tamaño_mapa
 • draw_forma_xeo >> véxase máis en {{Two_maps_block}}
 • ignora_layer
Mapa nivel de zoom (0-18): 0=mapa do mundo, 9-11=rexión, 13=cidade, 18=edificio. Por defecto calcula o zoom mínimo para axustar a superficie do sitio. Se non hai valor para a área, pon un 6.
A información para construír unha capa de mapa pódese cargar en Commons e ligar a elementos de WD. Cando o elemento que estamos a tratar ten un, o seu contido engádese como unha capa ao mapa dinámico.

v_blacklist_layer permíteche indicar o Qid dos P518 que conteñen o tipo de capa que NON queremos mostrar, aínda que aparezan como un valor WD.

O "draw_layer" está en Forma xeográfica (P3896) + qual. Parte implicada (P518)
v_nocateg_coord nocateg_coord Calquera valor para indicar que, nun artigo sen coordenadas, estas son imposibles de atopar por falta de información (lugares históricos, ficticios, etc.)

Isto permite categorizar o elemento onde indica unable_coord_categ de Itemgreoup/list.

Bloquear POBOACIÓN
v_p1082 poboacion Censo de habitantes Poboación (P1082)
v_p1538 fogares Número de fogares no lugar Número de fogares (P1538)
v_p1549 xentilicio Nome co que se designa a xente do lugar (normalmente: home, muller) Xentilicio (P1549)
v_p742 alcume Alcume dos habitantes do lugar
v_p37predoling predoling Lingua de predominio lingüístico en zonas limítrofes ou bilingües, nos termos descritos -concretamente- para este concepto (País Valenciano). Pódese informar usando P37=Valenciano (Q32641) + Ten o rol de (P3831) = Lingua predominante (Q9062186)
v_p37_zonaling zonificación Sinónimo de "predominio lingüístico", en territorios onde se denomina "zona lingüística" (Navarra). P37=idioma correspondente

+ Ten o rol de (P3831) = Zona lingüística (Q1149061)

l_p37 etiqueta_lingua_oficial

Se existe o parámetro "totalgalego", mostra o texto "Galegofalantes"

Etiqueta por lingua. Por defecto, idioma
v_p37 lingua_oficial

Se existe o parámetro "totalgalego", mostra:

<totalgalego> % (<galego_ano>)|| Linguas oficiais do territorio || Lingua oficial (P37) + Ten o rol de (P3831) (valor múltiple)

tratamento especial para % de galegofalantes totalgalego

ano_galego

Porcentaxe da poboación galegofalante

Ano de medición

Esta información está editada en {{Xeografía política}}
v_p3075 relixion Relixión oficial do territorio. Normalmente só se aplica aos estados. Relixión (P140) / Relixión oficial (P3075) (valor múltiple)
v_ethnic_groups grupos_etnicos Grupos éticos maioritarios
v_patronal_feast festa_padron
Bloque XEOGRAFÍA
l_p36 etiqueta_capital1 Texto para definir a capital. Cando a capital coincide coa cidade máis grande, o texto axústase para evitar que se repitan dúas liñas con información semellante
v_p36 capital1 Capital oficial do estado, rexión, concello, etc. Capital (P36) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
l_capital2

v_capital2

etiqueta_capital2
capital2
Para informar outras cidades notables
l_largest_city etiqueta_meirande_cidade Texto para definir a "Cidade máis grande". Ex.: Cidade máis poboada, etc.
v_largest_city meirande_cidade nome da cidade máis grande. Aplícase a estados ou rexións
l_p2670 etiqueta_nome_subdivisions Texto que define o concepto representado por "nome_subdivisions": concellos, comarcas, lander, rexións, etc.
v_p2670

l_p2670 (etiqueta cando o valor se informa manualmente)

nome_subdivisions Número de subdivisións administrativas, rexións dun estado, concellos dunha comarca, etc. Pode conter máis dunha tipoloxía, como comarcas e parroquias, etc. Contén partes da clase (P2670) + Cantidade (P1114) + Data (p585)
v_p1383

v_cllps_territories (lista dobrada de límites)

conten_localidades

limiar_cllps_territorios

Lista do nome das subdivisións administrativas nas que se divide Contén o núcleo de poboación (P1383) / Contén a división administrativa (P150) (multivalor + datas válidas)
v_p8138 entidade_estatística Entidade territorial estatística na que se sitúa o tema do noso artigo. Nalgúns casos trátase de áreas metropolitanas non necesariamente suxeitas á xerarquía de entidades territoriais Situado na entidade territorial estatística (P8138) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
v_p8138_p1082 entidade_estatística_pob poboación censal no conxunto da entidade estatística. Esta información non sempre está dispoñible Situado na entidade territorial estatística (P8138) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
v_p361

v_cllps_part_of (lista dobrada de límites)

parte_de

limiar_cllps_parte_de

Grupo/organización ao que pertence o sitio. Poden ser agrupacións supranacionais (Arco Mediterráneo, Europa,...) ou zonas/rexións de distinta natureza á xerarquía político-administrativa, como circunscricións electorais ou rexións de interese económico ou cultural compartido (países cataláns). Parte de (P361)
v_p708 diocese Úsase na estrutura eclesiástica Diocese (P708) / Situado na entidade administrativa eclesiástica (P5607)
v_p1885 catedral Úsase na estrutura eclesiástica.

Con P3831 (ou P1013) e4s pode indicar se é unha concatedral

Catedral (P1885) + Criterio usado (P1013) / Ten o rol de (P3831), Data de comezo (P580),
v_p2046 superficie Superficie total do territorio deste lugar Superficie (P2046)
v_p2927 auga_superficie_por Porcentaxe da superficie total do territorio que é auga (mar ou grandes lagos) Porcentaxe de área cuberta por auga (P2927)
v_dimensions

v_blacklist_dimension

dimensions

ignora_dimension

Calquera combinación que permita describir a forma e dimensións do territorio. É un parámetro herdado por compatibilidade de uso pouco común e difícil de aplicar en territorios non poligonais. tratos Ancho (P2049), Lonxitude (P2043), entre outros
v_p47

v_cllps_limits (límite de lista dobrada)

límites_con

limiar_cllps_limites

Lista de territorios a tocar Comparte fronteira con (P47) + Dirección relativa á posición (P654) +Data de comezo (P580), Data de remate (P582) (datas de vixencia)
v_p5141 longa_costa Lonxitude da liña costeira do lugar Lonxitude da costa (P5141)
v_p206 bañado_por Mares, ríos ou lagos que tocan o territorio Bañado por (P206) (valores múltiples)
v_p2044 altitude Altitude media ou "oficial" do territorio Altitude (P2044). Se hai dous valores, trátaos como min-max.
v_p610 punto_alto_mes Nome do punto máis alto do territorio Punto máis alto (P610) + o seu Altitude (P2044)
v_p1589 punto_baixo_mes Nome do punto máis baixo do territorio Punto máis baixo (P1589) + o seu Altitude (P2044)
Bloque HISTORIA
v_p1365

v_cllps_v_p1365_list (límite de lista dobrada)

anterior

limiar_cllps_v_1365_lista

Nome anterior do territorio. Pode incluír un sinxelo cambio de nome ou a desaparición dun territorio a prol do que se describe Substitúe (P1365) / Precedido por (P155) (valor múltiple)
v_p1366 posterior Nome posterior do territorio. Pode recoller un sinxelo cambio de denominación ou denota que o territorio desapareceu a prol doutro Substituído por (P1366) / Sucedido por (P156) (valor múltiple)
l_foundation_header etiqueta_fundacion Opcional. Permite colocar unha etiqueta previa na lista de eventos relacionados coa historia. Por exemplo: Creación, Independencia, etc. Por defecto, é Formación.
v_p112 fundador Nome da persoa que o fundou Fundador (P112) (valor múltiple)
v_foundation_list lista_fundacion Cabeceira para unha lista cos valores de P571 cando ten varios valores
l_p571 etiqueta_fundacion1 Estabelécese unha etiqueta por nome de etiqueta cando P571 é un valor único. O predeterminado é "Creación".
v_p571 data_fundacion1 A etiqueta-data definida para adaptarse a eventos notables.

Se hai só un valor, amosarao no formato básico de valor de etiqueta, usando data_fundacion1

Se ten varios valores, creará unha lista con lista_fundacion como cabeceira || Data de creación ou fundación (P571) + un conxunto de cualificadores descritos no {{format P571}}

l_foundation2 / v_foundation2

l_foundation3 / v_foundation3

l_foundation4 / v_foundation4

etiqueta_fundacion2
data_fundacion2
etiqueta_fundacion3
data_fundacion3
etiqueta_fundacion4
data_fundacion4
Conxunto de 3 etiquetas + datos para coincidir con eventos notables que complementan os valores manuais de fundacio_label1 + fundacio_data1
l_p576 etiqueta_disolucion1 Texto para a etiqueta de data_disolucion1. O valor predeterminado é "Disolución".
v_p576 data_disolucion1 Etiqueta de data estabelecida coa data de disolución. Data de disolución, retirada ou demolición (P576)
l_dissolved2 / v_dissolved2 etiqueta_disolucion2
data_disolucion2
1 conxunto de etiqueta + data para coincidir con eventos notables que complementan os valores manuais de l_p576 + v_p576
v_p793

v_blacklist_p793

fito

ignora_evento

Relación de feitos significativos da historia non relacionados coa creación/independencia do territorio.

ignora_evento permíteche indicar os Qids que NON queremos mostrar, aínda que aparezan como un valor WD.

Evento significativo (P793) + cualificación:

Data de comezo (P580), Data de remate (P582), Participantes (P710), Localización (P276), Parte implicada (P518), Causa de destrucción (P770), Causado por (P828)

l_celebration_list etiqueta_lista_celebracion Permite cambiar o texto da etiqueta para a lista de celebracións ou festivos no territorio. Por exemplo: festivos nacionais, etc. Por defecto, é festivo.
v_celebration_list

v_cllps_celebration (lista dobrada de límites)

lista_celebracion

limiar_cllps_celebracion

Permítelle facer unha lista de forma libre con festivos notables. É incompatible cos conxuntos de celebración de etiquetas e datas que se definen a continuación. Día festivo (P832) + Día do ano dun evento periódico (P837). Para informar do Festa patronal (Q150139), pon este Qid como valor acompañado do cualificador P837 coa data
l_celebration_header etiqueta_celebracion Opcional. Permítelle colocar unha etiqueta anterior no conxunto de etiquetas-data de celebración que se describe a continuación.
l_celebration1

v_celebration1

l_celebration2

v_celebration2

etiqueta_celebracion1
data_celebracion1
etiqueta_celebracion2
data_celebracion2
2 Estabelécese date-label para que coincida con festivos notables.
v_market_day día_mercado Día de mercado semanal
v_p417 padroeiro Patronímico e/ou día da festa relixiosa Santo padrón (P417) (valor múltiple)
Bloque GOBERNO
l_territory_structure etiqueta_org_territorial Texto que define o concepto representado por "org_territorial".
v_territory_structure org_territorial Descrición da forma política de organizar o territorio (Autonómicas, federación territorial, comarcas e provincias, etc.).
l_p122 etiqueta_forma_goberno Texto que define o concepto representado por "forma_governance".
v_p122 forma_goberno Fórmula xurídico-política para o funcionamento do territorio: Parlamentarismo, mancomunidade, monarquía, etc. Permite complementar a comprensión dos órganos de funcionamento que se definen a continuación. Forma de goberno (P122) (valor múltiple)
v_p208 organo_executivo Nome do órgano ou poder executivo do territorio. Goberno Órgano executivo (P208)
v_p194 organo_lexislativo Nome do órgano ou poder lexislativo do territorio. Parlamento Órgano lexislativo (P194)
v_p209 organo_xudicial Nome do órgano ou poder xudicial do territorio. Tribunal Supremo Máxima autoridade xudicial (P209)
v_p1906 etiqueta_xefe_estado Título do xefe do Estado (Presidente, monarca, chanceler, etc.). Por defecto: Xefe de Estado Cargo ocupado polo xefe de estado (P1906)
v_p35 nome_xefe_estado Nome da persoa que actúa como xefe do Estado. En principio só se aplica aos estados, pero pode aparecer en unidades inferiores para indicar quen é o xefe de Estado correspondente. Xefe de estado (P35)
v_p1313 etiqueta_xefe_goberno Título do xefe de goberno (presidente, presidente do goberno, alcalde, etc.). Por defecto: Xefe de Goberno Cargo ocupado polo xefe do goberno (P1313)
v_p1342 nome_xefe_do_goberno Nome da persoa encargada de gobernar o territorio, calquera que sexa a institución correspondente. Xefe do goberno (P6)
v_p2354_elections eleccions Ligazón ao artigo "lista de opcións". Lista do elemento (P2354) con Parte implicada (P518) = Lista de resultados electorais (Q99228802)
l_lider1 / v_lider1

l_lider2 / v_lider2

etiqueta_lider1
nome_lider1
etiqueta_lider2
nome_lider2
2 conxuntos de etiqueta + nome para adaptarse a outros cargos e políticos destacados.
l_represent_block etiqueta_representacion Etiqueta previa a detallar a representación política da cámara que se describe a continuación. Os seguintes parámetros permiten describir a distribución de escanos no órgano de representación ou goberno do territorio
l_represent1 / v_represent1

l_represent2 / v_represent2

representación_etiqueta1
representación1
representación_etiqueta2
representación2
2 conxuntos etiqueta + nome para permite describir a representación política na cámara, no pleno municipal, no concello, etc.
v_p463

v_cllps_member_of (límite de lista dobrada)

membro_de

limiar_cllps_membro_de

Nome das organizacións ou entidades que agrupan intereses sociais, políticos, económicos ou culturais ás que pertence ou é membro o territorio. Membro de (P463) (multivalor) + Data de comezo (P580), Data de remate (P582), referíndose á validez
Bloque ECONOMÍA
v_p2131 PIB Produto Interior Bruto PIB nominal (P2131)
v_p2132 PIB_capita Produto Interior Bruto per cápita PIB per cápita (P2132)
v_p2134 reservas_totais Reservas totais do territorio. Adoita aplicarse a nivel estatal Reservas totais (P2134)
v_p2769 orzamento Orzamento anual publicado Orzamento (P2769)
v_p2135 exportacions Volume das exportacións Exportacións totais (P2135)
v_p2136 importacions Volume das importacións Importacións totais (P2136)
l_p1081 etiqueta_IDH Texto para a etiqueta IDH, cando quere un texto distinto de "IDH"
v_p1081 IDH Índice de desenvolvemento humano. Normalmente só existe a nivel estatal Índice de Desenvolvemento Humano (P1081)
v_p38 moeda Moeda(s) oficial(es) Moeda (P38)
Bloque INDICADORES
v_p281 codigo_postal Código postal do territorio Código postal (P281)
v_p421

v_cllps_UTC (límite de lista dobrada)

horario

limiar_cllps_UTC

Franxa horaria. Nos territorios multifásicos, indícase a área afectada por cada Fuso horario (P421)+Parte implicada (P518)+Período aplicable (P1264) (valor múltiple)
v_p190

v_cllps_twinstown (límite de lista dobrada)

irmandado_con

limiar_cllps_cidades_irmas

Cidades coas que está irmandado Irmandado con (P190) (valor múltiple)
v_p78 dominio Dominio de internet do territorio. Normalmente só aparece nos estados Dominio de primeiro nivel (P78) (valor múltiple)
v_p474 prefixo_telef prefixo telefónico nacional (no caso dos estados) ou rexional (no resto dos territorios) Prefixo telefónico internacional (P474) / Prefixo telefónico local (P473) (valor múltiple)
v_p2852 telefono_emerxencias Número único de teléfono de emerxencia utilizado no territorio Teléfono de emerxencia (P2852)
v_colors cores Cores oficiais do territorio. Normalmente, aplícase no caso dos estados
v_external_indicatives identificadores_externos permitir usar "NONE" para evitar a recuperación de código externo
Bloque FINAL
v_p1435

v_blacklist_p1435

situacion_patrimonio

ignora_proteccion

Permite utilizar "NONE" para evitar o acceso ao tratamento de "protección do patrimonio" con {{Heritage protection/P1435}}v_blacklist_p1435 permite indicar os Qids das proteccións que NON queremos mostrar , aínda que aparece como valor WD.
v_p856 sitio_web Sitio web oficial Páxina web oficial (P856)
v_footnotes notas Notas ao pé. Algunhas táboas de información úsano para mostrar as referencias utilizadas no corpo, evitando que vaian ao pé do artigo.
v_identifiers identificadores Permite utilizar "NONE" para evitar o acceso ao procesamento de ligazóns a plataformas e redes sociais realizadas con {{Redes sociais}} múltiples ligados con identificadores de plataforma. Consulte o documento {{Redes sociais}}
Bloque PARÁMETROS TEMÁTICOS
v_characteristics_special_block bloque_magnitudes_especial Conxunto de datos con formato que aparecerían ao final do bloque de datos poboación
v_geography_special_block bloque_xeografia_especial Conxunto de datos con formato que aparecerían ao final do bloque de datos xeográficos
v_history_special_block bloque_historia_especial Conxunto de datos con formato que aparecerían ao final do bloque de datos históricos
v_government_special_block bloque_goberno_especial Conxunto de datos con formato que aparecerían ao final do bloque de datos do goberno
v_economy_special_block bloque_economia_especial Conxunto de datos con formato que aparecerían ao final do bloque de datos económicos
v_indicative_special_block bloque_identificador_especial Conxunto de datos formateados que aparecerían ao final do bloque de datos do indicativo. Este bloque xa o utiliza a propia táboa de información para colocar todos os códigos xeográficos (ISO, INE, IDESCAT, INSEE, etc.) recuperados de WD.

Se se usa para proporcionar información manual, a información calculada || anularase Consulta a lista de códigos e o seu correspondente WD en {{Infobox_political_geography/codes}}

v_final_special_block bloque_final_especial Conxunto de datos formateados que aparecerían ao final do bloque de datos final
Ao final de cada bloque de información, proporciónanse 2 "parámetros comodín" para engadir datos non estándar. Indicar en "etiqueta_......" o nome dos datos que aparecerán e en "nome_....." o seu contido. Os nomes dos distintos parámetros (cambiando o número final entre 1 e 2) son:
 • l_geography1 / v_geography1
 • l_characteristics1 / v_characteristics1
 • l_history1 / v_history1
 • l_government1 / v_government1
 • l_economy1 / v_economy1
 • l_indicative1 / v_indicative1
 • l_final1 / v_final1
 • etiqueta_geografia1 / nom_geografia1
 • etiqueta_magnitudes1 / nome_magnitudes1
 • etiqueta_historia1 / nome_historia1
 • etiqueta_goberno1 / nome_goberno1
 • etiqueta_economia1 / nome_economia1
 • etiqueta_identificador1 / nome_identificador1
 • etiqueta_final1 / nome_final1


Exemplo[editar a fonte]

Xeografía política: Mostra
Estado: Macrorrexión, Continente, País, ... Rexión administrativa: Estado federado, Cantón, Prefectura, Comunidade autónoma de España, ....
División administrativa:Comarca, Condado, Raion, .... Concello: Cidade, Aldea, Distrito municipal, ....
Outro: Diocese, Estado desaparecido, ....
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Xeografía política/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Xeografía política/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.