Briefing

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

O estranxeirismo briefing, ou brief na súa redución, fai referencia ao documento informativo que provén de información á empresa que o xera ou á que o solicita.

En publicidade, o anunciante entrega á axencia o briefing cos datos relativos á súa entidade así coma os do entorno no que se desenvolve. O contido do briefing facilita á axencia a creación da estratexia publicitaria que se vai seguir para a elaboración da campaña.


O briefing non segue un formato establecido. No obstante, adoita recoller os seguintes puntos:

  1. Historia da empresa anunciante, é dicir, os antecedentes históricos da empresa que paga pola realización da campaña publicitaria. Neste apartado incluiranse datos clave da entidade coma a actividade que desenvolve, a competencia á que se enfronta, as características polas que destaca dito produto ou servizo fronte a competencia, a súa imaxe de marca...
  2. Campañas previas. Neste punto recóllese a información relativa a campañas anteriores, redes sociais da empresa, etc.
  3. Posicionamento e competencia. Hai que indicar o posicionamento da empresa no mercado, por que está onde está, como chegou ata este punto, a onde quere chegar...
  4. Produto ou servizo. Este apartado ten que resaltar os datos técnicos máis claros do produto ou servizo a publicitar, a súa ubicación, atributos, características, finalidade, prezo, envase, logotipo, identificación de marca, canle de distribución..
  5. Target. Identificar o público obxectivo ao que se pretende vender o produto e, polo tanto, dirixir a campaña. Pode distinguirse demográficamente, por grupos de idade, sexo... (segmentación de mercado)
  6. Obxectivos da campaña.O anunciante establece os obxectivos que pretende lograr con esta campaña.
  7. Investimento. Podemos enfrontarnos a dous casos, que o anunciante saiba exactamente canto quere investir na campaña ou que se deixe asesorar pola axencia. De todos modos, isto debe indicarse no briefing.
  8. Timing. Prazo no que o anunciante pretende que a campaña este finalizada.
  9. Mandatorios. O anunciante pode engadir normas que se deben ter en conta á hora de realizar a estratexia publicitaria. No obstante, debe ser consciente de que ten que deixar certa liberdade ao equipo creativo para que este sexa quen de acadar uns bos resultados.


É habitual que a axencia reescriba o briefing do cliente para completar ou ampliar información e tratar de comprender mellor os seus mandatorios. Este documento recibe o nome de contrabriefing.