Comisión Interamericana de Dereitos Humanos

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A Comisión Interamericana de Dereitos Humanos (ou CIDH) é unha das dúas entidades do sistema interamericano de protección de dereitos humanos. Ten a súa sede en Washington, D.C.. O outro organismo do sistema é a Corte Interamericana de Dereitos Humanos. A Comisión está integrada por 7 xuristas electos a título persoal e non como representantes de ningún goberno, senón que representan aos países membros da Organización de Estados Americanos.

É un órgano da Organización dos Estados Americanos creado para promover a observancia e a defensa dos dereitos humanos ademais de servir como órgano consultivo da OEA nesta materia.

Funcións[editar | editar a fonte]

A Comisión, respecto dos Estados membros da Organización dos Estados Americanos, ten as seguintes atribucións:

 • Estimular a conciencia dos dereitos humanos nos pobos de América;
 • Formular recomendacións, cando o estime conveniente, aos gobernos dos Estados membros para que adopten medidas progresivas en favor dos dereitos humanos dentro do marco das súas leis internas e as súas preceptos constitucionais, do mesmo xeito que disposicións apropiadas para fomentar o debido respecto a eses dereitos;
 • Preparar os estudos e informes que considere convenientes para o desempeño das súas funcións;
 • Solicitar dos gobernos dos Estados membros que lle proporcionen informes sobre as medidas que adopten en materia de dereitos humanos;
 • Atender as consultas que, por medio da Secretaría Xeral da Organización dos Estados Americanos, lle formulen os Estados membros en cuestións relacionadas cos dereitos humanos e, dentro das súas posibilidades, prestaralles o asesoramento que estes lle soliciten;
 • Render un informe anual á Asemblea Xeral da Organización, no cal téñase debida conta do réxime xurídico aplicábel aos Estados partes na Convención Americana sobre Dereitos Humanos e dos Estados que non son partes;
 • Practicar observacións in loco nun Estado, coa anuencia ou a invitación do goberno respectivo, e
 • Presentar ao Secretario Xeral o programa-presuposto da Comisión para que este o someta á Asemblea Xeral da OEA.

En relación cos Estados partes na Convención Americana sobre Dereitos Humanos, a Comisión ten as seguintes atribucións:

En relación cos Estados membros da OEA que non son partes da Convención Americana sobre Dereitos Humanos, a Comisión terá, ademais, as seguintes atribucións:

 • Prestar particular atención á tarefa da observancia dos dereitos humanos mencionados nos artigos I, II, III, IV, XVIII, XXV e XXVI da Declaración Americana dos Dereitos e Deberes do Home;
 • Examinar as comunicacións que lle sexan dirixidas e calquera información dispoñíbel; dirixirse ao goberno de calquera dos Estados membros non partes na Convención co fin de obter as informacións que considere pertinentes e formularlles recomendacións, cando o considere apropiado, para facer máis efectiva a observancia dos dereitos humanos fundamentais;
 • Verificar, como medida previa ao exercicio da atribución anterior, se os procesos e recursos internos de cada Estado membro non parte na Convención foron debidamente aplicados e esgotados.

Composición[editar | editar a fonte]

Os membros, que deben ser persoas de alta autoridade moral e recoñecida versación en materia de dereitos humanos. Non pode formar parte da Comisión máis dun nacional dun mesmo Estado.

Os membros da Comisión son elixidos a título persoal pola Asemblea Xeral da OEA, dunha lista de candidatos propostos polos gobernos dos Estados membros. Son elixidos por un período de catro anos e só poderán ser reelixidos unha vez.

No ano(2005) foron parte da Comisión:

Actualmente (2007) forman parte da Comisión:

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]