Fotolog

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A palabra fotolog en galego ten dúas orixes: derivada do inglés photoblog (bitácora fotográfica) e derivada do sitio Fotolog.net (unha das miles de bitácoras pertencentes a unha comunidade). A diferenza dun álbum de fotos, nun fotolog publícanse unhas poucas fotos diarias, xeralmente unha soa.

Clasificación dos fotologs[editar | editar a fonte]

Os fotologs teñen seis características principais, e a preponderancia de cada unha das tres primeiras dá orixe a tipos moi diferentes de fotologs.

Elementos dun fotolog[editar | editar a fonte]

 • A foto. O elemento principal dun fotolog, e xunto coa data é o único que non pode estar ausente. Se o máis importante é a foto trátase dunha antoloxía de imaxes.
 • Os comentarios do autor. Se estes son máis importantes cá foto estamos ante un weblog fotográfico ou fotoblog.
 • Os comentarios dos amigos. Cando son o elemento máis importante (e a foto é polo tanto un pretexto) estamos ante un fotolog para formar comunidades.
 • Os enlaces ós fotologs dos amigos. Nunca este será o elemento máis importante, pero o visitar os fotologs dos amigos e logo os dos amigos dos amigos fan que os fotologs de comunidades sexan un certo tipo de software social, á maneira de Orkut.
 • Ligazóns favoritas. O compartir ligazóns tampouco pode ser a característica principal dun fotolog, xa que nese caso se trata de social bookmarking (compartir favoritos).
 • A data. Un fotolog é unha bitácora e como tal as fotos deben ter data. Máis inda, o realmente importante é a data de publicación, máis cá data en que a foto foi tirada. Un conxunto de fotos sen data é unha galería ou álbum de fotos.

Weblog fotográfico[editar | editar a fonte]

A palabra fotolog (ou fotoblog) orixinalmente referíase a unha variante de weblog, que consiste basicamente nunha galería de imaxes fotográficas publicadas regularmente por un ou máis amantes da fotografía. O texto é tanto ou máis importante cá foto. Xeralmente esta ilustra un aspecto importante do texto e outras veces o texto describe o contido da foto. Moitas veces acéptanse comentarios na forma de libro de visitas, e estes habitualmente refírense á fotografía, ou ó igual que calquera weblog, ós feitos relatados. Existen sitios dedicados a hospedaren estas bitácoras como Flickr ou Blogspot pero o habitual é que este tipo de fotologs estean nun sitio cuxo dono é unha única persoa. Nestes casos o autor debe usar un software especial, como Movable Type.

Antoloxía cronolóxica de imaxes[editar | editar a fonte]

Cando as imaxes son o máis importante, tense un intermedio entre un álbum de fotografías e un weblog fotográfico. O texto, de habelo, refire aspectos técnicos da foto, e pasa o mesmo cos comentarios, que son feitos por outros fotógrafos con máis probabilidade que por amigos.

Proxectos fotográficos

Hai algunhas antoloxías cronolóxicas de imaxes absolutamente sui géneris, como as que se mencionan a continuación.

 • The Adaption to my Generation, tamén coñecido como The Daily Photo Project. Dende o 1 de outubro de 1998 Jonathan Keller tira unha fotografía tódolos días e despois sóbea á rede.
 • Get in my Belly (Métete no meu estómago). Esta galería é de Adam Seifer (Cypher) un dos creadores de Fotolog.net, e pon fotos dos pratos principais do que come.
 • project: alphabet (proyecto alfabeto). Móstranse fotos con obxectos que parecen letras: dúas laranxas forman un B, a hélice dun avión é un X. Empezou en febreiro do ano 2003 e en marzo do 2005 superou as 1000 fotos.
 • Proxecto Flog Infinito. Son fotos recursivas: na foto vese unha persoa vendo unha pantalla de computador que ten unha versión anterior do fotolog infinito.

Comunidades de fotologs[editar | editar a fonte]

As comunidades de fotologs naceron a partir do éxito explosivo de Fotolog.net, sitio estadounidense que permite crear fotologs gratuítos. Foi creado en maio do 2002 e en febreiro do 2005 superou o millón de usuarios.

O feito de ser gratuíto, sumado a un libro de visitas e á posibilidade de visitar os fotologs dos amigos transformaron a este sitio nunha especie de software social. Rapidamente os usuarios brasileiros superaron ós estadounidenses, e en xaneiro do 2005 eran o 35%. A segunda maioría de usuarios é Chile (9% en xaneiro), a cuarta é Arxentina (4,4%) e a quinta é España (1,6%). Estados Unidos está en terceiro lugar.

A influencia de Fotolog.net en Latinoamérica é tal que tanto en castelán como en portugués a palabra fotolog se usa moito máis ca fotoblog. En inglés, en cambio, fotolog refire exclusivamente o sitio Fotolog.net, photolog ten un uso máis ben reducido e a palabra de uso habitual segue sendo photoblog (ver photoblog na Wikipedia en inglés).

O esquema de Fotolog.net[editar | editar a fonte]

Moitos sitios copiaron a Fotolog.net. A estrutura inventada por este sitio consiste en que a foto máis recente, dun tamaño duns 12×8 cm está na parte central da pantalla. Debaixo aparecen comentarios en forma de libro de visitas. Á esquerda aparecen 5 ou 6 miniaturas das fotos anteriores e á dereita miniaturas da última foto de fotologs de amigos. Por último, debaixo destas miniaturas aparecen enlaces favoritos, que habitualmente son fotologs noutros sitios. En xeral o número de fotos está limitado non na súa cantidade senón no número de fotos diarias que é posible subir.

Este tipo de fotolog é unha moda entre os adolescentes. A única estatística de idades dispoñible [1] é a de PhotoBlog, sitio orientado a fotógrafos. Porén, un 58% dos membros teñen menos de 18 anos. É posible que noutros sitios, dedicados especificamente a un público xuvenil, a cifra sexa inda maior.

A maioría destes sitios non se financian, pese a ter publicidade, e teñen usuarios gold que axudan a cubrir os gastos. O referente de Fotolog.net é tan potente que a palabra gold non se traduce, e incluso existen os gold jotes.

Historia[editar | editar a fonte]

O éxito de Fotolog.net provocou que Jonathan Lara, un informático chileno coñecido como edson, xunto a un amigo de alcume black, crearan fotolog.cl como un proxecto sen fins de lucro. Literalmente refixeron Fotolog.net, e en parte son responsables de que “fotolog” en castelán sexa un termo xenérico e non unha marca. Fotolog.cl fundouse o 26 de novembro do 2003 e na súa primeira versión chegou a case 40.000 usuarios. O 29 de setembro do 2004 decidiron borrar tódolos usuarios e partir de cero. En abril do 2005 este sitio superou os 100.000 usuarios.

A segunda copia hispanoamericana de Fotolog.net (e que por longo tempo era a que tiña máis usuarios) é outro sitio chileno, Jotelog.cl, que en febreiro do 2005 superou os 100.000 usuarios, sendo o segundo sitio hispanoamericano con máis usuarios despois de Terra Chile.

A única copia non latina de Fotolog.net é PhotoBlog.be, hoxe PhotoBlog.net. Así a todo neste sitio belga tamén predominan os chilenos e brasileiros. En abril do 2005 superou os 80.000 usuarios, pero o seu crecemento diminuíu moito dende que o sitio deixara de ser gratuíto despois de tres meses de uso.

No 2004 apareceron versións brasileiras, como Flog Brasil.

En xullo do 2004 Terra Brasil creou o seu fotolog, que ten versións de balde e de pago, e permite enviar fotos dende un teléfono celular. A principios de maio do 2005 superaron os 500.000 usuarios [2]. En setembro apareceu o sitio de Chile (que en agosto do 2005 superou os 200.000 usuarios). Terra foi incorporando a outros países sen tanto éxito, agás o caso de Terra Arxentina, que partiu en febreiro do 2005 e en xullo xa tiña 150.000 usuarios.

Aparentemente é posible encontrar programas gratuítos para facer clons de Fotolog.net, e en todo caso estes seguen aparecendo. A segmentación chegou a tal grao que existe GayFotolog, coa enxeñosa característica de que só os usuarios rexistrados poden pór comentarios, co que evitan a homofobia habitual nestes casos. Outra curiosidade son os fotologs pornográficos nos que as fotos supostamente son de afeccionados.

Buscan fotógrafos e obteñen comunidades de amigos[editar | editar a fonte]

Dous dos provedores de fotologs máis coñecidos, Fotolog.net e PhotoBlog, están dirixidos a un público internacional anglofalante desexoso de publicitar as súas fotografías, e así a todo a maioría dos seus usuarios son mozos desexosos de formaren comunidades de amigos. Como xa se dixo, a causa probable deste feito é a posibilidade de visitar os fotologs dos amigos dos amigos.

A seguinte cita xustifica en parte a afirmación de que en Fotolog.net prefiren os fotógrafos ás comunidades [3] ¿É necesario que as miñas fotos sexan artísticas? Non. Poden ser do tema que ti queiras. Pero se es constante e tratas de publicar unha foto tódolos días, apostamos a que comezarás a buscar temas interesantes e enfoques inusuais e deste modo comezarás a ser un fotógrafo cada vez mellor. Este enfoque é impensable en Jotelog.cl u outros clons chilenos.

En PhotoBlog hai un 58% de usuarios adolescentes. O país con máis membros é Chile (35%) e logo vén Brasil. Inda que inicialmente os seus donos agradeceron a presenza chilena e brasileira, despois cambiaron de opinión. Aquí [4] din Para a xente que está buscando unha solución gratis: por favor abran unha conta gratis noutro lugar. PhotoBlog está buscando fotógrafos comprometidos coa ambición de construíren un portafolio e unha rede de contactos de alto valor. Para reducir os usuarios adolescentes, hai un tempo comezaron a cobrar a partir do terceiro mes de estar rexistrado. Isto significou que o número de usuarios chilenos se mantivo practicamente estático durante todo o 2005.

Contrastando cos máis de dez clons de Fotolog.net case non hai comunidades de fotolog que se apartasen do modelo. Un caso importante é o sitio de España esfLOG. Este sitio conta coas mesmas características que fixeron popular a Fotolog.net; de balde, con importancia ós comentarios e con enlaces ós fotologs dos amigos; inda que con distinta diagramación. En abril do 2005 superou os 10.000 usuarios. Inda que foi creado 8 meses despois que fotolog.cl aparentemente estaban enchendo un baleiro na web peninsular porque no seu lanzamento dicían xa era hora de que houbese un en español para todos nós!.

Actualmente xurdiu [5] o primero fotolog de fala galega, con bastantes novidades con respecto ós anteriores, tales como unha maior configuración cara ó usuario (permite subir ata follas de estilo), ten sistema de rss para comentarios e fotografias e esta baleiro de publicidade.

Buscan comunidades de amigos[editar | editar a fonte]

A maioría das copias de Fotolog.net optaron polas comunidades de amigos, como o demostran os seguintes slogans:

 • Jotelog.cl: "jotea" coa máis grande comunidade de "jotes" online. "Jotear" é roldar preto dunha persoa coa intención de conquistala ou de flirtear. Noutras palabras o obxectivo deste sitio é admirar mulleres ou homes novos e escribir nos seus libros de visitas.
 • Terra:Amósalle ó mundo quen é.

Outras copias de Fotolog.net optaron por unha estratexia distinta, coa aparente ilusión de liberdade da comunidade de software libre, promoven o seu sitio co slogan O único fotolog do mundo sen límites, tal é o caso de kfotos.net que non limita a cantidade de fotos que o usuario pode publicar.

Demografía[editar | editar a fonte]

Aquí inclúense dúas estatísticas que amosan por que case tódolos sitios de comunidades de fotologs son chilenos. Cómpre ter en conta que estas estatísticas son moi pouco fiables.

Por unha banda, veremos o número de fotologs de Fotolog.net por cada mil habitantes. Aquí hai que pensar que moita xente mente sobre o seu país.

País Fotologs en Fotolog.net Fotologs por 1000 habitantes
Chile 120.000 7,8
Arxentina 78.000 2,1
Brasil 404.000 2,4
EE.UU. 104.000 0,36

A segunda estatística é o número de fotologs en Terra por mil habitantes. Cada un dos sitios de Terra partiu nun momento diferente, e ninguén obriga a unha persoa a inscribirse no sitio Terra do seu propio país, polo que estas cifras son menos fiables cás de Fotolog.net. Así e todo, Terra está en español, o que atrae a aquelas persoas que nunca usarían un sitio en inglés.

País Fotologs en Terra de cada país Fotologs por 1000 habitantes
Chile 153.000 9,8
Brasil 518.000 2,9
Arxentina 55.000 1,4


Datos do 15/5/05

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]