Diferenzas entre revisións de «Ancylomenes pedersoni»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
sen resumo de edición
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
{{Entradución}}
'''Ancylomenes pedersoni''' tamén chamado como '''Camarón Pedersoni''', é unha especie de [[camarón aspirador]].<ref name="bk1">{{cite journal |author=Becker, Justine; Grutter, Alexander |title=Cleaner shrimp do clean |journal=Coral Reefs |volume=23 |year=2004 |pages=515–520 |doi=10.1007/s00338-004-0429-3 }}</ref><ref name="bk2">{{cite journal |author=Becker, Justine ; Curtis, Lynda; Grutter, Alexander |title= Cleaner shrimp use a rocking dance to advertise cleaning service to clients|year=2005|journal=[[Current Biology]] |volume=15 |issue=8 |pages=760–764 |pmid=15854910 |doi=10.1016/j.cub.2005.02.067}}</ref> Forma parte do xénero ''[[Ancylomenes]]'' e foi descrito en 1958 por [[Fenner A. Chace, Jr.]] como ''Periclimenes pedersoni''.<ref name="WoRMS"/><ref name="bk3">{{cite journal |author=Bunkley-Williams, Lucy; Williams, Ernest H. |year=1998 |title=Ability of Pederson cleaner shrimp to remove juveniles of the parasitic cymothoid isopod, ''Anilocra haemuli'', from the host |journal=[[Crustaceana]] |volume= 71|issue=8 |pages=862–869 |url=http://biologia.uprm.edu/facultad/publications/Lucy_Bunkley_19980101_0.pdf |format=[[Portable Document Format|PDF]] |doi=10.1163/156854098X00888}}</ref> ''Ancylomenes pedersoni'' atópase na costa do Caribe, adoitan asocialaasocialo aá [[anemona mariña]], en profundidades de 1 a 15 metros. Pódense atopar nos arrecifes de fóra, nasdas [[Bermudas]].
 
==DescriptionDescripción==
O camarón Pedersoni é un camarón pequeno e transparente con marcas azuis e violetas polo corpo e as súas antenas son brancas e longas. Dentro do seu territorio é pouco probable que se semelle con outras especies.<ref name=Colin>{{cite book |title=Marine Invertebrates and Plants of the Living Reef |last=Colin |first=Patrick L. |year=1978 |publisher=T.F.H. Publications |isbn=0-86622-875-6 |pages=334-335 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://species-identification.org/species.php?species_group=caribbean_diving_guide&menuentry=soorten&id=115&tab=beschrijving |title=Pederson cleaning shrimp (''Periclimenes pedersoni'') |work=Marine Species Identification Portal |accessdate=2012-07-18}}</ref>
 
==EcologyEcoloxía==
Pederson'sO shrimpCamarón livesPedersoni invive association withasociado a seaunha anemoneanémona mariña, either ''[[Bartholomea annulata]]'' orou ''[[Condylactis gigantea]]'', livingvivindo amongentres theos tentaclestentáculos withcon impunityimpunidade. BeforeAntes itde canquedar doimpune thisprecisa itaclimatarse needsá toanémona acclimatise itself to the anemone byprogresivamente, progressivelypresionando pressingo itsseu bodycorpo ande appendagesapéndices againstcontras theos tentaclestentáculos forpor increasingperíodos periodscrecentes ofde timetempo. AfterDespois thisdiso, ité iscapaz ablede tomoverse moveentre betweenos thetentáculos tentaclessen withoutser gettingpicado, stungpero butse ifé itseparado isdo separatedseu fromhóspede itspor hostuns for a few daysdías, it willserá neednecesario torepetir repeato theprocedemento immunizingde procedureinmunización. Up toAta 26 shrimpscamaróns havese beenatoparon foundasociados associatednunha withanémona onedo seamar, anemonepero butxeralmente morehai usually thereun isou justdous. oneO orcamarón two.ofrece Theservizos shrimpde offerslimpeza cleansingpara servicespaso tode passingpeixes fishe andatrae attractsa theiratención attentiondeles, byatacando lashing itsas antennaesúas aboutantenas. FishOs visitingpeixes thevisitan a[[cleaningestación stationde limpeza]] wille remainpermanecerán stationaryinmóbiles whilementras theiros externalseus [[Parasitism|parasitesparásitos externos]] areson removedquitados ande eatencomidos bypolo the shrimpcamarón, whichque evenmesmo cleanslimpa insidedentro theda gill covers and the mouthboca. IfSe aun [[neon goby]] setsse upcoloca ana cleaningestación stationde nearbylimpeza,o thecamarón shrimpo willlimpará cleanao themesmo clienttempo fish at the same time as theca goby does.<ref name=Colin/> ResearchersInvestigadores havedemostraron shownque thatos fishpeixes recogniserecoñecen thea seaanémona anemonedo mar'''' Bartholomea annulata'' ascomo beingun alugar placeno atque whichos theservizos shrimps'dos servicescamaróns areson likelysusceptibles tode beestar availabledispoñibles. TheCanto largermaior thesexa seaa anemoneanémona do mar, theos morepeixes likelyson fishmáis arepropensos to visita itvisitala.<ref>{{cite journal |author=Huebner, L. K.; Chadwick, N. E. |year=2012 |title=Reef fishes use sea anemones as visual cues for cleaning interactions with shrimp |journal=Journal of Experimental Marine Biology and Ecology |volume=416&#8209;417 |pages=237&#8209;242 |doi=10.1016/j.jembe.2012.01.004 }}</ref>
 
==ReferencesReferencias==
{{reflist|32em}}
 
==FurtherMáis readinginformación==
{{refbegin}}
# {{cite journal |author=Calado, R., L. Narciso, S. Morais, A. Rhyne & J. Lin |title=A rearing system for the culture of ornamental decapod crustacean larvae|journal=Aquaculture|volume=218|year=2003|pages=329–339}}

Menú de navegación