Imán

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Este é un dos 1000 artigos que toda Wikipedia debería ter.
Liñas de forza dun campo magnético dun imán.

Un imán é un obxecto que posúe un campo magnético, dentro do cal exerce unha forza de atracción ou repulsión sobre outros imáns e sobre o ferro.

Existen dous tipos de imáns en función da duración dese campo, pudendo ser permanentes ou temporais:

  • Os imáns permanentes son de ferro oxidado. Nunca perden a súa capacidade magnética. Son utilizados para crear imáns temporais. Poden ser atopados na natureza neste estado. Presentan unha división natural en dous polos ou metades (positiva e negativa), tal que se o dividimos en varias partes, cada unha delas será ás súa vez un novo imán. Os polos de mesmo signo exercen unha forza de repulsión entre eles, os polos de distinto signo atráense. Ambos polos exercen unha forza de atracción sobre o ferro non imantado.
  • Os temporais resultan de fregar un imán permanente sobre un obxecto de ferro ou outro material, que queda así imantado. Os imáns temporais perden a súa capacidade magnética co paso do tempo ou ó recibiren un golpe forte. Son amplamente utilizados, por exemplo, como agullas de compás, pola súa tendencia a orientarse ó Polo Sur Magnético (que corresponde, aproximadamente, ó Polo Norte xeográfico). Tamén se converte nun imán temporal un obxecto de ferro que estea en contacto físico cun imán, pero ó non haber unha fricción, a durabilidade dese novo imán é moito menor, moitas veces limítase ó mesmo tempo de contacto. Outra utilidade importante é a detección de campos electromagnéticos.