Brión (botánica)

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Musgos / Briófitos
(Bryophyta)

Rango fósil: carbonífero - actualidade [1]
Musgo.jpg
Clasificación científica
Reino: Plantae
División: Bryophyta
Schimp.
Clases

Os musgos,[2] carrizos, carrizas ou briófitos (Bryophyta) son unha división do reino das plantas que comprende unhas 12.000 especies.[3]

Son plantas non vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de xeracións heterofásica e heteromórfica, o gametófito desenvolve gametanxios, anterídeos e arquegonios. Os arquegonios están rodeados por unha envoltura protectora de células estériles. Tras a fecundación o cigoto desenvolve un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado pola célula nai. Pódense reproducir sexual ou asexualmente. A reprodución sexual realízase no interior do arquegonio. A reprodución asexual realízase mediante fragmentación do gametófito, por xemación do protonema. En xeral, segundo a especie acadan unha altura de 1 a 10 cm, aínda que existen algunhas especies de maior envergadura.

Os esporanxios presentan unha envoltura de células estériles. Pode aparecer unha cutícula que protexe ás células da evaporación, pero é moi fina, polo cal os briófitos perden axiña a humidade. Pode aparecer un sistema condutor moi simplificado.

Cloroplastos con clorofila a e clorofila b, ademais de carotenoides; amidón como material de reserva; paredes celulares con celulosa, carecen de lignina.

Hai unhas 24.000 especies.

Anteriormente considerábanse clases desta división ás:

Descrición[editar | editar a fonte]

Os brións son briófitas, e son plantas non vasculares. Poden ser distinguidos das Marchantiophyta (hepáticas) polos seus rizoides multicelulares. Outras diferenzas non son universais para todos os brións e todas as hepáticas, pero a clara presenza do "talo", máis propiamente chamado caulidio, pois carece da estrutura dun talo verdadeiro, ou de "follas", con maior precisión denominadas filidios pola mesma razón, claramente diferenciados, a carencia de follas profundamente lobuladas ou divididas en segmentos, e a ausencia de follas dispostas en tres filas, son características distintivas dun brión.

Ademais de carecer de sistema vascular, aínda que posúen elementos celulares rudimentarios especializados na condución de zume, os brións teñen un ciclo biolóxico onde domina a forma do gametófito, é dicir as células da planta son haploides a maior parte do seu ciclo vital. O corpo esporófito (o corpo diploide) é de breve duración e dependente do gametófito. Isto está en contraste co patrón presente na maioría das plantas superiores e a maioría dos animais. Nas planta vasculares, por exemplo, a xeración haploide está representada polo pole e o óvulo, mentres que a xeración diploide é a planta con flores.

Os brións desempeñan un importante papel nos ecosistemas en que se atopan. Os brións reteñen a humidade do chan e evitan a súa degradación, e ademais constitúen un importante refuxio de pequenos invertebrados. A recolección indiscriminada de brións pode resultar moi agresiva co medio e provocar importantes danos nos nosos ecosistemas. Por este motivo, debe levar a cabo unicamente por persoas acreditadas cos permisos necesarios.

Ciclo de vida[editar | editar a fonte]

A maioría das plantas teñen unha dobre porción de cromosomas nas súas celas (diploide, é dicir cada cromosoma existe conxuntamente cun par que posúe a mesma información xenética), mentres que os brións (e outras briófitas) posúen un único conxunto de cromosomas (haploide, é dicir cada cromosoma existe en forma dunha única copia dentro da célula). Existen períodos durante o ciclo de vida do brión cando posúen un conxunto completo de cromosomas apareados pero isto só ocorre durante a etapa de esporófito.

Ciclo de vida dun brión típico (Polytrichum commune)

A vida do brión comeza apartir dunha espora haploide, que xermina creando un protonema, que é ou ben unha masa de filamentos ou un falso talo (plano e con forma de talo). Esta é unha etapa transición na vida do brión. Do protonema medra o gametófito ("portador de gametos") que se diferencia en caulidios e filidos ('micrófilos'). Dos extremos dos caulidios ou ramas desenvólvense os órganos sexuais dos brións. Os órganos femininos son chamados arquegonios e son protexidos por un grupo de follas modificadas chamadas perichaetum (plural, perichaeta). O arquegonio posúe un pescozo polo cal se desliza a materia xenético masculino. Os órganos masculinos son chamados anterídeos e atópanse contidos por follas modificadas chamadas perigonios.

Os brións poden ser dioicos ou monoicos (comparable a monoecious). No caso de brións dioicos, os órganos sexuais masculinos e femininos son portados por diferentes plantas gametófitas. En brións monoicos (tamén chamados autoicos), existen na mesma planta. En presenza de auga, o esperma nada desde o anterídeo até a arquegonio e ten lugar a fecundación, que resulta na produción dun esporófito diploide. O esperma dos brións é biflaxelado, é dicir posúe dous flaxelos que lle axudan na súa propulsión. Sen auga, a fecundación non pode producirse. Logo da fecundación, o esporófito inmaturo desprázase através do conduto do arquegonio. A maduración do esporófito toma aproximadamente entre tres e seis meses. O corpo do esporófito comprende un longo pedúnculo, chamado cogomelo, e unha cápsula coroada por unha cuberta chamada opérculo. A cápsula e o opérculo atópanse á súa vez protexidas por unha caliptra haploide que son os restos do conduto do arquegonio. A caliptra polo xeral despréndese cando a cápsula alcanza a madurez. Dentro da cápsula, as células produtoras de esporas sofren meiose para formar esporas haploides, a partir das cales o ciclo se repite. Nalgúns brións a abertura da cápsula atópase rodeada por un conxunto de dentes chamados peristoma.

Nalgúns brións, prodúcense estruturas verdes vexetativas chamadas xemas sobre os filidios, que poden desprenderse e formar novas plantas sen a necesidade de recorrer ao ciclo de fecundación. Isto constitúe un método de reprodución asexual.

Dous diferentes tipos de brións (e dun lique, na caixa máis pequena) rodean este tronco de árbore.

Chámanse briófitas en sentido amplo ao grupo de plantas embriófitas non vasculares. Hoxe en día sábese que é parafilético, aínda que as relacións dentro do grupo aínda non están acordadas por todas as análises filoxenéticas. Están compostas polos grupos monofiléticos:

A división Bryophyta refírese especificamente aos brións. Parecen ser os parentes vivos máis próximos ás plantas vasculares. Os brións agrúpanse en oito clases:

As clases Andreaeopsida e Andreaeobryopsida distínguense do resto por ter rizoides biseriados (dúas filas de células), o protonema multiseriado (moitas filas de células), e o esporanxio, dividido en varias liñas lonxitudinais. A maioría teñen cápsulas que se abren na parte superior.

A clase Sphagnopsida, componse de dous xéneros, Ambuchanania e Sphagnum. Estes brións forman densas masas. As follas do Sphagnum teñen grandes células mortas que se alternan con células vivas fotosintéticas. Devanditas células mortas almacenan auga. Diferéncianse das outras clases pola característica antes mencionada, e por: a ramificación única, o protonema taloso (plano e expandido), e un esporanxio que se abre de xeito explosivo.

Esporófito novo de Ceratodon purpureus

A clase Polytrichopsida ten follas con lamelas, unha especie de aletas nas follas que axudan a conservar a humidade. Tamén se diferencian do resto das clases noutros detalles do seu desenvolvemento e anatomía, en xeral son máis grandes que a maioría dos outros brións, como o caso de Polytrichum commune que forma masas de até 40 centímetros de altura. De feito, o brión máis alto da terra, pertence a unha especie desta clase, Dawsonia superba natural de Nova Zelandia e Australia.

A clase Bryopsida é o grupo máis diverso; máis do 95% das especies de brións pertencen a esta clase.

Historia xeolóxica[editar | editar a fonte]

Os rexistros fósiles de brións son escasos, debido á súa constitución delgada e natureza fráxil. Recuperáronse brións fósiles do período Pérmico da Antártida e Rusia; aínda que se sostivo que fósiles de sistemas tubulares do Silúrico son en realidade os restos macerados de brión calyptræ.,[4]

É precísamente no Silúrico fai uns 450 millóns de anos que as plantas ademais do medio acuático, comezan a colonizar as superficies emerxidas da Terra, os estudos filoxenéticos (e especialmente os rastreos xenéticos) sinalan que as primeiras plantas colonizadoras de superficies emerxidas foron brións semellantes ao Physcomitrella patens.

Hábitat[editar | editar a fonte]

Unha densa colonia de brión nunha fraga fría costeira.

Os brións atópanse principalmente en áreas de luz escasa e húmidas, sen importar a latitude. Os brións son comúns en áreas selváticas ou con grandes precipitacións e nos bordos de cursos de auga. Os brións tamén se atopan en gretas entre as pedras que pavimentan rúas húmidas da cidade. Algúns tipos adaptáronse ás condicións urbanas e atópanse soamente en cidades. Algunhas especies son enteiramente acuáticas, por exemplo o antipyretica de Fontinalis, e outras talles como o Sphagnum habitan os pantanos e canles de baixo caudal. Tales brións acuáticos ou semi-acuáticos poden exceder con fartura as lonxitudes típicas dos brións que se asentan na terra. As plantas individuais 20-30 cm ou máis de longo son comúns no Sphagnum por exemplo.

Onde queira que se asenten, os brións requiren humidade para sobrevivir debido ao tamaño pequeno e ao delgado dos seus tecidos, a carencia de cutícula (cuberta cerosa para previr perda de auga), e a necesidade de auga para que ocorra a fertilización. Algúns brións poden sobrevivir desecados, recobrando a vida dentro dalgunhas horas de ser rehidratados. No hemisferio norte, o lado norte de árbores e rocas ten xeralmente máis brións de media que outras orientacións. Isto débese á carencia de suficiente auga para a reprodución no lado que olla ao sol. Ao sur do ecuador ocorre exactamente o contrario. En fragas densas nas que a luz do sol non penetra, os brións medran igualmente ben en toda a contorna das árbores.

Cultivo[editar | editar a fonte]

En certos países considérase ao brión unha mala herba no céspede, aínda que no Xapón déixase medrar deliberadamente nos xardíns xaponeses ou bonsái e son un elemento de adorno de xardíns antigos de templos e fermosas escenas de fragas. O brión evoca un sentido de calma, antigüidade, embelecendo escenas de xardíns. O cultivo do brión iníciase a miúdo empregando mostras trasplantadas de brión tomadas de sitios naturais mediante un bolso que retén as condicións de humidade. Con todo, o brión pode ser extremadamente difícil de manter lonxe fóra dos seus sitios de ocorrencia naturais dado a sensibilidade que posúe ás condicións de luz, humidade e circulación do aire. As esporas do brión libéranse e deposítanse en forma constante en superficies expostas; aquelas superficies e a súa contorna que posúan as características adecuadas para certa especie do brión serán colonizadas por brión dentro dalgúns anos pola exposición ao vento e a choiva. O brión pode desenvolverse sobre certos materiais de características porosas bos para reter humidade talles como ladrillo, madeira e certas mesturas de concreto. As superficies pódense acondicionar con substancias acedas, incluíndo soro, iogur, ouriños, e depositar unha mestura de mostra do brión, auga e compost para asentar unha colonia.

Inhibición do crecemento do brión[editar | editar a fonte]

Pódese inhibir o crecemento do brión de varios xeitos:

  • Diminuíndo a auga dispoñible aumentando a drenaxe do terreo.
  • Aumentando a luz do sol directo.
  • Aumentar a presenza de plantas que compitan co brión.
  • Aumentar o pH do chan engadindo cal mineral

O alto tránsito ou a intervención da cama de brión manualmente co uso dun anciño, tamén afectarán o crecemento.

O uso de produtos que conteñen sulfato ferroso ou sulfato ferroso de amonio, permiten eliminar o brión. Estes ingredientes atópanse tipicamente en produtos comerciais para o control de brión e fertilizantes. A eliminación do brión non previrá que volva a xerminar, a menos de que se rematen as condicións favorables para o seu desenvolvemento.

Viveiros para brión[editar | editar a fonte]

Unha moda pasaxeira que se desenvolveu a fins do século XIX de recoller brión, conduciu ao establecemento de viveiros para brión en moitos xardíns británicos e estadounidenses. O viveiro constrúese tipicamente de listóns de madeira, cunha cobertura plana, está aberto polo seu lado do norte (para manter a sombra). As mostras do brión instalábanse nas gretas entre os listóns de madeira. O viveiro do brión era humedecido regularmente para manter as condicións apropiadas para o seu crecemento.

Comercio[editar | editar a fonte]

Existe un importante mercado de brións salvaxes colleitados. As principais aplicacións para o brión son en floricultura, e a decoración caseira. Brión en descomposición do xénero Sphagnum é o compoñente principal da turba, que se extrae para ser usada como combustible, como agregado a chan para horticultura, e para afumar malte durante a produción de whisky escocés.

O Sphagnum, xeralmente das especies cristatum e subnitens, é cultivado mentres aínda está a medrar e sécase para ser empregado en viveiros e horticultura como un medio para plantar sementes.

Está a crecer a preocupación nas partes do mundo onde este comercio está a crecer, ese dano ambiental significativo pode ser causado por cultivar comercialmente turba.

Na Segunda Guerra Mundial, os brións do xénero Sphagnum foron empregados como preparacións de primeiros auxilios en feridas dos soldados, pois estes brións son moi absorbentes e teñen características anti-bacterianas suaves. Algúns pobos na antigüidade empregárono como cueiro debido á súa alta absorbancia. Nas zonas rurais do Reino Unido, o Fontinalis antipyretica foi empregado tradicionalmente para extinguir os lumes pois se atopaba en grandes cantidades nos ríos de caudal reducido e o brión retiña grandes volumes de auga que axudaban a extinguir as chamas. Este uso histórico atópase reflectido no seu nome específico en latín/grego, cuxo significado aproximado é -contra o lume-. En Finlandia os brións de turba foron utilizados para fabricar pan durante épocas de fame negra.

Notas[editar | editar a fonte]

  1. Hubers, M. e Kerp, H. (2012): "Oldest known mosses discovered in Mississippian (late Visean) strata of Germany". Geology 40 (8): 755. Resume.
  2. musgo no dicionario da RAG.
  3. Goffinet, Bernard e William R. Buck (2004): "Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification". Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5.
  4. Kodner, RB & Graham, LE 2001. High-temperature, acid-hydrolyzed remains of Polytrichum (Musci, Polytrichaceae) resemble enigmatic Silurian-Devonian tubular microfossils. American Journal of Botany 88:462-466.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

  • The genome of the moss Physcomitrella patens reveals evolutionary insight into thr conquest of land by plants, Science, ed. en liña 13/12/2007.

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]

Commons
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Brión
Wikispecies
Wikispecies posúe unha páxina sobre: Brión