Modelo:Foguete

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Test Template Info-Icon - Version (2).svg Indicacións de uso do modelo
Obxectivo

Incluír unha caixa coa información máis relevante sobre un foguete.

Uso
{{Ficha foguete
<!----Imaxe (opcional)---->
|logo=   (W)
|imaxe  = <!--Ficheiro de imaxe (sen o prefixo "Ficheiro:" ), obrigatorio-->
|imsize = <!--Tamaño da imaxe (sen o sufixo "px"), opcional, por defecto 270px-->
|pe de foto = <!--pé de foto, opcional-->
<!----Parámetros principais (obrigatorios)---->
|nome     = <!--Nome(s) do foguete, opcional, por defecto o título da páxina-->
|función    = <!--Propósito do foguete, obrigatorio-->
|fabricante = <!--Fabricante, obrigatorio-->
|país-orixe = <!--país de orixe, opcional-->
<!----Custos (opcional)---->
|cpl   = <!--custo por lanzamento, obrigatorio-->
|cpl-ano = <!--ano para o que se aplica o custo, obrigatorio-->
|alt-cpl = <!--custo en moeda alternativa, opcional-->
<!----Dimensións (obrigatorio)---->
|altura    = <!--altura do foguete en metros, requirida-->
|diámetro   = <!--diámetro do foguete principal en metros, requirida-->
|masa     = <!--masa do foguete en quilogramos, requirida-->
|etapas    = <!--número de etapas, sen incluír os aceleradores-->
<!----Cargas (opcional)---->
|capacidades = <!--incluír unha das seguintes fichas para cada carga:-->
 {{Ficha foguete/Carga
 |sitio  = <!--Traxectoria/órbita obxectivo, obrigatorio. Usar [[Órbita de transferencia xeoestacionaria|GTO]] ou [[Órbita baixa terrestre|LEO]] no lugar de [[GTO]] ou [[LEO]].-->
 |quilos  = <!--Masa da carga en kg, obrigatorio-->
 }}
<!----Foguetes asociados (opcional)---->
|familia   = <!--familia de foguetes, opcional-->
|derivados  = <!--foguetes derivados, opcional-->
|comparable = <!--foguetes parecidos pero non relacionados, opcional-->
<!----Historia de lanzamentos (obrigatorio)---->
|estado  = <!--estado actual (p. ex. Activo, Retirado, etc), obrigatorio-->
|sitios  = <!--centros e rampas de lanzamento, obrigatorio-->
|lanzamentos = <!--lanzamentos totais ata a data, opcional-->
|éxitos  = <!--lanzamentos totais exitosos, opcional-->
|fallos  = <!--lanzamentos totais fallidos, opcional-->
|parcial = <!--lanzamentos totais parcialmente exitosos (p. ex. órbita incorrecta pero utilizable), opcional-->
|outros  = <!--lanzamentos totais con resultado descoñecido (ou en progreso), opcional-->
|primeiro = <!--data do voo inaugural, opcional-->
|último  = <!--data do voo final, opcional-->
|único  = <!--data do lanzamento se foi o único voo, opcional-->
|cargas  = <!--cargas asociadas, opcional-->
<!--Etapas/aceleradores (opcional)-->
|datosetapa  = <!--engadir unha das seguintes fichas para cada etapa:-->
 {{Ficha foguete/Etapa
 |tipo    = <!--acelerador ou etapa (en minúsculas)-->
 |diff    = <!--variante na que é usado, opcional-->
 |etapano  = <!--posición da etapa no foguete (p. ex. Primeira, Segunda, etc), obrigatorio-->
 |nome    = <!--nome da etapa/acelerador, opcional-->
 |número   = <!--número de aceleradores, obrigatorio se tipo = acelerador-->
 |lonxitude = <!--lonxitude dunha única etapa/acelerador en metros, opcional-->
 |diámetro  = <!--diámetro dunha única etapa/acelerador, opcional en metres-->
 |baleiro  = <!--masa en baleiro dunha única etapa/acelerador en kg, opcional-->
 |cheo    = <!--masa total (cheo de propelente) dunha única etapa/acelerador, opcional--> 
 |motores  = <!--número e tipo dos motores usados en cada etapa/acelerador individual, obrigatorio-->
 |pulo    = <!--pulo proporcionado por un único acelerador/etapa en kN, obrigatorio-->
 |total   = <!--pulo total para tódolos aceleradores en kN, opcional-->
 |SI     = <!--impulso específico dunha etapa/acelerador individual, en segs, opcional-->
 |tempocombustión = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
 |propelente   = <!--propelente usado na etapa/acelerador, obrigatorio-->
 }}
}}

Parámetros obsoletos pero usables[editar a fonte]

<!--Carga en LEO (opcional)-->
|carga-LEO    = <!--Masa da carga en quiilogramos a un órbita terrestre baixa típica, opcional-->
<!--Carga específica 1, obsoleto-->
|sitio-carga   = <!--Órbita obxectivo/traxectoria, obrigatorio-->
|carga      = <!--Masa da carga en quilogramos, obrigatorio-->
<!--Carga específica 2, obsoleto-->
|sitio-carga2  = <!--Órbita obxectivo/traxectoria, obrigatorio-->
|carga2     = <!--Masa da carga en quilogramos, obrigatorio-->
<!--Carga específica 3, obsoleto-->
|sitio-carga3  = <!--Órbita obxectivo/traxectoria, obrigatorio-->
|carga3     = <!--Masa da carga en quilogramos, obrigatorio-->
<!--Carga específica 4, obsoleto-->
|sitio-carga4  = <!--Órbita obxectivo/traxectoria, obrigatorio-->
|carga4     = <!--Masa da carga en quilogramos, obrigatorio-->
<!--Carga específica 5, obsoleto-->
|sitio-carga5  = <!--Órbita obxectivo/traxectoria, obrigatorio-->
|carga5     = <!--Masa da carga en quilogramos, obrigatorio-->
<!--Primeiros aceleradores, obsoleto-->
|diff      = <!--variante do foguete nos que se usan, opcional-->
|nomeacelerador = <!--nome dos aceleradores, opcional-->
|aceleradores  = <--número de aceleradores, obrigatorio-->
|motoracelerador = <!--número e tipo de motores usados nun acelerador individual, obrigatorio-->
|puloacelerador = <!--pulo dun único acelerador en kN, obrigatorio-->
|pulototalacelerador   = <!--pulo total de tódolos aceleradores en kN, opcional-->
|aceleradorSI    = <!--impulso específico dun acelerador individual, en segs, opcional-->
|tempoacelerador  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|aceleradorpropelente  = <!--propelente usado nos aceleradores, obrigatorio-->
<!--Segundos aceleradores, obsoleto-->
|alt-diff       = <!--variante do foguete nos que se usan, opcional-->
|alt-nomeacelerador  = <!--nome dos aceleradores, opcional-->
|alt-aceleradores   = <--número de aceleradores, obrigatorio-->
|alt-motoracelerador = <!--número e tipo de motores usados nun acelerador individual, obrigatorio-->
|alt-puloacelerador  = <!-pulo dun único acelerador en kN, obrigatorio-->
|alt-aceleradorSI   = <!--impulso específico dun acelerador individual, en segs, opcional-->
|alt-tempoacelerador = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|alt-aceleradorpropelente   = <!--propelente usado nos aceleradores, obrigatorio-->
<!--Third aceleradores, obsoleto (use etapadata above)-->
|alt2-diff      = <!--variante do foguete nos que se usan, opcional-->
|alt2-nomeacelerador = <!--nome dos aceleradores, opcional-->
|alt2-aceleradores  = <--número de aceleradores, obrigatorio-->
|alt2-motoracelerador = <!--número e tipo de motores usados nun acelerador individual, obrigatorio-->
|alt2-puloacelerador = <!-pulo dun único acelerador en kN, obrigatorio-->
|alt2-aceleradorSI  = <!--impulso específico dun acelerador individual, en segs, opcional-->
|alt2-tempoacelerador = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|alt2-aceleradorpropelente  = <!--propelente usado nos aceleradores, obrigatorio-->
<!--Primeira etapa, obsoleto-->
|etapa1diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa1nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa1motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa1pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa1SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa1tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa1propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
|etapa1propelenteoxidantemasavolumen = <!--masa e volume do propelente e oxidante da etapa, en toneladas e m³, opcional-->
<!--Primeira etapa alternativa, obsoleto -->
|etapa1adiff  = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa1anome  = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa1amotores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa1apulo  = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa1aSI   = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa1atempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa1apropelente  = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
|etapa1apropelenteoxidantemasavolumen = <!--masa e volume do propelente e oxidante da etapa, en toneladas e m³, opcional-->
<!--Segunda etapa, obsoleto-->
|etapa2diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa2nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa2motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa2pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa2SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa2tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa2propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Segunda etapa alternativa, obsoleto-->
|etapa2adiff  = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa2anome  = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa2amotores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa2apulo  = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa2aSI   = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa2atempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa2apropelente  = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Terceira etapa, obsoleto-->
|etapa3diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa3nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa3motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa3pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa3SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa3tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa3propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Terceira etapa alternativa, obsoleto-->
|etapa3adiff  = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa3anome  = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa3amotores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa3apulo  = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa3aSI   = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa3atempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa3apropelente  = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Cuarta etapa, obsoleto-->
|etapa4diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa4nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa4motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa4pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa4SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa4tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa4propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Quinta etapa, obsoleto-->
|etapa5diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa5nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa5motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa5pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa5SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa5tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa5propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
<!--Sexta etapa, obsoleto-->
|etapa6diff   = <!--variante do foguete, opcional-->
|etapa6nome   = <!--nome da etapa, opcional-->
|etapa6motores = <!--número e tipo dos motores usados na etapa, obrigatorio-->
|etapa6pulo   = <!-pulo da etapa in kN, obrigatorio-->
|etapa6SI    = <!--impulso específico da etapa, en segs, opcional-->
|etapa6tempo  = <!--tempo de combustión, obrigatorio-->
|etapa6propelente   = <!--propelente usado na etapa, obrigatorio-->
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Foguete/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Foguete/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.