Modelo:Chembox

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Indicacións de uso do modelo

Uso[editar a fonte]

Copiar o modelo nalgunha das súas formas de máis abaixo na parte superior da súa páxina, engada os datos en cada un dos campos. Non é necesario encher todos os campos (mesmo o modelo básico ten moita información útil). Aínda que no modelo os nomes dos campos están en inglés, non se deben traducir na páxina de edición (non funcionaría o modelo), pero, despois de premer en gardar, estes aparecerán totalmente traducidos a galego na páxina que visualiza o usuario. Os datos de cada campo cúbrense en galego.

Xeral:

 • Non borre os campos para os que non ten datos, os campos baleiros non crearán unha nova ringleira na táboa, e as seccións sen datos non se mostrarán. Outros editores poderán talvez encher os campos que están baleiros na pantalla de edición. Pode borrar as seccións que non son aplicables a un determinado composto (ver seccións/campos extra).
 • Non use {{subst:[[Modelo:{{{2}}}|{{{2}}}]]}} neste modelo, os campos baleiros non se mostrarán, e cando se aplican cambios de formato a este modelo, estes non serán visibles en todos os documentos transcluídos da caixa Chembox (habería que modificar documento por documento con grande coidado e paciencia). O modelo substituído sería un xiria inintelixible de código de modelo esotérico, e certas partes non se transcluirán. Mantelo non-subst-ituído fai que a colocación dos datos sexa mesmo máis doada, e aforra moito espazo nunha páxina (a Chembox non substituída fai como media a páxina aproximadamente 1000 bytes menor que a Chembox completamente transcluída).
 • Unha posibilidade deste modelo é crear un suplemento subcaixa. Para que se mostre o suplemento subcaixa, ten que estar dispoñible unha páxina suplementaria "pagename (data page)". Cando a Chembox chega a ser demasiado grande, considere comezar unha páxina de datos e mover os datos da Chembox a esa páxina.

Obter unha Chembox[editar a fonte]

Unha Chembox ten un deseño máis ou menos modular. Constan de varias seccións, e dependendo do composto, certas seccións poden ser eliminadas, ou poden engadirse outras seccións.

Se a caixa necesita expansión doutro campo, simplemente copie a sección da forma do modelo completo, e péguea na Chembox (asegurándose de que cada sección ten o seu número, e repare en que unha sección empeza con "| section# = {{Chembox " e remata con "}}"; asegúrese de que as seccións non se "aniñan"). Disponse de 15 seccións, aínda que polo momento só están definidas 8.

A orde dos números de sección efectúa a orde real no documento final. Se un composto químico fose un explosivo ou un fármaco, pero as propiedades do fármaco son máis importantes, considere darlle á sección do fármaco un número de sección menor que á sección do explosivo, e a sección do fármaco aparecerá antes da sección do explosivo. A numeración real das sección tanto ten (con tal de que os números estean entre 1 e 15) sempre que non duplique seccións que están definidas.

Para obter automaticamente unha Chembox escriba, por exemplo, {{subst:Chembox subst}} (ou {{subst:algunha das subst que figuran a continuación}}) no documento e prema gardar. As posibilidades que hai son:

Especializado:

Forma pequena/simple[editar a fonte]

Para usala, simplemente copie e pegue a columna da esquerda no documento, enchendo os campos que poida, ou escriba {{subst:Chembox subst small}} e prema gardar:

{{Chembox
| ImageFile = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| IUPACName = 
| OtherNames = 
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 
| PubChem = 
| SMILES = }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = 
| MolarMass = 
| Appearance = 
| Density = 
| MeltingPt = 
| BoilingPt = 
| Solubility = }}
| Section3 = {{Chembox Hazards
| MainHazards = 
| FlashPt = 
| Autoignition = }}
}}
* Chembox: Nome do modelo
* Ficheiro de imaxe (poñer nomedaimaxe.svg, e '''non''' [[ficheiro:nomedaimaxe.svg]]) 
* Tamaño de imaxe
* Texto alt para a imaxe
* Nome IUPAC
* Outros nomes
* Sección 1= Identificadores Chembox
* Número CAS e ligazón
* Ligazón a PubChem
* SMILES, sen ligazón
* Sección 2= Propiedades Chembox
* Fórmula
* Masa molar
* Aspecto
* Densidade
* Punto de fusión
* Punto de ebulición
* Solubilidade
* Sección 3 = Perigosidade Chembox
* Principais perigos
* Punto de ignición
* Autoignición
-

Forma completa[editar a fonte]

Para usala, simplemente copie e pegue a columna da esquerda no documento, ou escriba {{subst:Chembox subst full}} e prema gardar para obter unha Chembox baleira:

{{Chembox
| Name = 
| ImageFile = 
|  ImageSize = 
|  ImageAlt = 
|  ImageCaption = 
| ImageFile1 = 
|  ImageSize1 = 
|  ImageAlt1 = 
|  ImageCaption1 = 
| ImageFile2 = 
|  ImageSize2 = 
|  ImageAlt2 = 
|  ImageCaption2 = 
| ImageFile3 = 
|  ImageSize3 = 
|  ImageAlt3 = 
|  ImageCaption3 = 
| ImageFile4 = 
|  ImageSize4 = 
|  ImageAlt4 = 
|  ImageCaption4 = 
| ImageFileL1 = 
|  ImageSizeL1 = 
|  ImageAltL1 = 
|  ImageCaptionL1 = 
| ImageFileR1 = 
|  ImageSizeR1 = 
|  ImageAltR1 = 
|  ImageCaptionR1 = 
| ImageFileL2 = 
|  ImageSizeL2 = 
|  ImageAltL2 = 
|  ImageCaptionL2 = 
| ImageFileR2 = 
|  ImageSizeR2 = 
|  ImageAltR2 = 
|  ImageCaptionR2 = 
| IUPACName = 
| IUPACName_hidden = yes
| SystematicName = 
| OtherNames = 
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations = 
| CASNo = 
| CASNo_Comment = 
| CASNo_Ref = 
| CASNos = 
| CASOther = 
| PubChem = 
| PubChem_Comment = 
| PubChem5 = 
| PubChem5_Comment = 
| PubChemOther = 
| ChemSpiderID = 
| ChemSpiderID_Comment = 
| ChemSpiderID5 = 
| ChemSpiderIDOther = 
| EINECS = 
| EC-number = 
| EINECSCASNO = 
| UNNumber = 
| DrugBank = 
| KEGG = 
| MeSHName = 
| ChEBI = 
| RTECS = 
| ATCvet = 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| SMILES = 
| InChI = 
| Beilstein = 
| Gmelin = 
| 3DMet = }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = 
| MolarMass = 
| Appearance = 
| Density = 
| MeltingPt = 
| Melting_notes = 
| BoilingPt = 
| Boiling_notes = 
| LogP = 
| VaporPressure = 
| HenryConstant = 
| AtmosphericOHRateConstant = 
| pKa = 
| pKb = 
| Solubility = 
| SolubleOther = 
| Solvent = 
| Sheet resistence = 
| Methacrylate Equiv Wt = 
| Bulk Conductivity = }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 
| Coordination = 
| MolShape = }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHc = 
| DeltaHf = 
| Entropy = 
| HeatCapacity = }}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| Metabolism = 
| HalfLife = 
| ProteinBound = 
| Excretion = 
| Legal_status = 
| Legal_US = 
| Legal_UK = 
| Legal_AU = 
| Legal_CA = 
| PregCat = 
| PregCat_AU = 
| PregCat_US = }}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ShockSens = 
| FrictionSens = 
| ExplosiveV = 
| REFactor = }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = 
| EUClass = 
| EUIndex = 
| MainHazards = 
| NFPA-H = 
| NFPA-F = 
| NFPA-R = 
| NFPA-O = 
| RPhrases = 
| SPhrases = 
| RSPhrases = 
| FlashPt = 
| Autoignition = 
| ExploLimits = 
| LD50 = 
| PEL = }}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions = 
| OtherCations = 
| OtherFunctn = 
| Function = 
| OtherCpds = }}
}}
Chembox: Nome do modelo
* Name: título que aparecerá na parte superior da caixa (POR DEFECTO: nome do artigo)
* Ponse nomedaimaxe.svg ('''non''' poñer [[ficheiro:nomedaimaxe.svg]]
* tamaño da imaxe (exemplo: ImageSize=100px, por defecto=200px)
* texto alt para a imaxe (exemplo: Po branco seco fino)
* Lenda da imaxe (exemplo: Oxíxeno en forma líquida)
* nome da IUPAC
* agochar o nome da IUPAC se é moi longo; aparece o botón de "amosar"
* nome sistemático
* outro nome
'''Section Identifiers:''' Números estándar, etc.
* abreviaturas
* Número CAS: ligazóns a eMolecules
   http://www.commonchemistry.org/* PubChem: ligazón a http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov;
 ata 5 números
* PubChem_Comment: comentario sobre o número
* PubChemOther: outras informacións

* ChemSpider: ligazón a www.chemspider.com; ata 5 números* EINECS: ligazón a ecb; a URL é
 http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE=
* tamén EINECS, pero a URL é
 http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=CASNO&ENTREE=

* KEGG: ligazón a genome.ad.jp
* Medical Subject Headings: ligazón a NIH
* ChEBI: ligazón a EBI
* RTECS: ningunha ligazón
* ATCvet=yes se os seguintes dous parámetros definen un código ATCvet
* Prefixo ATCCode (os primeiros tres caracteres, omite o Q inicial en códgos ATCvet), ligazón interna
* Sufixo ATCCode (últimos 4 caracteres), ligazón ATC completa a WHO C.C.
* Outros códigos ATC (usa o {{ATC}} e/ou modelos {{ATCvet}})
* SMILES: ningunha ligazón
* InChI: ningunha ligazón'''Section Properties:''' Propiedades físicas
* fórmula molecular
* peso molecular, incluíndo a unidade
* O seu aspecto
* Densidade, incluíndo a unidade
* Punto de fusión, incluíndo a unidade
* Notas sobre o punto de fusión.
* Punto de ebulición, incluíndo a unidade.
* Notas sobre o punto de ebulición.
* Coeficiente de partición
* Presión de vapor
* Constante da lei de Henry (kH)
* Constante da proporción de OH atmosférica
* pKa
* pKb
* Solubilidade en auga
* Solubilidade noutros solventes, vai xunto co seguinte
* En que solventes é soluble
* Resistencia eléctrica de superfice
* Metacrilato Equiv Wt
* Condutividade
'''Section Structure:''' Información sobre a estrutura cristalina
* Estrutura cristalina
* Coordinación
* Forma da molécula
'''Section Thermochemistry:''' Propiedades termoquímicas
* Delta Hc
* Delta Hf
* Entropía
* Capacidade calorífica
'''Section Pharmacology:''' Datos farmacolóxicos
* Vías de administración
* Biodispoñibilidade
* Metabolismo
* Vida media
* Unión a proteínas
* Excreción
* Status legal
* Status legal en US
* Status legal en UK
* Status legal en AU
* Status legal en CA
* Categoría no embarazo
* Categoría no embarazo en US
* Categoría no embarazo en AU
'''Section Explosive:''' Propiedades como explosivo
* Sensibilidade ao shock
* Sensibilidade á fricción
* Velocidade de detonación
* Factor RE
'''Section Hazards:''' Perigos
* URL de Material Safety Data Sheet
* Clase EU
* Índice EU
* Principais perigos
* NFPA-H: Saúde
* NFPA-F: Lume
* NFPA-R: Reactividade
* NFPA-O: un dos valores W, OX, COR, ALK, ACID, CRYO, RA, ou en branco
* RPhrases: usa o modelo {{R-phrase}} para este parámetro
* SPhrases: usa o modelo {{S-phrase}} para este parámetro
* RSPhrases: ou usa a combinación dos dous anteriores
* Punto de ignición
* Autoignición
* Límites de explosión
* LD50
* PEL
'''Section Related:''' Compostos relacionados, etc.
* Outros anións
* Outros catións
* Outras funcións: funciona co campo seguinte
* Función: a función
* Outros compostos: compostos químicos ('ver tamén' final de sección)
-

Forma media[editar a fonte]

Para usala, simplemente copie e pegue a columna da esquerda no documento, enchendo os campos que poida, ou escriba {{subst:Chembox subst medium}} e prema gardar:

{{Chembox
| Name = 
| ImageFile = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| ImageName = 
| ImageFile1 = 
| ImageSize1 = 
| ImageAlt1 = 
| ImageName1 = 
| ImageFile2 = 
| ImageSize2 = 
| ImageAlt2 = 
| ImageName2 = 
| ImageFile3 = 
| ImageSize3 = 
| ImageAlt3 = 
| ImageName3 = 
| ImageFileL1 = 
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = 
| ImageNameL1 = 
| ImageFileR1 = 
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 
| ImageNameR1 = 
| ImageFileL2 = 
| ImageSizeL2 = 
| ImageAltL2 = 
| ImageNameL2 = 
| ImageFileR2 = 
| ImageSizeR2 = 
| ImageAltR2 = 
| ImageNameR2 = 
| IUPACName = 
| SystematicName = 
| OtherNames = 
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| 3DMet = 
| Abbreviations = 
| ATCvet = 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| Beilstein = 
| CASNo = 
| CASNo_Ref = 
| CASNos = 
| CASOther = 
| ChEBI = 
| ChemSpiderID = 
| DrugBank = 
| EC-number = 
| EINECS = 
| EINECSCASNO = 
| Gmelin = 
| InChI = 
| KEGG = 
| MeSHName = 
| PubChem = 
| RTECS = 
| SMILES = 
| UNNumber = 
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| AtmosphericOHRateConstant = 
| Appearance = 
| BoilingPt = 
| Boiling_notes = 
| Density = 
| Formula = 
| HenryConstant = 
| LogP = 
| MolarMass = 
| MeltingPt = 
| Melting_notes = 
| pKa = 
| pKb = 
| Solubility = 
| SolubleOther = 
| Solvent = 
| VaporPressure = }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Coordination = 
| CrystalStruct = 
| MolShape = }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHc = 
| DeltaHf = 
| Entropy = 
| HeatCapacity = }}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| Excretion = 
| HalfLife = 
| Metabolism = 
| Legal_status = 
| Legal_US = 
| Legal_UK = 
| Legal_AU = 
| Legal_CA = 
| PregCat = 
| PregCat_AU = 
| PregCat_US = 
| ProteinBound = }}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ExplosiveV = 
| FrictionSens = 
| REFactor = 
| ShockSens = }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| Autoignition = 
| EUClass = 
| EUIndex = 
| ExploLimits = 
| ExternalMSDS = 
| FlashPt = 
| LD50 = 
| MainHazards = 
| NFPA-H = 
| NFPA-F = 
| NFPA-R = 
| NFPA-O = 
| PEL = 
| RPhrases = 
| RSPhrases = 
| SPhrases = }}
| Section8 = {{Chembox Related
| Function = 
| OtherAnions = 
| OtherCations = 
| OtherCpds = 
| OtherFunctn = }}
}}
Nome do modelo
* título (por defecto: nome do artigo)
* Ponse nomedaimaxe.svg (non poñer [[ficheiro:nomedaimaxe.svg]]
* tamaño da imaxe (exemplo: ImageSize=100px, por defecto=200px)
* texto alt para a imaxe (por exemplo: Pos brancos secos finos)
* Lenda da imaxe (exemplo: Oxíxeno en forma líq2uida)
* nome da IUPAC
* nome sistemático
* outro nome
Section Identifiers: Números estándar, etc.

* abreviaturas
* ATCvet=yes se os seguintes dous parámetros definen un código ATCvet
* Prefixo ATCCode (os primeiros tres caracteres, omite o Q inicial para os códigos ATCvet), ligazón interna
* Sufixo ATCCode (últimos 4 caracteres), ligazóns ATC completas a WHO C.C.
* Outros códigos ATC (usa os modelos {{ATC}} e/ou {{ATCvet}})

* Número CAS, ligazón a eMolecules* ChEBI, ligazón a EBI* EINECS, ligazón a ecb; a URL é http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE=
* tamén EINECS, paro a URL é http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=CASNO&ENTREE=

* InChI, ningunha ligazón
* KEGG, ligazó a genome.ad.jp
* Medical Subject Headings, ligazón a NIH
* PubChem, ligazón a pubchem
* RTECS, ningunha ligazón
* SMILES, ningunha ligazón


Section Properties: Propiedades físicas
* Constante da proporción de OH atmosférica
* O seu aspecto
* Punto de ebulición, incluíndo as unidades
* Notas sobre o punto de ebulición
* Densidade, incluíndo as unidades
* fórmula molecular
* Constante da lei de Henry (kH)
* Coeficiente de partición
* peso molecular, incluíndo as unidades
* punto de fusión, incluíndo as unidades.
* Notas sobre o punto de fusión.
* pKa
* pKb
* Solubilidade en auga
* Solubilidade noutros solventes, vai xunto co seguinte parámetro
* en que solventes é soluble
* Presión de vapor
Section Structure: Información sobre a estrutura cristalina
* Coordinación
* Estrutura cristalina
* Forma da molécula
Section Thermochemistry: propiedades termoquímicas
* Delta Hc
* Delta Hf
* Entropía
* Capacidade calorífica
Section Pharmacology: Datos farmacolóxicos/drogas
* Vías de administración
* Bioadispoñibilidade
* Excreción
* Vida media
* Metabolismo
* Status legal
* Status legal en US
* Status legal en UK
* Status legal en AU
* Status legal en CA
* Categoría no embarazo
* Categoría no embarazo en US
* Categoría no embarazo en AU
* Unión a proteínas
Section Explosive: Propiedades como explosivo
* Velocidade de detonación
* Sensibilidade á fricción
* Factor RE
* Sensibilidade ao shock
Section Hazards: Perigos
* Autoignición
* Clase EU
* Índice EU
* Límites de explosión
* URL de Material Safety Data Sheet
* Punto de ignición
* LD50
* principais perigos
* NFPA-H: Saúde
* NFPA-F: Lume
* NFPA-R: Reactividade
* NFPA-O: un dos valores W, OX, COR, ALK, ACID, CRYO, RA, ou en branco
* PEL
* RPhrases: usa o modelo {{R}} para este parámetro
* RSPhrases: ou usa a cambinación dos dous modelos {{R}} e {{S}}
* SPhrases: usa o modelo {{S}} para este parámetro
Section Related: Compostos relacionados, etc.
* Function: a función
* Outros anións
* Outros catións
* Outros compostos: compostos químicos ('ver tamén' sección final)
* Outras funcións: funcionan co seguinte campo
-

Campos avanzados no modelo principal[editar a fonte]

Disponse dalgúns campos extra:

| Reference =
* Pode utilizarse para unha referencia, incluída <ref> </ref>s coa referencia, e engadir <references/> ao documento.

Uso avanzado e explicacións[editar a fonte]

Crecemento da táboa[editar a fonte]

A Chembox pode manexar moitos parámetros, e poden engadirse outros novos doadamente (aínda máis dos que xa forman parte do formato completo). Isto pode orixinar táboas enormes. Cando a táboa é grande de máis, por favor, considere crear unha páxina de datos 'pagename (data page)', e mova datos a dita páxina. A Chembox recoñecerá automaticamente a existencia da páxina de datos, e mostrarase unha nova caixa na que haberá algunhas ligazóns coa páxina de datos.

Orde dos campos[editar a fonte]

A orde dos parámetros neste modelo non ten ningún efecto sobre o deseño final do modelo, xa que a orde está programada neste modelo (para a sección superior) ou nos seguintes submodelos:

E no modelo oculto:

A orde das seccións pode cambiarse mudando a numeración dos encabezamentos 'Section# = {{Chembox section'. Isto debe facerse con coidado. As seccións que realmente non se van usar poden eliminarse con seguridade, e a renumeración non é necesaria.

Campos/seccións extra[editar a fonte]

A configuración da Chembox é modular, pódense incorporar facilmente outras caixas na Chembox, engadindo unha sección. están dispoñibles as seguintes seccións (ver estes modelos para máis explicación):

Ademais dos campos que se definiron nas dúas formas anteriores, hai dispoñibles moitos outros campos. Neste modelo eses son campos de imaxe extra (descritos máis abaixo), nas seccións separadas disponse tamén de máis campos. Para unha lista completa de campos dispoñibles ver os diferentes modelos de seccións.

Visualización dos parámetros[editar a fonte]

Excepto no caso dos parámetros máis complicados, a visualización da maioría dos parámetros está controlada polo seu propio modelo. Este modelo crea a ringleira real (se é visualizada é controlada polo modelo de sección).

Exemplo:

 • O parámetro "CASNo" -> {{Chembox CASNo}}
 • O parámetro "MolarMass" -> {{Chembox MolarMass}}
 • A combinación dos parámetros ATCCode/ATCvet/ATCCode_prefix/ATCCode_suffix/ATCCode_supplemental é controlada por {{Chembox ATCCode}}

Autoimaxes[editar a fonte]

Se se dispón dunha imaxe co nome da páxina, usarase esa automaticamente no modelo cando non se indique outro nome de imaxe n modelo. A orde de preferencia é:

 1. Se se coloca unha imaxe en calquera dos campos de imaxe da Chembox, entón non se usará o nome de imaxe automático.
 2. noutro caso, usarase 'pagename.svg' se está dispoñible
 3. noutro caso, usarase 'pagename.png' se está dispoñible
 4. noutro caso, usarase 'pagename.gif' se está dispoñible
 5. noutro caso, usarase 'pagename.jpg' se está dispoñible

O tamaño da imaxe automática é por defecto de 200px, pero pode cambiarse co parámetro ImageSize.

Imaxes extra[editar a fonte]

A Chembox ten por defecto un 'ImageFile' de imaxe (cun parámetro de tamaño 'ImageSize'). Para certos compostos químicos cómpre engadir máis imaxes, para o cal disponse dos parámetros 'ImageFile1', 'ImageFile2', e 'ImageFile3' (con cadanseu parámetro de tamaño 'ImageSize1', 'ImageSize2', e 'ImageSize3'). O tamaño por defecto para as imaxes está establecido en 200px, normalmente a ImageSize non ten que indicarse. Xa que logo, un encabezamento podería ser así:

Chembox
Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno
Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
Se non se indica outra cousa, os datos están tomados en condicións estándar de 25 °C e 100 kPa.
{{Chembox
| ImageFile = Furfural skeletal.svg
| ImageSize = 100px
| ImageAlt = Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno
| ImageFile1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSize1 = 150px
| ImageAlt1 = Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
| IUPACName = exemplo
}}

Isto proporciona dúas imaxes, cada imaxe na súa ringleira (nota: ImageFile é a primeira imaxe, e ImageFile1 é a segunda).

Con esta disposición algunhas imaxes químicas poden quedar moi pequenas, e entón quedará mellor colocalas unha ao lado da outra. A Chembox proporciona dúas ringleiras e en cada unha dúas imaxes. Para estas están os parámetros 'ImageFileL1' e 'ImageFileR1' (esquerda e dereita) para a primeira ringleira, e 'ImageFileL1' e 'ImageFileR1' para a segunda, con cadanseu parámetro de tamaño 'ImageSizeL1', 'ImageSizeR1', 'ImageSizeL2', e 'ImageSizeR2'. O encabezamento veríase así:

Chembox
Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
Se non se indica outra cousa, os datos están tomados en condicións estándar de 25 °C e 100 kPa.
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural skeletal.svg
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
| IUPACName = exemplo
}}

Isto dá lugar a unha ringleira con dúas imaxes. Nótese que non se indicou o parámetro ImageFile.

Tamén son posibles combinacións, a súa orde no modelo é: 'ImageFile', 'ImageFile1', 'ImageFileL1', 'ImageFileR1', 'ImageFile2', 'ImageFile3', 'ImageFileL2', 'ImageFileR2'. Isto dá a posibilidade de xogar un pouco con que imaxe vai primeiro (as ringleiras con parámetros baleiros non se mostrarán). Exemplo:

Chembox
Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
Pinga de auga xurdindo do centro dun anel concéntrico de ondulacións creadas pola caída dunha pinga sobre a superficie da auga xusto antes
Se non se indica outra cousa, os datos están tomados en condicións estándar de 25 °C e 100 kPa.
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural skeletal.svg
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = Fórmula esquelética dun anel de catro carbonos e un oxíxeno, cun carbono-oxíxeno unido a un carbono do anel que segue ao oxíxeno
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = Modelo de esferas macizas en 3D da mesma molécula
| ImageFile2 = Water droplet blue bg05.jpg
| ImageSize2 = 
| ImageAlt2 = Pinga de auga xurdindo do centro dun anel concéntrico de ondulacións creadas pola caída dunha pinga sobre a superficie da auga xusto antes
| IUPACName = exemplo
}}

Isto dá lugar a unha ringleira con dúas imaxes, e unha ringleira debaixo con outra imaxe.

Solución de problemas[editar a fonte]

 • Cando se indica un parámetro cun valor, e non se visualiza nada na páxina ou aparece un valor incorrecto, comprobe o seguinte:
 • O parámetro esta colocado na sección correcta?
 • O parámetro está indicado dúas veces? Nese caso usará o valor da segunda instancia
 • Están as seccións debidamente definidas? As seccións empezsan con | section# = {{Chembox sectionname |" e rematan con "}}".
 • Hai inconsistencias na numeración das seccións? Os numeros dispoñibles para as seccións van do 1 ao 15, non use un mesmo número de sección dúas veces, xa que nese caso só se mostrará a segunda sección.
 • As maiúsculas do parámetro son as correctas? Por exemplo, "Formula" funciona, pero "FORMULA" non funcionaría.

Engadir un parámetro[editar a fonte]

Para engadir un novo parámetro á Chembox:

 1. Seleccionar a sección onde se situará o parámetro, e seleccione un nome de parámetro único en cada sección.
 2. Edita a sección.
 3. No primeiro enunciado tipo if, engada á lista "{{{Oseunomedeparámetro|}}}", isto incluirá con seguridade o parámetro, que se mostrará na sección. Se o novo parámetro non está nesa lista, pero é o único parámetro que non se indica nesa sección nun documento, a sección non o mostrará.
 4. Engada unha liña para o parámetro, siga o exemplo dalgunha das outras liñas.
 5. Cree un novo modelo "Chembox Oseunomedeparámetro", este modelo formatea unha ringleira completa na Chembox (usa o formato normal para unha fila nunha wikitáboa).

Exemplo simple[editar a fonte]

A maneira de engadir 'LD50' á {{Chembox Hazards}} resúmese nas tres seguintes edicións:

 1. Engadir o campo á sub-box desexada: diff
  1. Na primeira liña do campo engádese {{{LD50|}}} á liña de selección. Se se indica un dos parámetros nesta liña, aparece a caixa (incluíndo o encabezamento), pero se todos están baleiros, a caixa non se mostra. Se isto se omite, a caixa non aparece se este é o único parámetro que foi indicado!
  2. A segunda liña é para a adición da propia liña: {{Chembox entry|par_name={{#if:{{{LD50|}}}|LD50 }} |par_value={{#if:{{{LD50|}}}|{{{LD50}}} }} }}. A posición onde se coloque a liña determina a posición do campo na caixa (é dicir, a orde dos campos). A variable 'par_name' determina a sub-box que se chama 'par_value' (e 'par_value1', 'par_value2', etc.) e dá os parámetros que se mostran no modelo (ver 2)
  3. Engada o campo á lista de exemplos como referencia futura.
 2. Cree o modelo de visualización (display template) {{Chembox LD50}}. Cando o nome de campo elixido é 'LD50', o nome deste modelo será 'Chembox LD50'
  1. Contidos:

   | [[Dose media letal|LD<sub>50</sub>]] | {{{value}}} |-<noinclude>[[Categoría:Modelos Chembox|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

   (esta é unha liña dunha táboa, todas as demais partes están determinadas por outros modelos. Debería haber dúas columnas (ou se non as hai, hai que modificalo para que aparezan as dúas columnas)! A primeira columna contén o nome mostrado na columna esquerda, a columna dereita contén o formato do parámetro; o parámetro chámase agora '{{{value}}}; outros parámetros adicionais son value1, value2 etc.).
 3. Engada o campo ao modelo principal como referencia: diff
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Chembox/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Chembox/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.