Saltar ao contido

Elemento maximal e minimal

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Diagrama de Hasse do conxunto P de divisores de 60, parcialmente ordenado pola relación "x dividir y". O subconxunto en vermello = {1,2,3,4} ten dous elementos maximais, a saber, 3 e 4, e un elemento minimal, a saber, 1, que tamén é o seu elemento menor.

En matemáticas, especialmente na teoría da orde, un elemento maximal dun subconxunto dalgúns conxuntos preordenados é un elemento de que non é menor que calquera outro elemento en . Un elemento minimal dun subconxunto de algún conxunto preordenado está definido dualmente como un elemento de que non é maior que calquera outro elemento en .

As nocións de elementos maximal e minimal son máis febles que as de elemento maior e menor que tamén se coñecen, respectivamente, como máximo e mínimo. O máximo dun subconxunto dun conxunto preordenado é un elemento de que é maior ou igual a calquera outro elemento de e o mínimo de volve a definirse de forma dual. No caso particular dun conxunto parcialmente ordenado, mentres que pode haber como moito un máximo e como moito un mínimo pode haber varios elementos maximais ou minimais. [1] [2] Nos conxuntos totalmente ordenados, coinciden as nocións de elemento maximal e máximo, e de elemento minimal e mínimo.

Como exemplo, na colección

ordenado por Inclusión, o elemento {d, o} é mínimal xa que non contén conxuntos na colección, o elemento {g, o, a, d } é maximal xa que non hai conxuntos na colección que o conteñan, o elemento {d, o, g} non é ningún non é nin minimal nin maximal e o elemento {o, a, f } pola contra ten as dúas propiedades é minimal e maximal. En contraste, non existe nin un máximo nin un mínimo para

O lema de Zorn afirma que todo conxunto parcialmente ordenado para o cal cada subconxunto totalmente ordenado ten un elemento maiorante contén polo menos un elemento maximal. Este lema é equivalente ao teorema da boa orde (ou de Zermelo) e ao axioma de escolla [3] e implica resultados importantes noutras áreas matemáticas como o teorema de Hahn-Banach, o teorema de Kirszbraun, o teorema de Tychonoff, a existencia dunha base de Hamel para cada espazo vectorial e a existencia dun pechamento alxébrico para todo corpo.

Definición[editar | editar a fonte]

Sexa un conxunto preordenado e sexa

Un elemento maximal de S en relación a ≤ é un elemento tal que

se satisfai entón necesariamente

Do mesmo xeito, un elemento minimal de S en relación a ≤ é un elemento tal que

se satisface entón necesariamente

De forma equivalente, é un elemento minimal de en relación a se e só se é un elemento máximo de en relación a onde por definición, se e só se (para todos os ).

Se o subconxunto non se especifica entón debe supoñerse que

Se o conxunto preordenado tamén é un conxunto parcialmente ordenado (ou, de xeito máis xeral, se a restrición é un conxunto parcialmente ordenado) entón é un elemento maximal de se e só se non contén ningún elemento estritamente maior que explicitamente, isto significa que non existe ningún elemento tal que e A caracterización de elementos minimais obtense mediante o uso de en lugar de

Existencia e unicidade[editar | editar a fonte]

Un valado consta só de elementos minimais e maximais (Exemplo 3).

Existencia: non ten por que existir un elemento maximal (nin minimal por dualidade).

 • Exemplo 1: Sexa onde denota os números reais. Para tódolos mais (é dicir, mais non ).
 • Exemplo 2:Sexa onde denota os números racionais e onde é irracional.

Unicidade: en xeral é só unha orde parcial en Se é un elemento maximal e entón pode ser posible que nin nin Isto deixa aberta a posibilidade de que existan máis dun elemento maximal (ou minimal por dualidade).

 • Exemplo 3: No valado todos os son minimais e todos os son maximais, como se mostra na imaxe.
 • Exemplo 4: Sexa A un conxunto con polo menos dous elementos e sexa o subconxunto do conxunto das partes composto por subconxuntos unitarios, parcialmente ordenados por Este sería un poset discreto onde non hai dous elementos comparables e, polo tanto, todos os elementos son maximais (e neste caso tamén minimais); a maiores, para calquera distintos nin nin

Elementos maiores[editar | editar a fonte]

Para un conxunto parcialmente ordenado o núcleo irreflexivo de denotase como e defínese por se e Para membros arbitrarios aplícase exactamente un dos seguintes casos:

 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. e son incomparables.

Dado un subconxunto e algúns

 • se o caso 1 nunca aplica a ningún entón é un elemento maximal de
 • se os casos 1 e 4 nunca aplican a ningún entón chamamos a elemento maior de

Así, a definición de elemento maior é máis forte que a de elemento maximal.

Se satisfai a condición de cadea ascendente, un subconxunto de ten un elemento maior se, e só se, ten un elemento maximal.

Se as nocións de elemento maximal e elemento maior coinciden en cada subconxunto de dous elementos de entón é unha orde total en [proof 1]

Conxuntos dirixidos[editar | editar a fonte]

Nun conxunto dirixido, cada par de elementos (particularmente pares de elementos incomparables) ten un elemento maiorante común dentro do conxunto. Se un conxunto dirixido ten un elemento maximal, tamén é o seu maior elemento, [proof 2] e, polo tanto, o seu único elemento maximal. Para un conxunto dirixido sen elementos maximais ou maiores, consulte os exemplos 1 e 2 anteriores.

Temos conclusións semellantes para elementos mínimos.

Atópase máis información introdutoria na teoría da orde. .

Propiedades[editar | editar a fonte]

 • Cada subconxunto finito non baleiro ten elementos maximais e minimais. Un subconxunto infinito pode non ter ningún deles, por exemplo, os enteiros coa orde habitual.
 • O conxunto de elementos maximais dun subconxunto é sempre unha anticadea, é dicir, non hai dous elementos maximais diferentes de que sexan comparables. O mesmo aplícase aos elementos minimais.

Exemplos[editar | editar a fonte]

Nocións relacionadas[editar | editar a fonte]

Un subconxunto dun conxunto parcialmente ordenado dise que é cofinal se para cada hai algún tal que Todo subconxunto cofinal dun conxunto parcialmente ordenado con elementos maximais debe conter todos os elementos maximais.

Un subconxunto dun conxunto parcialmente ordenado dise que é un conxunto inferior de se está pechado embaixo: se e entón Cada conxunto inferior dun conxunto ordenado finito é igual ao conxunto inferior máis pequeno que contén todos os elementos maximais de

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Richmond, Bettina; Richmond, Thomas (2009). A Discrete Transition to Advanced Mathematics. American Mathematical Society. p. 181. ISBN 978-0-8218-4789-3. .
 2. Scott, William Raymond (1987). Group Theory. Dover. p. 22. ISBN 978-0-486-65377-8. 
 3. Jech, Thomas (2008) [originally published in 1973]. The Axiom of Choice. Dover Publications. ISBN 978-0-486-46624-8. 
 1. Se son incomparables, daquela tería dous elementos maximal, mais ningún elemento maior, contradicindo a coincidencia.
 2. Sexa maximal. Sexa un arbitrario. Daquela o elemento maiorante común de e satisfai , así por maximalidade. Posto que cúmprese por definición de , temos que . De aquí que é o elemento maior.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]