Igrexa adventista do sétimo día

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Igrexa Adventista do Séptimo Día
General Conference.jpg
Sede mundial da Igrexa Adventista do sétimo día en Silver Spring, Maryland.
Historia
Fundación 21 de maio de 1863 en Battle Creek, Míchigan
Fundador John N. Andrews
Joseph Bates
Hiram Edson
Ellen G. White
James White
Demografía e cultura
Fieis 20 008 789 [1]
Outros datos
Sede central Silver Spring, Maryland[2]
Páxina web adventist.org

A Igrexa Adventista do sétimo día[n. 1] é unha denominación cristiá[4] protestante,[5] distinguida pola súa observancia do sábado[n. 2] como día de repouso e pola súa énfase na crenza dunha inminente segunda chegada de Xesucristo.[7][8][9][10] A denominación xurdiu do movemento Millerista en Estados Unidos a mediados do Século XIX, e foi establecida formalmente en 1863.[10] Entre os seus fundadores destaca Ellen G. White, cuxos extensos escritos continúan sendo altamente valorados pola Igrexa.[8]

Gran parte da teoloxía adventista corresponde a ensinos protestantes comúns, como a autoridade infalible das Sacras Escrituras, a Trindade e a salvación por graza. Con todo, presentan importantes crenzas distintivas, como o estado inconsciente dos mortos, o xuízo investigador e a observancia do sábado como día de repouso.[4] A igrexa é coñecida pola súa énfase na saúde e a alimentación -promovendo activamente o vexetarianismo-,[9] a educación, a protección da liberdade relixiosa, e os seus principios e estilos de vida conservadores.[10]

A igrexa mundial réxese dunha maneira democrática; isto significa que os seus membros escollen delegados cada cinco anos para a elección de novos líderes, forman a Asociación Xeral dos Adventistas do Sétimo Día, con rexións máis pequenas administradas por divisións, unións, misións/asociacións e distritos. Actualmente conta con máis de 20 millóns de membros, ten unha presenza misioneira en máis de 200 países e territorios e diversifícase étnica e culturalmente. A igrexa administra numerosas escolas, universidades, hospitais, clínicas, institutos e casas editoriais en todo o mundo, así como unha destacada organización humanitaria coñecida como ADRA, a Axencia Adventista de Desenvolvemento e Recursos Asistenciais.

Historia[editar | editar a fonte]

A Igrexa adventista do sétimo día naceu a partir do movemento Millerista que se produciu da década de 1840, que resultou ser unha das últimas ondas de reavivamento do Segundo Grande Espertar relixioso. O movemento Millerista recibe o seu nome de William Miller, que chegou á conclusión ao estudar Daniel 8:14 que a "purificación" da que falaba o profeta tratábase do regreso de Cristo para purificar a Igrexa. Usando un razoamento de "sentido común cristián" (tal como o principio de interpretación profética de día por ano, ás profecías de Daniel e Apocalipse) interpretou a profecía de "os 2300 días" de Daniel 8:14 concluíndo que a segunda chegada de Cristo ocorrería "ao redor do ano 1843." O movemento Millerista culminou co "movemento do sétimo mes", que ensinaba que o "ministerio sacerdotal de Cristo" culminaría coa purificación da terra, establecendo a segunda chegada de Cristo o do 22 de outubro de 1844. Como Cristo non regresou nesa data, o episodio chegouse a coñecer como a "Gran Decepción". Máis tarde entenderon que non se trataba da segunda chegada de Cristo senón da purificación do Santuario Celestial pola acción sumo sacerdotal de Cristo no ceo descrita na "Carta aos Hebreos" Capítulo 8.

James e Ellen White.
A primeira igrexa adventista en Washington New Hampshire, EE.UU..

Mentres os seguidores do movemento estudaban o santuario, xurdiu a problemática do día bíblico de descanso e adoración. O primeiro defensor de gardar o sábado como día de repouso entre os primeiros adventistas foi o capitán Joseph Bates. Bates chegou a coñecer a doutrina do sábado grazas a un folleto escrito por un predicador Millerista chamado Thomas M. Preble, quen á súa vez fora influenciado por unha moza bautista do sétimo día, Rachel Oakes Preston.

Durante ao redor de 20 anos, o movemento adventista consistiu nun grupo disgregado de persoas que se adherían á mensaxe. Entre os seus maiores partidarios atopábanse James White, Ellen G. White e Joseph Bates.

A través de grandes esforzos evanxelísticos por parte dos seus ministros e membros laicos, e grazas á dirección de Ellen White, a igrexa creceu rapidamente e estableceu a súa presenza fóra de América do Norte durante a última parte do século XIX. En 1903, a sede fundacional mudouse de Battle Creek a unha sede temporal en Washington D.C., e pouco tempo despois estableceuse na localidade próxima de Takoma Park, Maryland. En 1989 a sede foi cambiada de lugar novamente, esta vez a Silver Spring, Maryland.

Doutrinas[editar | editar a fonte]

As doutrinas da Igrexa adventista do sétimo día non se basean nas tradicións protestantes anabaptistas. A doutrina protestante do "sacerdocio de todos os crentes" é tan central no pensamento dos adventistas do sétimo día que os membros sempre foron animados a estudar a Biblia para descubrir a verdade por si mesmos, guiados polo Espírito Santo. Isto pode chegar a explicar o seu renuncia para establecer un credo. A doutrina Adventista aseméllase á corrente ortodoxa principal da teoloxía protestante trinitaria, con algunhas excepcións.

Para os adventistas do sétimo día a Biblia é a fonte por excelencia da verdade acerca de Deus e o testemuño de Xesucristo como o estilo real e verdadeiro de vida. Todo aquilo por fóra destes dous parámetros considérase profano no tocante á fe cristiá.

Tradicionalmente, os adventistas do sétimo día opuxéronse á formulación de declaracións de credos, aceptando as Sacras Escrituras como o seu único credo. Aos fins da coherencia interna, os adventistas do sétimo día formularon un grupo de crenzas fundamentais e prefiren velas como descritivas en lugar de prescritivas. Ata 2005 posuía 27 crenzas fundamentais, pero durante a Sesión da Asociación Xeral da Igrexa dese ano, agregouse unha crenza, tendo así en total 28 Crenzas Fundamentais.

Algunhas das diferenzas máis notables con outras denominacións cristiás en canto a crenza son:

O sétimo día como día de repouso[editar | editar a fonte]

Os adventistas do sétimo día cren no sábado, o sétimo día da semana segundo o calendario (salvo para o calendario gregoriano) como o verdadeiro día de repouso, baseando esta crenza no mandamento divino atopado en Éxodo 20:8-11 que di "o sétimo día é sábado (ou repouso; sábado provén de "shabat" o cal significa descanso, por iso gárdase ese día e non outro) para Xeová o teu Deus" (Versión Raíña-Valera 1960). Os Adventistas gardan este día como un de 24 horas de posta de sol a posta de sol, comezando o venres pola tarde e polo tanto terminando o sábado pola tarde. A autoridade de Deus para escoller este día para ser adorado fundaméntase por Éxodo 20:11, que refire ao día da creación en Xénese 2:1-3: Cando Deus descansou, bendiciu e santificou o sétimo día ou sábado para toda a humanidade. Por iso Cristo dixo en Marcos 2:28, onde manifesta que o Fillo do Home é Señor aínda do sábado. Ademais, Salmos 111:7-8 revela que os mandamentos de Deus son eternos, "As obras das súas mans son fieis e xustas, confiables son todos os seus Mandamentos, permanecen firmes eternamente e para sempre, feitos en verdade e en rectitude".

Cabe destacar, con todo, que os adventistas do sétimo día cren na salvación por graza e a xustificación por Fe en Cristo. Cren nos 10 mandamentos que Deus escribiu co seu dedo e a súa lei é inmutable (Os Dez Mandamentos, Éxodo Capítulo 20). O sábado é parte dos 10 mandamentos, danlle considerablemente máis importancia a gardar o sétimo día sábado que a importancia que lle dan outras denominacións á adoración en domingo baixo o argumento de que foi Deus mesmo quen ordenou a adoración Sabática baseada nas súas 10 mandamentos, pois o domingo foi instaurado polo emperador Romano Constantiño no seu famoso edito no 321 D.C.

Xesucristo non cambiou a súa lei nin o día de repouso:

"Non pensedes que vin a abrogar a lei... senón para cumprir. Porque de certo dígovos que ata que pasen o ceo e a terra, nin unha xota nin unha acuse pasarán da lei..." Mateo 5:17-18. (Versión Reina Valera 1960).

Esta cita de Mateo 5:17-18 revela que mentres exista este ceo e esta terra, a lei de Deus, os seus Dez mandamentos escritos polo dedo de Deus, non poden ser cambiados ou adulterados. Pois se prometen ceos novos e terra nova en Apoc. 21:1, polo tanto, aínda existe o mesmo ceo e a mesma terra, entón os 10 Mandamentos aínda seguen vixentes para a humanidade, non así as leis cerimoniais, pois Cristo foi o cordeiro real que morreu polo pecador.

A Biblia profetiza que un poder humano trataría de cambiar a lei de Deus.

?...pensará cambiar os tempos e a lei...? Daniel 7:25.

Entón por devanditas razóns os adventistas do sétimo día oponse firmemente ao repouso Dominical, pois este provén de tradicións pagás; Os pagáns adoraban diversos deuses amplamente difundidos por todo o Imperio Romano antes, durante e logo da época do emperador Constantiño, sendo un dos principais, ?Mitra? :o deus do sol. O día domingo era dedicado a ese deus. Ata hoxe, domingo en inglés é ?Sunday?, en alemán ?Sonntag? que significa ?día do sol?.

O estado dos mortos[editar | editar a fonte]

Os adventistas do sétimo día cren que a morte é como o declara Eclesiastés 9:5: "os mortos nada saben". Esta ideoloxía sostén que unha persoa non ten forma consciente de existencia ata a súa resurrección, que, será na ocasión da segunda vinda de Xesús (no caso dos xustos) ou logo do milenio de Apocalipse/Apocalipse 20 (no caso dos impíos). Isto significa que o inferno non existe nos nosos tempos presentes, senón que existirá logo da Segunda Vinda de Cristo, e que os impíos serán destruídos para sempre logo do milenio de Apocalipse/Apocalipse 20 (Esa é a morte segunda da que fala o texto de Apocalipse/Apocalipse, a verdadeira morte). Inferno vén da etimoloxía grega "Infer" debaixo e "nos" nós, polo tanto o inferno sería o mesmo que o Hades, ou simplemente, o sepulcro.

Polo anterior tamén se opón á "Doutrina do purgatorio", instaurada pola Igrexa Católica onde se sinalaba que os mortos pasaban por un estado de purificación, pero tiñan o Ceo asegurado. Sosteñen que a inspiración ensina que só Deus é inmortal (1 Tim. 6:16 ) e que os seres humanos, separados de Deus, están suxeitos á morte. Xesús ensinou que a morte é un soño que termina nunhas das dúas resurreccións: unha resurrección para vida ou unha resurrección de condenación (Xoán 5:28-29).

Bautismo[editar | editar a fonte]

Os adventistas do sétimo día practican o bautismo dos crentes por inmersión completa, en forma similar aos Bautistas. Argumentan que o bautismo require consentimento por entendemento, e responsabilidade moral. De maneira que os bebés soamente son dedicados ao Señor, que en realidade é un símbolo da gratitude a Deus polo bebé, por parte dos pais, a comunidade e igrexa, e do seu compromiso de criar ao neno no amor de Xesús. Os adventistas do sétimo día cren que o bautismo é un novo nacemento falando espiritualmente, testifican a súa morte ao pecado e da súa intención de camiñar nunha vida nova. O bautismo é símbolo da unión con Cristo, do perdón dos pecados, e da recepción do Espírito Santo e é continxente sobre unha afirmación de fe en Xesús e un arrepentimento de pecados evidente, é unha declaración pública do compromiso da vida do individuo e a súa entrega a Xesús; polo tanto comeza unha nova vida no Señor.

A Segunda Vinda de Cristo[editar | editar a fonte]

Os adventistas do sétimo día cren nunha Segunda Vinda de Cristo inminente e visible en todo o mundo que será antecedida por un tempo de angustia no que os xustos serán perseguidos, e un Anticristo exhibirá gran poder sobre a terra. O ensino de que Cristo será visto por todos na ocasión da súa segunda vinda baséase en Apocalipse/Apocalipse 1:7 que di: "todo ollo veralle." ademais, o dito aos discípulos e ás persoas que estaban no momento da ascensión de Cristo rexistrado en Feitos 1:9-11 que di que "volverá do mesmo xeito en que o vistes ir ao ceo". Os Adventistas cren que este será o momento no que ocorrerá o que se describe en 1 Tesalonicenses 4:16, no que "os mortos en Cristo resucitarán primeiro" (a primeira resurrección).

O Espírito de Profecía[editar | editar a fonte]

Unha dos ensinos da igrexa Adventista é que o "Espírito de Profecía" é un sinal identificadora da igrexa remanente, que, manifestouse no ministerio de Ellen G. White. Eles tamén establecen con claridade que a Biblia é a norma única pola cal debe ser probada toda ensino e toda experiencia.

Ellen G. de White non é considerada como a máxima autoridade doutrinal senón unicamente as escrituras inspiradas de Deus como a base doutrinal real. Considéraselle unha profeta ou "unha luz menor que guía cara a unha luz maior", dita luz maior é Xesucristo, a real e única cabeza da igrexa, que non pode nin poderá ser substituída por ningún home nin ningún outro poder sobre a terra.

Prácticas e costumes[editar | editar a fonte]

Actividades do sábado na Igrexa[editar | editar a fonte]

A rutina típica do sábado dun adventista do sétimo día normalmente comeza na tarde do venres co culto de posta do sol no fogar ou na igrexa. O sábado de mañá comeza co estudo da Biblia e unha oración de agradecemento polo descanso e repouso físico e espiritual. Do mesmo xeito que os crentes doutras denominacións, á maioría dos Adventistas gústalles vestirse ben cando asisten aos servizos da Igrexa, que na maioría dos países comezará normalmente ás 9:30, coa Escola Sabática ou escola bíblica, a cal é un momento de estudo da Biblia cun folleto como apoio para o estudante. Este folleto é distribuído a todas as igrexas adventistas no mundo, tendo un tema de estudo en común durante un trimestre.

Cada Clase de escola sabática consta co seu propio folleto de estudo. Os máis Pequenos teñen o Folleto "Berce", logo veñen os "Infantes", máis adiante veñen os "Primarios", "Intermediarios", "Xuvenís", "Universitarios" (se o son) e para rematar o folleto de "Adultos". Neste estudo bíblico filial que pode incluír cantos, relatos misioneiros, oracións e o estudo da Biblia que se estenderá ata ao redor das 10:45. Fórmanse varios grupos nos cales os temas bíblicos e preguntas prácticas son discutidos con liberdade. Logo dun pequeno recreo, a irmandade reunirase novamente para un servizo de igrexa que segue un formato típico evanxélico que pode diferir de igrexa a igrexa pero que sempre terá un sermón como característica principal. Os adventistas do sétimo día practican a Cea do Señor (coñecida noutras denominacións como eucaristía), a cal é un servizo aberto, baseado no informe de San Xoán capítulo 13. O servizo inclúe unha cerimonia de lavamento dos pés e a participación da Cea do Señor que consiste de pans sen fermento e mollo de uva non fermentado.

Nalgunhas igrexas, os membros e outros amigos poden quedar nela para un xantar á canastra, para o cal todos contribúen cun prato. As actividades do sábado de tarde poden variar moito dependendo do contexto cultural, étnico e social.

Actualmente en Chile, en Venezuela e en México, antes de que o sol ocúltese, o día sábado faise unha despedida do día con cantos e encomios dirixidos por mozos, onde tamén se fan obras, presentacións musicais, concursos bíblicos, entre outros. Logo de ocultarse o sol, os mozos (ou de alma nova) reúnense para gozar en camaradería un sábado máis.

Actividades misioneiras[editar | editar a fonte]

As actividades de extensión misioneira da Igrexa adventista do sétimo día apuntan tanto a non crentes como a crentes doutras denominacións. Os adventistas do sétimo día cren que Cristo chamou aos que cren nel para ministrar a todo o mundo. Como tal, a Igrexa ten presenza en máis de 200 países no mundo. Con todo, os adventistas son cautelosos para asegurarse de que o evanxelismo non estorbe os dereitos básicos do individuo. A liberdade relixiosa é unha postura que a Igrexa adventista do sétimo día apoia e promove. Os esforzos evanxelísticos adventistas tradicionais consistían de misións urbanas e a distribución de folletos como The Present Truth (A verdade actual), que foi publicada por James White desde 1849.

Edificio da Review and Herald, 1868

Os adventistas, como o demostra a súa distribución expansiva de folletos, do mesmo xeito que os seus devanceiros milleristas, por moito tempo foron propulsores dos ministerios baseados nos medios de difusión. Ata que J. N. Andrews foi enviado a Suíza en 1874, os esforzos mundiais Adventistas consistían enteiramente da circulación de folletos, como os de E. de White en moitos lugares. A lectura de devanditos materiais foi a razón primaria pola cal Andrews eventualmente foi chamado para viaxar ultramar. No último século, eses esforzos tamén involucraron a utilización dos medios de comunicación modernos tales como a radio e a televisión. O primeiro destes foi o programa radiofónico de H.M.S. Richards, Voice of Prophecy (A voz da profecía), que comezou a emitirse desde Los Angeles en 1929. Desde entón os Adventistas estiveron na vangarda do evanxelismo a través dos medios de comunicación[Cómpre referencia]. O programa It is Written (Está escrito), foi o primeiro programa relixioso en ser transmitido en cores. Hoxe, a Igrexa conta con varias canles como The Hope Channel (A canle da esperanza), ou The Three Angels Broadcasting Network (A rede de difusión dos tres anxos), os cales operan internacionalmente, transmitindo as 24 horas do día tanto por cable como por satélite. Tamén contan cun estudio de televisión (Novo Tempo) situado na cidade brasileira de São Paulo, o cal transmite por internet a súa programación de radio e televisión tanto en castelán, como en portugués. En Chile conta coa rede radio difusora máis grande do país, Novo Tempo Chile e ademais posúe unha canle de Televisión aberta co mesmo nome, que se pode sintonizar nas principais cidades do país. En Costa Rica tamén conta coa Emisora Radio Lyra 88.7 FM de cobertura nacional coas súas oficinas na provincia de Alajuela, nas instalacións da Universidade Adventista de Centroamérica. No Salvador actualmente a igrexa mantén Radio Adventista 96.5 FM, transmitindo desde San Salvador. O 9 de agosto do 2003, iniciáronse as transmisións da rede por satélite Novo Tempo Perú, desde as coidade de Lima ao presente, conforman esta rede 17 emisoras a nivel nacional, dial en Lima 1038 AM.

Saúde, dieta e sexualidade[editar | editar a fonte]

Os adventistas do sétimo día presentan unha mensaxe de saúde que recomenda o vexetarianismo e espérase a abstinencia de carne de porco, sangue, crustáceos, e outros alimentos proscritos como "animais inmundos" en Levítico 11, do mesmo xeito que a abstinencia de alcol e tabaco ou outras drogas. Moitos Adventistas abstéñense destes alimentos como desexo de manter un estilo de vida saudable ademais de progresar e escoitar o que a Lei (considéranse os 5 primeiros libros da Biblia como a Lei) especialmente, Levítico di. Os pioneiros da Igrexa adventista do sétimo día tiveron moito que ver coa aceptación de cereais no almorzo da sociedade occidental. John Harvey Kellogg (En principio adventista, logo apostata de devandita fe) de fama mundial pola súa compañía de cereais "Kellogg", foi un dos fundadores da obra adventista do sétimo día. Os adventistas do sétimo día manteñen en funcionamento unha gran cantidade de hospitais e outras institucións relacionadas coa saúde.

O artigo de tapa do número de Novembro de 2005 da "National Geographic Magazine "trata sobre a lonxevidade dos Adventistas, de 4 a 10 anos máis que os non Adventistas. Xunto cos nativos de Okinawa e Sardeña, os Adventistas son as persoas que máis viven no mundo, unha característica que se adxudica ás prácticas de saúde e ao sábado semanal como desestresante. A posición oficial dos Adventistas con respecto ao aborto é que os abortos por razóns de control de natalidade, selección de sexo, ou outras conveniencias non son aprobados. Con todo, hai situacións nas que unha muller pode estar enfrontando circunstancias excepcionais que presentan serios dilemas morais ou médicos, talles como serios perigos para a vida da muller embarazada, grandes riscos para a súa saúde, defectos conxénitos severos diagnosticados coidadosamente no feto, e embarazo producido por unha violación ou incesto. Aínda que o ton xeral cara ao aborto é negativo, o individuo Adventista pode tomar calquera posición política dentro do espectro: como tal, algúns abortos moi particulares poden chegar a ser realizados nos hospitais Adventistas.

Segundo unha declaración oficial da Asociación Xeral dos Adventistas do Sétimo Día. Os adventistas do sétimo día non levan a cabo matrimonios homosexuais. Aínda máis, unha relación homosexual é unha das circunstancias nas que se permite o divorcio.

Corpo de Cadetes Médicos Adventista

O Corpo de Cadetes Médicos Adventista é unha organización baseada nas crenzas e doutrinas da Igrexa adventista do sétimo día. Nos seus inicios, o propósito foi de adestrar xente para a área de medicamento das Forzas Armadas de Estados Unidos de América, pero logo da década de 1970, estivo traballando para a comunidade axudando en desastres e rescates. Esta organización prové crecemento espiritual dos seus membros, tendo a oportunidade e o privilexio de formar corpos (grupos), dese xeito como soldados de Cristo alístanse nos labores de salvar almas das ruínas do pecado.

Traballo do Corpo de Cadetes.

- Desenvolve os coñecementos nos conceptos modernos de axuda médica e urxencias (primeiros auxilios básico e avanzado) resurrección cardiopulmonar, salvamento e supervivencia acuática, rescate e saúde preventiva entre outros.

- O adestramento físico está orientado ao desenvolvemento e acondicionamento óptimo das facultades físicas, mantendo un balance entre o físico e o mental mediante o programa de adestramento existente.

- Únese a outros grupos e entidades similares ou cos mesmo propósitos sen perder a súa identidade nin os seus principios. Ofrece os seus coñecementos a outras persoas ou entidades que o soliciten.

Estrutura, goberno e institucións[editar | editar a fonte]

Igrexa adventista do sétimo día na Coruña.

A Igrexa adventista do sétimo día está organizada cunha estrutura xerárquica ben definida, que concede poderes e responsabilidades a representantes e oficiais. Catro niveis definen a estrutura da Igrexa, desde o crente individual ata a organización mundial.

 • A Igrexa local está composta de crentes individuais.
 • O Distrito está composto por unha ou varias igrexa ou filiais que son dirixidas por un Pastor.
 • O Campo ou Misión/Asociación, componse de varios distritos nun territorio definido que pode abarcar toda unha Rexión ou parte dela.
 • A Unión componse de Campos e Misións/Asociacións dentro dun territorio maior (frecuentemente un grupo de rexións ou un país enteiro).
 • A División componse das Unións, abarca un determinado número de países. Cabe resaltar que a Igrexa Adventista do Sétimo Dia non considera as Divisións como un nivel da organización xa que son unha representación da Asociación Xeral nun determinado territorio.
 • A Asociación Xeral, é a unidade máis extensa da organización, componse de todas as Divisións de todas partes do mundo. Estas Unións están agrupadas en Divisións da Asociación Xeral, con responsabilidade administrativa para áreas xeográficas particulares, que abarcan normalmente continentes enteiros ou gran parte deles.

Axencia Adventista de Desenvolvemento e Recursos Asistenciais[editar | editar a fonte]

A Axencia Adventista de Desenvolvemento e Recursos Asistenciais (ADRA) (en inglés The Adventist Development and Relief Agency) é a rama humanitaria mundial da Igrexa adventista do sétimo día, establecida co propósito específico de desenvolver económica e socialmente comunidades desfavorecidas e axudar a paliar efectos de desastres.

ADRA Internacional cumpre a súa misión en 120 países, sen discriminación por raza, xénero ou crenzas políticas ou relixiosas. Opera en cinco actividades principais: seguridade alimenticia, desenvolvemento económico, primeiros auxilios, resposta a desastres e catástrofes e educación básica.

Orixes da (ADRA)

As orixes de ADRA, Axencia Adventista para o Desenvolvemento e Recursos Asistenciais, sitúanse aproximadamente na década de 1980. Pero a acción humanitaria adventista é anterior. En 1918, xusto logo da Primeira Guerra Mundial, a Igrexa adventista do sétimo día estableceu un comité? de axuda a Europa por mor dos desastres producidos pola contenda. Os primeiros países que recibiron axuda humanitaria dos crentes adventistas foron: Bélxica, Francia, Alemaña, Turquía, Exipto, Rusia e China.

Despois, e por mor da Segunda Guerra Mundial, a devastación en Europa, o Norte de África e países de Asia, fixo que de forma inmediata a Igrexa Adventista organizásese para prestar a súa axuda ás vítimas da guerra. Preparáronse almacéns para organizar e procesar os materiais e alimentos que, posteriormente, enviáronse por barco aos diferentes países que sufriron os horrores da guerra.

En 1956 a Asociación Xeral da Igrexa Adventista creou o SAWS, Servizo de Beneficencia ou Sociedade de Servizos Comunitarios. Este nome foi modificado en 1973 denominándose Servizo Mundial da Igrexa Adventista. En cada país este servizo tiña un nome distinto. Nos países de fala hispana denominouse ACFE, Asociación Civil Filantrópica e Educativa. Pero en 1983 este servizo de alcance mundial tomou o nome actual de ADRA. O obxectivo era pór máis énfase en programas de desenvolvemento para os países máis pobres e potenciar a axuda humanitaria e de urxencia alí onde as necesidades fosen máis perentorias.

ADRA esta considerada polos organismos internacionais como unha rede de axencias de axuda humanitaria e de desenvolvemento. É unha ONG confesional que estando vinculada á Igrexa Adventista, mantén a súa estrutura e organización administrativa de xeito independente. Nos momentos actuais esta actuando en máis de cento corenta países. ADRA-México é un deses países nos que se acha presente.

Membros[editar | editar a fonte]

O requisito primario para ser membro da Igrexa adventista do sétimo día é, cumprir co mandato de Cristo, cando dixo: "Xa que logo ide e adoutrinade a todas as nacións e bautícenos...". De acordo con este principio, a Igrexa Adventista é recoñecida pola instrución que previamente ao bautismo presenta.

A Igrexa Adventista tivo un aumento gradual nestes últimos anos, por ter fundamentadas as súas doutrinas ou ensinos na Biblia a única regra de fe do cristián, moitas son as persoas que aceptaron os principios Adventistas Mundialmente

Dise que a Igrexa Adventista do Sétimo Dia, xunto con outras denominacións adventistas como A Igrexa Adventista do Sétimo Dia Movemento de Reforma, tiveron un crecemento substancial desde o seu fundación, hoxe dia, os datos exactos non se poden valorar, posto que non leva un conteo ou un rexistro estrito de membros, con todo considéraselle unha Igrexa Mundial, por que as súas congregacións pódense atopar en diversas partes do mundo.

Misión[editar | editar a fonte]

A Igrexa Adventista administra un dos sistemas educacionais protestantes unificados máis grande do mundo. Operan unhas 5.700 escolas primarias e secundarias, do mesmo xeito que colexios, universidades, seminarios e escolas de medicamento en ao redor de 145 países no mundo. Este sistema educacioal involucra uns 66.000 docentes e 1 257 000 estudantes. O programa educacioal Adventista é extenso e completo, e engloba a saúde mental, física, social e espiritual, e ten como meta o preparar aos mozos para a vida no ceo, prometida por Cristo, logo da súa Segunda vinda.

Os seus propósitos e obxectivos primordiais son crear un ambiente e programa adaptado ás necesidades e os gustos da mocidade, mentres desenvolven unha relación especial con Deus, provocando neles o desexo de traer máis persoas, usando e desenvolvendo os talentos de cada un deles. Os obxectivos principais son crear líderes, prover espazo para o crecemento dos seus talentos e habilidades, establecer un centro de evanxelismo xuvenil e desenvolver novos lazos de amizade con outras persoas.

Algúns programas misioneiros adventistas[editar | editar a fonte]

Planet Hope (Planeta Esperanza) é un programa dirixido á poboación xuvenil de Porto Rico e outras áreas. A súa meta é alcanzar a outras persoas, especialmente aos mozos, e ensinarlles acerca de diversos aspectos da vida, incluíndo?como establecen as doutrinas da Igrexa adventista do sétimo día?aspectos relacionados aos ensinos espirituais e relixiosas de Deus e a Biblia. O método principal utilizado para alcanzar a outros é facer máis interesante a sociedade de mozas ou reunión a través do uso de modos de vida contemporáneos como guías.

A voz da esperanza é un programa radiofónico pertencente á Igrexa adventista do sétimo día; fundado en 1929 por H.M.S. Richards nunha estación de radio nos Ánxeles, pero que a través do tempo expandiuse a máis cidades dos Estados Unidos e Latino América. En Latino América comezou co nome de La Voz da Profecía, na Habana, Cuba, no ano 1942. O programa é transmitido semanalmente en máis de 1.000 emisoras en 35 países.

Mocidade Adventista[editar | editar a fonte]

O departamento de mozos da Igrexa adventista do sétimo día administra unha organización para nenos e nenas de 10-15 anos de idade chamado "Club de Conquistadores" (Pathfinders). Este é similar aos Boy Scouts, só que se fundou máis dunha década antes. O Club de Conquistadores expón aos mozos a actividades talles como acampar, servizo comunitario, educación baseada en habilidades e adéstraos para o liderado. Para os nenos máis pequenos atópase o club de Aventureiros, que logo alimentan o programa de Conquistadores. Desde os 15 anos en diante, os mozos (e adultos que desexen) pódense implementar ao Club de Guías Maiores, o cal busca adestrar á nova mocidade para ser os próximos líderes da Igrexa. Neste club desenvólvense actividades similares ás dos anteriores, pero cun maior grao de profundidade.

A Igrexa adventista do sétimo día estivo activa por máis de 100 anos avogando a favor da liberdade relixiosa. En 1863 os seus líderes fundaron a Asociación Internacional de Liberdade Relixiosa, a cal é universal e non sectaria. O consello Estatal da Igrexa adventista do sétimo día serve para protexer a diversos grupos relixiosos de certas lexislacións que poidan afectar as súas prácticas relixiosas. Recentemente a organización estivo loitando para que se establezan lexislacións que protexan aos empregados adventistas do sétimo día que desexan gardar o sábado.

Desde fai máis de 50 anos a igrexa estivo activamente promovendo a axuda humanitaria a través do traballo da Axencia Adventista de Desenvolvemento e Recursos Asistenciais (Adventist Development and Relief Agency), ADRA polas súas siglas. ADRA traballa como unha axencia non sectaria de axuda humanitaria en máis de 120 países do mundo. ADRA foi conferida o Estado Consultivo Xeneral pola comisión de Economía e Sociedade das Nacións Unidas. En todo o mundo, ADRA emprega máis de 4000 persoas para axudar tanto a prover axuda humanitaria nas crises e o desenvolvemento en situacións de pobreza.

A igrexa tamén posúe varias organizacións asociadas extra-igrexa. Estas denomínanse Ministerios independentes da Igrexa adventista do sétimo día. Ademais a mocidade Adventista dispón de publicacións especificas destinadas ao ministerio do culto novo, en moitas ocasións a igrexa Adventista tivo a vantaxe de ter moito mais mocidade que as demais denominacións mundiais.

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Oficialmente abreviada como Igrexa Adventista; en ocasións, abreviada erroneamente como IASD.[3]
 2. Os Adventistas entenden o día de repouso como o período de 24 horas entre a posta de sol do venres e a posta de sol do sábado.[6]
Referencias
 1. McChesney, Andrew (1 de maio de 2017). "Propelled by Total Member Involvement, Adventist Church tops 20 million members" (en inglés). Adventist News Network. Consultado o 19 de maio de 2017. 
 2. Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. "Tours". Consultado o 19 de maio de 2017. 
 3. Asociación Xeral dos Adventistas do sétimo día. "Use of the Church Name" (en inglés). Arquivado dende o orixinal o 26 de xaneiro de 2007. Consultado o 10 de decembro de 2009. 
 4. 4,0 4,1 Christian Research Institute (10 de xuño de 2009). "Seventh Day Adventism" (en inglés). Consultado o 19 de maio de 2017. 
 5. Queen, Edward L.; Prothero, Stephen R.; Shattuck, Gardiner H. (2009). "Seventh-day Adventist Church". Encyclopedia of American religious history (en inglés). Vol. 3 (3.ª ed.). Nova York: Facts On File. p. 913. ISBN 978-0-8160-6660-5. OCLC 370721276. Consultado o 19 de maio de 2017. 
 6. Biblical Research Committee (21 de novembro de 2001). "When Does the Sabbath Begin?" (PDF) (en inglés). Consultado o 19 de maio de 2017. 
 7. John Gordon Melton, James Hutchinson Smylie. "Adventist". Encyclopædia Britannica (en inglés). Consultado o 19 de maio de 2017. 
 8. 8,0 8,1 Rhodes, Ron (2015). "Adventist Churches". The Complete Guide to Christian Denominations: Understanding the History, Beliefs, and Differences (en inglés). Eugene, Oregón: Harvest House Publishers. p. 31. ISBN 978-0-7369-5292-7. OCLC 905905011. Consultado o 19 de maio de 2017. 
 9. 9,0 9,1 Robert S., Ellwood; Alles, Gregory D. (2007). "Seventh-Day Adventism". The Encyclopedia of World Religions (PDF) (en inglés). Nova York: Facts on File. p. 416. ISBN 978-0-8160-6141-9. OCLC 62593733. Consultado o 19 de maio de 2017. 
 10. 10,0 10,1 10,2 Ramos, Marcos Antonio (1998). "Adventista del Séptimo Día, Iglesia". Nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas (PDF). Editorial Caribe, Inc. p. 7. ISBN 9780899222844. Consultado o 19 de maio de 2017.