Determinismo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O determinismo é unha doutrina filosófica que afirma que todo acontecemento, incluíndo o pensamento humano e as accións, está causalmente determinado pola irrompíbel cadea causa-consecuencia. Non hai milagres nin ocorren sucesos ao chou.

O determinismo sostén que a nosa vida está rexida por circunstancias que escapan ao noso control de xeito que ninguén é responsable do que fai ou deixa de facer. Desde o punto de vista humano, o determinismo sostén que non existe o libre albedrío.

Hai diferentes formas de determinismo.

Determinismo en Ciencias Sociais[editar | editar a fonte]

 • Determinismo social: di que o nivel social no que morreremos está ligado ao nivel social no que nacemos, de xeito que en termos sociais existe inamovilidade.
 • Determinismo ambiental: Para moitos autores, sobre todo, da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, o medio físico determina ás sociedades humanas como colectivo e ao home como individuo e ao seu nivel de desenvolvemento socioeconómico e cultural, polo que os seres humanos deben adaptarse ás condicións impostas polo medio. Esta "escola xeográfica" ou "forma de facer xeografía" considérase impulsada polo xeógrafo alemán Friedrich Ratzel. A xeógrafa estadounidense Ellen Churchill Semple levou estas ideas ata extremos radicais na súa obra Influences of Geographic Environment on the Basis of Ratzel's System of Anthropo-geography. Unha variante deste tipo de determinismo é o determinismo climático, que establece que a cultura e a historia resultan moi condicionadas polas características climáticas da zona onde se vive. Un exemplo deste tipo de determinismo é o que expón Ellsworth Huntington nas súas obras Clima e Civilización e The Pulse of Asia: as orixes da civilización están determinados polo clima. Se o clima non é favorable, non se producirá un elevado nivel de desenvolvemento humano (civilización). Podería definirse tamén como un determinismo climático.
 • Determinismo xenético: afirma que nós non somos libres porque estamos condicionados ou determinados por nosos xenes.
 • Determinismo ambiental ou educacional ou determinismo condutista: afirma que non son os xenes os que nos condicionan, senón a educación que recibimos ao longo da nosa vida, que é a causante do noso comportamento. Para o determinismo condutista non somos libres porque nosas condutas foron condicionadas. O psicólogo Burrhus Frederic Skinner defendía esta postura (condutismo) ao igual que Watson.
 • Determinismo psíquico, concepto acuñado pola psicanálise. O determinismo psíquico é un concepto da psicanálise que parte de que todo fenómeno psíquico ten unha causa e, polo mesmo, tamén a libre elección ou decisión humana, nas que a causa é a forza do motivo máis potente, ou ben a situación interna psicolóxica determinada por todos os condicionamientos procedentes da herdanza, a bioloxía, a educación, o temperamento e o carácter da persoa que decide ou o inconsciente.
 • Determinismo económico: afirma que non somos libres porque estamos determinados por factores económicos. O filósofo Karl Marx suxeriu que as estruturas sociais están fortemente condicionadas por factores económicos e o modo de produción, posición que non debe confundirse co determismo económico strictu sensu (a diferenza está en "condicionar" fronte a "determinar" completamente).
 • Determinismo teolóxico: se Deus sábeo todo será porque el mesmo determinou todas as cousas segundo o seu criterio, polo que Deus é a causa das accións humanas. O protestantismo calvinista mantén que o ser humano carece de libre albeldrío e está predestinado, mentres que o protestantismo en xeral oponse ao determinismo dicindo que se Deus é omnipotente tamén pode facer ao ser humano libre aínda que saiba o que imos facer, Deus e o home son conxuntamente os autores dos actos humanos.
 • Determinismo cosmolóxico: afirma que o universo se rexe por unhas leis físicas inquebrantables (incluso nós) polo tanto, todo o que acontece acontece así porque nunca podería haber acontecido doutra maneira.
 • Determinismo por carácter social (como sostén Hobbes) nega a liberdade en virtude da convivencia social. A sociedade que impón regras ou leis necesarias para equilibrar os xuros e desexos individuais, pois en caso de faltar dita regulamentación o home desembocaríase nun caos xeneralizado que atentaría contra todos e cada un dos individuos, pois como afirma Hobbes: «Homo homini lupus» ('O home é un lobo para o home').
 • Determinismo tecnolóxico: as forzas técnicas determinan os cambios sociais e culturais. Esta posición é similar á mantida por Jared Diamond, Marvin Harris ou Karl Marx para os cales os factores materiais, entre eles a tecnoloxía e os recursos dispoñibles condicionan fortemente outros desenvolvementos sociais, aínda que ningún dos tres autores é un determinista propiamente o devandito.
 • Determinismo biolóxico: conxunto de teorías que defenden a posibilidade de dar respostas últimas ao comportamento dos seres vivos a partir da súa estrutura xenética. Polo tanto, a conduta, tanto dos animais como do home, obedece a formas que foron necesarias para a supervivencia dos seus xenes, e que se estenden a complexos sistemas sociais adaptados a seu máis favorable proceso evolutivo.

Determinismo en Ciencias Naturais[editar | editar a fonte]

Artigo principal: Determinismo científico.

En física, o determinismo sobre as leis físicas foi dominante durante séculos, sendo algúns dos seus principais defensores Pierre Simon Laplace e Albert Einstein. Laplace contribuíu enormemente ao desenvolvemento da física e a teoría de probabilidades afirmou:

Podemos ollar o estado presente do universo como o efecto do pasado e a causa do seu futuro. Poderíase condensar un intelecto que en calquera momento dado sabería todas as forzas que animan a natureza e as posicións dos seres que a compoñen, se este intelecto fóra o suficientemente vasto para someter os datos á análise, podería condensar nunha simple fórmula de movemento dos grandes corpos do universo e do átomo máis lixeiro; para tal intelecto nada podería ser incerto e o futuro así como o pasado estarían fronte os seus ollos.
Laplace

A mecánica clásica e a teoría da relatividade son teorías que postulan leis de evolución temporal, é dicir, "ecuacións de movemento" de tipo deterministas. Nas que se se ten coñecemento completo do estado dun sistema nun momento dado será posible coñecer o estado do sistema en calquera momento futuro. A pesar de este feito sobre o modo en que as mecánicas clásica e relativista tratan a evolución temporal dos sistemas físicos, na práctica existen moitas dificultades para lograr un coñecemento completo do estado físico dun sistema clásico ou relativista. Esa propiedade de ambas teorías, levou aos teóricos do caos a suxerir un límite práctico real para a predictibilidad no sentido de Laplace.

A mecánica cuántica é considerada globalmente como unha teoría non determinista na que o azar si ten un papel. Con todo, incluso en mecánica cuántica, o azar ten un papel restrinxido. A interpretación común física cuántica postula unha evolución determinista da función de onda cando non é observada ou medida, xunto cunha "evolución" ou colapso azaroso do estado dun sistema microscópicos cando se realiza unha medida sobre este. É só este segundo tipo de evolución a fonte de azar en mecánica cuántica. Debido a ese papel limitado, aínda que a maioría de físicos considera que o azar xoga un papel importante na escala atómica pero que a escala humana o mundo é practicamente determinista (aínda que existe a posibilidade de que un efecto cuántico amplificado introduza o azar tamén a escalas maiores).

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]