Saltar para o conteúdo

Diferenzas entre revisións de «Especiación»

ortografía
(ortografía)
A '''especiación''' é un proceso de macroevolución no que ten lugar a formación de novas [[especie]]s. Segundo '''Mayr''', a especie defínese como o "''conxunto de poboacións naturais, potencialmente interfecundas, e xeneticamente illadas doutros grupos semellantes''".
 
==IntroducciónIntrodución==
 
A especiación pódese analizar como un proceso secuencial, en [[tres]] etapas:
*Separación entre os individuos dunha mesma poboación.
*Diverxencia de caracteres.
*Illamento reprodutivo.
*Illamiento reproductivo.
 
Se as barreiras chegan a desaparecer sen que transcurrisetranscorrese [[tempo]] suficiente para que se produzcaproduza a especiación, ó xuntárense as subespecies formadas, pódense cruzar entre elas mesturándose así as variacións xenéticas que puideran experimentar ó longo de todo ese tempo.
 
A duración dos fenómenos de especiación non foi estimada na [[biosfera]] actual porque aínda non se viu aparecer unha nova especie en condicións naturais. Estimas de especiacións moi numerosas en lapsos de tempo relativamente curtos foron realizados nalgunhas [[illa]]s, como por exemplo en [[Hawai]] con [[Drosophila]], porén, semiespecies capaces de hibridar parecen terse mantido en tal situación durante millóns de anos.
 
A variación, ou variabilidade xenética, é un aspecto moi importante á hora de entender o concepto de especiación. No marco dunha simple especie ten moitas implicacións en casicase tódolos aspectos da [[bioloxía]], especialmente na interpretación das especies e os procesos de especiación. Este concepto refírese ós cambios que se producen no material xenético dunha [[poboación]] ou especie que pode estar causada por fenómenos como a [[mutación]], recombinacións ou alteracións no [[cariotipo]]. [[Taxonomía|Taxónomos]], [[Xenética|xenetistas]], [[Evolución|evolucionistas]] e [[Ecoloxía|ecólogos]] incrementaron o interese polo seu estudio en maior profundidade, xa que se pensa que a variación por debaixo do nivel específico, encerra a clave para entender a orixe das especies.
 
O mantemento da variabilidade xenética é importante para a supervivencia das especies, xa que responde a unha variedade de forzas selectivas ambientais, dando lugar ó predominio de certos xenotipos en poboacións de diferentes áreas ou tipos de hábitat.
==Modelos de especiación==
 
Os modelos de especiación axúdannos a entender como e por que se pode producir o illamento reproductivoreprodutivo entre dúas poboacións que inicialmente eran compatibles e finalmente se separan constituíndo especies distintas.
 
A [[Neodarwinismo|Teoría Neodarwinista]] desenvolveu modelos de especiación para interpretar como as novas especies traspasan a liña de discontinuidadedescontinuidade reproductivareprodutiva. As relacións xeográficas, morfolóxicas e xenéticas entre poboacións e especies próximas conduciron a postular basicamente tres tipos principais de especiación:
 
*'''Especiación Alopátrica''' (noutra patria): É a especiación que resulta da aparición de barreiras reprodutoras entre poboacións xeograficamente separadas, ó evolucionar ditas poboacións independentemente e adaptárense ós seus novos contornos. Esta separación debe ser grande abondo, ou as barreiras naturais ([[accidente xeográfico|accidentes xeográficos]]) o bastante importantes, como para evitar calquercalquera migración efectiva, posto que un único inmigrante por xeración pode impedir que as subpoboacións acaben diferenciándose en novas especies. Existen dous grandes patróns de especiación alopátrica, ambos modelos propostos por Ernst Mayr:
**'''Especiación Vicariante:''' Prodúcese cando dúas poboacións diferentes se separan mediante barreiras orixinadas por cambios xeolóxicos ou climáticos que son impenetrables. Isto, provoca a fragmentación do [[hábitat]], o que impide o fluxo xenético e por tanto a acumulación de diferencias tanto xenéticas como morfolóxicas. As poboacións tamén poden quedar divididas pola extinción de poboacións intermedias.
**'''Especiación Peripátrica:''' Implica a separación dunha poboación menor de outra maior co fin, por exemplo, de colonizar novos hábitats. Co tempo lograrase unha diverxencia xenética e/ou morfolóxica que derivará nunha nova especie. Estes individuos dunha especie que migran a unha localidade distante onde non existen outros membros da súa especie e establecen unha nova poboación é o que se coñece como [[Efecto Fundador]].
*'''Especiación Simpátrica''' (na mesma patria): Este tipo de especiación dasedáse entre especies estreitamente relacionadas que conviven na mesma área de distribución e que se van especializar en ocupar diferentes [[Nicho ecolóxico|nichos]] dentro do contorno no que viven. Deste xeito, acadan unha separación física e adaptativa suficiente para construirconstruír barreiras reprodutoras e chegar por tanto a constituir especies diferentes.
*'''Especiación Parapátrica:''' Ocorre en poboacións que poseenposúen unha área de distribución espacial continua. É típica de organismos inmóvilesinmóbiles que ocupan áreas xeográficas moi amplas. A falta de movilidademobilidade (grandes distancias,...) impide que os organismos dos extremos desa área se poidan cruzar, ou que ese cruzamento sexa moi complicado, establecéndose co tempo unha barreira reproductivareprodutiva.
 
==Mecanismos de illamento reproductivoreprodutivo==
 
Como se mencionou anteriormente, a diferenciación de especies implica un illamento reproductivoreprodutivo entre ámbalas dúas, o que impide a transferencia xénica, e polo tanto non poden xerar descendencia algunha entre elas. Segundo o momento no que se produza dito illamento reproductivoreprodutivo, pódense distinguir dous tipos diferentes de mecanismos:
 
===Mecanismos prezigóticosprecigóticos===
Son mecanismos que impiden a formación dun [[zigotocigoto]] entre individuos de dúas subpoboacións diferentes, é dicir, impiden a [[fecundación]]. Á súa vez, dentro deste grupo, poden encadrarse diferentes subtipos de illamento:
 
*Xeográficos ou Ecolóxicos: dúas especies con nichos ecolóxicos que non coinciden están reproductivamentereprodutivamente illadas. As poboacións viven nas mesmas rexións pero ocupan hábitats distintos.
*[[Etoloxía|Etolóxicos]]: entre os [[Animal|animais]], os individuos de distinto [[sexo]] realizan un cortexo ritual, en ocasións moi elaborado, que facilita o recoñecemento dos individuos da súa mesma especie e estimula o apareamento. Diferencias mínimas no seu comportamento durante o cortexo poden conducir á falta de atracción entre os sexos.
*Mecánicos: relacionados coa diferencia no tamaño ou na configuración dos xenitais, que poden impedir o apareamento e, polo tanto, a fecundación (xenitalia en animais e [[flor]]es en [[Vexetal|vexetais]]).
*Gaméticos ou Fisiolóxicos: os gametos, en particular os masculinos, poden ser destruidosdestruídos antes da fecundación. ÉstosEstes non sobreviven en tractos reproductivosreprodutivos extrañosestraños. Nos vexetais é frecuente que os grans de pole non desenvolvan o tubo polínico sobre estigmas de flores doutra especie. No caso dos animais con fecundación externa, os gametos de especies diferentes non se atraen aínda que se atopen xuntos no medio. Tamén son frecuentes os cambios cromosómicos que producen esterilidade ou inviabilidade dos híbridos.
 
===Mecanismos postzigóticospostcigóticos===
Neste caso, o zigotocigoto pode chegar a formarse, pero, ou o [[feto]] non chega a nacer, ou nace pero non constitúe un individuo eficaz bioloxicamente, é dicir, é débil ou estéril. Este tipo de illamento reproductivo pode deberse, como consecuencia, ás seguintes situacións:
 
*Inviabilidade o debilidade dos [[híbrido]]s.
*Esterilidade no desenvolvemento do híbrido porque as súas [[gónada]]s se desenvolven anormalmente ou porque a [[meiose]] se interrompe antes do seu remate. Exemplo: as mulas ou osas burdéganosbestas.
*Esterilidade na segregación do híbrido, xa que son estériles porque presentan unha segregación anormal cara os gametos de cromosomas completos, de segmentos de cromosomas ou de combinacións de xensxenes.
*Desintegración da segunda xeración, sendo os híbridos da primeira xeración normais, vigorosos e fértiles, pero na segunda hai moitos individuos débiles ou estériles.
 
53.436

edicións